Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

 TLAMACHTIJLI 36

Kuajli ika yejkos Armagedón

Kuajli ika yejkos Armagedón

“Okinsentlalijkej on reyes ne kampa [...] itoka Armagedón” (APOC. 16:16).

TLAKUIKAJLI 150 Xtejtemo toTajtsin akin mitsmakixtis

TLEN TIKITASKEJ *

1, 2. a) ¿Tleka melak kuajli ika mayejko Armagedón? b) ¿Tlenon tiknankiliskej ipan yejuin tlamachtijli?

MIYEKEJ kinemiliaj ika Armagedón melak xkuajli, kinemiliaj ika yejon se guerra kampa kintoponiskej bombas noso ika yejon se tonajli ijkuak ixpoliuis tlaltikpaktli. San ika, tlen Biblia kijtoua itech Armagedón melak techyolpaktia (Apoc. 1:3). Armagedón xkichiuas matipoliuikan; Armagedón techmakixtis. ¿Kenon kichiuas?

2 Biblia techititia ika Armagedón kinpopolos tekiuajkej, akin xkuajkualtin niman kinmakixtis akin yolmelajkej, niman xkitekauilis ika tlaltikpaktli mapopoliui (Apoc. 11:18). Tla tiknekij kuajli tikasikamatiskej, matiknankilikan yejuin: ¿Tlenon kijtosneki Armagedón? ¿Tlenon panos achto ika yejkos? ¿Tlenon noneki tikchiuaskej niman ijkon timakisaskej? ¿Niman kenon uelis timelajkanentoskej aman ika xiyejko?

¿TLENON KIJTOSNEKI ARMAGEDÓN?

3. a) ¿Tlenon kijtosneki tlajtojli Armagedón? b) Itech tlen kijtoua Apocalipsis 16:14, 16, ¿tlenon tikmatij itech Armagedón?

3 (Xpoua Apocalipsis 16:14, 16). Tlajtojli Armagedón san sejpa uajnesi ipan Biblia, niman ika tlajtojli hebreo kijtosneki Tepetl tlen onka Meguidó (Apoc. 16:16). Niman yeuejkaui, Meguidó katka se ueyikalpan tlen onkatka Israel (Jos. 17:11). San ika, Armagedón xse ueyikalpan. Armagedón kijtosneki ijkuak “on reyes ipan on tlaltikpaktli” nosentlaliskej niman ijkon kixnamikiskej Jehová (Apoc. 16:14). San ika, ipan yejuin tlamachtijli, noijki tijkuiskej tlajtojli Armagedón niman ijkon tikteneuaskej yejon guerra tlen nimantsin nochiuas sakin ijkuak nosentlaliskej tekiuajkej itech tlaltikpaktli. ¿Tleka tikmatstokej ika Armagedón  xse ueyikalpan? Kachtopa, pampa xitlaj nion se tepetl tlen maitoka Meguidó. Ika ome, pampa tlen kiyeualoua kalpan Meguidó melak pitentsin, kuakon, xonakiskiaj “nochimej on reyes” akin nemij ipan tlaltikpaktli, isoldados nion tlen ika tlauisokij. Ika yeyi, pampa, ken tikitaskej ipan yejuin tlamachtijli, guerra tlen itoka Armagedón peuas ijkuak “nochimej on reyes” akin nemij ipan tlaltikpaktli kimixnamikiskej itekipanojkauan toTajtsin, akin nemij nochiuiyan ipan tlaltikpaktli.

4. ¿Tleka ijkuak Jehová otlajto itech iueyi guerra okiteneuj Meguidó?

4 ¿Tleka ijkuak Jehová otlajto itech iueyi guerra okiteneuj Meguidó? Pampa miyekej nouijsokiyaj ipan Meguidó niman valle tlen nisiuj onkatka tlen itoka Jezreel. Kemantika, Jehová okinpaleui akin ompa onouijsokej. Se neskayotl, “nisiu de on río Meguidó”, Jehová okipaleui juez Barac makintlani cananeos akin kinyekanaya Sísara. Barac niman siuateotlajtoketl Débora okitlasojkamachilijkej Jehová pampa okinpaleui matetlanikan. Ipan se tlakuikajli, okijtokej: “Desde ipan cielo [...], nochimej on sitlalimej otechpaleuijkej para otiktlankej Sísara. [...] On ayajtok [noso atentli] Cisón nochimej okinmatoktij” (Juec. 5:19-21).

5. ¿Kenon melak tlamantik yes Armagedón itech guerra kampa otlauijsok Barac?

5 Barac niman Débora otlankej nokuikatiaj ika yejuin tlajtoltin: “Ijkon ma mikikan nochimej motlauelikniuan toTEKO. Niman on yejuan mitstlajsojtlaj, ma petlanikan ken petlani nochiuiyan on tonaltsintli ijkuak tlakualispan” (Juec. 5:31). Ipan Armagedón, noijki mikiskej itlauelikniuan Jehová niman makisaskej akin kitlasojtlaj. San ika, Armagedón melak tlamantik yes itech guerra kampa otlauijsok Barac. Ipan Armagedón, itekipanojkauan toTajtsin xtlauijsokiskej nion xkikuiskej armas. Kojtitoskej tla ika inyojlo nemij niman tla tlaneltokaj itech Jehová niman itech iiluikaktekitkauan (Is. 30:15; Apoc. 19:11-15).

6. ¿Tlenon uelis kikuis Jehová niman ijkon kinpopolos itlauelikniuan ipan Armagedón?

6 ¿Kenon Jehová kinpopolos itlauelikniuan ipan Armagedón? Miyek ken uelis kichiuas. Uelis kikuis tlalolinalistin, tesiujtli niman tlapetlanalistin (Job 38:22, 23; Ezeq. 38:19-22). Noijki kanaj uelis kichiuas ika itlauelikniuan sa no yejuamej manouijsokikan (2 Crón. 20:17, 22, 23). Niman kanaj kinkuis iiluikaktekitkauan niman ijkon makinmiktikan akin xkuajkualtin (Is. 37:36). Maski san tlenon kikuis, Jehová tetlanis. Nochimej itlauelikniuan mikiskej, san ika, nochimej akin yolmelajkej makisaskej (Prov. 3:25, 26).

¿TLENON PANOS ACHTO IKA PEUAS ARMAGEDÓN?

7, 8. a) Ken kijtoua 1 Tesalonicenses 5:1-6, ¿tlenon kijtoskej akin tlayekanaj ipan tlaltikpaktli? b) ¿Tleka yejon yes se tlakajkayaualistli?

7 Achto ika “uajlas toTEKO [noso ika yejkos ‘itonal Jehová’, TNM]” tekiuajkej kijtoskej ika “onkaj yolseuilistli niman xakaj nion itlaj uelis techmiktis” (xpoua 1 Tesalonicenses 5:1-6). Ipan 1 Tesalonicenses 5:2, “itonal Jehová” kijtosneki “on temojtij tlajyouilistli” noso ueyi tlajyouilistli (Apoc. 7:14). ¿Kenon tikmatiskej ijkuak ipeuas “on temojtij tlajyouilistli”? Biblia kijtoua ika noijtos itlaj tlen techpaleuis matikmatikan.

8 Akin tlayekanaj ipan tlaltikpaktli kijtoskej ika “onkaj yolseuilistli niman xakaj nion itlaj uelis techmiktis”. ¿Tleka ijkon kijtoskej? ¿Noijki ijkon kijtoskej akin tlayekanaj ipan tlaneltokiltin? Kanaj kema. San ika, yejon tlen noijtos, ijkon noijki tekajkayauaskej demonios. Yejuin tlakajkayaualistli melak xkuajli yes, pampa kichiuas ika tlaltikpakchanejkej manomachilikan ika yolseuilistli maski yejon xmelauak, nochi yejon nochiuas achto ika yejkos “on temojtij  tlajyouilistli”. Kuakon, “nimantsin uajlas tlaxoxotonilistli impan yejuamej [...]. Nochiuas ken ijkuak on siuatl san uajpejtetsi nokokoua para kinemitia ikonetsin”. ¿Niman tlenon inpan nochiuas itekipanojkauan toTajtsin? Pampa xkimatij kemanon peuas “on temojtij tlajyouilistli”, kanaj kinmojkatlachialtis ijkuak peuas, san ika, ikimatiskej tlenon kichiuaskej.

9. ¿Tlenon ika peuas Jehová ijkuak kipopolos tlaltikpaktli tlen kiyekana Satanás?

9 Jehová xnimantsin kipopolos tlaltikpaktli tlen kiyekana Satanás, ijkon ken okichiuj ipan itonaluan Noé. Aman, Jehová kachtopa kipopolos Ueyixtika Babilonia, tlen kijtosneki nochi tlaneltokiltin xmelajkej. Sakin, ipan Armagedón, kipopolos nochi tlen kiyekana Satanás, ken política, tlen ika tlauisokij niman tlen ika notomintiaj. Matiuelikan okseki itech yejuin tlen panos.

10. Ken kijtoua Apocalipsis 17:1, 6 niman 18:24, ¿tleka Jehová kipopolos Ueyixtika Babilonia?

10 “Dios kitlajtlakolmakas [...] on ueyi tlakapapatlaketl” (xpoua Apocalipsis 17:1, 6; 18:24). Ueyixtika Babilonia melak yokitsojkuiloti itoka toTajtsin. Yotemachti tlen xmelauak itech toTajtsin niman kichiua ken se siuatl tlakapapatlaketl, pampa kinpaleuiya tekiuajkej itech yejuin tlaltikpaktli. Pampa kipiya kojtilistli, yokinchiuili tlen yejua yokinek akin itech tlaneltokaj. Niman yokinmikti miyekej tlaltikpakchanejkej niman sekimej itekipanojkauan toTajtsin (Apoc. 19:2). ¿Kenon Jehová kipopolos Ueyixtika Babilonia?

11. ¿Tlenon kijtosneki “on xkuajli yolki [...] chichiltik”, niman kenon toTajtsin kikuis yejon ika kipopolos Ueyixtika Babilonia?

11 Jehová kinkuis on “majtlaktli ikuakuauuan” tlen kipiya “on xkuajli yolki [...] chichiltik” niman ijkon kipopolos on siuatl tlakapajpatlaketl. Yejuin xkuajli yolki kijtosneki Organización de las Naciones Unidas, niman majtlaktli ikuakuauan kijtosneki tekiuajkej akin aman kipaleuiyaj. Ijkuak toTajtsin kijtos, yejuin tekiuajkej kixnamikiskej Ueyixtika Babilonia. “Yejuamej kitlakijkixtiliskej, kitetsotsoloskej”, kikuiliskej nochi itomin niman kiteititiskej  kenon melak xkuajli yejuin Ueyixtika Babilonia (Apoc. 17:3, 16). Pampa nimantsin kipopoloskej, ken “san ipan se tonajli”, kinmojkatlachialtis akin kipaleuiayaj, pampa yejua nochipa kijtouaya: “Nikan neuatikaj ken yakaj reina. Nejua xnikauajli, niman xkaman nichokas” (Apoc. 18:7, 8).

12. ¿Tlenon Jehová xkinkauilis makichiuakan uejueyimej kalpamej, niman tleka?

12 ToTajtsin xkinkauilis uejueyimej kalpamej makinmiktikan itekipanojkauan, pampa yejuamej kuikaj itokayo niman yokitlakamatkej tlanauatijli kampa kijtoua makisakan itech Ueyixtika Babilonia (Hech. 15:16, 17; Apoc. 18:4). Noijki, yokinpaleuijkej oksekimej maka sa ompa manemikan. Kuakon, itekipanojkauan toTajtsin xiuan kiseliskej “iplagas” Ueyixtika Babilonia. Maski ijkon, noitas tla melauak tlaneltokaj.

Maski san kanon tinemiskej, titlaneltokaskej itech Jehová ijkuak Gog techixnamikis. (Xkita párrafo 13). *

13. a) ¿Akinon Gog? b) Ken kijtoua Ezequiel 38:2, 8, 9, ¿tlenon kichiuas Gog niman ijkon ajsis kampa kitokayotiaj Armagedón?

13 Ijkuak Gog teixnamikis (xpoua Ezequiel 38:2, 8, 9TNM). * Ijkuak nochi tlaneltokiltin xmelajkej yopopoliujkej, ikalpan Jehová san yejua nokauas ijkon ken se kojtli tlen se ajakakiyaujtli xouel okitlajkal. Tikmatstokej ika Satanás melak tlauelmiktos. Ika yejon, kitekitiltis tlen idemonios kiteijliskej niman ijkon kichiuas ika manosentlalikan seki uejueyimej kalpamej niman makimixnamikikan itekipanojkauan Jehová (Apoc. 16:13, 14). Yejuin uejueyimej kalpamej akin nosentlaliaj kintokayotiaj Gog akin ualeua Magog. Ijkuak yejon uejueyimej kalpamej kixnamikiskej ikalpan toTajtsin, kuakon, uelis tikijtoskej ika yoajsikej kampa kitokayotiaj Armagedón (Apoc. 16:16).

14. ¿Tlenon kasikamatis Gog?

 14 Gog tlaneltokas itech isoldados (2 Crón. 32:8). San ika, tejuamej titlaneltokaskej itech toTajtsin Jehová. Kanaj uejueyimej kalpamej kinemiliskej ika xtitlamachilisejkej pampa ijkon tikchiuaj. Pampa, maski Ueyixtika Babilonia kojtik katka, intajtsitsinuan xokimakixtijkej itech “on xkuajli yolki” nion itech “on majtlaktli kuakuautli” (Apoc. 17:16). Kuakon, Gog kinemilis ika nimantsin uelis tetlanis. Ken moxtli kitlapachoua se país, Gog ijkon kixnamikis ikalpan Jehová (Ezeq. 38:16). San ika, nimantsin kasikamatis ika xok uelis makisas. Ijkon ken ipan onochiuj faraón ipan mar Rojo, Gog kasikamatis ika kixnamiktok Jehová (Éx. 14:1-4; Ezeq. 38:3, 4, 18, 21-23).

15. ¿Tlenon kichiuas Jesús ipan guerra tlen itoka Armagedón?

15 Cristo niman iiluikaktekitkauan kinmanauiskej itekipanojkauan toTajtsin niman kipopoloskej Gog niman nochimej akin iuan nemij (Apoc. 19:11, 14, 15). ¿Niman tlenon ipan nochiuas Satanás akin itlauelikniuj Jehová, pampa yejua akin okinkajkayauj niman okinuikak uejueyimej kalpamej kampa Armagedón? Jesús kontlajkalis Satanás imiuan idemonios kampa tlauejkatlan, niman ompa tsauktoskej mil xiuitl (Apoc. 20:1-3).

¿KENON UELIS TIMAKISASKEJ?

16. a) ¿Kenon uelis tikteititiskej ika tikixmatij toTajtsin? b) ¿Tlenon inpan nochiuas ipan Armagedón akin kixmatij Jehová?

16 Maski kemach yopeuj tiktekichiuiliaj Jehová noso yotiuejkaujkej, tla tiknekij timakisaskej ipan Armagedón, noneki tikteititiskej ika tikixmatij toTajtsin niman ika tiktlakamatij “on kuajli tlajtojli” itech “toTEKO JesuCristo” (2 Tes. 1:7-9). Tikixmatij toTajtsin ijkuak tikmatij tlenon kuelita niman tlenon xkuelita, niman katlejua itlanauatiluan. Niman tikteititiaj ika tikixmatij ijkuak tiktlasojtlaj, tiktlakamatij niman san yejua tikueyichiuaj (1 Juan 2:3-5; 5:3). Ijkuak yakaj kiteititia ika kixmati toTajtsin, toTajtsin noijki kuajli kixmati, niman yejon tlen kichiuas mamakisa ipan Armagedón (1 Cor. 8:3). ¿Tleka? Pampa tla toTajtsin kixmati, kijtosneki ika noijki kiselia.

17. ¿Tlenon kijtosneki tiktlakamatiskej “on kuajli tlajtojli” itech “toTEKO JesuCristo”?

 17 “On kuajli tlajtojli” itech “toTEKO JesuCristo” kijtosneki nochi on tlen melauak tlen yejua otemachti tlen onka ipan Biblia. Tiktlakamatij ijkuak ika yejon toyekanaj ipan tonemilis. Yejon kijtosneki kachtopa tikueyichiuaskej Jehová, tiktlakamatiskej itlanauatiluan niman titlajtoskej itech iTekiuajyo (Mat. 6:33TNM; Mat. 24:14TNM). Noijki kijtosneki tikinpaleuiskej tokniuan akin Cristo yokintlapejpeni chika yejuamej kichiuaj intekiyo tlen melak noneki (Mat. 25:31-40).

18. ¿Kenon tlapejpeniltin kintlasojkamachiliskej “oksekimej borregos” pampa okinpaleuijkej?

18 Sa achijtsin poliui ijkuak tlapejpeniltin kintlasojkamachiliskej “oksekimej borregos” pampa melak okinpaleuijkej (Juan 10:16). ¿Kenon kichiuaskej? Achto ika peuas guerra tlen itoka Armagedón, nochimej on 144,000 inemiskej ne iluikak niman xkeman mikiskej. Yejuamej teuan kipopoloskej Gog niman kinmanauiskej akin yolyemankej ken borreguitos (Apoc. 2:26, 27; 7:9, 10). Itekipanojkauan Jehová kinyolpaktis ika okinpaleuijkej tlapejpeniltin ijkuak ok nemiyaj ipan tlaltikpaktli.

¿KENON UELIS TIMELAJKANENTOSKEJ?

19, 20. Maski miyek tlen tikixnamikij, ¿tlenon techpaleuis matimelajkanentokan aman ika xiyejko Armagedón?

19 Ipan yejuin itlamiyan tonaltin, miyekej itekipanojkauan Jehová tikixnamikij tlen ouijtika. San ika, uelis titlaxikoskej niman tiyolpakiskej (Sant. 1:2-4). Melak techpaleuis tla nochipa tikchiuaj teoyotl (Luc. 21:36). Noijki, noneki mojmostla tomachtiskej Biblia niman titlanemiliskej itech tlen ompa kijtoua, ken itech teotlajtoltin tlen nochiujtokej ipan yejuin tonaltin (Sal. 77:12). Tla tikchiuaj nochi yejuin niman tla tokojtiliaj melak titenojnotsaskej, totlaneltokil chikauis niman xkeman tikilkauaskej tlen tikchiaj.

20 Matikonnemilikan kenon melak tiyolpakiskej ijkuak Ueyixtika Babilonia yopopoliuj niman ijkuak yopanok Armagedón. Niman noijki ijkon tomachiliskej ijkuak nochimej kiueyiliskej itoka toTajtsin niman itlayekanalis (Ezeq. 38:23). Yejua ika, tinochimej akin tikixmatij toTajtsin, akin tiktlakamatij iKoneuj niman akin titlaxikojtokej tikitaj ika melak kuajli ika mayejko Armagedón (Mat. 24:13).

TLAKUIKAJLI 143 ¡Xtekitito, xtlatlachixto niman xtlamachixto!

^ párr. 5 Akin tiitekipanojkauan Jehová yotiuejkaujkej tikchiatokej Armagedón. Ipan yejuin tlamachtijli tikitaskej tlenon kijtosneki Armagedón, tlenon panos achto ika yejkos niman kenon uelis timelajkanentoskej aman ika xiyejko.

^ párr. 13 Ezequiel 38:2, 8, 9: “‘2 Ikoneuj se tlaltikpakchane, xontlachia kampa nemi Gog akin ualeua Magog, on iueyitlanauatijkauj Mesec niman Tubal, niman xkijto tlen ipan nochiuas. “Tla yopanok miyek tonaltin, mitstlatitlaniliskej. Itlamiyan xiujtin timoyaxkatis yejuin tlajli kampa on chanejkej yokiyektlalijkej pampa yokixpolojkaj ika espada, kampa yokinsentlalijkej akin miyekan ualeuaj niman yokinuikakej ipan itepeuan Israel, kampa melak yotlaxojxotonijkej. Akin nemiyaj ipan okseki kalpamej oksejpa okinuajuikakej inchan, niman nochimej nemij ika inyojlo. Tejua tikinualixnamikis ken se ajakakiyaujtli, niman tiktlapachos tlajli ken ijkuak tlamoxtemi, tejua niman nochimej akin tikinuajuika niman kalpamej akin mouan nemij”ʼ”.

^ párr. 72 TLEN NESI IPAN TLAIXKOPINAJLI: Ijkuak tikitaskej ika nochiuiyan nochiujtos tlen temojkatlachialti, 1) nochipa tokojtiliskej titenojnotsaskej, 2) nochipa tomachtiskej Biblia niman 3) tikneltokaskej ika toTajtsin techtlajpiyas.

^ párr. 86 TLEN NESI IPAN TLAIXKOPINAJLI: Sekimej policías ikalakiskej kampa chantij sekimej tokniuan akin kineltokaj ika Jesús niman iiluikaktekitkauan kimatij tlen panotika.