Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

Xkilnamikikan isiuauj Lot (parte 3)

Xkilnamikikan isiuauj Lot (parte 3)

Xkilnamiki akinon tiktekichiuilia