Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

 FAZA 22

Banua Lowalangi Zamalua Ohitö Dödönia ba Gulidanö

Banua Lowalangi Zamalua Ohitö Dödönia ba Gulidanö

TUHO FAZA DA’A

Banua Lowalangi zamalua fefu nifabu’u Lowalangi ba niha hegöi ulidanö

1, 2. (a) Hana abua khöda wokhalaigö wa sindruhu-ndruhu so Waradaiso? (b) Hadia zi tola manolo ya’ita ena’ö aro wamatida ba nifabu’u Lowalangi?

OFETA samösa dalifusöda ba gangowuloa, erege dödönia wanaögö abula dödö ba zi ma’ökhö da’ö. Fawea-wea manö gafalonia khönia, abu dödönia wangalui soguna ba nomo, ba mofökhö göi wo’omonia ira alawe. Me tebörögö musik, ahono dödönia, omasi ia wefao khö ndra talifusöda ba Balai Mbanua Lowalangi. Sinunö andrö sanandrösa ba dötönafö fa’auri ba Waradaiso, moroi ba ngawua zinunö andrö ikhalaigö wa so ia ba da’ö. Omasi ia zinunö da’a, ba terara dödönia me manunö ia fao ba nösi nomonia.

2 Hadia no irai örasoi zimanö? Ato ba gotaluada zi no irai morasoi. Hiza’i, abua khöda wokhalaigö wa sindruhu-ndruhu so Waradaiso andrö dania, börö me ba gulidanö si lö sökhi so ita iada’a. Da’a ”mbaŵa si lö sökhi”, ba tenga simane faradaiso gulidanö andre. (II Tim. 3:1) Hadia zanolo ya’ita ena’ö ta’ila wa sindruhu-ndruhu alua dötönafö andrö? Hewisa wa ta’ila lö aratö mamatörö Mbanua Lowalangi ba niha gulidanö? Datafaigi ösa wama’ele’ö si no ifalua Yehowa, ni’ila nono mbanuania me föna. Ba, tafaigi hewisa wa no sahöli-höli dödöda wa’alua wama’ele’ö iada’a hegöi fama’ele’ö tanö bö’ö si fagölö. Ba gafuriata, ta’ila hewisa wa’aluania ba zi so föna si fao famati saro.

Ifalua zi No Ifabu’u Yehowa Me Föna

3. Hadia mbu’usa li si möi fondrara dödö niha Yehuda me latibo’ö ira ba Mbabilona?

3 Khalaigö hewisa wa’auri niha Yehuda me mutibo’ö ira ba Mbabilona me abad si önö SM. Ato ba gotaluara ni’ebua’ö ba da’ö, simane satuara, ba afökhö wa’aurira ba da’ö. La’o’aya ira niha Mbabilona börö wamatira khö Yehowa. (Zin. 137:1-3) Barö zi hauga wulu fakhe, lö faröi niha Yehuda ba dötönaföra sebua: No ifabu’u Yehowa ba wangowuloi ono mbanuania ena’ö mangawuli ira ba mbanuara sindruhu. Iwa’ö khöra Yehowa wa sökhi sibai wangagö da’ö. Ifagölösi danö Yehuda si no muhaogö andrö simane  kabu Edena—faradaiso! (Baso Yesaya 51:3.) Terara dödö nono mbanua Lowalangi ba zi no ifabu’u andrö, lö sa’ae fa’aombö-aombö dödö khöra. Hewisa lalania? Datafaigi.

4. Hewisa Yehowa wamaduhu’ö ba dödö niha Yehuda wa lö ameta’uö ba mbanuara?

4 Lö ameta’uö. Tenga ba waradaiso sindruhu mangawuli niha nitibo’ö andrö, hiza’i ba mbanua saröu si no muröi ba zi 70 fakhe. Ato zi lö irai mangila banua da’a. Ba mbanua si tesura ba Zura Ni’amoni’ö, oya zingo me luo da’ö, asu gatua, harimo, ba utu ndru’u safaito. Te manofu-nofu samösa ndra matua si no mongambatö, ’Hewisa ndra’o wondrorogö fo’omogu hegöi iraonogu? Hewisa mbiri-biri ba urifögu, hadia tola urorogö ira? No sinangea abu dödöda ba zimanö. Hiza’i, angeraigö nifabu’u Lowalangi ba Yesaya 11:6-9 ba hewisa wa möi fondrara dödö da’ö. (Baso.) Ifaduhu’ö ba dödö niha nitibo’ö andrö Yehowa si fao fehede puitis wa te’orifi ira hegöi uriföra. I’a ndru’u singo, eluahania lö i’a gurifö niha Yehuda singo. Lö ata’u niha si lö faröi, ba gutu ndru’u safaito. Ifabu’u Yehowa wa lö hadia ia zi göna ono mbanuania ba danö Yehuda ni’ehaogö andrö, simanö göi ba danö si mate hegöi ba dalu gatua.​—Hez. 34:25.

5. Hadia wama’ele’ö samaduhu’ö ba dödö niha sangawuli ba mbanuara wa ibönökhi zoguna khöra Yehowa?

5 Lö mo’amböta. So gabula dödö tanö bö’ö, ’Hadia tola ube’e gö nösi nomogu ba mbanua da’ö? Hezo toröiga dania? Hadia halöwögu ba da’ö, ba hadia abölö sökhi moroi ba wa’erege dödögu wohalöwö ba mbanua nitibo’ö, barö mbawa zangosawuyu ya’aga?’ Ihaogö wame’e fanema li Yehowa ba wama’ele’ö si no i’ehehaini. Ifabu’u Yehowa ba nono mbanuania si lö faröi, ibe’e khöra deu irege ”mo’ösi” gö ni’asogö danö (mazui ”ami ba oya”). (Yes. 30:23) Sanandrösa ba nomo hegöi halöwö nono mbanuania, ifabu’u Yehowa, ”Ba lalau nomo, ba la’onahia göi; lafazökhi kabu nagu ba la’a mbua. Tenga solau omo ira, ba tanö bö’ö zi onahia ba tenga sananö sinanö, ba tanö bö’ö zi manga mbua.” (Yes. 65:21, 22) Gofu hezo manö, ha ba zohahau dödö niha sangagö banua da’ö moroi na toröi ia ba Mbabilona, tanö niha baero. Hiza’i, hewisa gabula dödö sabölö ebua, si tobali börö wa tetibo’ö ira?

6. Hadia gabula dödö si no ara larasoi ono mbanua Lowalangi, ba hadia zi no ifabu’u Yehowa ba niha sangawuli?

6 Lö fökhö wamati. Ara fatua lö tetibo’ö nono mbanua Lowalangi, no mofökhö wamatira. Imane Yehowa khö Yesaya sanandrösa ba nono mbanuania, ”No falawu fökhö högö ba no erege sibai dödö ma’asambua.” (Yes. 1:5) Au’a ba afiso ira ba wamati, börö me lö lafondro-ndrongo sa’ae mene-mene Yehowa ba laduhö höröra ba wa’aboto ba dödö nibe’enia. (Yes. 6:10; Yer. 5:21; Hez. 12:2) Na alua zimane da’ö ba niha nitibo’ö sangawuli, hadia dötönafö  ni’okhögöra? Hadia taya wa’omasi Yehowa khöra? Hawa’omuso dödöra ba nifabu’u Yehowa andre, ”Na luo da’ö, ba larongo safiso daromali si so ba zura, ba i’ila niha hörö zau’a, moroi ba wa’atebalu, moroi ba zogömi-gömi.” (Yes. 29:18) Sindruhu, ifadöhö ba wamati nono mbanuania Yehowa si no tebohouni ba si no mamalalini era-era. Na la’ame’egö tödö ba la’o’ö, ibe’e khöra wanuturu lala Yehowa ba fa’aboto ba dödö si bohou si tola mangorifi ya’ira.

7. Hewisa wa’alua zi no ifa’ele’ö Lowalangi ba nono mbanuania, ba hana wa möi fangaro wamatida?

7 Hadia ifalua zi no ifabu’u Yehowa? So wanema linia ba waö-waö sejarah. Niha Yehuda sangawuli ba mbanuara, tefahowu’ö ira, lö ameta’uö, lö mo’amböta, ba lö mofökhö wamatira. Duma-dumania, ilumö’ö ira Yehowa moroi ba mbanua si fasui ya’ira, sabölö moroi khöra ba sato ono mbanua. Lö i’a gurifö niha Yehuda utu ndru’u safaito. Atulö wa lö oya wama’ele’ö salua ni’ilara sanandrösa ba waradaiso nisura Yesaya, Yeremia, hegöi Hezekieli. Hiza’i, fa’alua ni’ila nono mbanua Lowalangi me luo da’ö no sahöli-höli dödö, ba da’ö zoguna khöra. Na ta’angerönusi zi no ifalua Yehowa ba nono mbanuania me luo da’ö, itugu aro wamatida. Na sahöli-höli dödöda wa’alua zi no mufa’ele’ö ba wamobörö, hewisa dania wa’aluania zabölö ebua? Datafaigi hadia zi no ifalua Yehowa khöda ba ginötö andre.

Ibörögö Ifalua zi No Ifabu’u Yehowa ba Ginötöda Andre

8. Hadia ’danö’ nibe’e ba nono mbanua Lowalangi ba ginötö andre?

8 Ba ginötö andre, lö nifasindro nono mbanua Yehowa sambua soi ba la’iagö zi sambua banua. Tobali, niha Keriso nibayoini lafasindro soi ba wamati, ’iraono Gizara’eli khö Lowalangi’. (Gal. 6:16) Fao awöra ”mbiri-biri bö’ö” ba ’danö’ wamati, ya’ia da’ö nahia sangosambua’ö ya’ira ba wamosumange Lowalangi Yehowa. Famosumange Lowalangi andrö lala wa’aurira. (Yoh. 10:16; Yes. 66:8) ”Tanö” hadia nibe’e Yehowa khöda? Faradaiso ba wamati. Ba da’a alua mbu’usa li Lowalangi hulö Gedena, fa’alua ba wamati sahöli-höli dödöda. Datafaigi duma-dumania.

9, 10. (a) Hewisa wa’alua wama’ele’ö Yesaya 11:6-9 ba ginötö andre? (b) Hadia zangoroma’ö wa so wa’atulö ba nono mbanua Lowalangi?

9 Lö ameta’uö. So khili-khili si sökhi si no tesura ba wama’ele’ö Yesaya 11:6-9, sanandrösa ba wahasara dödö hegöi fa’atulö—ba gotalua gurifö faoma urifö hegöi niha. Hadia so khili-khlinia ba ginötö andre ba wamati? So! Ba ayati 9, ta’ila hadia mbörö wa lö samakao awönia ba lö samakiko, ”Anönö sa’ae danö wa’aboto ba dödö niha Yehowa, simane fa’anönö doyo nasi andrö asi.” Hadia tola ifalalini gamuata gurifö ’fa’aboto ba dödö khö Yehowa’? Lö’ö. Niha zi fabö’ö, börö me aboto ba dödöra Lowalangi Fondrege Zalawa ba lö labato wamaha’ö ya’ira ba wolo’ö lalania safönu fa’atulö. Da’ö mbörö wa tola ta’ila wa’alua  wama’ele’ö andrö ba waradaiso wamati ba ginötö andre. Barö wamatörö Mbanua Lowalangi, niha solo’ö khö Keriso lafaha’ö ira ba wamöhöli amuata fa’afaito, amuata simane urifö, ba so khöra wa’atulö hegöi fasahara dödö khö ndra talifusöra ba wamati.

10 Duma-dumania, no mututunö ba publikasida walö’ebua zambuana dödö niha Keriso—goi-goi Zura Ni’amoni’ö hegöi famakao si göna ono mbanua Lowalangi börö me lö fa’awö ira ba gulidanö. Hadia tenga sahöli-höli dödöda da’ö me so ”soi” sebua ba gulidanö safönu fa’alösökhi andre, me lö fao ira ba ngawalö wa’alösökhi hewa’ae fa’amate hukumara? Da’a dandra wa larasoi wa’atulö ono mbanua Razo Mesia, simane nifa’ele’ö Yesaya! Iwa’ö Yesu wa aboto ba dödö niha fefu zolo’ö khönia börö me la’omasi’ö nawöra. (Yoh. 13:34, 35) Ba mbanua niha Keriso, i’oguna’ö ’zawuyu si lö faröi ba satua-tua’ ba wamaha’ö niha solo’ö khönia Keriso si fao fa’ebolo dödö ena’ö omasi ira atulö, so wa’omasi, ba fa’ohau-hau.​—Mat. 24:45-47.

11, 12. Lofo hadia nirasoi niha iada’a, tobali hewisa Yehowa wombönökhi soguna ba nono mbanuania?

11 Lö mo’amböta. Ato niha solofo ba wamati ba gulidanö andre. Ifangelama ita Sura Ni’amoni’ö, ”Hiza, irugi  baŵa dania—iwa’ö So’aya Yehowa—ba ufatörö ba danö lofo mbanua, tenga fa’olofo ba gö, ba tenga fa’owökhi dödö ba nidanö, fa’olofo ba wamondrongo li Yehowa a’ine.” (Gamo. 8:11) Hadia olofo göi nono mbanua Lowalangi? Ifa’ele’ö Yehowa wa fabö’ö nono mbanuania moroi ba nudunia, ”Hiza, si manga-manga genonigu andrö, ba ya’ami, bo solofo! Hiza, samadu-madu hadia ia genonigu, ba ya’ami ba sowökhi tödö! Hiza, somuso tödö genonigu, ba ya’ami, ba saila!” (Yes. 65:13) Hadia no ö’ila wa’alua nifa’ele’ö andrö?

12 Lö mubato wanga’asogö gö wamati hulö nidanö, itugu ebolo ba abakha. Publikasida si te’odane-dane ba Zura Ni’amoni’ö, rekaman audio ba video, angowuloa, kebaktian, hegöi si no lafa’anö ba situs Web khöda, hulö simane idanö sangele-ngele ba sabölö-bölö wanga’asogö gö wamati ba gulidanö solofo ba wamati andre. (Hez. 47:1-12; Yoe. 3:18) Hadia lö omuso dödöu ba wa’alua nifabu’u Yehowa sanandrösa ba wa’afahöna? Hadia lö öbato wemanga ba meza Yehowa?

Ba mbanua niha Keriso, tetolo ita ena’ö abuso ba wamati, lö sameta’u, ba lö fökhö wamati

13. Hewisa wa’alua nifabu’u Lowalangi wa teboka hörö zau’a ba larongo li safiso?

13 Lö fökhö wamati. No tobali waba ba ginötö andre me au’a ba afiso niha ba wamati. (II Kor. 4:4) Hiza’i, no ifadöhö Keriso wa’atekiko hegöi fökhö ba zi sagörö ulidanö. Hadia no irai ö’ila me teboka hörö zau’a ba talinga zafiso? Na no irai ö’ila niha sanöndra fa’aboto ba dödö Daromali Lowalangi ba iröi agamania so faya, same’e ya’ira au’a ba afiso ba zindruhu, no ö’ila wa’alua zi no mufabu’u andre, ”Na luo da’ö, ba larongo safiso daromali si so ba zura, ba i’ila niha hörö zau’a, moroi ba wa’atebalu, moroi ba zogömi-gömi.” (Yes. 29:18) Ba zi sagörö ulidanö, ngaotu ribu niha nifadöhö ba wamati ero röfi. Fefu zondröi Babilona Sebua ba si fao khöda ba wamosumange Lowalangi ba waradaiso ba wamati, tobali tandra si to’ele wa alua zi no ifabu’u Yehowa!

14. Hadia zinangea ta’angerönusi ena’ö aro wamatida?

14 Ero sambua faza ba mbuku da’a, so dandra si tefaudu wa no i’ohe niha solo’ö khönia Keriso ba waradaiso wamati ba ngaluo safuria andre. Data’angerönusi hawa’oya howu-howu nitemada ba waradaiso andrö. Na tafalua da’ö, itugu aro wamatida ba nifabu’u Yehowa ba zi so föna.

’Yatohare Mbanuau’

15. Hana faduhu dödöda wa tobali faradaiso fefu gulidanö?

15 I’otarai ba mböröta, ohitö dödö Yehowa ya’ia da’ö ibali’ö faradaiso zi sagörö ulidanö. Ifa’aso ba kabu faradaiso Gadamo ba Khawa ba ibe’e khöra fareta ena’ö mo’ono ba lanönöi gulidanö hegöi fondrorogö fefu si no iwöwöi. (I Moz. 1:28) Lö la’o’ö da’ö ira Adamo ba Khawa, la’o’ö wamadaö Zatana irege lö mo’ahonoa fefu nga’ötöra,  lalu’i horö, ba mate ira. Hiza’i, lö irai tebulö gohitö dödö Yehowa. Ha sakali iwa’ö, ba hasambalö alua. (Baso Yesaya 55:10, 11.) Börö da’ö, faduhu dödöda wa tola lafo’ösi gulidanö andre nga’ötö Gadamo ba Khawa, ba labe’e barö mbawara, larorogö fefu niwöwöi Yehowa ba waradaiso sagörö ulidanö si fao fa’omasi. Ba luo da’ö, mo’ahonoa wa’alua wama’ele’ö nibe’e ba niha Yehuda me mböröta, sanandrösa fa’auri ba nahia simane faradaiso! Datafaigi duma-dumania.

16. Hewisa wanguma’ö Zura Ni’amoni’ö wa lö ameta’uö ba gulidanö Faradaiso?

16 Lö ameta’uö. Ba gafuriata, sindruhu-ndruhu mo’ahonoa wa’alua wama’ele’ö sondrara tödö nisura ba Yesaya 11:6-9. Ira matua, ira alawe, hegöi iraono, lö samangiwa tödöra gofu hezo möi ira ba gulidanö andre. Lö niha mazui urifö sameta’u ya’ira. Khalaigö atö na tobali omou fefu zi sagörö ulidanö da’a, tola molangi ndra’ugö ba nidanö, hegöi ba nasi; ö’anöröi hili; lö sameta’u ya’ugö ba wo’anöröi tanö sodu’u. Na ba zi bongi, lö so so dödöu. Alua nisura ba Hezekieli 34:25, tola la’iagö ono mbanua Lowalangi ”danö si mate, lö hadia ia, ba tola mörö ba dalu gatua”.

17. Hana faduhu dödöda wa ibönökhi zoguna khöda Yehowa irege lö mo’amböta na mamatörö Mbanuania ba gulidanö?

17 Lö mo’amböta. Khalaigö atö, lö hadöi sa’ae fa’anumana, fa’ambö gizi, fa’olofo, mazui fanolo moroi khö ndra samatörö. Ba wa’oya gö wamati nitema nono mbanua Lowalangi iada’a, faduhu dödöda wa ibönökhi zoguna ba nono mbanuania Razoda Mesia. Me so ia ba gulidanö, no iforoma’ö wa ifalua zi no ifabu’u hewa’ae no ide-ide. Ibe’e gö niha solofo si hauga ribu fa’ato, mato hauga nga’örö roti hegöi i’a. (Mat. 14:17, 18; 15:34-36; Mrk. 8:19, 20) Na mamatörö Mbanua Lowalangi ba zi sagörö ulidanö, sindruhu-ndruhu alua ba da’ö wama’ele’ö simane da’a, ”Ibe’e dania deu ba zinanömi ba nowimi, ba ömi andrö, bua nowi, ba fangabe’emi, mo’ösi. Ba mangalui gö gurifömi, na luo da’ö, ba mbenua sebolo.”​—Yes. 30:23.

18, 19. (a) Hadia nirasoimö na alua wama’ele’ö Yesaya 65:20-22? (b) Hadia geluahania fa’anau nosoda simane ”fa’ara döla geu”?

18 Ba ginötö andre, ato niha zi lö mangila mokhalaigö wa so nomora si sökhi hegöi halöwöra si tefaudu. Ba gulidanö si no tekiko andre, ato zanguma’ö wa no laforege wohalöwö ero ma’ökhö, hiza’i ha ma’ifu nisöndrara. Tobalisa niha si kayo ba solu’a-lu’a zanöndra fefu. Khalaigö atö na alua wama’ele’ö da’a ba zi sagörö ulidanö, ”Ba lalau nomo, ba la’onahia göi; lafazökhi kabu nagu ba la’a mbua. Tenga solau omo ira, ba tanö bö’ö zi onahia ba tenga sananö sinanö, ba tanö bö’ö zi manga mbua; fa’ara döla geu sa’ae wa’anau noso mbanuagu andrö, ba ölö dangara, ba nitutuyugu andrö zi oguna’ö.”​—Yes. 65:20-22.

 19 Hadia geluahania fa’anau nosoda simane ”fa’ara döla geu”? Na mozizio’ö ba narö geu sebua, hadia ahöli-höli dödöu me ö’angerönusi wa no ara geu da’ö, te fatua lö tumbu duamö? Te ömane tödöu, börö me lö so’ahonoa nasa ndra’ugö iada’a, abölö anau gölö geu da’ö moroi khöu, lö sogadu-gadu ba samakiko ya’ia, ba hewa’ae no mate ndra’ugö, anau nasa gölönia wa’auri. Sökhi sibai dödö Yehowa börö me ifaduhu’ö ba dödöda wa anau nosoda ba Waradaiso dania ba so wa’ohahau dödö! (Zin. 37:11, 29) Lö aratö, alua ginötö hulö simane du’u salio aleu geu sanau ölö, tumbu ba mate, hiza’i auri ita irugi zi lö aetu!

20. Hewisa nono Mbanua Lowalangi si lö faröi larasoi wa’amo’ahonoa walöfökhö?

20 Mo’ahonoa walöfökhö. Iada’a, fefu niha ba gulidanö andre no so ba wa’ogömi-gömi börö me göna ira fökhö ba fa’amate. Sindruhunia, fefu ita göna fökhö nifotöi horö, fökhö si tola mamunu ya’ita. Ha sambua zi tola mangefa’ö yaita, ya’ia da’ö höli moroi khö Keriso. (Rom. 3:23; 6:23) Sagötö Wamatörö si Saribu Fakhe, i’oguna’ö höli andrö Yesu hegöi awönia samatörö, ba lazara-zara wangohori fefu horö ba niha si lö faröi. Sindruhu-ndruhu alua dania nifa’ele’ö Yesaya, ”Samösa lö ba mbanua sanguma’ö: No gönado safökhö khögu. Niha si so ba da’ö, ba no si falukha fengefa horö.” (Yes. 33:24) Khalaigö atö, lö hadöi sa’ae sau’a, safiso, mazui sombuyu-mbuyu töla. (Baso Yesaya 35:5, 6.) Lö fökhö si tebai ifadöhö Yesu, he fökhö ba mboto, amuata, mazui fangera-ngera. Mo’ahonoa sa’ae nono Mbanua Lowalangi si lö faröi!

21. Hadia zalua dania ba wa’amate, ba hana wa möi fondrara dödö nifabu’u andrö?

21 Tobali, hewisa göi zasese alua börö wökhö si tobali lua-lua horö ya’ia da’ö fa’amate? Da’ö ’udu safuria’, ba lö niha si tola molawa ya’ia. (I Kor. 15:26) Hiza’i, hadia fa’amate andrö udu sata’u Yehowa? Faigi hadia nifa’ele’ö Yesaya, ’Ifakiko wa’amate, si lö mamalö-malö; ba i’osi So’aya Yehowa daŵa hörö ba mbawa niha.’ (Yes. 25:8) Hadia tola ökhalaigö da’ö? Lö sa’ae tako’o niha, lö hadöi lewatö, lö tawa hörö fa’abu dödö! So daŵa hörö fa’omuso dödö na ifalua zi no ifabu’u Yehowa ba ginötö tesusugi niha si no mate! (Baso Yesaya 26:19.) Ba gafuriata, tefadöhö fefu ngawalö gabula dödö salua börö wa’amate.

22. Hadia zalua na no awai mamatörö Mesia ba wamalua ohitö dödö Lowalangi ba gulidanö?

22 Ba gafuriata zi Saribu Fakhe, awai ifalua gohitö dödö Lowalangi ba gulidanö Banuania, aefa da’ö ibe’e Keriso wamatörö khö Namania. (I Kor. 15:25-28) Niha gulidanö si no mo’ahonoa, tola lataögö wanandraigö safuria na la’efasi Zatana moroi ba nahiania si lö i’ila ifalua hadia ia, ya’ia da’ö ba ”gawuwukha”. Aefa da’ö, ibunu gulö si  lö sökhi andrö Keriso hegöi si fao khönia. (I Moz. 3:15; Fam. 20:3, 7-10) Hiza’i, so dötönafö ba niha sangomasi’ö Yehowa si lö faröi. Te lö hadöi ngawua wehede ba wokhalaigö ya’ia simane fa’asökhi ngawua wehede ba zi no i’ehehaini Lowalangi. No ifabu’u ba niha si lö faröi wa lasöndra ’wangefa ono Lowalangi andrö, si so lakhömi’.​—Rom. 8:21.

Banua Lowalangi zamalua fefu si no ifabu’u Yehowa sanandrösa ba niha hegöi ulidanö

23, 24. (a) Hana wa hasambalö alua nifabu’u Lowalangi? (b) Hadia gangetula nihalömö?

23 Si no mufabu’u andrö tenga te’odane-dane ba dötönafö, somasi-masi dödö, mazui fangifi. Hasambalö alua zi no ifabu’u Yehowa! Hadia mbörö? Törö tödöu wehede Yesu ba wamobörö faza mbuku da’a, ’Yatohare Mbanuau. Ya’itörö zomasi ndra’ugö, hulö ba zorugo, yasimanö göi ba gulidanö.’ (Mat. 6:9, 10) Banua Lowalangi andrö tenga anga-anga niha. Sindruhu-ndruhu alua ia! Ba no mamatörö ia ba zorugo iada’a. Barö zi otu fakhe andre, no ifalua Banua Lowalangi zi no ifabu’u Yehowa; oroma da’a ba mbanua niha Keriso. Börö da’ö, tola faduhu dödöda wa fefu zi no ifabu’u Yehowa ha ba zalua na tohare wamatörö Mbanua Lowalangi ba gulidanö!

24 Aboto ba dödöda wa lö aratö tohare Mbanua Lowalangi. Ta’ila wa alua fefu nifabu’u Yehowa. Hadia mbörö? Börö me no MAMATÖRÖ MBANUA LOWALANGI! Fanofunia iada’a, ’Hadia no mamatörö Mbanua Lowalangi andrö khögu?’ Dataforege ena’ö tobali ita ono Mbanua Lowalangi si lö faröi iada’a, ena’ö tarasoi wamatörönia so’ahonoa ba satulö irugi zi lö aetu!