Faigi nösi

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

Haniha Zi Ndruhunia Zamatörö Ulidanö Andre?

Haniha Zi Ndruhunia Zamatörö Ulidanö Andre?

Haniha molo’ö ya’ugö, hadia . . .

  • Lowalangi?

  • niha?

  • ma so danö bö’ö?

 HADIA NIWA’Ö DAROMALI LOWALANGI

”Badanga gafökha so nösi gulidanö ma’afefu.”—I Yohane 5:19, Sura Ni’amoni’ö.

”Tohare nono Lowalangi . . . ba wamakiko halöwö Gafökha.”—I Yohane 3:8.

HADIA GUNANIA KHÖDA

Aboto ba dödöda hana wa so gabula dödö ba gulidanö.—Fama’ele’ö 12:12.

Faduhu dödöda wa ifuli te’a’azökhi gulidanö.—I Yohane 2:17.

 HADIA TOLA TAFADUHUSI TÖDÖ NIWA’Ö DAROMALI LOWALANGI?

Tola. Si lö’ö-lö’önia so tölu mbörö wa faduhu dödöda:

  • Hasambalö aheta ba danga Zatana wamatörö. No ihonogöi Yehowa da’ö. No ifabu’u ”wa iheta . . . gafökha” ba i’a’azökhi mangawuli zi no ifakiko Afökha.—Heberai’o 2:14.

  • No ifili Yesu Keriso Lowalangi ba wamatörö ulidanö. Fabö’ö sibai ira Yesu gafökha, Afökha afaito, ba ha sohare ia ni’aluinia. No’ifa bu’u Lowalangi bawamatörö Yesu dania, ”I’hakhösi tödö niha si tosasa . . . ba i’efa’ö ira moroi ba ­wa’afökhö ba bawamakao.”—Zinunö 72:13, 14.

  • Lö falimo Lowalangi. Sura Ni’amoni’ö zangombakha wa Lowalangi ”tebai falimo”. (Heberai’o 6:18) Hadia nifabu’u Lowalangi, ba ha sambalö ifalua! (Yesaya 55:10, 11) ”Tetibo’ö baero zalawa gulidanö andre iada’e.”—Yohane 12:31.

 SI NANGEA MU’ANGERAIGÖ

Hewisa gulidanö andre na no aheta ba danga Gafökha wamatörö?

Taromali Lowalangi zangombakha khöda hadia wanema li ba zura ZINUNÖ 37:10, 11 ba FAMA’ELE’Ö 21:3, 4.