Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

“Xmoyolchikaua [...] niman xtekichiua”

“Xmoyolchikaua [...] niman xtekichiua”

“Xmoyolchikaua niman xmokojtili niman xtekichiua. Maka xmomojti nion maka xmojkamiki, pampa toTajtsin Jehová [...] mouan nemi” (1 CRÓN. 28:20).

TLAKUIKALTIN: 38, 34

1, 2. a) ¿Tlenon melak ueyi tekitl okimakakej Salomón? b) ¿Tlenon kitekipachouaya David?

JEHOVÁ okinauati Salomón makiyekana kenon nochijchiuas teopan ipan Jerusalén, yejuin se tekitl melak ueyi tlen onochiuj yeuejkaui. Tlen kichijchiuaskia temojkatlachialtiskia, niman iueyilis niman ikualtsinyo kimatiskiaj “nochimej países”. San ika, tlen melak ueyi kijtosnekiya ika yeskia “ikal Jehová akin melauak toTajtsin” (1 Crón. 22:1, 5, 9-11).

2 Tekiuaj David kineltokaya ika toTajtsin kipaleuiskia Salomón, san ika, kitekipachouaya ika san se telpochtli katka niman xmiyek kixmatiya. ¿Kipiyaskia yolchikaualistli Salomón niman ijkon kiselis tekitl ika kichijchiuas teopan? Pampa yejua se telpochtli katka niman xmiyek kixmatiya, ¿kiteltiskia yejuin ika kichiuas tekitl? Tla salomón kinekiya kuajli onkisas nonekiya kiteititis ika yolchikauak niman tekichiuas.

3. ¿Tlenon ouel Salomón itech kenon yolchikauak katka itaj?

3 Kuajli tikmatij ika Salomón miyek ouel itech kenon yolchikauak katka itaj, David. Ijkuak telpochtli katka, David onouisok iuan yolkamej akin kinkuasnekiyaj iborreguitos itaj (1 Sam. 17:34, 35). Noijki ika  yolchikaualistli okixnamik uejkapantlakatl Goliat. Ika itlapaleuilis toTajtsin, David okitlan yejuin tlauisojketl san ika se petstik tetl (1 Sam. 17:45, 49, 50).

4. ¿Tleka nonekiya Salomón yes yolchikauak?

4 Kuajli tikmatstokej ika David yejua kimelauaya kiyoleuas Salomón niman ijkon manoyolchikaua niman makichijchiua teopan (xpoua 1 Crónicas 28:20). * Tla Salomón nomojtiskia, kanaj nion xkipeualtiskia yejon tekitl, niman yejuin melak xkuajli yeskia xijkon ken tla san xkuajli kichijchiuaskia.

5. ¿Tleka noneki tiyolchikaujkej yeskej?

5 Ijkon ken Salomón, tejuamej noijki noneki Jehová matechpaleui matiyolchikaujkej niman ijkon tikchiuaskej tekitl tlen yotechnauatij. Pampa tiknekij yejuin, matikitakan ineskayo sekimej akin yeuejkaui okiteititijkej ika yolchikaujkej katkaj. Ijkuak tikimitstiaskej, matiknemilikan kenon uelis tiyolchikaujkej yeskej niman titekichiuaskej.

NESKAYOMEJ ITECH YOLCHIKAUALISTLI

6. ¿Tlenon tikuelita itech ken okiteititi yolchikaualistli José?

6 Matiknemilikan kenon José okiteititi ika yolchikauak katka ijkuak isiuauj Potifar okichiualti iuan manoteka. José kimatstoya ika kipiyaskia tlaueltin tla xkiseliaya tlen kitlajtlaniliayaj. Maski ijkon, xokpa okinemili tlen kichiuas, yejua okimapeuj (Gén. 39:10, 12).

7. Xkijto kenon Rahab okiteititi ika yolchikauak katka (xkita tlaixkopinajli kampa peua tlen tomachtijtokej).

7 Matikitakan aman ineskayo Rahab, akin chantiya Jericó. Ijkuak ome israelitas akin oichtakatlachiatoj oyajkej ichan, yejua ueliskia nomojtis niman xkinpaleuis. San ika, pampa tlaneltokaya itech Jehová, okipix yolchikaualistli, okimiyan niman okinpaleui macholokan (Jos. 2:4, 5, 9, 12-16). Kineltokaya ika Jehová katka toTajtsin akin melauak, niman kichiuaskia tlen nonekis niman ijkon kinmakas yejon tlajli israelitas. Ika yejon, xonokauili makimojtikan oksekimej, ken tekiuaj itech Jericó niman akin iuan tekitiyaj. Pampa onoyekan ika yolchikaualistli, yejua niman ichanejkauan omakiskej (Jos. 6:22, 23).

8. ¿Kenon okinpaleui itlatitlankauan Jesús pampa yejua yolchikauak katka?

8 Itlatitlankauan yolmelaujkej Jesús noijki okiteititijkej ueyi yolchikaualistli. Yokitakaj kenon yolchikauak katka Jesús, niman yejuin okinyoleuj makixkopinakan (Mat. 8:28-32; Juan 2:13-17; 18:3-5). Ijkuak seki teopixkej akin kimixmatij ken saduceos okinnauatijkej itlatitlankauan Jesús makikajkauakan ika tenojnotsaj itech, yejuamej xokichiujkej (Hech. 5:17, 18, 27-29).

9. Itech tlen kijtoua 2 Timoteo 1:7, ¿kanon ualeua melauak yolchikaualistli?

9 José, Rahab, Jesús niman itlatitlankauan kuajli yokinemilijkaj kichiuaskej tlen melajki. Yolchikaujkej katkaj pampa tlaneltokayaj itech Jehová, xpampa melak tlaneltokayaj intech. Ijkuak tikixnamikiskej itlaj kampa nonekis matiyolchikaujkej, matitlaneltokakan itech Jehová niman maka totech (xpoua 2 Timoteo 1:7). Matikitakan ojkan kampa noneki matikteititikan yolchikaualistli: iuan tochanejkauan niman ipan tlanechikojli.

KAMPA NONEKI YOLCHIKAUALISTLI

10. ¿Tleka telpokamej akin kichiuaj ken Cristo noneki makipiyakan yolchikaualistli?

10 Telpokamej akin kichiuaj ken Cristo miyek kixnamikij kampa noneki mayolchikaujkej niman ijkon yolmelaujkanemiskej itech Jehová. Ineskayo Salomón uelis melak kinpaleuis. Yejua onoyolchikauj ijkuak okitlapejpeni kichiuas tlen kuajli niman tlamis ika kichijchiuas teopan. Kema, tajtin uelij niman noneki kinyekanaskej inkoneuan. San ika, onka tlen telpokamej san yejuamej kipiya kitlapejpeniskej (Prov. 27:11). Kitlapejpeniskej akinomej iuan nouikaskej, tlenon ika noyolpaktiskej, tlenon kichiuaskej niman ijkon chipaujkej  yeskej ipan innemilis niman kemanon noapolaktiskej. Noneki kipiyaskej yolchikaualistli niman ijkon kitlapejpeniskej tlen kuajli, pampa kixnamiktokej tlen kineki Satanás, akin kipijpinaujtia toTajtsin.

11, 12. a) ¿Kenon okiteititi Moisés yolchikaualistli? b) ¿Kenon telpokamej niman ichpokamej ueliskej kixkopinaskej ineskayo Moisés?

11 Itlaj tlen ueyi kijtosneki makitlapejpenikan telpokamej niman ichpokamej yejua tlen kichiuaskej ika innemilis tlayekapan. Ipan seki países, kinchiualtiaj manomachtikan ipan universidad niman makipiyakan se tekitl kampa ueyi kitlaniskej. Oksekimej, kampa chantij, tlasojti tomin niman kinemiliaj ika kipiya melak tekitiskej niman ijkon kinpaleuiskej inchanejkauan. Tla tejua ijkon mopan nochiua xtlanemili ipan ineskayo Moisés. Pampa yejua onoskalti ipan ichan ichpoch faraón, ueliskia kinemilis nochiuas yakaj melak ueyixtika niman tomine. Niman kuajli tikmatstokej ika yejuin tlen kichiualtiayaj ichanejkauan egipcios, itemachtijkauan niman akin uejueyixtoyaj. San ika, yejua xonokauili, okipix yolchikaualistli niman okitlapejpeni kitekichiuilis toTajtsin. Sakin ika okitlalkaui nochi itomin Egipto, Moisés onopaleui itech Jehová (Heb. 11:24-26). ToTajtsin okiteochiuj ipampa yejuin, niman ika tlayekapan miyek kiselis tlateochiualistin.

12 Ijkuak telpokamej kixkopinaj ineskayo Moisés niman kitekichiuiliaj toTajtsin niman kachtopa kitejtemouaj iTekiuajyo ipan innemilis, kiseliaj miyek tlateochiualistin. Jehová kinpaleuis makinextikan nochi tlen kinpolos inchanejkauan. Ipan kachtopa siglo, telpokatl Timoteo okikuik inemilis ipan itekiyo toTajtsin, niman tejua uelis noijki ijkon tikchiuas * (xpoua Filipenses 2:19-22).

¿Tiknektokej tikteititiskej yolchikaualistli itech nochi tlen tikchiuaj? (Xkita párrafos 13-17).

13. ¿Tleka se tokniuj ichpochtli nonekiya makipiya yolchikaualistli niman ijkon kuajli kitekichiuilis toTajtsin?

13 Se tokniuj ichpochtli akin chanti Alabama (Estados Unidos), ononek noyolchikauas ika kitejtemos kenon kuajli kitekichiuilis toTajtsin. Kijtoua: “Nikilnamiki ika melak nipinauiya. Nechouijmakaya nitlajtos iuan oksekimej ipan tlanechikojli. Niman melak nechmojtiaya nontlatetepinis ipan ipuerta akin xnikimixmati”. Ika itlapaleuilis itajuan niman oksekimej tokniuan, ouel onochiuj precursora regular. Yejua kijtoua: “Tlaltikpaktli tlen kiyekana Satanás mitsijlis ika tlen melak kuajli yejua tla tiauj universidad, tla nochimej mitsixmatij niman tla tikpiya tomin niman miyek tlemach. San ika, achijtsitsintin konajsij yejon. Melak miyekej san notlaniliaj kuaajmanilistli niman tlajyouilistli. Niman nejua, niktekichiuilis Jehová yokichiuj melak maniyolpaki niman manikmachili ika xtlaj nechpoloua”.

14. ¿Kemanon tajtin akin kichiuaj ken Cristo noneki mayolchikaujkej?

14 Tajtin akin kichiuaj ken Cristo noijki noneki mayolchikaujkej. Se neskayotl, kanaj akin itech tekitij kemantika kintlajtlanilia matekitikan okseki horas ipan tonajli ijkuak kiueyichiuaj toTajtsin iuan inchanejkauan, ijkuak tenojnotsaj noso ijkuak yauej tlanechikoltin. Noneki kipiyaskej yolchikaualistli niman ijkon nochipa kijtoskej ika ka. Niman ijkon, kinmakaj se kuajli neskayotl inkoneuan. Niman noijki, kanaj se tajtli xkinkauilia inkoneuan makichiuakan itlaj tlen okseki tokniuan ipan tlanechikojli kema kinkauiliaj inkoneuan. ¿Tlenon kichiuas tajtli tla yejuin tokniuan kitlajtoltiaj tleka ijkon kichiua? Kanaj nonekis mayolchikauak niman kimijlis tleka ika tlakaitalistli.

15. ¿Kenon uelis kinpaleuis tajtin tlen kijtoua Salmo 37:25 niman Hebreos 13:5?

15 Tajtin teititiaj yolchikaualistli ijkuak kinpaleuiyaj inkoneuan makitejtemokan kitekichiuiliskej toTajtsin niman kinpaleuiyaj makichiuakan. Kanaj seki tajtin kinenemiliaj tla kinyoleuaskej inkoneuan makikuikan innemilis ken precursor, mauiyan kampa nonekij tenojnotskej, matekitikan Betel, kampa nochijchiuaj Kaltin kampa tonechikouaj noso kampa nochiuaj ueyi tlanechikoltin. Kanaj kinmojtia ika inkoneuan xueliskej kintlajpiyaskej tla yejuamej youeuentsintiakej. San ika, tla  tajtin tlamachilisejkej, kiteititiskej yolchikaualistli niman tlaneltokaskej ika Jehová kichiuas nochi tlen yokijto (xpoua Salmo 37:25; * Hebreos 13:5). Ijkuak tajtin temakaj yejuin kuajli neskayotl, kinpaleuiyaj inkoneuan mayolchikaujkej niman matlaneltokakan itech Jehová (1 Sam. 1:27, 28; 2 Tim. 3:14, 15).

16. ¿Tlenon yokichiujkej seki tajtin ika kinpaleuiskej inkoneuan makitejtemokan kitekichiuiliskej Jehová, niman kenon yokinpaleui yejuin seki tekoneuan?

16 Ipan Estados unidos, se tokniuj iuan isiuauj, okinpaleuijkej inkoneuan makitejtemokan kitekichiuiliskej Jehová. Tajtli kijtoua: “Ijkuak tokoneuan ok xueliyaj tlajtlatouayaj nion nejnemiyaj, itikinnojnotsayaj kenon melak teyolpakti tiyes precursor niman titlapaleuis ipan tlanechikojli. Aman yejuin tlen kinekij kichiuaskej. Pampa nokojtiliaj kichiuaskej yejon, kinpaleuiya makixikokan tlatlatalismej tlen kitlalia Satanás ipan tlaltikpaktli, niman kinpaleuiya matlanemilikan itech tlen ueyi kijtosneki: kitekichiuiliskej Jehová”. Okse tokniuj akin kipiya ome ikoneuj okijkuilo: “Miyekej tajtin kipopolouaj miyek tiempo, tomin niman inkojtilis ika inkoneuan manomachtikan, manauiltikan noso itech itlaj manoyolpaktikan. San ika, tlen melak kuajli yejua tla tikinpaleuiyaj tokoneuan makitejtemokan tlen kinkauilis kuajli manouikakan iuan Jehová. Melak yotechyolpakti tikitaskej ika tokoneuan kitejtemouaj kitekichiuiliskej Jehová niman ika konajsij tlen kinemiliayaj”. Kuajli tikmatstokej ika toTajtsin kinteochiuas tajtin akin kinpaleuiyaj inkoneuan makitejtemokan niman makichiuakan tlen kinekij ipan itekiyo Jehová.

MATIKTEITITIKAN YOLCHIKAUALISTLI IPAN TLANECHIKOJLI

17. Xkijto kemanon noneki matikteititikan yolchikaualistli ipan tlanechikojli.

17 Noijki noneki matikteititikan yolchikaualistli ipan tlanechikojli. Se neskayotl, tlayekankej kipiyaj ika kinnotsaskej akin kichiuaj ueyi tlajtlakojli noso kinpaleuiskej akin kixnamiktokej itlaj temojti ken se kokolistli. Sekimej yauej ontemachtiaj noso kipanoltiaj tlanechikojli kampa cárcel. Niman sekimej tokniuan siuamej akin nemij inselti, aman melak miyek onka kampa uelis kitekichiuiliskej Jehová. Uelis yeskej precursoras,  yaskej kampa nonekij akin tenojnotsaskej, tekitiskej ipan Tekitl tlen nochiua itech Diseño niman Construcción, niman kitemiltiskej amatl niman ijkon uelis yaskej itech Tlamachtijli tlen kiseliaj Akin Tenojnotsaj itech iTekiuajyo toTajtsin. Sekimej hasta uelis yaskej niman kiseliskej iTlamachtil Galaad.

18. ¿Kenon uelis tokniuan siuamej akin iuejueyimej kiteititiskej yolchikaualistli?

18 Tinochimej melak tikintlasojtlaj tokniuan iuejueyimej ipan tlanechikojli niman tiktlasojkamatij ika touan nemij. Yemelak ika sekimej xok uelij kichiuaj nochi kech kinekiskiaj ipan itekiyo toTajtsin, san ika, ok uelis kiteititiskej yolchikaualistli niman tlapaleuiskej ipan tlanechikojli. (xpoua Tito 2:3-5). Se neskayotl, tla tlayekankej kintlajtlaniliaj makinotsakan se tokniuj akin ichpochtli ika melak noneki manotlakenti ken kinamiki, nonekis noyolchikauaskej kichiuaskej yejon. Yejuamej xkimajuaskej tokniuan, ka, kiyejyekoskej kinyolchikauaskej matlanemilikan ika ken notlakentiaj uelis kimijtlakoskej oksekimej (1 Tim. 2:9, 10). Intlasojtlalis niman pampa kinekij tepaleuiskej, kipaleuiya tlanechikojli.

19. a) ¿Kenon uelis yolchikaujkej yeskej tokniuan tlakamej akin yonoapolaktijkej? b) ¿Kenon Filipenses 2:13 niman 2 Corintios 4:7 kinpaleuiya tokniuan tlakamej akin yonoapolaktijkej makiteititikan yolchikaualistli?

19 Tlakamej akin yonoapolaktijkej noijki noneki yolchikaujkej yeskej niman tekichiuaskej. Yejuamej nochiuaj se tlateochiualistli ipan tlanechikoltin ijkuak kinektokej kiseliskej okseki tekitl (1 Tim. 3:1). San ika, uelis sekimej kiokpanemiliskej kiseliskej se tekitl ipan tlanechikojli. ¿Tleka? Kanaj pampa yeuejkaui itech itlaj onopopolojkej niman aman kinemiliaj ika xkinnamiki yeskej tlapaleuijkej noso tlayekankej. Noso kimachiliaj ika xkuajli kichiuaskej tekitl. Tla tejua ijkon tiknemilia, Jehová uelis mitspaleuis (xpoua Filipenses 2:13; 2 Corintios 4:7). Xkilnamiki ineskayo Moisés. Yejua noijki kimachiliaya ika xueliskia kichiuas tlen toTajtsin yokinauatijka (Éx. 3:11). San ika, Jehová okipaleui manoyolchikaua niman makichiua tlen okinauatijka. Ika yejon, tla tejua mitspoloua yolchikaualistli, xtlajtlanili Jehová mamitspaleui niman mojmostla xpoua Biblia. Noijki mitspaleuis titlanemilis ipan inneskayo yeuejkaui itekipanojkauan Jehová akin yolchikaujkej katkaj. Uelis ika yolyemanilistli tikintlajtlanilis tlayekankej mamitsmajmachtikan, niman xkimijli ika tiknektika titlapaleuis san ipan tlenon. Tikinyoleuaj nochimej tokniuan tlakamej akin yonoapolaktijkej makipiyakan yolchikaualistli niman chikauak matekitikan ipan tlanechikojli.

“JEHOVÁ [...] MOUAN NEMI”

20, 21. a) ¿Tlenon David okijli Salomón kuajli makimatsto? b) ¿Tlenon uelis kuajli tikmatstoskej?

20 Tekiuaj David okilnamikti Salomón ika Jehová kipaleuiskia hasta ijkuak tlamiskia teopan (1 Crón. 28:20). Salomón otlanemili itech tlen okijli itaj, niman xokikauili makitelti ipan itekiyo ika yejua san telpochtli katka niman xmiyek kimatiya. Yejua okipix yolchikaualistli niman otekichiuj, niman ika itlapaleuilis Jehová otlan yejuin melak kualtsin teopan ipan chikome xiujtin uan tlajko.

21 Ijkon ken okipaleui Salomón, Jehová uelis techpaleuis matiyolchikaujkej niman matikchiuakan totekiyo tlen tikpiyaj itech tochanejkauan niman ipan tlanechikojli (Is. 41:10, 13). Tla tiktekichiuiliaj Jehová ika yolchikaualistli, uelis kuajli tikmatstoskej ika Jehová techteochiuas aman niman ika tlayekapan. Ika yejon, “xmoyolchikaua [...] niman xtekichiua”.

^ párr. 4 1 Crónicas 28:20: “Kuakon David okijli ikoneuj Salomón: ‘Xmoyolchikaua niman xmokojtili niman xtekichiua. Maka xmomojti nion maka xmojkamiki, pampa toTajtsin Jehová, noTajtsin, mouan nemi. Yejua xmitskauas nion mitstlalkauis, yejua mouan nemis hasta ijkuak nochi tekitl itech ikal Jehová tlamis’”.

^ párr. 12 Tiknextis seki tlen uelis mitspaleuis itech kenon tikchiuas tlen yotiknemili ipan itekiyo Jehová, ipan tlamachtijli “Fijémonos metas espirituales para glorificar al Creador”, tlen onka ipan Amatl Tekakistilijketl 15 julio 2004.

^ párr. 15 Salmo 37:25: “Nitelpochtli katka niman aman yoniueuentsintiak, san ika, xkeman nikita akin melajki makitlalkauikan, nion ikoneuan makitejtemojtinemikan pan”.