Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

Xkilnamikikan isiuauj Lot (parte 1)

Xkilnamikikan isiuauj Lot (parte 1)

Ijkuak mitschiualtiskej kuajli xkisati ipan yejuin tonajli