”Böi ahölihöli dödömi ba da’ö! Irugi baŵa dania, ba larongo linia dozi si so ba lewatö. Ba möi ira yawa.”

Yohane 5:28, 29

”So wemaoso zi mate, he satulö, ba he si lö atulö.”

Halöwö Zinenge 24:15

”Ba u’ila zi no mate fefu, he satua, ba he iraono, föna dadaoma andrö so ira, ba tebokai zura; ba tebokai zura bö’ö, ya’ia zura wa’auri andrö. Ba tehuku zi mate andrö, balazi nisura ba zura andrö, dali mbuabuara. Ba ibe’e baero asi zi mate andrö khönia, ba fa’amate andrö ba Banua Tou, ba labe’e baero zi mate andrö, khöra, ba tehuku, dali mbuabua zamösana.”

Fama’ele’ö 20:12, 13