Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

 TLAMACHTIJLI 39

“Ouajnonextijkej nixpan sanoyej miyek tlakatl”

“Ouajnonextijkej nixpan sanoyej miyek tlakatl”

“Onikitak ouajnonextijkej nixpan sanoyej miyek tlakatl yejuan xakaj ueliya kipouaya [...]. Yejuamej in sanoyej tojlamej majmaniyaj ixpan on trono niman ixpan on borreguito” (APOC. 7:9).

TLAKUIKAJLI 60 Kijtosneki nemilistli

TLEN TIKITASKEJ *

1. ¿Tlenon kixnamiktoya apóstol Juan kanaj ipan xiuitl 95?

KANAJ ipan xiuitl 95, apóstol Juan kixnamiktoya tlen melak ouijtika. Yejua youeuentsintiaka niman tsauktoya ipan se isla tlen itoka Patmos. Niman nesi ika nochimej apóstoles yomijkaj niman san yejua yonokaujka (Apoc. 1:9). Juan kimatstoya ika sekimej xkuajkualtin tlakamej yokalajkaj ipan tlanechikojli niman tekajkayaujtoyaj niman kinxexelojtoyaj tokniuan. Nesiya ika itlantoyaj akin yemelak kichiuayaj ken Cristo (Jud. 4; Apoc. 2:15, 20; 3:1, 17).

Apóstol Juan okitak “sanoyej miyek tlakatl” akin kipiayaj intlaken istak niman ipan inma kipiayaj se kualtsin soyatl. (Xkita párrafo 2).

2. Ken kijtoua Apocalipsis 7:9-14, ¿tlenon okitak Juan ipan se tlatlachalistli? (Xkita tlaixkopinajli tlen onka ixpan yejuin revista).

2 Ijkuak ijkon panotoya, Juan okipix se tlatlachalistli. Yejua okitak ika kinnauatiaj iluikaktekitkej makiteltikan “on naui ajakatl yejuan onkaj ipan in tlaltikpaktli” hasta ijkuak kintlaliliskej sa ika nochi sello se grupo kampa nemij itekipanojkauan toTajtsin (Apoc. 7:1-3). Ipan yejon grupo nemij on 144,000 tlapejpeniltin akin tekiuajtiskej iuan Jesús ne iluikak (Luc. 12:32; Apoc. 7:4). Sakin, Juan okitak okse grupo niman okijto: “Onikitak ouajnonextijkej nixpan sanoyej miyek tlakatl yejuan xakaj ueliya kipouaya yejuan oualejkej de nochi naciones, tribus, razas niman yejuan tlajtouaj oksesekneka tlajtoltin. Yejuamej in sanoyej tojlamej majmaniyaj ixpan on trono niman ixpan on borreguito” (xpoua Apocalipsis 7:9-14). San matikonnemilikan kenon melak oyolpak Juan ijkuak okitak ika melak miyekej tlaltikpakchanejkej kitekichiuilijtoskiaj Jehová.

3. a) ¿Tleka tikijtouaj ika yejon tlatlachalistli tlen okipix Juan melak kichikaua totlaneltokil? b) ¿Tlenon tikitaskej ipan yejuin tlamachtijli?

3 Kuajli tikmatstokej ika yejuin tlatlachalistli okichikauili itlaneltokil Juan. Niman tejuamej noijki melak kichikaua totlaneltokil  pampa yejuin tlatlachalistli nochiujtika ipan yejuin tonaltin. Tikitaj ika melak miyekej tlaltikpakchanejkej yopeujkej kiueyichiuaj Jehová, niman yejuamej kichiaj makisaskej itech “on temojtij tlajyouilistli” niman nemiskej ipan se tlaltikpaktli kampa xok keman mikiskej. Ipan yejuin tlamachtijli, tikitaskej kenon Jehová okimititi itekipanojkauan akinomej tlapoualtin ipan grupo kampa nemi “sanoyej miyek tlakatl”. Noijki tikitaskej 1) kechmej nemij ipan yejon grupo niman 2) kanon ualeuaj. Yejuin kinchikauilis intlaneltokil nochimej akin nemij ipan yejuin grupo.

KANON CHANTISKEJ

4. ¿Tlenon kiteijliaj miyekej religiones, niman tlenon kiteijliayaj Nomachtijkej itech Biblia?

4 Miyekej religiones noso tlaneltokiltin xkiteijliaj ika Biblia kijtoua ika akin kitlakamatij toTajtsin nochipa nemiskej ipan tlaltikpaktli (2 Cor. 4:3, 4). Kema, miyekej religiones uan kijtouaj ika kitlakamatij Cristo kiteijliaj ika nochimej akin kichiuaj tlen kuajli yaskej ne iluikak ijkuak mikiskej. San ika, ipan xiuitl 1879, Nomachtijkej itech Biblia, akin opeujkej kikixtiaj revista tlen aman noixmati ken Amatl Tekakistilijketl, tlamantik tlen kineltokayaj. Yejuamej kasikamatiyaj ika toTajtsin kuajkuis se xochitlalpan niman ika miyekej tlaltikpakchanejkej chantiskej nikan ipan tlaltikpaktli, niman xyaskej iluikak. Maski ijkon, xniman ouel okasikamatkej akinomej nokauaskiaj ipan yejuin tlaltikpaktli.

5. ¿Tlenon kasikamatiyaj Nomachtijkej itech Biblia itech on 144,000?

5 Nomachtijkej itech Biblia noijki okasikamatkej ika Biblia kijtoua ika sekimej makisaskiaj itech “tlaltikpaktli” niman ijkon tekiuajtiskej iuan Jesús ne iluikak (Apoc. 14:3). Ipan yejuin grupo nemiskiaj 144,000 tlapejpeniltin akin chikauak kitekichiuiliskiaj Jehová chika nemiskiaj ipan tlaltikpaktli. San ika ¿tlenon kasikamatiyaj Nomachtijkej itech Biblia itech yejon grupo kampa nemi “sanoyej miyek tlakatl”?

6. ¿Tlenon kasikamatiyaj Nomachtijkej itech Biblia itech yejon grupo kampa nemi “sanoyej miyek tlakatl”?

6 Juan okitak ika akin nemiyaj ipan yejuin grupo ijkatoyaj noso “majmaniyaj ixpan on trono niman ixpan on borreguito” (Apoc. 7:9). Ipampa yejuin tlajtoltin, Nomachtijkej itech Biblia okasikamatkej ika grupo kampa nemi “sanoyej miyek tlakatl” yaskia ne iluikak ijkon ken 144,000 tlapejpeniltin. San ika, tla nochi yejon ome grupo yaskia ne iluikak, ¿kenon tlamantikej katkaj? Nomachtijkej itech Biblia kinemiliayaj ika ipan grupo kampa nemi “sanoyej miyek tlakatl” nemiyaj tokniuan akin xnochipa okitlakamatkej toTajtsin ijkuak nemiyaj ipan tlaltikpaktli. Maski chipaujkanemiyaj, sekimej kanaj ok teuan katkaj ipan okseki religiones. Nomachtijkej itech Biblia kasikamatiyaj ika yejon tlaltikpakchanejkej xchikauak okitekichiuilijkej toTajtsin niman yejua ika xueliskiaj tekiuajtiskiaj iuan Jesús. Pampa xsajnoye okitlasojtlakej toTajtsin, yejuamej san ixpan nemiskiaj trono, san ika, xnotlaliskiaj ipan tronos.

7. Itech tlen kinemiliayaj Nomachtijkej itech Biblia, ¿akinomej chantiskiaj ipan tlaltikpaktli ipan Mil Xiuitl, niman tlenon kinemiliayaj itech akin yeuejkaui onenkej?

7 Kuakon, ¿akinomej chantiskiaj ipan tlaltikpaktli? Nomachtijkej itech Biblia kinemiliayaj ika sakin tla on 144,000 niman yejon grupo kampa nemi “sanoyej miyek tlakatl” inemiskiaj ne iluikak, miyekej tlaltikpakchanejkej chantiskiaj ipan tlaltikpaktli niman kiseliskiaj tlateochiualistin ijkuak Jesús Tekiuajtitoskia Mil Xiuitl. Nomachtijkej itech Biblia kinemiliayaj ika yejon tlaltikpakchanejkej xkitekichiuiliskiaj toTajtsin achto ika peuaskia Mil Xiuitl, kinemiliayaj ika kinmachtiskiaj itech  toTajtsin ipan yejon Mil Xiuitl. Sakin, akin kitlakamatiskiaj Jehová ueliskiaj nemiskej ipan tlaltikpaktli niman xok keman mikiskiaj, niman akin xkitlakamatiskiaj kinpopoloskiaj. Nomachtijkej itech Biblia kinemiliayaj ika itekipanojkauan toTajtsin akin omijkaj ijkuak ximikiya Cristo yoliuiskiaj ipan Mil Xiuitl niman ika sekimej nemiskiaj ken “tlanauatijkej”. Niman kinemiliayaj ika sekimej kanaj yaskiaj iluikak ijkuak tlamiskia Mil Xiuitl (Sal. 45:16).

8. Itech tlen kinemiliayaj Nomachtijkej itech Biblia, ¿kech grupos onkatkaj?

8 Tikitaj kuakon ika Nomachtijkej itech Biblia kinemiliayaj ika onkatkaj yeyi grupos: 1) grupo kampa nemiskiaj 144,000 tlapejpeniltin, akin tlayekanaskiaj iuan Jesús ne iluikak; 2) grupo kampa nemiskia “sanoyej miyek tlakatl”, kampa nemiskiaj tokniuan akin xmás okitlasojtlakej Jehová, yejuamej nemiskiaj iluikak ixpan trono niman ixpan borreguito, niman 3) grupo kampa nemiskiaj tlaltikpakchanejkej, akin kinmachtiskiaj itech Jehová nikan ipan tlaltikpaktli ipan Mil Xiuitl. * San ika, Jehová kinpaleuiskia itekipanojkauan más kuajli makasikamatikan yejuin (Prov. 4:18).

KUAJLI NASIKAMATSTIUJ TLEN MELAUAK

Ipan ueyi tlanechikojli tlen onochiuj ipan 1935, miyekej onoapolaktijkej akin kichiaj nemiskej ipan tlaltikpaktli. (Xkita párrafo 9).

9. a) ¿Kenon yejuin grupo uelis nemis “ixpan on trono niman ixpan on borreguito” tla nemi ipan tlaltikpaktli? b) ¿Tleka tikijtouaj ika melak kuajli ken aman yotikasikamatkej Apocalipsis 7:9?

9 Ipan 1935, iteixpantijkauan Jehová kuajli okasikamatkej akinomej nemij ipan grupo kampa nemi “sanoyej miyek tlakatl”. Okasikamatkej ika yejuin grupo xnoneki nemis ne iluikak niman ijkon nemis “ixpan on trono niman ixpan on borreguito”. Okasikamatkej ika yejuin san itlaj kixneskayotia. Maski yejuin grupo nemis ipan tlaltikpaktli, uelis nemis “ixpan on trono” tla kitlakamati toTajtsin niman tla kasikamati ika san yejua kinamiki matlayekana (Is. 66:1). Niman yejuin grupo uelis nemis “ixpan on borreguito” tla tlaneltoka itech tlaxtlauijli tlen okitemakak Jesús. Ipan Mateo 25:31, 32 ijkuiliujtika itlaj tlen kuajli techasikamachiltia yejuin. Ompa kijtoua ika nochimej “on tlakamej de nochiuiyan países”, hasta on akin xkuajkualtin, ixpan nosentlaliskej Jesús niman nemiskej ixpan itrono. Kuajli tikitaj ika países onokej ipan tlaltikpaktli, xonokej ne iluikak. Kuakon, melak kuajli tlen onasikamat ipan 1935. Ipampa yejuin, tikasikamatij tleka Biblia xkijtoua ika yejuin grupo yas iluikak. San yejon grupo kampa nemij 144,000 tlapejpeniltin yaskej iluikak kampa xkeman mikiskej niman tlayekanaskej ipan tlaltikpaktli iuan Jesús (Apoc. 5:10).

10. ¿Tleka grupo kampa nemi “sanoyej miyek tlakatl” noneki kixmatis itlanauatiluan Jehová achto ika peuas Mil Xiuitl?

10 Desde 1935, akin tiiteixpantijkauan Jehová yotikasikamatkej ika yejon grupo kampa nemi “sanoyej miyek tlakatl” tlen Juan okitak, chantiskej ipan tlaltikpaktli kampa xkeman mikiskej. Achto ika peuas Mil Xiuitl, akin nemij ipan yejuin grupo noneki nomachtiskej itlanauatiluan Jehová niman kiteititiskej ika chikauak intlaneltokil. ¿Tleka? Pampa san ijkon uelis makisaskej itech “on temojtij tlajyouilistli” niman itech “nochi on tlajyouilistli yejuan nochiuas” (Luc. 21:34-36).

11. ¿Tleka sekimej Nomachtijkej itech Biblia kinemiliayaj ika kanaj sekimej itekipanojkauan toTajtsin yaskiaj ne iluikak ijkuak tlamiskia Mil Xiuitl?

11 Ken otikitakej ipan párrafo 7, sekimej Nomachtijkej itech Biblia kinemiliayaj ika kanaj sekimej itekipanojkauan toTajtsin yaskiaj ne iluikak ijkuak tlamiskia Mil Xiuitl. Yejuin onoijto ipan se revista tlen okis ipan 15 de febrero de 1913, niman tlen aman noixmati ken Amatl Tekakistilijketl. Sekimej kanaj notlajtoltiayaj: tla tokniuan akin xmás okitlakamatkej  toTajtsin yaskej iluikak, ¿tleka sekimej itekipanojkauan toTajtsin akin onenkej yeuejkaui san nemiskej nikan ipan tlaltikpaktli? Tikmatstokej ika tokniuan ijkon kinemiliayaj pampa kasikamatiyaj 1) ika grupo kampa nemi “sanoyej miyek tlakatl” yaskia ne iluikak niman 2) ika ipan yejuin grupo nemiskiaj tokniuan akin xmás okitlakamatkej toTajtsin. Tikitaj ika xmás kasikamatiyaj yejuin.

12, 13. ¿Tlenon kasikamatij tokniuan tlapejpeniltin niman grupo kampa nemi “sanoyej miyek tlakatl”?

12 San ika, ken yotikitakej, desde 1935, akin tiiteixpantijkauan Jehová yotikasikamatkej ika akin nemij ipan grupo kampa nemi “sanoyej miyek tlakatl” yejuamej akin makisaskej itech Armagedón niman itech “on temojtij tlajyouilistli”. Niman chikauak kijtoskej: ¡“Yotechmakixtij toDios yejuan yeuatikaj ipan iueyitrono niman no on Borreguito!” (Apoc. 7:10, 14). Biblia noijki kijtoua ika akin yoliuij ne iluikak, kiseliaj “tlen más kuajli” xijkon ken itekipanojkauan toTajtsin akin onenkej yeuejkaui (Heb. 11:40). Ijkuak tokniuan okasikamatkej yejuin, opeujkej chikauak tenojnotsaj niman kinyolchikauaj oksekimej makitekichiuilikan Jehová niman ijkon nochipa ueliskej nemiskej ipan tlaltikpaktli.

13 Akin nemij ipan grupo kampa nemi “sanoyej miyek tlakatl” melak yolpakij ipampa tlen kichiaj ika tlayekapan. Kasikamatij ika Jehová yejua akin kijtoua kanon chantiskej itekipanojkauan, tla ne iluikak noso nikan ipan tlaltikpaktli. Yejuin omemej grupos kasikamatij ika toTajtsin techteochiua pampa techtlasojtla, yejua ijkon okiteititi ijkuak okuajtitlan Jesucristo mamikiki topampa niman ijkon matechmakixti (Rom. 3:24).

“SANOYEJ MIYEK TLAKATL”

14. ¿Tleka miyekej notlajtoltiayaj kenon miyekiyaskiaj ipan grupo kampa nemi “sanoyej miyek tlakatl”?

14 Sakin ika onasikamat akinomej nemij ipan grupo kampa nemi “sanoyej miyek tlakatl”, miyekej ok notlajtoltiayaj kenon miyekiyaskiaj ipan yejuin grupo. Tokniuj Ronald Parkin kipiaya 12 xiuitl ijkuak onasikamat yejuin, yejua kilnamiki ika ijkuakon, ipan 1935, nemiyaj kanaj san 56,000 tokniuan ipan nochi tlaltikpaktli, niman miyekej tlapejpeniltin katkaj. Kuakon nesiya ika xsajnoye miyekej nemiyaj ipan yejon grupo.

15. Xkijto kenon melak yomiyekiyakej ipan grupo kampa nemi “sanoyej miyek tlakatl”.

15 San ika, opeuj kintitlanij misioneros ipan miyek países. Yejuin okichiuj mamiyekiyakan iteixpantijkauan Jehová. Ipan 1968, tokniuan opeuj temachtiaj itech Biblia ika se amoxtli tlen itoka La verdad que lleva a vida eterna. Melak kuajli nasikamatiya tlen ompa  ijkuiliujtoya, niman yejuin okichiuj miyekej manomachtikan. San ipan naui xiuitl, ipantsin tlajko millón onoapolaktijkej, noijki ijkon okichiujkej miyekej akin chantij América Latina niman okseki países pampa opeuj kisaj itech Iglesia católica. Noijki melak otimiyekiyakej ijkuak otlan techtlaueltokaj ne Europa oriental niman ipan seki países tlen onka África (Is. 60:22). Niman xiuejkaui, ikalpan Jehová yokinkixti miyek amatlajkuiloltin niman ijkon kinpaleuis tlaltikpakchanejkej makixmatikan Biblia. Aman tinemij ipantsin 8 millones akin tomachtiaj Biblia. Kuajli tikitaj ika yomiyekiyakej akin nemij ipan yejuin grupo.

MIYEKAN UALEUAJ

16. ¿Kanon ualeuaj akin nemij ipan grupo kampa nemi “sanoyej miyek tlakatl”?

16 Ipan tlatlachalistli tlen okipix Juan, yejua okitak ika akin nemiyaj ipan grupo kampa nemi “sanoyej miyek tlakatl” ualeuayaj “de nochi naciones, tribus, razas niman yejuan tlajtouaj oksesekneka tlajtoltin”. Teotlajtoketl Zacarías okijtoka itlaj ken yejuin. Okijkuilo: “Ipan yejon tonaltin majtlaktli tlakamej itech nochi tlajtoltin tlen onka ipan países kajsiskej, kema, kajsiskej itlaken se judío, kijtojtoskej: ‘Tiknekij nemouan tiaskej, pampa yotiktekakilijkej ika toTajtsin nemouan nemi’” (Zac. 8:23TNM).

17. ¿Tlenon tikchiujtokej niman ijkon tikinpaleuiskej nochimej tlaltikpakchanejkej?

 17 Akin tiiteixpantijkauan Jehová tikmatstokej ika noneki titenojnotsaskej ika miyek tlajtoltin niman ijkon manemikan ipan yejuin grupo nochimej akin tlajtouaj “oksesekneka tlajtoltin”. Yejua ika, itikuikaj ipantsin 130 xiuitl ika tikintlajtolkuepaj toamatlajkuiloluan. Niman aman toamatlajkuiloluan kisaj ipantsin 900 tlajtoltin. Kuajli tikitaj ika Jehová kichiujtika se milagro: yejua kinsentlalijtika nochimej tlaltikpakchanejkej akin nochiuiyan ualeuaj. Pampa toamatlajkuiloluan notlajtolkuepaj ika miyek tlajtoltin, nochimej itekipanojkauan toTajtsin san sekan kitekichiuiliaj Jehová. Kimixmatij ika kuelitaj tenojnotsaskej niman ika kintlasojtlaj imikniuan. ¿Xmelak ika yejuin kichikaua totlaneltokil? (Mat. 24:14; Juan 13:35).

KEN TECHPALEUIYA YEJUIN TLATLACHALISTLI

18. a) Itech tlen kijtoua Isaías 46:10, 11, ¿tleka xtechmojkatlachialtia ika Jehová yokichiuj yejon tlatlachalistli tlen okititi Juan? b) ¿Tleka tikijtouaj ika akin kichiaj nemiskej ipan tlaltikpaktli xkimachiliaj tla kinchikoitaj?

18 Melak techyolpaktia yejuin teotlajtojli. Xtechmojkatlachialtia ika Jehová kualtsin ken yokichiuj tlen yeuejkaui okijtoka (xpoua Isaías 46:10, 11). Akin nikan chantiskej ipan tlaltikpaktli melak kitlasojkamachiliaj toTajtsin ika ijkon kinteochiuas. Xkimachiliaj tla kinchikoitaj pampa xokintlapejpenijkej tekitiskej iuan Jesús ne iluikak. Biblia kinteneua itekipanojkauan toTajtsin, tlakamej niman siuamej, akin xnemij ipan grupo kampa nemij on 144,000, maski toTajtsin okinyekanka ika iespíritu, ken Juan Teapolaktijketl niman David (Mat. 11:11; Hech. 2:34). Yejuamej niman oksekimej tlaltikpakchanejkej kinyolitiskej niman ijkon nemiskej ipan tlaltikpaktli. Yejuamej niman grupo kampa nemi “sanoyej miyek tlakatl”, uelis kiteititiskej ika melajkanemij itech Jehová niman ika kipaleuiyaj iueyitlayekanalis.

19. ¿Tlenon tikchiuaskej tla tikasikamatij tlen kijtosneki yejon tlatlachalistli tlen okipix Juan?

19 Jehová yokinsentlali melak miyekej tlaltikpakchanejkej akin nochiuiyan ualeuaj niman ijkon makiueyichiuakan, xkeman ijkon panouaya. Maski tla tikchiaj tiaskej iluikak noso tinemiskej ipan tlaltikpaktli, tinochimej noneki tikinpaleuiskej oksekimej tlaltikpakchanejkej niman ijkon machantikan ipan tlaltikpaktli (Juan 10:16). Sa achijtsin poliui, Jehová kichiuas mapeua “on temojtij tlajyouilistli” niman ijkon kinpopolos tekiuajkej niman religiones tlen melak yotetlajyouiltijkej. Nochimej akin nemiskej ipan tlaltikpaktli nochipa kitekichiuilijtoskej Jehová, ¿xmelak ika yejuin yes se ueyi tlateochiualistli? (Apoc. 7:14).

TLAKUIKAJLI 139 Xmoita ijkuak nochi yenkuik yes

^ párr. 5 Ipan yejuin tlamachtijli, tomachtiskej yejon tlatlachalistli kampa Juan okitak ika melak miyekej tlaltikpakchanejkej kinsentlaliskiaj. Kuajli tikmatstokej ika yejuin kinchikauilis intlaneltokil nochimej akin nemij ipan yejuin grupo akin kisentlaliskej.

^ párr. 8 Xkita amoxtli Los testigos de Jehová, proclamadores del Reino de Dios, páginas 159-163.