Xmomachti kuajli titlaamapouas niman titemachtis (videos)

Mitspaleuiskej kuajli titlaamapouas niman kuajli titemachtis kampa miyekej nemij.

TLAMACHTIJLI 1

Kuajli xtlapejpeni tlen ika tipeuas

¿Kenon uelis tikchiuilis niman ijkon kinektoskej kikakiskej motlamachtil?

TLAMACHTIJLI 2

Xtlajto ken nochipa titlajtoua

¿Tlenon uelis tikchiuas niman ijkon kuajli nomachiliskej akin mitskakiskej?

TLAMACHTIJLI 3

Xtetlajtolti

¿Kenon uelis titetlajtoltis niman ijkon akin mitskaktokej matlanemilikan, kuajli mamitskaktokan niman makilnamikikan tlen ouelkej ipan motlamachtil?

TLAMACHTIJLI 4

Xchiua makimatikan tleka tikpoua se tlaxelojli

¿Kenon uelis tikchiuas niman ijkon tikimititis akin mitskaktokej ika tlen tikinpouilis kinpaleuis?

TLAMACHTIJLI 5

Xkamapoua ijkon ken ijkuiliujtika

¿Tlenon uelis mitspaleuis xtlaamapoua ijkon ken ijkuiliujtok?

Xkijto tlen melauak niman tlen tetlaneltokiltis

¿Kenon uelis tikmatis tla melauak tlen tikijtoua?

TLAMACHTIJLI 9

Xtemachti ika videos niman tlaixkopinaltin

¿Kenon uelis tikinkuis tlaixkopinaltin niman neskayomej niman ijkon akin mitskaktoskej más kuajli kasikamatiskej tlen tikneki tikinmachtis?

TLAMACHTIJLI 10

Xpapatla ken nauati motlajtol

¿Kenon kinpaleuis akin mitskaktokej tla tikpapatla kech ika chikauak, yolik niman ken kakisti motlajtol?

TLAMACHTIJLI 11

Xteititi ika tikuelita tlen tikteneua

¿Kenon uelis tikteititis ika tikuelita tlen tikteneua niman ijkon tikinyolchikauas akin mitskakij makichiuakan tlen uelij?

TLAMACHTIJLI 12

Xteititi ika titetlasojtla niman titeasikamati

¿Kenon uelis tikimititis oksekimej ika tikintlasojtla niman tikimasikamati?

TLAMACHTIJLI 13

Xteititi kenon kinpaleuis ipan innemilis

¿Kenon titemachtis itlaj tlen makasikamatikan ika kinpaleuis ipan innemilis niman ijkon makichiuakan?

TLAMACHTIJLI 14

Xteititi tlen ueyi kijtosneki

Xchiua kuajli mamitskaktokan, mamitsasikamatikan niman makilnamikikan tlen tikteneuas.

TLAMACHTIJLI 15

Xteititi ika tikneltoka tlen tikijtoua

¿Kenon uelis tikteititis ika tikneltoka tlen tikijtoua ijkuak tikpanoltis se tlamachtijli noso ijkuak tontenojnotsas?

TLAMACHTIJLI 16

Xteyolchikaua niman xtlajto itech tlen kuajli

¿Katlejua yejon yeyi tlemach tlen techpaleuis matiteyolchikauakan niman matitlajtokan itech tlen kuajli?

TLAMACHTIJLI 17

Manasikamati tlen tikijtoua

¿Tlenon xkipiya ika tikchiuas tla tikneki ika akin mitskaktokej mamitsasikamatikan?

TLAMACHTIJLI 18

Makimatikan ika itlaj okseki okixmatkej

¿Kenon uelis tikintlanemililtis akin mitskaktokej niman ijkon tikinmachtis itlaj tlen kinpaleuis?

TLAMACHTIJLI 19

Maajsi ipan inyojlo akin mitskaktokej

¿Kenon uelis tikinpaleuis akin mitskaktokej niman ijkon makinekikan kichiuaskej tlen kuajli?

TLAMACHTIJLI 20

Kuajli xtlamilti

Ijkuak titenojnotsa noso tikpanoltia se tlamachtijli ipan tlanechikojli niman ititlamis, ¿tlenon noneki tikijtos?

Okseki xkita

AMOXTIN NIMAN AMATLAJKUILOLTIN

Xmomachti kuajli titlaamapouas niman titemachtis

Yejuin amatlajkuilojli onochijchiuj niman ijkon mamitspaleui kuajli xtlaamapoua, kuajli xtlajto niman xtemachti.