Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Hadia Nifaha’ö Zura Ni’amoni’ö Khöda?

 FAZA DUA

Sura Ni’amoni’ö—Moroi Khö Lowalangi

Sura Ni’amoni’ö—Moroi Khö Lowalangi

1, 2. Hana wa buala Lowalangi fondrege zebua Zura Ni’amoni’ö?

HEWISA dödöu na mamuala zi fahuwu khöu ba zi lö ödöna-döna? Ö’anemai öfaigi ba omuso dödöu me i’osinangegö ndra’ugö. Ö’andrö khönia saohagölö.

2 Sura Ni’amoni’ö buala moroi khö Lowalangi. Oya nisöndrada khönia moroi ba mbuku tanö bö’ö. Duma-dumania, i’ombakha’ö khöda wa Lowalangi zamazökhi banua, ulidanö, awö niha si föföna. So goi-goi si tola manolo ya’ita na so gabula dödö. Tola ta’ila ba Zura Ni’amoni’ö hewisa wamazökhi Lowalangi ulidanö tobali nahia si sökhi. Sindruhu-ndruhu wa Sura Ni’amoni’ö buala fondrege zebua moroi khö Lowalangi!

3. Hadia ni’ilau na öfaha’ö ndra’ugö ba Zura Ni’amoni’ö?

3 Na öfaha’ö ndra’ugö ba Zura Ni’amoni’ö, aboto ba dödöu wa omasi sibai Lowalangi na fahuwu ndra’ugö khönia. Itugu öfaha’ö ndra’ugö khönia, tedou wahuwusami.

4. Hadia zahöli dödöu sanandrösa ba Zura Ni’amoni’ö?

4 No lafo’eluaha Zura Ni’amoni’ö ba zi töra 2.800 ngawalö li, no lafazökhi töra miliaran ngawua. Miliaran niha zangila mombaso Sura Ni’amoni’ö ba li ni’oguna’öra samösa. Ba töra sazuta zangokhögö Sura Ni’amoni’ö ero samigu! Lö hadöi buku tanö bö’ö si fagölö ba Zura Ni’amoni’ö.

5. Hana wa tawa’ö Sura Ni’amoni’ö andrö ”eheha Lowalangi zame’e ba dödö niha”?

 5 Sura Ni’amoni’ö ”eheha Lowalangi zame’e ba dödö niha”. (Baso II Timoteo 3:16.) So zanguma’ö, ’Ira matua zanura Sura Ni’amoni’ö andrö ba hana wa miwa’ö moroi khö Lowalangi?’ Itema li Sura Ni’amoni’ö, ”Nifatörö geheha ni’amoni’ö niha, na humede ira; ba Lowalangi moroi.” (II Fetero 1:21) Simane kafalo wohalöwö i’andrö khö sekretarisnia ba wanura sura. Na simanö ha bua gera-era nösi zura andrö? Bua gera-era gafalo wohalöwö tenga bua gera-era sekretarisnia. Simanö göi nösi Zura Ni’amoni’ö, Lowalangi Zama’anö ya’ia, tenga bua gera-era niha. Lowalangi  zanuturu lala ba wanura bua gera-erania. Sindruhu-ndruhu Sura Ni’amoni’ö ”taromali Lowalangi”.I Tesalonika 2:13; faigi Gonönöta 2.

Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru no tehenaigö ba zi hawa’oya ngawalö li

SURA NI’AMONI’Ö ANDRÖ TEFAUDU

6, 7. Hana wa tawa’ö lö fabö’ö-bö’ö nösi Zura Ni’amoni’ö?

6 Fa’ara wanura Sura Ni’amoni’ö andrö töra 1.600 fakhe. No fabö’ö-bö’ö ginötö wa’auri niha sanura ya’ia. So zi no möi sekola ba so göi zi lö’ö. So doto, so göi zohalöwö ba danö, so zi fagai ba nasi, kubalo gurifö, sama’ele’ö, sanguhuku, ba so göi razo. Hewa’ae fabö’ö-bö’ö niha sanura Sura Ni’amoni’ö, lö fabö’ö nösinia. Fefu nisurara oi mo’amakhaita. *

7 Buku si föföna ba Zura Ni’amoni’ö, ifatunö khöda hana wa so gabula dödö ba gulidanö, ba buku safuria ifatunö hewisa wangeheta Lowalangi si lö sökhi ba ibali’ö gulidanö tobali faradaiso. Ifatunö khöda wa’auri niha ba zi töra ngahönö fakhe ba zi lalö ba i’ombakha’ö wa fefu gohitö dödö Lowalangi hasambalö alua.

8. Be’e duma-duma wa ösi Zura Ni’amoni’ö tefaudu ba sains.

8 Tenga ba wamaha’ö niha ba sains wa lasura Zura Ni’amoni’ö. Hiza’i, börö me moroi khö Lowalangi Zura Ni’amoni’ö, tefaudu ia ba sains. Duma-dumania, ba zura III Moze ifatunö goi-goi Lowalangi ba ndraono Gizara’eli ena’ö lö göna khöra wökhö niha tanö bö’ö. No ara tesura da’a fatua lö ni’ila niha wa so dungö si tola molohe fökhö. Ifatunö khöda  Sura Ni’amoni’ö wa ulidanö andre no manawa-nawa yawa zi lö’ö. (Yobi 26:7) Lamane niha, ulidanö andre no fadaya-daya, tobali Sura Ni’amoni’ö zangombakha wa ulidanö andre no owulo-wulo.Yesaya 40:22.

9. Hadia wamaha’ö khöda me lö falimo zanura Sura Ni’amoni’ö?

9 Itörö fefu nifatunö Zura Ni’amoni’ö sanandrösa ba zalua meföna. Oya mbuku tanö bö’ö nisura niha, lö itörö börö me falimo ira. Duma-dumania, lö lafatunö na no kala soira. Tobali, sanura Sura Ni’amoni’ö lö falimo, lafatunö me kala ndraono Gizara’eli. Lasura nasa zi fasala ira samösa. Ba zura IV Moze, i’ombakha’ö Moze wa no fasala ia, ba no göna ia degu-degu moroi khö Lowalangi. (IV Moze 20:2-12) Lafaduhu’ö sanura Sura Ni’amoni’ö wa moroi khö Lowalangi mbuku andrö. Da’ö mbörö wa tafaduhusi tödö Zura Ni’amoni’ö.

BUKU SAFÖNU MENE-MENE

10. Hana wa moguna khöda mene-mene Zura Ni’amoni’ö ba ginötö andre?

10 Fefu nösi Zura Ni’amoni’ö ”eheha Lowalangi zame’e ba dödö niha, ba moguna ia, ba wamaha’ö, ba ba wangotu’ö, ba ba wanga’azökhi, ba ba wamamaha ba wa’atulö dödö”. (II Timoteo 3:16) Moguna khöda mene-mene Zura Ni’amoni’ö ba ginötö andre. I’ila Yehowa hezo moroi mbörötada, andrö aboto ba dödönia gera-erada ba salua khöda. Abölö i’ila moroi khöda, ba omasi ia na ohahau dödöda. I’ila hadia zi sökhi khöda, i’ila göi zi möi fama’alada.

11, 12. (a) Hadia mene-mene Yesu ba Matai’o faza 5 irugi 7? (b) Hadia danö bö’ö zinangea tafaha’ö ya’ita ba Zura Ni’amoni’ö?

11 Ba zura Matai’o faza 5 irugi 7, ba da’ö tabaso mene-mene Yesu hewisa lala ena’ö so wa’ohahau  dödö, ena’ö sökhi gamakhaitada ba niha, hewisa lala wangandrö, ba hewisa wangera-ngerada ba wangalui kefe. Hewa’ae no 2.000 fakhe ba zi lalö me no ibe’e mene-mene da’a Yesu, moguna manö khöda irugi ma’ökhö andre.

12 Ba Zura Ni’amoni’ö, ifaha’ö ita Yehowa ba goi-goi sanolo ya’ita ena’ö ohahau dödöda ba nomo, ena’ö sökhi lala wohalöwöda, ba ena’ö atulö ita ba niha bö’ö. Lö tebulö goi-goi Zura Ni’amoni’ö ba wanolo ya’ita, gofu haniha ita, gofu hezo toröi, ba gofu hadia gabula dödöda.Baso Yesaya 48:17; faigi Gonönöta 3.

FADUHUSI TÖDÖ ZI NO TEFA’ELE’Ö BA ZURA NI’AMONI’Ö

Sanura buku Yesaya ifatunö wa’adudu Mbabilona

13. Hadia nifa’ele’ö Yesaya sanandrösa ba mbanua Mbabilona?

13 Oya zalua si no tefa’ele’ö ba Zura Ni’amoni’ö. Duma-dumania, ifa’ele’ö Yesaya wa’adudu mbanua Mbabilona. (Yesaya 13:19) Itutunö hewisa wa’adudu mbanua andrö dania. No lafo’öli kara mbanua andrö ba so nungo nidanö samasui ya’ia. Ifa’ele’ö Yesaya wa la’oköli’ö nidanö andrö dania ba tebokai mbawandruhönia. Möi bakha zanuwö ba wanudugö banua andrö ba lö solawa ya’ira. Ifa’ele’ö döi niha sanudugö banua Babilona andrö ya’ia da’ö Kiro.Baso Yesaya 44:27–45:2; faigi Gonönöta 4.

14, 15. Hewisa wa’alua wama’ele’ö Yesaya?

14 Dua ngaotu fakhe me no tesura wama’ele’ö andrö, awena tohare zanuwö ba wanudugö banua Mbabilona. Haniha zondrönia’ö ya’ira? Simane si no tefa’ele’ö ya’ia da’ö Kiro, razo Weresia. Alua fefu zimane si no tefa’ele’ö.

 15 Me inötö lafalua gowasa niha Mbabilona, tohare zanuwö ya’ira. Lawai tebai möi zanuwö ba mbanua andrö börö me so göli kara awö nungo nidanö samasui ya’ia. So Kiro ba saradadunia baero mbanua, lakhao mbandra ba wamolala idanö. Alö nidanö ba tola latörö sanuwö moroi ba ndrawa Weresia. Hewisa wa tola latörö göli kara andrö? Simane si no tefa’ele’ö,  no tebokai mbawandruhö göli kara andrö ba tola möi bakha zanuwö lö solawa ya’ira.

16. (a) Hadia lua-lua Mbabilona molo’ö nifa’ele’ö Yesaya? (b) Hewisa wa ta’ila wa no alua zi no ifa’ele’ö Yesaya andrö?

16 Ifa’ele’ö Yesaya ba gafuriata lö niha si tola auri ba mbanua Mbabilona. Imane wanguma’ö, ”Lö’ö sa’ae niha khönia, sagötö tanö, tenga banua, götö-götö wa’ara.” (Yesaya 13:20) Hadia alua zi no tefa’ele’ö? Babilona andrö arakhagö 80 kilometer i’otarai mbanua Bagdad, Irak, hatö adudula zi so ba mbanua Mbabilona. Irugi ma’ökhö, samösa lö niha si toröi ba da’ö. No ibözini ira Yehowa faoma ”ezoi fangohori”.Yesaya 14:22, 23. *

Adudula Mbabilona

17. Hana wa tola faduhu dödöda fefu zi no ifabu’u Lowalangi?

17 Me no alua fefu zi no tefa’ele’ö ba Zura Ni’amoni’ö, da’ö wa faduhu dödöda ba nifabu’unia sanandrösa salua ba zi so föna. Faduhu dödöda wa ifalua  gamabu’ula linia Yehowa ba wombali’ö ulidanö tobali faradaiso. (Baso IV Moze 23:19.) Tola so khöda ’wanötöna fa’auri si lö aetu, nifabu’u Lowalangi si lö mofaya föna götö danö andrö’.Tito 1:2. *

TOLA IBULÖ’Ö WA’AURIMÖ SURA NI’AMONI’Ö

18. Hadia niwa’ö Waulo sanandrösa ba ”daromali Lowalangi”?

18 No tafaha’ö ita wa lö buku tanö bö’ö si fagölö ba Zura Ni’amoni’ö. Tefaudu nösinia ba sains hegöi ba zalua meföna. Ibe’e khöda mene-mene si sökhi ba oya wama’ele’ö si no alua. Tenga ha da’ö zi tola ibe’e khöda Sura Ni’amoni’ö, simane nisura zinenge sotöi Faulo, ”Sauri sa daromali Lowalangi andrö, ba sabölö.” Hadia geluahania?Baso Heberai’o 4:12.

19, 20. (a) Hadia guna khöu Zura Ni’amoni’ö? (b) Hewisa wangandröu saohagölö mbuala andrö ya’ia Zura Ni’amoni’ö?

19 Tola ibulö’ö wa’aurimö Sura Ni’amoni’ö. Tola itolo ndra’ugö ba wamareso fa’auriu. Tola göi itolo ndra’ugö ena’ö aboto ba dödöu hadia zi so ba wangera-ngerau ba hadia nirasoimö. Duma-dumania, na tawa’ö ta’omasi’ö Lowalangi, tobali ba wangoroma’ö ya’ia, tafalua hadia niwa’ö Zura Ni’amoni’ö.

20 Sindruhu-ndruhu wa Sura Ni’amoni’ö andre moroi khö Lowalangi. Omasi ia na tabaso, tafaha’ö ita khönia, ba ta’omasi’ö mbuku andrö. Andrö saohagölö mbuala andrö ba böi bato wamaha’ö ya’ugö khönia. Awena aboto ba dödöu hadia gohitö dödö Lowalangi ba niha. Ba faza miföna, tafaha’ö ita sanandrösa ba gohitö dödönia.

^ par. 6 Ato zanguma’ö wa Sura Ni’amoni’ö andrö lö mo’amakhaita nisura zi samösa ba nisura zi samösa, sindruhunia faya da’ö. Faigi faza 7 moroi ba mbuku Alkitab—Firman dari Allah atau dari Manusia? nifazökhi ndra Samaduhu’ö Yehowa.

^ par. 16 Na omasi ö’ila danö bö’ö sanandrösa ba nifa’ele’ö Zura Ni’amoni’ö, baso nga’örö 27-29 ba mbuku, Buku bagi Semua Orang nifazökhi ndra Samaduhu’ö Yehowa.

^ par. 17 Fa’adudu Mbabilona sambua fama’ele’ö Zura Ni’amoni’ö si no alua. Tola ö’ila wama’ele’ö salua khö Yesu Keriso ba Gonönöta 5.