Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Mamatörö Mbanua Lowalangi!

 FAZA 3

I’ombakha’ö Gohitö Dödönia Yehowa

I’ombakha’ö Gohitö Dödönia Yehowa

TUHO FAZA DA’A

Lö isamuzaigö wangombakha ohitö dödönia Yehowa ba niha sangata’ufi ya’ia

1, 2. Hewisa wangoroma’ö Yehowa ohitö dödönia ba niha?

SATUA si so fa’omasi, lafaogö ndraonora na so zinangea lafatunö ba nomo. Hiza’i, lafatimbaisi hawa’oya zinangea lafa’ema. Awena lafatunö irege wondrege zide-ide ha na no atua wangera-ngera ndraonora ba wofatimbaisi hadia ia.

2 Simanö göi Yehowa, lö isamuzaigö wamatunö ohitö dödönia ba niha gulidanö. Hiza’i, awena ifalua da’ö ha na tefaudu ginötö. Datafaigi hewisa wangombakha Yehowa sindruhu ba zi sagötö sejarah sanandrösa ba Mbanua Lowalangi.

Hana Wa Moguna Mbanua Lowalangi?

3, 4. Hadia itatugöi Yehowa waö-waö lala sejarah niha gulidanö? Tutunö.

3 Ba wamobörö, tenga Banua Mesia zi tobali ohitö dödö Yehowa. Hadia mbörö? Lö nitatugöi Yehowa lala wa’auri niha; me ifazökhi niha gulidanö, itehegö khöra wamalua ohitö dödöra. Börö da’ö, ifatunö khö Gadamo ba Khawa hadia gohitö dödönia ba niha gulidanö. Imane, ”Mi’o’ono ba mi’oya’ö ami, mifo’ösi gulidanö ba mibe’e barö mbawami.” (I Moz. 1:28) I’andrö göi khöra Yehowa ena’ö la’osinangegö goi-goinia sanandrösa ba zi sökhi hegöi si lö sökhi. (I Moz. 2:16, 17) Tola lafili ira Adamo ba Khawa ena’ö lö faröi khö Yehowa. Na lö faröi ira hegöi nga’ötöra, lö moguna so khöda Mbanua Lowalangi nifatörö Keriso ba wamalua ohitö dödö Lowalangi. Sindruhunia, niha so’ahonoa zangiagö ulidanö andre ba ginötö da’a, ba lafosumange Yehowa.

4 Hewa’ae no lalawa Yehowa ira Satana, Adamo, ba Khawa, hasambalö i’o’ozui gohitö dödönia ena’ö la’iagö gulidanö andre ngambatö niha so’ahonoa. Ifaudugö lala ba wamalua ya’ia Yehowa. Tenga simane kereta api gohitö dödönia, ha sambua lala nitörö ena’ö ofeta ba mbanua si no mutatugöi ba tola manö ifawu’a lalania niha bö’ö. Na no i’ombakha’ö gohitö dödönia Yehowa, lö hadöi fa’abölö ba gulidanö si tola manaisi fa’alua gohitö dödönia. (Baso Yesaya 55:11.) He na so zanaisi lalania, i’oguna’ö lala bö’ö Yehowa. *  (II Moz. 3:14, 15) Na fagöna ba dödönia, ifatunö ba nono mbanuania si lö faröi lala si bohou ni’oguna’önia ba wamalua ohitö dödönia.

5. Hadia nifalua Yehowa me so wamadaö ba Gedena?

5 Börö me no alua wamadaö ba Gedena, ifasindro Mbanuania Yehowa. (Mat. 25:34) Me no ogömi sejarah niha gulidanö, ibörögö ifatunö Yehowa lala ni’oguna’önia ba wamohouni niha, ba ihori wangabu dödö ni’asogö Zatana ba wamadöni famatörö. (I Moz. 3:14-19) Hiza’i, lö isamuzaigö Yehowa wangombakha sanandrösa ba Mbanuania.

Ibörögö I’ombakha’ö Yehowa Zindruhu sanandrösa ba Mbanuania

6. Hadia nifabu’u Yehowa, ba hadia zi lö i’ombakha’ö?

6 Ba wama’ele’ö si oföna sibai, ifabu’u Yehowa wa so ’ma’uwu’ somama högö gulö. (Baso I Moze 3:15.) Hiza’i, tenga me luo da’ö i’ombakha’ö haniha nifotöi ma’uwu andrö hegöi ma’uwu gulö. Barö zi 2.000 fakhe, lö manö ni’ombakha’ö Yehowa sanandrösa ba ma’uwu andrö. *

7. Hana wa tefili Gaberahamo, ba hadia wamaha’önia khöda?

7 Ba gafuriatania, ifili Gaberahamo Yehowa ena’ö moroi ba nga’ötönia tohare ma’uwu si no mufabu’u. Ifili Gaberahamo börö me ’i’o’ö niwa’ö Yehowa’. (I Moz. 22:18) So wamaha’ö si tola tahalö ba da’a—ha ba niha sangata’ufi ba samosumange ya’ia i’ombakha’ö gohitö dödönia Yehowa.—Baso Zinunö 25:14.

8, 9. Hadia ni’ombakha’ö Yehowa khö Gaberahamo hegöi khö Yakobo sanandrösa ba ma’uwu andrö?

8 Me i’oguna’ö mala’ikania Yehowa ba wahuhuosa khö Gaberahamo, si fahuwu khönia, da’ö ginötö si oföna sibai me itutunö zindruhu sanandrösa ba ma’uwu si no ifabu’u: Ya’ia andrö niha. (I Moz. 22:15-17; Yak. 2:23) Hiza’i, hewisa womamania högö gulö? Haniha gulö da’ö? So wanema linia ba ngawalö wama’ele’ö nifatunö ba duho da’a.

9 No ihalö gangetula Yehowa wa tohare zi no ifabu’u andrö ba ma’uwu Gadamo sotöi Yakobo, samösa niha sangokhögö famati saro föna Lowalangi. (I Moz. 28:13-22) I’ombakha’ö khö Yakobo wa moroi ba nga’ötö Yehuda Niha Nifabu’u andrö, ono Yakobo. Ifa’ele’ö Yakobo wa itema ”zi’o zalawa” andrö nga’ötö Yehuda, si no amaedola kuaso ba wamatörö, ba ”ni’o’ö soi niha dania” ia. (I Moz. 49:1, 10) Ba da’ö iforoma’ö Yehowa wa tobali samatörö mazui razo Niha Nifabu’u andrö.

10, 11. Hadia mbörö wa i’ombakha’ö Yehowa gohitö dödönia khö Dawido hegöi khö Danieli?

10 Mato 650 fakhe me no aefa götö Yehuda, i’ombakha’ö gohitö dödönia Yehowa khö Razo Dawido, nga’ötö Yehuda. Ifo’amaedolagö Dawido Yehowa ”niha si faduhu dödönia”. (I Zam. 13:14; 17:12; Hal. 13:22) Börö me i’ata’ufi Lowalangi Dawido si fao famosumange, fawu’uli Yehowa khönia wa so moroi ba nga’ötönia zamatörö irugi zi lö aetu.—II Zam. 7:8, 12-16.

 11 Mato 500 fakhe aefa da’ö, i’oguna’ö zama’ele’ö khönia Yehowa sotöi Danieli ba wangombakha ba ndröfi hadia tohare Niha Nibayoini, mazui Mesia ba gulidanö. (Dan. 9:25) Ba dödö Yehowa, Danieli andrö ”no omasiö”. Hadia mbörö? Börö me ifosumange sibai Yehowa ba lö ibato wangai halöwö khönia.—Dan. 6:17; 9:22, 23.

12. Hadia ni’andrö khö Danieli ena’ö ifalua, ba hadia mbörö?

12 I’oguna’ö ndra sama’ele’ö si lö faröi Yehowa simane Danieli ba wanura fefu sanandrösa ba ma’uwu si no ifabu’u, Mesia. Hiza’i molo’ö Yehowa, tenga inötönia nasa ba nono mbanuania ena’ö aboto ba dödöra geluaha zi no ifa’ele’ö. Duma-dumania, me no aefa ibe’e gangilata khö Danieli sanandrösa ba wa’atefasindro Mbanua Lowalangi, ifarou ia Yehowa ba wamotandro fama’ele’ö andrö irugi ginötö si no ihonogöigö. Ba ginötö da’ö, ”tedou-dou dania” wa’aboto ba dödö.—Dan. 12:4.

I’oguna’ö ndra matua si lö faröi Yehowa simane Danieli ba wanura fefu sanandrösa ba Mbanua Mesia

Iforoma’ö Yesu Haga sanandrösa ba Gohitö Dödö Lowalangi

13. (a) Haniha ma’uwu si no mufabu’u andrö? (b) Hewisa wanutunö Yesu wama’ele’ö ba I Moze 3:15?

13 No ihaogö i’ombakha’ö Yehowa wa Yesu zi tobali ma’uwu nifabu’unia, nga’ötö Dawido samatörö tobali Razo. (Luk. 1:30-33; 3:21, 22) Me ibörötaigö Yesu wamalua halöwönia ba gulidanö, hulö amaedola wa’atumbu haga luo wa’aboto ba dödö niha gohitö dödö Lowalangi. (Mat. 4:13-17) Duma-dumania, ibotokhi ba dödöda Yesu haniha zindruhunia ”gulö” nitutunö ba I Moze 3:14, 15, ifotöi Gafökha ”samunu niha” ba ”ama zofaya”. (Yoh. 8:44) Ba wama’ele’ö nibe’e khö Yohane, i’ombakha’ö Yesu wa ”ulö satua” andrö ”Afökha ba Satana”. * (Baso Fama’ele’ö 1:1; 12:9.) Ba wama’ele’ö da’ö, iforoma’ö göi Yesu hewisa ia—ma’uwu si no mufabu’u—ba gafuriatania ifalua zi no mufa’ele’ö ba Gedena ba imama högö Zatana.—Fam. 20:7-10.

14-16. Hadia ahori aboto ba dödö ndra nifaha’ö Yesu me döfi siföföna ngawalö zindruhu ni’ombakha’önia? Tutunö.

14 Simane si no mututunö ba Faza 1 ba mbuku da’a, ifatunö Yesu geluaha tanö bö’ö so’amakhaita ba Mbanua Lowalangi. Hiza’i, lö isamuzaigö wamatunö fefu khö ndra nifaha’önia. Me izara-zara Keriso wanutunö ba niha solo’ö khönia, awena la’ila ba gafuriatania geluaha nifa’ema Zokhö ya’ira, itaria mato hauga abad aefa da’ö. Faigi duma-dumania.

15 Me döfi 33 M, itutunö Yesu wa moroi ba gulidanö tehalö nawönia samatörö, sanolo Razo Mbanua Lowalangi, ba tesusugi ira tobali boto eheha ba zorugo. Hiza’i, lö i’anemai la’ila ira nifaha’önia wama’ele’ö andrö. (Dan. 7:18; Yoh. 14:2-5) Ba ndröfi da’ö, ibe’e gamaedola Yesu ba wangoroma’ö wa tefasindro Mbanua Lowalangi andrö na no ara möi ia ba zorugo. (Mat. 25:14, 19; Luk. 19:11, 12) Moguna sibai  niwa’önia andrö, hiza’i lö aboto ba dödö ndra nifaha’önia. Ba gafuriata, lasofu khö Yesu, ”Hadia öfuli ö’a’azökhi iya’e dania nöri ndraono Gizara’eli?” Me luo da’ö, lö oya ni’ombakha’ö Yesu khöra. (Hal. 1:6, 7) Ifaha’ö göi Yesu wa so ”mbiri-biri bö’ö” si lö tefarahu ba gotalua ndra awönia samatörö, ”si lö atoto”. (Yoh. 10:16; Luk. 12:32) Ambö aboto ba dödö niha solo’ö khö Keriso haniha zi dombua ngawawa andre. Awena aboto ba dödöra me no tefasindro Mbanua Lowalangi me 1914.

16 Oya ngawalö zi tola ifaha’ö Yesu khö ndra nifaha’önia me so ia ba gulidanö, hiza’i i’ila wa tebai la’onoro. (Yoh. 16:12) Faduhu dödöda wa oya wa’aboto ba dödö sanandrösa ba Mbanua Lowalangi ni’ombakha’ö me döfi siföföna. Hiza’i, tenga inötönia nasa tedou wa’aboto ba dödö andrö.

Tedou Wa’aboto ba Dödö ba ”Götö Safuria”

17. Hadia nifaluada ena’ö so khöda wa’aboto ba dödö sanandrösa ba Mbanua Lowalangi, ba hadia göi zinangea ta’okhögö?

17 Ifabu’u khö Danieli Yehowa wa ba ”götö safuria”, ato niha ”zangalu-ngalui eluaha ba tedou-dou dania wa’aboto ba dödö” sanandrösa ba gohitö dödö Lowalangi. (Dan. 12:4) Niha somasi manöndra fa’aboto ba dödö andrö, moguna iforege wangalui ya’ia. Imane sambua karya referensi, ngawua wehede ’sangalu-ngalui eluaha’ ba kata kerja li Heberai’o, fagölö ira simane niha samareso ba sangosisi’ö sambua buku. Hiza’i, hewa’ae tahaogö ta’osisi’ö Zura Ni’amoni’ö, lö ta’ila tasöndra wa’aboto ba dödö sanandrösa ba Mbanua Lowalangi na lö i’amualagö khöda Yehowa.—Baso Matai’o 13:11.

18. Hewisa niha sangata’ufi Yehowa wangoroma’öra famati hegöi fangide-ngide’ö?

18 Lö isamuzaigö Yehowa ba wangombakha sindruhu sanandrösa ba Mbanua Lowalangi ba götö safuria andre, hulö simane fatua lö 1914. Simane niforoma’ö ba Faza 4  ba 5 mbuku da’a, no hauga kali labohouni wa’aboto ba dödöra ono mbanua Lowalangi barö zi 100 fakhe andre. Hadia da’ö geluahania lö fao khöra Yehowa? Tenga! Fao ia khöra. Hadia mbörö? Börö me so dombua gamuata somasi Yehowa ba niha sangata’ufi ya’ia—famati ba fangide-ngide’ö. (Heb. 11:6; Yak. 4:6) Mamati nono mbanua Yehowa wa alua fefu zi no tefabu’u ba Daromali Lowalangi. Laforoma’ö wangide-ngide’ö me lö labini’ö wa fasala ni’ilara sanandrösa ba wa’alua zi no mufabu’u andrö. Oroma wa so khöra wangide-ngide’ö ba The Watch Tower, 1 mbaŵa si Tölu 1925, me imane, ”Ta’ila wa So’aya samösa zamo’eluaha khönia, ifo’eluaha Daromalinia ba nono mbanuania molo’ö lalania si sökhi ba inötö si no itatugöi.”

”So’aya samösa . . . ifo’eluaha Daromalinia ba nono mbanuania molo’ö lalania si sökhi ba inötö si no itatugöi”

19. Iada’a, hadia wa’aboto ba dödö nitehegö Yehowa khöda ena’ö ta’ila, ba hadia mbörö?

19 Me tefasindro Mbanua Lowalangi me 1914, ambö aboto ba dödö nono mbanua Lowalangi hewisa wa’alua ngawalö wama’ele’ö so’amakhaita ba Mbanua Lowalangi. (I Kor. 13:9, 10, 12) Börö me omuso sibai dödöda wombaloi fa’alua zi no ifabu’u Lowalangi, itaria fasala gangetula nihalöda. Ba zi töra hauga fakhe, oroma wa sindruhu wehede nisura ba The Watch Tower si no mutötöi moroi yawa. Imane ba da’ö, ”Angetula si tola tahalö ya’ia da’ö lö ta’ila tasöndra wa’aboto ba dödö sanandrösa ba wama’ele’ö na lö salua ia mazui no alua.” Iada’a, ba götö safuria so ita, oya wama’ele’ö sanandrösa ba Mbanua Lowalangi si no alua hegöi si no ibörögö alua ba ginötö da’a. Börö me so wangide-ngide’ö ba nono mbanua Lowalangi ba omasi ira na la’atulö’ö wa’aboto ba dödöra, andrö wa itehegö khöda Yehowa monönö wa’aboto ba dödöda sanandrösa ba gohitö dödönia. Sindruhu-ndruhu wa tedou-dou wa’aboto ba dödöda!

 Tetafi Nono Mbanua Lowalangi me Tebohouni Wa’aboto ba Dödö

20, 21. Hewisa lua-luania ba wa’auri niha Keriso ba ndröfi siföföna me so wamohouni fa’aboto ba dödö?

20 Me ibohouni wa’aboto ba dödöda Yehowa sanandrösa ba zindruhu, tetandraigö hadia nösi dödöda. Na so khöda wamati hegöi fangide-ngide’ö, hadia tatema wamohouni andrö? No tetandraigö dödö niha Keriso, sauri me talu ndröfi siföföna. Duma-dumania, khalaigö na tobali ndra’ugö samösa niha Yehuda Keriso, sauri me luo da’ö. Ö’osinangegö sibai Goroisa Moze ba omuso dödömö me no tobali ndra’ugö ono mbanua Gizara’eli. Iada’a, ötema zura si no mufa’ele’ö khö Waulo. Imane wa lö moguna sa’ae Goroisa andrö ba no itimbagö ndraono Gizara’eli ba wa’aniha Yehowa, ifili ndraono Gizara’eli ba wamati ya’ia da’ö niha Yehuda hegöi si tenga Yehuda. (Rom. 10:12; 11:17-24; Gal. 6:15, 16; Kol. 2:13, 14) Hewisa dödömö?

21 Niha Keriso si so fangide-ngide’ö, latema wa’aboto ba dödö andrö moroi khö Waulo ba ifahowu’ö ira Yehowa. (Hal. 13:48) Tanö bö’ö, lö latema wamohouni andrö ba fatandro ira ba wa’aboto ba dödö si no tohöna la’ila. (Gal. 5:7-12) Na lö labulö’ö wa’aboto ba dödöra, tola taya wanötönara tobali samatörö awö Keriso.—II Fet. 2:1.

22. Hewisa dödöu me no so wa’aboto ba dödö sanandrösa ba Mbanua Lowalangi?

22 Barö zi hauga wulu fakhe andre, no ibohuni wa’aboto ba dödöda Yehowa sanandrösa ba Mbanua Lowalangi. Duma-dumania, no itolo ita wangila hawa’ara tefasafi niha si tobali ono Mbanua Lowalangi moroi ba niha si lö omasi ba duria somuso dödö, simane famasafi nono mbiri-biri ba nambi. Ifaha’ö göi ita hawa’ara mo’ahonoa wa’ato zi 144.000, hadia geluaha gamaedola Yesu sanandrösa ba Mbanua Lowalangi, ba hawa’ara tesusugi ba zorugo niha safuria mubayoini. * Hewisa dödöu sanandrösa ba wa’aboto ba dödö andrö? Hadia te’aro’ö wamatimö? Hadia ömane tödöu wa da’ö no tandra wa lö aefa ifaha’ö nono mbanuania Yehowa si so fangide-ngide’ö? Ba duho aefa da’a, itugu te’aro’ö wa’afaduhu dödömö wa lö isamuzaigö wangombakha ohitö dödönia Yehowa ba niha sangata’ufi ya’ia.

^ par. 4 Ba kata kerja li Heberai’o, töi Lowalangi eluahania ”Fa’alua”. Töi Yehowa zangoroma’ö ya’ia Zamalua fefu zi no ifabu’u. Faigi kotak ”Eluaha Döi Lowalangi”, ba Faza 4.

^ par. 6 Hewa’ae hulö ara ginötö andre, böi olifu ita wa anau noso niha gulidanö me mböröta; ha öfa nga’ötö niha i’otarai Gadamo irugi Gaberahamo. Auri Gadamo me götö Lameki, ama Noakhi. Auri Lameki me götö Zemi, ono Noakhi. Auri Zemi me götö Gaberahamo.—I Moz. 5:5, 31; 9:29; 11:10, 11; 25:7.

^ par. 13 So 18 kali mutötöi ”Zatana” ba ”Mbuku Nisura ba Li Heberai’o” ba wangoroma’ö wa ya’ia andrö sambua boto. Töra 30 kali mutötöi ”Zatana” ba ”Mbuku Ni’amoni’ö Yunani Niha Keriso”. Lö mu’abakhai’ö wanutunö ba Mbuku Nisura ba Li Heberai’o, börö me sabölö mufatunö sanandrösa khö Mesia. Me tohare Mesia, i’ombakha’ö haniha zindruhunia Zatana, si no tesura ba Mbuku Ni’amoni’ö Yunani Niha Keriso.

^ par. 22 Ena’ö ö’ila danö bö’ö nasa sanandrösa ba ngawalö wa’aboto ba dödö si no mubohouni, faigi Menara Pengawal: 15 mbaŵa si Fulu 1995, nga’örö 23-28; 15 mbaŵa si Sara 2008, nga’örö 20-24; 15 mbaŵa si Fitu 2008, nga’örö 17-21; 15 mbaŵa si Fitu 2013, nga’örö 9-14.