Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

 FAMAHAʼÖ 67

Lahaogö Göli Yeruzalema

Lahaogö Göli Yeruzalema

Ba götö Gesera, so niha Gizaraʼeli sotöi Nehemia si toröi ba Zusa ba Weresia. Sangai halöwö khö Razo Aretazasa ia. Tohare dalifusö Nehemia moroi ba Yehuda ba lafatunö khönia duria si lö sökhi andre: ’Lö ahono dödö niha ba Yeruzalema. Lö mufuli mufazökhi göli Yeruzalema nifakiko niha Mbabilona hegöi bawa gölinia.’ Abu sibai dödö Nehemia, omasi ia möi ba Yeruzalema ba wanolo yaʼira, börö daʼö mangandrö ia enaʼö itehegö khönia razo.

Samuza maʼökhö, oroma khö razo wa abu dödö Nehemia. Imane, ’Lö irai uʼila simane daʼa ndraʼugö. Hadia zalua?’ Imane Nehemia, ’Abu sibai dödögu börö me lö mufuli mufazökhi mbanuagu Yeruzalema.’ Manofu khönia razo, ’Hadia zi tola utolo?’ Iʼanemaiʼö mangandrö Nehemia bakha ba dödönia. Aefa daʼö imane, ’Tehegö khögu weʼamöi mamazökhi göli Yeruzalema.’ Itehegö khönia Razo Aretazasa wofanö ba itatugöi enaʼö lö sametaʼu yaʼia ba lala. Ifataro göi Nehemia tobali gubernur Yehuda. Aefa daʼö, ibeʼe geu ba wamazökhi bawa göli.

Me ofeta Nehemia ba Yeruzalema, ifareso fefu göli mbanua. Aefa daʼö, iʼandrö enaʼö owulo ndra ere hegöi ira sondröniaʼö. Imane, ’Oya zi tekiko. Hasambalö tafuli tafazökhi.’ Fao dödöra fefu. Lö ara, labörögö wamazökhi göli Yeruzalema.

Hizaʼi, laʼoʼaya-aya ndraono Gizaraʼeli ira si faʼudu khöra lamane, ’Na manöi nasu yawa ba göli daʼö, hasambalö adudu.’ Lö lahalö fökhö högöra daʼö iraono Gizaraʼeli, latohugö manö wamazökhi. Monönö waʼalawa göli andrö ba aro sibai.

Lö ara, so nudu sedöna manuwö Yeruzalema. Ataʼu ndraono Gizaraʼeli me larongo daʼö. Hizaʼi, imane khöra Nehemia, ’Böi miʼataʼufi. Yehowa zi fao khöda.’ Ifaretakö Nehemia enaʼö lazago niha sohalöwö irege lö hadöi si tola manuwö yaʼira.

Ha 52 hari ba no awai göli mbanua andrö awö mbawa gölinia. Iʼandrö Nehemia enaʼö tohare fefu niha Lewi ba  Yeruzalema wangowasaini daʼö. Ibagi dua ira tobali sanunö. Aefa daʼö, möi ira yawa ba dete göli ba faoma fasulö ira ba wamasui banua andrö. Lafoli dorofe, simbal hegöi harafa ba manunö ira lasuno Yehowa. So zi fao khö Gesera ba so göi zi fao khö Nehemia ba faondra ira ba gosali. Fefu niha, he ira alawe, ira matua hegöi iraono, labeʼe zumange khö Yehowa ba omuso dödöra. Terongo lira moroi ba zaröu.

”Fefu wangöna, nibago ba wamakiko yaʼugö ba si lö boto.”​—Yesaya 54:17