Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Mamatörö Mbanua Lowalangi!

 FAZA 11

Famohouni Amuata—Sangoroma’ö Wa Te’amoni’ö Lowalangi

Famohouni Amuata—Sangoroma’ö Wa Te’amoni’ö Lowalangi

TUHO FAZA DA’A

Hewisa Razo wamaha’ö ono mbanuania ba goi-goi Lowalangi

Khalaigö na möi’ö ba mbawa göli si numalö ba golayama tanö baero ba gosali wamati sebua khö Yehowa

1. Hadia gangilata ni’ila Hezekieli sahöli dödöda?

HEWISA na örasoi zalua khö zinenge sotöi Hezekieli mato 25 abad si lalö? Khalaigö: Möi ndra’ugö ba gosali sebua ba si baga-baga. So mala’ika sabölö solohe ya’ugö ba wamaigi nahia sahöli-höli dödö andre! Möi’ö ba nora si fitu bosi ba we’amöi bakha, ötörö fazambua moroi ba zi tölu mbawa göli. Fa’alawa mbawa göli da’ö töra 30 meter. Tanö bakha ö’ila zi hulö mbate’e side-ide. So gambara famaedo nohi si baga-baga ba gehomonia.—Hez. 40:1-4, 10, 14, 16, 22; 41:20.

2. (a) Hadia zi no amaedola gosali ba gangilata andrö? (Faigi nisura ba gahe zura.) (b) Hadia wamaha’ö khöda ba ngawalö zi so ba lala bakha ba gosali?

2 Da’ö gangilata sanandrösa ba gosali wamati. No izara-zara Hezekieli wanutunö fama’ele’ö andrö irege afönu faza 40 irugi 48. Osali da’a amaedola nifakhoi Yehowa ba wamosumange satulö. Ero sambua faosatö mo’eluaha ba wamosumangeda Lowalangi ba ngaluo safuria andre. * Hadia zi no amaedola mbawa göli salawa? Da’a zamasugi ba dödöda wa moguna la’o’ö goi-goi salawa ba sadölö moroi khö Lowalangi motöi niha si möi mamosumange Yehowa. Gambara wamaedo nohi göi so geluahania, börö me itaria mu’oguna’ö ia ba Zura Ni’amoni’ö ba wamo’eluaha fa’adölö dödö. (Zin. 92:13) Hewisa zi hulö mbate’e side-ide? Atulö, lö latehe möi niha si lö mangosinangegö goi-goi Lowalangi ba wamosumange solakhömi andrö, same’e fa’auri.—Hez. 44:9.

3. Hana wa lö aetu-aetu mubohouni niha solo’ö khö Keriso?

3 Hewisa wa alua gangilata Hezekieli da’ö? Simane nitutunö ba Faza 2, i’oguna’ö Keriso Yehowa ba wamohouni ono mbanuania i’otarai 1914 irugi 1919. Hadia ha ndrege da’ö wamohouni andrö? Lö’ö! Barö zi otu fakhe si lalö, lö ibato Keriso ba wo’alawa’ö goi-goi gamuata ni’amoni’ö moroi khö Yehowa. Ba, moguna ba niha solo’ö khönia wamohouni si lö aetu-aetu. Hadia mbörö? Börö me no i’owuloi niha solo’ö khönia Keriso moroi ba gulidanö si lö sökhi andre, ba lö irai ibato Satana ba wondröni ya’ira mangawuli ba getuna wamalua fohorö. (Baso II Fetero 2:20-22.) So tölu ngawalö hezo manö moguna mubohouni niha  Keriso sindruhu. Si oföna, datatutunö ngawalö wamohouni amuata, aefa da’ö si no muhenaigö ba wondrorogö banua niha Keriso ena’ö lö ta’unö, ba safuria sanandrösa ba wongambatö.

Famohouni Amuata Ero-Ero Döfi

4, 5. Hadia dandrawa si no ara i’oguna’ö Satana, ba hadia lua-luania?

4 Omasi nono mbanua Yehowa wamalua amuata si sökhi ba satulö. Börö da’ö, latema’ö wanuturu lala nibe’e khöra. Datafaigi duma-dumania.

5 Amuata wohorö. Yehowa zanga’asogö fa’orudu ba gotalua zi no mongambatö ena’ö lö ta’unö ba tobali fa’ohahau dödö. Omasi Zatana wamuyu’ö buala si sökhi andre, i’asogö ngawalö zi ra’iö ba wondrönisi tödö nono mbanua Yehowa ena’ö taya wahuwusara khö Lowalangi. Mofozu dandrawa Zatana da’a simane salua ba götö Mbileamo, ba itugu ifadanö nasa ba ngaluo safuria andre.—IV Moz. 25:1-3, 9; Fam. 2:14.

6. Hadia wahölusa nifazökhi ba Watch Tower, hewisa wangoguna’ö ya’ia, ba hadia mbörö wa lö la’oguna’ö sa’ae hölu andrö ba gafuriatania? (Faigi nisura ba gahe zura.)

6 Ba wolawa tandrawa Zatana andre, so hölu si fao fawu’usa li nifazökhi Watch Tower 15 mbaŵa si Önö 1908. Imane, ”Gofu hawa’ara ba hezo so manö, lö tebulö gamuatagu khö ndra matua mazui ira alawe, he ba naha si tobini hegöi ba nahia sato niha.” * Hewa’ae lö lafaso wamalua da’ö, ato zanema’ö ba la’andrö ena’ö tesura döira ba Zion’s Watch Tower. Hauga fakhe aefa da’ö, hewa’ae moguna hölu andrö ba niha sato; ba gafuriatania lö la’oguna’ö sa’ae börö me ha fangeheta gesuanö. Hiza’i, lö tebulö la’alawa’ö goi-goinia.

7. Me 1935, hadia gabula dödö nifatunö ba The Watchtower, ba hadia goi-goi si no mu’abe’e’ö mangawuli?

7 Itugu tedou dandrawa Zatana. Itutunö The Watchtower 1 mbaŵa si Tölu 1935 gabula dödö si tedou ba gotalua nono mbanua Lowalangi. So ösa zanguma’ö, na fao ira ba wanuriaigö, lö moguna sa’ae la’o’ö goi-goi Yehowa ba wa’aurira zamösana. I’abe’e’ö The Watchtower wanguma’ö, ”Moguna mutöngöni, tenga ha fao ba wanuriaigö ni’andrö khöda. Samaduhu’ö Yehowa andrö no salahinia, ba lö tola lö moguna lasalahini Yehowa hegöi Banuania.” Aefa da’ö, ibe’e mene-mene artikel da’ö sanandrösa ba wa’orudu ena’ö ’la’angelamaisi wohorö andrö’.—I Kor. 6:18.

8. Hadia mbörö wa lö aetu-aetu i’ombakha’ö buku Manuriaigö geluaha ngawua wehede ba li Yunani sanandrösa ba gamuata wohorö?

8 Hauga wulu fakhe barö-barö da’a, asese i’abakhai’ö Manuriaigö geluaha ngawua wehede ni’oguna’ö ba Mbuku Ni’amoni’ö Yunani sanandrösa ba wohorö, ya’ia da’ö por·neiʹa. Tenga ha fa’orudu geluahania. Hiza’i, farahu ba da’ö gamuata wohorö, ya’ia da’ö fefu gamuata sogoro ita ba nomo-omo wohorö. Börö da’ö, tola telumö’ö niha solo’ö khö Keriso moroi ba gamuata wohorö si tobali waba ba niha sato ba ginötö andre.—Baso Efeso 4:17-19.

9, 10. (a) Hadia gamuata si lö tefaudu nitutunö ba The Watchtower 1935? (b) Hadia wamaha’ö si tefaudu moroi ba Zura Ni’amoni’ö sanandrösa ba wamadu tuo?

 9 Fangoguna’ö tuo si fasala. Itutunö The Watchtower 1 mbaŵa si Tölu 1935 gamuata si lö tefaudu tanö bö’ö: ”No mu’ila wa so zamadu [tuo] me möi ira manuriaigö ba me lafalua halöwö tanö bö’ö ba organisasi. Hadia niwa’ö Zura Ni’amoni’ö sanandrösa ba wamadu tuo? Hadia sinangea mamadu tuo na so lua-luania ba halöwö nifalua zi samösa niha ba organisasi Zo’aya?”

10 So mbua gera-era satulö ba Daromali Lowalangi sanandrösa ba wamadu tuo. Lö ni’elifi Zura Ni’amoni’ö wamadu agu hegöi tuo tanö bö’önia, asala mu’önaigö. Hiza’i, i’elifi wemabu-mabu. (Zin. 104:14, 15; I Kor. 6:9, 10) Sanandrösa ba wamadu tuo na mangai halöwö ni’amoni’ö, no ara mufangelama nono mbanua Lowalangi ba zalua khö ndraono Ga’aroni. Ibunu ira Lowalangi me labe’e galitö si tenga niwa’önia khöra, yawa ba naha wanunu sumange. Ba zalua khöra andrö oroma hadia mbörö wa lafalua zi lö tefaudu, börö me lö ara aefa da’ö ibe’e goroisania Lowalangi ena’ö fefu ndra ere tebai labadu duo na mangai halöwö ni’amoni’ö. (III Moz. 10:1, 2, 8-11) Da’a dane-dane ba niha solo’ö khö Keriso ba ginötö andre ba wo’angenanöi ena’ö lö labadu duo na lafalua halöwö ni’amoni’ö.

11. Hadia mbörö wa tefahowu’ö nono mbanua Lowalangi ba wa’aboto ba dödö sanandrösa ba alkoholisme?

11 Barö zi hauga wulu fakhe andre, no tefahowu’ö niha solo’ö khö Keriso, itugu abakha wa’aboto ba dödöra sanandrösa ba alkoholisme ya’ia da’ö fa’asandru wamadu tuo. Börö gö wamati ba ginötö si tefaudu andre, ato zi no tetolo ba wanaha tödöra ba wemabu ba la’ila lafatörö wa’aurira sa’ae. Ato göi nitolo ena’ö la’aröu’ö ira ba duo. Gofu haniha manö lö latehegö na so zangailasi fa’aurira, ösi nomora, mendrua manö halöwö si sökhi ba wame’e famosumange sohau-hau khö Yehowa, ha börö me fasala ba wangoguna’ö tuo.

”Lö ta’ila takhalaigö na aböu simbo mbago Zo’aya mazui na ibe’e zi ta’unö ba mbawania.”—C.T. Russell

12. Hewisa wamaigi niha solo’ö khö Keriso sanandrösa ba wangoguna’ö bago fatua lö tebörögö ngaluo safuria?

12 Fangoguna’ö bago. No ibörögö lö faduhu dödö nono mbanua Keriso ba wangoguna’ö bago fatua lö tebörögö ngaluo safuria. Hauga fakhe si lalö, itörö tödö dalifusöda salawa döfi sotöi Charles Capen me awena falukha ia khö Charles Taze Russell ba gangohorita abad si-19. Döfi Capen me luo da’ö 13 fakhe, fao ira datölu dalifusönia, no la’agö nora Bible House ba Allegheny, Pennsylvania. Me fazuzu khöra Russell, manofu ia, ”No moroko ami ya’ö? U’ago-ago hua roko.” Lafaduhu’ö khönia wa lö soroko ira. Ma’ifu lö aombö dödöra ba gera-era Russell sanandrösa ba da’ö. Ba Watch Tower 1 mbaŵa si Walu 1895, ibe’e mbua gera-erania Russell sanandrösa ba II Korindro 7:1, imane, ”Molo’ö ya’o, tebai lafosumange Lowalangi motöi niha Keriso, mazui lö hadöi gunania khöda zamösana, na  mu’oguna’ö mbago gofu hewisa ia. . . . Lö ta’ila takhalaigö na aböu simbo mbago Zo’aya mazui na ibe’e zi ta’unö ba mbawania.”

13. Hadia wamohouni amuata si so me döfi 1973?

13 Me 1935, The Watchtower ifotöi mbago, ”o’o si ta’unö”. Imane wa gofu haniha zi manga mazui sanisiö bago, tebai tobali ösi nomo Mbetieli mazui salahi organisasi Lowalangi ba we’amöi merintis ba halöwö famasui. Me 1973, so wamohouni amuata. Itutunö The Watchtower 1 mbaŵa si Önö wa tebai lasöndra wetaro si sökhi Samaduhu’ö Yehowa ba mbanua niha Keriso na lö laböhöli gamuata si möi famunu, fana’unöisi, ba si lö fa’omasi. I’otarai da’ö, la’efasi ba gangowuloa niha si lö mamöhöli mangoguna’ö bago ba zi fasala. * Da’a sambua lala nifalua Keriso ba wamohouni niha solo’ö khönia.

14. Hadia goi-goi Lowalangi sanandrösa ba ndro, ba hewisa transfusi darah no to’ölö la’oguna’ö niha sato?

14 Fangoguna’ö do si fasala. Me götö Noakhi, iwa’ö Lowalangi wa tebai mu’a ndro. Ifuli i’abakhai’ö zui wanguma’ö ba Goroisa nibe’enia ba ndraono Gizara’eli, ba ibe’e wanuturu lala ba mbanua niha Keriso ena’ö ’böi lababaya . . . ndro’. (Hal. 15:20, 29; I Moz. 9:4; III Moz. 7:26) Lö ahöli-höli dödöda ba ginötö da’a no isöndra lala Satana ena’ö lasawö goi-goi Lowalangi niha sato. Latandraigö transfusi darah ira doto me abad si-19, ba itugu la’oguna’ö manö me no lasöndra golongan darah. Me 1937, la’owuloi ndro ba la’irö’ö ba bank darah, ba tedou manö wangoguna’ö ya’ia me alua Wasuwöta Gulidanö II. Lö ara, to’ölö sa’ae wangoguna’ö transfusi ba zi sagörö ulidanö.

15, 16. (a) Hadia gangetula ndra Samaduhu’ö Yehowa sanandrösa ba transfusi darah? (b) Hewisa niha solo’ö khö Keriso lasöndra wanolo sanandrösa ba transfusi hegöi fame’e dalu-dalu si lö mangoguna’ö do, ba hadia mbuania?

15 I’otarai 1944, i’oroma’ö The Watchtower wa fangoguna’ö transfusi darah sindruhunia no lala bö’ö ba wemanga do. Ba ndröfi aefa da’ö, ifuli la’aro’ö ba la’abakhai’ö hadia niwa’ö Zura Ni’amoni’ö. Me 1951, no mufazökhi wanofu-nofu hegöi fanema li ba wanolo ono mbanua Lowalangi wahuhuosa khö ndra medis. Ba zi sagörö ulidanö, lö ata’u niha solo’ö khö Keriso ba wangai angetula hewa’ae asese la’o’aya ira, lafa’udusi, ba lafakao. Hiza’i, lö ibato Keriso wondrönia’ö organisasinia ba wame’e fanolo. No mufazökhi ngawalö brosur hegöi artikel si no muhaogö mufa’anö.

16 Me 1979, möi ndra satua sokubaloi ba zi hawa’oya ruma saki ba wanolo ira doto ena’ö aboto ba dödöra gangetula nihalöda, dane-dane moroi ba Zura Ni’amoni’ö hegöi fangali ndro si no tehenaigö. Me 1980, mufaha’ö ndra satua sokubaloi ba zi 39 kota ba Amerika Serikat. Ba gafuriatania, fao dödö Mboto Solohe na tefasindro Panitia Penghubung Rumah Sakit ba zi sagörö ulidanö. Hadia so wa’atedou i’otarai da’ö? Iada’a, falulu fohalöwö zi  hauga wulu ribu sohalöwö ba medis—ira doto, sohalöwö ba wangoperasi, hegöi doto anestesi—khö ndra Samaduhu’ö Yehowa nirorogö ba ruma saki, la’osinangegö nifilida na lö ta’oguna’ö ndro. Itugu oya ruma saki si lö mangoguna’ö do, so zanguma’ö wa da’ö goi-goi salawa sanandrösa ba wondrorogö niha sofökhö. Tatu ahöli-höli dödöda na ta’angerönusi lala ni’oguna’ö Yesu ba wolumö’ö niha solo’ö khönia moroi khö Zatana, sana’unöisi ya’ira!—Baso Efeso 5:25-27.

Itugu oya ruma saki si lö mangoguna’ö do, so zanguma’ö wa da’ö goi-goi salawa sanandrösa ba wondrorogö niha sofökhö

17. Hewisa wangandröda saohagölö khö Keriso me no ibohouni niha solo’ö khönia?

17 Moguna tasofu khöda, ’Hadia ta’andrö saohagölö lala nifalua Keriso ba wamohouni niha solo’ö khönia, tafaha’ö ita ba wangodaligö goi-goi salawa khö Yehowa?’ Na ya’ia, böi olifu’ö wa lö ibato Satana wamandrö-ndröu ya’ugö moroi khö Yehowa ba Yesu, ifakiko wangosinangegömö amuata si sökhi. Ena’ö tola ölawa ia, no ihenaigö organisasi Yehowa wame’e famangelama hegöi famasugi ba dödö sanandrösa ba gamuata niha gulidanö. Böi mörö ita ba wamati, tafondro-ndrongo ba ta’o’ö mene-mene andrö.—Gamd. 19:20.

 Molumö’ö Banua Niha Keriso Ena’ö Lö Te’o’aya

18. Hadia wamasugi ba dödö ni’ilada moroi ba gangilata Hezekieli sanandrösa ba niha sangodödögö wolawa goi-goi Lowalangi?

18 Fangehao si dua sanandrösa ba gamuata ya’ia da’ö lala nifalua ena’ö lö ta’unö mbanua niha Keriso. Alimagö sibai, so ösa zi faröi khö Yehowa hewa’ae no latema goi-goi sanandrösa ba gamuata hegöi folulu fa’aurira khö Lowalangi. Ba gafuriata, tebulö dödöra ba la’odödögö wanawö goi-goi andrö. Hadia nifalua ba niha simane da’ö? So wanuturu lala khöda ba gangilata Hezekieli sanandrösa ba gosali wamati nitutunö ba wamobörö faza da’a. Törö tödöu mbawa gölinia salawa. Lalumö’ö gosali andrö ira sanaro, ena’ö lö möi ”niha bö’ö si lö muboto tödö”. (Hez. 44:9) Da’a zamasugi ba dödöda wa famosumange satulö andrö no töi si sökhi nibe’e, ha ba niha sangodödögö so’aurifagö goi-goi Yehowa sanandrösa ba gamuata sohau-hau. Simanö göi ba ginötö da’a, lö tebe’e ba niha fefu döi si sökhi wefao khö ndra talifusöda niha Keriso ba wamosumange Lowalangi.

19, 20. (a) Hewisa Keriso ba wanolo niha solo’ö khönia ena’ö tebohouni lala ba wangai angetula na so zamalua horö? (b) Tötöi tölu mbörö wa la’efasi ba gangowuloa niha si lö mamalalini era-erara.

19 Me 1892, imane Watch Tower wa ”no sinangea halöwöda ba wangefasi (niha Keriso) sangodödögö mazui sangositengagö wa ibe’e wa’aurinia Keriso tobali höli [böli si fagölö] ba niha fefu”. (Baso II Yohane 10.) Me 1904, ifaduhu’ö The New Creation wa niha si fatandro wamalua amuata si fasala tola ifakiko mbanua niha Keriso. Me luo da’ö, fao mbanua niha Keriso ba ”pengadilan gereja” wamareso amuata si lö sökhi si no mufalua. Hiza’i, lö asese alua da’a. Me 1944, iforoma’ö The Watchtower wa sangai angetula na so zimane da’ö ha ira talifusöda ira matua. Me 1952, mufa’anö ba The Watchtower lala wangai angetula na so gamuata si lö sökhi ba mbanua niha Keriso. Itutunö dani wa mu’efasi niha si lö mamalalini era-erara—ena’ö lö ta’unö mbanua niha Keriso.

20 Hauga wulu fakhe aefa da’ö, itolo niha solo’ö khönia Keriso ba wangombakha hegöi ba wamohouni lala sinangea lafalua na so gamuata si lö sökhi. Lafaha’ö ndra satua sokubaloi wangai angetula molo’ö goi-goi Yehowa, ya’ia da’ö lö ebua dödö zambuana ba wangoroma’ö fa’atulö hegöi fa’ahakhö dödö. Iada’a, ta’ila wa si lö’ö-lö’önia so tölu mbörö wa mu’efasi niha si lö mamalalini era-era ba mbanua niha Keriso: (1) ena’ö lö te’o’aya döi Yehowa, (2) ena’ö lö ta’unö mbanua niha Keriso, ba (3) si tobali famarou dödö ba niha si no fasala ena’ö ifalalini gera-erania na tola.

21. Hana wa tobali howu-howu ba nono mbanua Lowalangi na la’efasi niha samalua horö ba gangowuloa?

21 Hadia ö’ila wa tobali howu-howu ba niha solo’ö khö Keriso iada’a na mu’efasi zamalua horö? Ba ndraono Gizara’eli, na so zamalua horö, lö sökhi lua-luania ba soi da’ö.  Itaria abölö ato ira moroi ba niha sangomasi’ö Yehowa ba sangodödögö satulö. Lua-luania, asese te’o’aya döi Yehowa ba tekiko wahuwusara. (Yer. 7:23-28) Iada’a, tenga ha sambua soi ni’ame’egö tödö Yehowa, hiza’i [ngawawa] gofu haniha moroi ba ngawalö soi, samosumange ba solo’ö goi-goinia. Börö me laheta ba gotaluada niha samalua horö sabe’e tandro, lö latehegö khöra tobali ’fangöna’ Zatana ba wamakiko fa’asökhi mbanua niha Keriso. Landregegö lua-lua nifaluara. Börö me si sambua ngawawa ita, faduhu dödöda wa’omasi Yehowa. Böi olifu’ö, no ifabu’u Yehowa, ”Fefu wangöna, nibago ba wamakiko ya’ugö, ba si lö boto.” (Yes. 54:17) Hadia lö faröi ita ba wotuhini ira satua sokubaloi, sangai halöwö sabua ba wangai angetula na so zamalua horö?

Mo’ömö Töi Fefu Zongambatö Föna Lowalangi

22, 23. Hana wa ta’andrö saohagölö khö ndra talifusöda niha Keriso me böröta abad si-20, tobali hana wa moguna fagölö-gölö dödöda sanandrösa ba wongambatö?

22 Fangehao si tölu soguna ba niha solo’ö khö Keriso mo’amakhaita ba wangowalu hegöi fa’auri ba wongambatö. Hadia no mubohouni wa’aboto ba dödöda barö da’a sanandrösa ba wongambatö? Noa. Duma-dumania, me tabaso waö-waö wa’auri nono mbanua Lowalangi me böröta abad si-20, tatu toröi-röi ba dödöda wa’aohagölö niforoma’öra. Omuso dödöda me la’ofönai’ö wangai halöwö ni’amoni’ö ba wa’aurira. Hiza’i, moguna göi ta’ila wa fagölö-gölö dödöda ba wamalua ya’ia. Hadia mbörö?

23 Asese so ndra talifusöda ira matua sanema’ö halöwö mazui si möi ba mbanua niha Keriso misa. Lua-luania, fandrö-ndröu ira ba nösi nomora ba zi hauga waŵa. Itaria, labe’e wamarou dödö faböi mangowalu töra moroi ba niwa’ö Zura Ni’amoni’ö, ba lö oya wanuturu lala ba wanga’aro’ö fongambatö niha Keriso. Hadia alua da’a ba niha solo’ö khö Keriso ba ginötö andre? Lö’ö!

Tebai mu’osiwawöi noro dödö ba nomo ha börö wolohi ngawalö halöwö teokratis

24. Hewisa Keriso wanolo ono mbanuania si lö faröi ena’ö fagölö-gölö dödöra sanandrösa ba wangowalu hegöi ba wongambatö?

24 Iada’a, tebai mu’osiwawöi noro dödö ba nomo ha börö wolohi ngawalö halöwö teokratis. (Baso I Timoteo 5:8.) Aefa da’ö, ifaigi niha solo’ö khönia Keriso ena’ö lö aetu latema mene-mene si sökhi ba Zura Ni’amoni’ö, fagölö-gölö dödöra sanandrösa ba wangowalu hegöi fa’auri ba wongambatö. (Ef. 3:14, 15) Me 1978, mufazökhi mbuku Membina Keluarga Bahagia. Mato 18 fakhe aefa da’ö, mufazökhi mbuku Rahasia Kebahagiaan Keluarga. Baero da’ö, oya artikel nifa’anö ba mbuku Manuriaigö si möi fanolo ba zi no mongambatö ena’ö lafalua goi-goi Zura Ni’amoni’ö ba wa’aurira.

25-27. Me itugu numalö ginötö, hewisa wonorogö tödö wame’e gö wamati ba ndraono moroi ba ngawalö ndröfi?

25 Hewisa göi zi bohou ebua? Ba zi hauga fakhe, mu’ame’egö tödö zoguna khöra. No ara ihenaigö organisasi  Yehowa fefu zi sökhi ba ndraono, gofu hawa’alawa ndröfira. Hiza’i, si no amaedola ungo nidanö side-ide, iada’a tobali ungo nidanö sebua. Duma-dumania, so ”Juvenile Bible Study” ba The Golden Age i’otarai 1919 irugi 1921. Aefa da’ö, lafazökhi The Golden Age ABC me 1920 hegöi buku Children me 1941. Me 1970-an, te’asogö mbuku Mendengar kepada Guru yang Agung, Masa Remaja—Manfaatkanlah Sebaik-baiknya, hegöi Buku Cerita Alkitab. Me 1982, ibörögö so seri ”Kaum Remaja Bertanya”, ba Sadarlah! irege tefazökhi mbuku Pertanyaan Kaum Muda—Jawaban yang Praktis me 1989.

Latema fao fa’omuso dödö brosur Famaha’ögu ba Zura Ni’amoni’ö nibe’e ba kebaktian ba Jerman

26 Iada’a, so dombua jilid mbuku Kaum Muda, ba lö aetu mufa’anö seri da’a ba situs Web khöda, jw.org. So göi khöda mbuku Belajarlah dari sang Guru Agung. Oya nifa’anö ba situs Web khöda soguna ba zi bohou ebua, farahu ba da’ö kartu tokoh Zura Ni’amoni’ö, famareso Zura Ni’amoni’ö ba ndraono sebua hegöi sawuyu-wuyu, dahö-dahö,  video, ba komik Zura Ni’amoni’ö. So göi wamaha’ö ba Zura Ni’amoni’ö ba ndraono sambö tölu fakhe. Ba da’a ta’ila wa lö si tebulö dödö Keriso khö zi bohou ebua, i’otarai me italagui ndraono side-ide me döfi siföföna. (Mrk. 10:13-16) Omasi ia na la’omasi’ö ba labönökhi gö wamati ba zi bohou ebua.

27 Omasi Yesu na telumö’ö ndraono moroi ba de’ala. Börö me itugu lö sökhi gamuata niha gulidanö andre, asese manö alua wangailasi iraono ba wohorö. Börö da’ö, no mufazökhi mbuku si tefaudu ba si lö fabinisa tödö si möi fanolo zatua ena’ö lalumö’ö ndraonora moroi ba gamuata sogoro ita. *

28. (a) Simane angilata Hezekieli sanandrösa ba gosali, hadia nifaluada na omasi tabe’e wamosumange sohau-hau khö Lowalangi? (b) Hadia gangetula nihalömö?

28 Ahöli-höli dödöda me ibohouni niha solo’ö khönia Keriso, ifaha’ö ira ena’ö so wangosinangegö, lafaudugö wa’aurira, ba latema mbuania na la’o’ö goi-goi salawa moroi khö Yehowa sanandrösa ba gamuata! Khalaigö göi gosali ba gangilata Hezekieli. Törö tödöu mbawa gölinia salawa. Atulö sa, tenga sindruhu-ndruhu so gosali da’ö, ha osali ba wamati ia. Hiza’i, hadia to’ele ia khöda? Ta’ondrasi, tenga ha möi ba Balai Mbanua Lowalangi mazui mamokai Sura Ni’amoni’ö hegöi manoko bawandruhö nomo na möi manuriaigö. Fefu da’ö ni’ila hörö. Tola göi ifalua da’ö niha samini tödö hewa’ae tenga sindruhu-ndruhu möi ia ba gosali Yehowa. Hiza’i, na tafalua da’ö, na ta’o’aurifagö goi-goi salawa moroi khö Yehowa, ba atulö dödöda ba wamosumange ya’ia, no möi ita ba nahia ni’amoni’ö andrö—wame’e famosumange satulö khö Lowalangi Yehowa! Data’osinangegö halöwö si sökhi andre. Ta’odödögö wangoroma’ö wa no ni’amoni’ö Yehowa, ta’alawa’ö goi-goinia satulö!

^ par. 2 Me 1932, Jilid 2 buku Vindication iwa’ö wa nifa’ele’ö Zura Ni’amoni’ö ba wangawuli nono mbanua Lowalangi ba mbanuara, alua ba ginötö andre, tenga iraono Gizara’eli ba wa’aniha, hiza’i iraono Gizara’eli ba wamati. Fefu nifa’ele’ö andrö saekhu ba wamohouni famosumange satulö. Itunö Menara Pengawal 1 mbaŵa si Tölu 1999, angilata Hezekieli sanandrösa ba gosali ya’ia da’ö fama’ele’ö ba wamohouni, börö da’ö moguna ta’ila wa’aluania ba wamati iada’a.

^ par. 6 Ba hölu andrö, tebai fao zi samösa ira matua khö ndra alawe ba zi sambua bate’e. Awena tola, labokai mbawandruhö ma no mongambatö ira ba mazui sindruhu dalifusönia ba wa’aniha. Ba zi hauga fakhe, latötöi hölu da’ö ero ma’ökhö na lafalua Ibadat Pagi ba Mbetieli.

^ par. 13 Fangoguna’ö bago si fasala ya’ia da’ö na mutanö ena’ö musisiö mazui munganga.

^ par. 27 Duma-dumania, faigi Belajarlah dari sang Guru Agung, faza 32; simanö göi Sadarlah! baŵa si Fulu 2007, nga’örö 3-11.