Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

Itech tlen tikmachilia

Itech tlen tikmachilia

Biblia kiteneua tlen kemantika tikmachiliaj niman noneki tikteltiskej, noijki tlen tikmachiliaj niman techpaleuiya.

TLAUEJLI

TLEN BIBLIA TECHMACHTIA: “Más ueyi kitosneki yejuan xniman kualani xken sen tlakatl yejuan noteneua xmojki” (Proverbios 16:32).

TLEN KIJTOSNEKI. Melak techpaleuis tla tikteltiaj tlen tikmachiliaj. Maski kemantika kinamiki matikualanikan, tla xtikteltiaj uelis sajnoye techijtlakos. Kuajli yonoitak ika, ijkuak se tlauelmiki, kijtoua noso kichiua miyek tlemach tlen sakin kichiua manoyolkuepa.

TLEN UELIS TIKCHIUAS. Xyejyeko xtelti motlauel, maka xkauili tlauejli mamitsyekana. Miyekej kinemiliaj ika tla se kiteititia itlauel kijtosneki ika yolchikauak, san ika, akin nimantsin kualanij kiteititiaj ika xyochikaujkej. Biblia kijtoua ika ijkon “ken sen ueyikalpan yejuan xyeualtsakutikaj” noijki ijkon “yejuan xueli kiteltia itlauel” (Proverbios 25:28). Tla kachtopa tikmati tlen yemelak opanok, mitspaleuis maka nimantsin xkualani. “Yejuan tlamatki ueli kiteltlalia itlauel” (Proverbios 19:11). Noijki, tla kuajli tikinkaki akin imiuan onka tlauejli, mitspaleuis kuajli xtlanemili niman maka nimantsin xkualani.

XTETLASOJKAMACHILI

TLEN BIBLIA TECHMACHTIA: “Xpiyakan tetlajsojkamachilistli” (Colosenses 3:15).

TLEN KIJTOSNEKI. Nemij akin kijtouaj ika akin tetlasojkamachiliaj más yolpakij. Maski akin itlaj melak xkuajli inpan yonochiuj, ijkon kinemiliaj. Kijtouaj ika, ijkuak kitlasojkamatij tlen kipiyaj niman xtlanemiliaj itech tlen okipolojkej, kinpaleuiya kuajli manomachilikan.

TLEN UELIS TIKCHIUAS. Mojmostla xkijkuilo tlenon tiktlasojkamati. Uelis yes itlaj tlen ueyi noso  itlaj tlen xueyi, ken ijkuak tikita kenon kualtsin uajtlanesi, pampa titlajtlatoua iuan se moamigo noso san pampa tikpiya monemilis. Tla tejua timokojtilia tikchiuas yejuin, mitspaleuis kuajli xmomachili.

Sajnoye mitspaleuis tla timomati tikintlasojkamachilis mochanejkauan niman moamigos. Xnemili tleka tikintlasojtla niman xkimijli tlen tikmachilia ika se amatlajkuilojli, noso xkintitlanili se correo ipan Internet noso se mensaje. Tla ijkon tikchiua, más kuajli imiuan timouikas niman tikitas ika tiyolpakis pampa tikchiua itlaj inpampa oksekimej (Hechos 20:35).

OKSEKI TLEN BIBLIA TECHMACHTIA

Uelis tiktemoltis Biblia tlen tijkakis noso amatlajkuiloltin tlen itech tlajtouaj. Biblia tlen uelis tijkakis onka ipan jw.org kanaj ika 40 tlajtoltin.

XKINCHOLOUILI TLAUELTIN

“Ijkuak yakaj kipeualtia tlauejli kentla kitlaposkia tlen kitsakuilijtika atl; achto ika peuas tlauejli, xuiya” (PROVERBIOS 17:14TNM).

MAKA SAJNOYE MAMITSAJMANA TLEN UELIS PANOS

“Maka xkomatstiakan on tlen mostla nochiuas, pampa cada tonajli ye onkaj tlen nenkiseliskej yejuan ika nemokauaskej. Cada tonajli tej, nenkipiyaskej tlinon mechpajsojlos san kech uelis nenkixikoskej” (MATEO 6:34).

KUAJLI XTLANEMILI ACHTO ITLAJ TIKCHIUAS

“Motlamatkilis niman mokajsikamatilis mitsmanauiskej” (PROVERBIOS 2:11).