Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

Telpokamej, xmelajkanemikan ijkuak mechixnamikis Diablo

Telpokamej, xmelajkanemikan ijkuak mechixnamikis Diablo

“Xmotsakuilikan ikan nochi on armas yejuan Dios mechmaka, para uelis nenmelajkanemiskej ijkuak yonenkitlankej itlakajkayaualis on diablo” (EFES. 6:11).

TLAKUIKALTIN: 79, 140

1, 2. a) ¿Tleka telpokamej akin kichiuaj ken Cristo tetlantokej ijkuak kixnamikij Satanás niman xkuakualtin espíritus? (Xkita tlaixkopinajli kampa peua tlen tomachtijtokej). b) ¿Tlenon tikitaskej ipan yejuin tlamachtijli?

PABLO, itlatitlankauj Cristo, okijto ika akin kichiuaj ken Cristo kentla soldados akin tlauisoktoskiaj. Tikmatstokej ika xtouisokij inuan tlaltikpakchanejkej, touisokij iuan espíritus. Totlauelikniuan yejuamej Satanás niman xkuakualtin espíritus. Maski xueli tikimitaj, yejuamej yemelak nemij niman melak youelkej tlaixnamikij. Nesiskia ika xuelis titetlaniskej, niman telpokamej yejuamej akin melak ouijtika kitaj. San ika ¿yemelak ijkon? ¿Ueliskej telpokamej kintlaniskej yejuin xkuakualtin espíritus? Kema ueliskej, niman ikichiujtokej. ¿Kenon uelij tetlanij? Pampa yejuamej kitlajtlaniliaj toTajtsin Jehová makinmaka kojtilistli. Noijki, pampa yejuamej kichiuaj ken se soldado akin kuajli tlaixnamiki, kuajli yokinotlalilijkej “nochi on armas” tlen ualeuaj itech toTajtsin (xpoua Efesios 6:10-12).

2 Ijkuak otlajto itech yejon “armas”, Pablo kanaj kinemilijtoya tlen kinotlaliliayaj soldados romanos (Hech. 28:16). Ijkuak tikitstiaskej yejuin kuajli neskayotl, matikitakan tlenon kijtouaj sekimej telpokamej itech tlen kixnamikij niman kenon kinpaleuiya kinotlaliliskej nochi “armas” tlen ika notsakuiliaj akin kichiuaj ken Cristo.

¿Yotimotlalili nochi tlen ika timotsakuilis?

 “XMOTLAJKOSALOKAN IKA ON TLEN MELAUAK”

3, 4. ¿Tleka tlen melauak itech Biblia kuajli noneskayotia ika yejon cinturón tlen kinotlaliliayaj romanos?

3 (Xpoua Efesios 6:14). Ijkuak Pablo okijto “xmotlajkosalokan  ika on tlen melauak”, tlajtotoya itech ilpikatl noso cinturón tlen ika notlajkosalouayaj soldados romanos. Yejuin cinturón kipiaya tepostin pajpatlajkej tlen kintlapachouiliaya intlajkotian, niman ken tlachijchiujtli katka kichiuaya ika kuajli makimamakan se yetik yelpantepostli noso coraza. Noijki, seki cinturones kipiayaj kampa nopiloua se espada niman se cuchillo. Ijkuak kuajli notiliniliayaj yejon cinturón, kinpaleuiaya kuajli manomachilikan kampa tlaixnamikiskiaj.

4 Noijki ijkon, tlamachtiltin tlen melajkej niman tlen tikimixmatij ipan iTlajtol toTajtsin techtlajpiyaj itech tlamachtiltin tlen xmelajkej (Juan 8:31, 32; 1 Juan 4:1). Niman tla melak tikintlasojtlaj yejon tlamachtiltin tlen melajkej, kuakon xouijtika tikitaskej tikmamajtoskej yejon yelpantepostli itech “yolmelaualistli”, kijtosneki tinemiskej ken kijtouaj itlanauatiluan toTajtsin (Sal. 111:7, 8; 1 Juan 5:3). Noijki, tla kuajli tikinmasikamatij yejuin tlamachtiltin, xouijtika titenankiliskej ijkuak yakaj kixnamikis totlamachtiluan (1 Ped. 3:15).

5. ¿Tleka noneki nochipa tikijtoskej tlen melauak?

5 Tla nochipa titlajkosalijtokej  “ika on tlen melauak” itech Biblia, kuakon tikchiuaskej tlen techmachtia niman nochipa tikijtoskej tlen melauak. ¿Tleka xkipiya titekajkayauaskej? Pampa Satanás yejon tlen melak kuajli kitekitiltia. Akin tekajkayaua sa no yejua noijtlakoua niman noijki kimijtlakoua oksekimej (Juan 8:44). Ika yejon, maski titlajtlakolejkej, tikchiuaj nochi tlen tiuelij niman ijkon xkeman titekajkayauaskej (Efes. 4:25). Niman melauak ika kemantika ouijtika tikchiuas. Abigail, akin kipiya 18 xiuitl, kijtoua: “Kanaj xnochipa tikitas ika tepaleui tikijtos tlen melauak, pampa kemantika tla titekajkayaua uelis mitspaleuis ijkuak xok tikmatis tlenon tikchiuas”. Kuakon, ¿tleka melak nochikaua yejuin ichpochtli xtekajkayauas? Yejua kijtoua: “Pampa ijkon, chipauak nikpiya notlamachilis ixpan Jehová, niman notajuan niman akin imiuan ninouika kimatij ika uelis notech tlaneltokaskej”. Niman Victoria, se ichpochtli akin kipiya 23 xiuitl, techijlia: “Ijkuak tikijtoua niman tikmanauiya tlen melauak, uelis san tlemach mitschiuiliskej. San ika, melak miyek tlateochiualistin tikinpiyas: uelis melak motech titlaneltokas, melak nisiuj timomachilis itech Jehová, niman akin mitstlasojtlaj mitstlakaitaskej”. Kuajli tikmatstokej ika melak mitspaleuis tla nochipa kuajli titlajkosalijtika ika cinturón itech tlen melauak.

Cinturón itech “tlen melauak” (Xkita párrafos 3-5)

“XMOTSAKUILIKAN IKAN ON YOLMELAUALISTLI”

6, 7. ¿Tleka noneskayotia yolmelaualistli noso melajkayotl ika se yelpantepostli?

6 Ipan kachtopa siglo, yelpantepostli tlen kitekitiltiayaj soldados romanos tlachijchiujtli katka ika hierro tlen ueueyakej niman nenepanijtiayaj. Seki kinchikinolouayaj niman ken kintlaliayaj kichiuaya ika matlapachiui nochi intlakayo, niman okseki kintlaliayaj ipan inkechpan. Yejon ueueyakej tepostin najsiyaj ipan seki mekatl tlachijchiujtli ika cuero tlen kipiayaj teposchikoltin niman noijki tepostin kampa notiliniayaj. Melauak ika yejon yelpantepostli kichiuaya maka kuajli manouiyoni se soldado, san ika, noijki kichiuaya ika espadas niman flechas maka makikokouilikan iyojlo niman oksekan kampa uelis kimiktiskej. Ika yejon, melak nonekiya ika soldados kuajli miyekpa makitakan ika yejon tepostin tlen pajpatlajkej niman ueueyakej kuajli manajsitokan niman masalijtokan.

7 Yejon yelpantepostli kuajli kineskayotia kenon itlanauatiluan Jehová tlen melajkej kuajli kitlajpiyaj toyojlo (Prov. 4:23). Ijkon ken se soldado xkipatlaskia yejon yelpantepostli ika okse tlen xijkon chikauak, tejuamej noijki xtikpatlaskej itlanauatiluan toTajtsin ika totlanemililuan. Tejuamej xmiyek tikmatij, niman xtiuelij tiktlajpiyaj toyojlo (Prov. 3:5, 6).  Ika yejon, melak noneki miyekpa matikitakan ika yelpantepostli kuajli masalijto niman ijkon makitlajpixto toyojlo.

8. ¿Tleka melak techpaleuis tiktlakamatiskej itlanauatiluan Jehová?

8 ¿Tikmachilia kemantika ika itlanauatiluan Jehová yetikej noso xmitskauiliaj xchiua nochi tlen tikneki? Daniel akin kipiya 21 xiuitl, kijtoua: “Akin nechmachtiaj ipan kaltlamachtijli niman akin imiuan ninomachtia nechuejuetskiliaj pampa nikchiua tlen kijtoua Biblia. Opanok miyek tonajli ijkuak xok notech nitlaneltokaya niman opeuj melak ninajmana”. ¿Tlenon okipaleui kuajli manomachili? Yejua techijlia: “Sakin, onikitak kenon melak tepaleui tiktlakamatis itlanauatiluan Jehová. Sekimej akin imiuan ʻninouikayaʼ opeujkej kitekitiltiaj drogas niman oksekimej okikaujkej kaltlamachtijli. Melak teajman tlen inpan onochiuj. Jehová yemelak techtlajpiya”. Madison, se ichpochtli akin kipiya 15 xiuitl, kijtoua: “Nechtekiyomaka niktlakamatis Jehová niman xnikchiuas tlen kinyolpaktia akin imiuan ninomachtia niman tlen kijtouaj ika aman nochiujtika”. ¿Tlenon kichiua niman ijkon kuajli kixnamiki tlen kichiualtiaj? Yejua technankilia: “Ninoilnamiktia ika nikuika itokayo toTajtsin niman ika tlatlatalistin yejon tlen ika Satanás nechixnamiki. Ijkuak nikxikoua se tlatlatalistli, kichiua kuajli maninomachili”.

Yelpantepostli itech “yolmelaualistli” (Xkita párrafos 6-8)

“NENKITEMACHTISKEJ IN KUAJLI TLAJTOJLI [...] YEJUAN KITEMAKAS YOLSEUILISTLI”

9-11. a) ¿Tlenon kineskayotia yejon kaktin noso zapatos tlen kintlaliaj akin kichiuaj ken Cristo? b) ¿Tlenon noneki tikchiuaskej niman ijkon kuajli tomachiliskej ijkuak tontenojnotsaskej?

9 (Xpoua Efesios 6:15). Se soldado akin xkintlaliaya ikakuan noso zapatos, xueliskia ontlaixnamikis. Yejuin kaktin kintilauayaj ika yeyi cuero mekatl tlen kuajli sasalijtoyaj, niman kuajli kinmikxinamikiya. Ken tlachijchiujtin katkaj kichiuayaj melak matlaxikokan niman maka makimikxikoko.

10 Soldados romanos kintlaliayaj yejuin kaktin ijkuak ontlaixnamikiyaj, san ika, akin tikchiuaj ken Cristo noijki kentla tikintlaliskiaj kaktin ijkuak tikominijliaj oksekimej kuajli tlajtoltin itech yolseuilistli (Is. 52:7; Rom. 10:15). Maski ijkon, noneki yolchikaualistli niman kuakon titenojnotsaskej nochipa ijkuak tiueliskej. Se telpochtli akin itoka Bo niman kipiya 20 xiuitl, kijtoua: “Yeuejkaui, nechmojtiaya nikinnojnotsas akin imiuan ninomachtiaya. Niknemilia pampa nipinauiya. Yemelak xnikmati tleka ijkon ninomachiliaya. Aman, melak nikuelita nikinnojnotsas notelpochikniuan”.

11 Miyekej telpokamej yokitakej ika kuajli nomachiliaj tenojnotsaskej ijkuak kuajli yonoyektlalijkej. ¿Tlenon uelis tikchiuas niman noijki ijkon timomachilis? Julia, akin kipiya 16 xiuitl, kijtoua: “Ijkuak niauj kampa nokaltlamachtil, nochipa nikimitki toamatlajkuiloluan ipan nomochila, niman nijkaki tlen kinemiliaj niman tlen kineltokaj akin imiuan ninomachtia. Yejon nechpaleuiya maniknemili tlenon uelis kinpaleuis. Tla kuajli ninoyektlalia, ueli nikinnojnotsa itech tlemach tlen yejuamej kinpaleuis”. Se ichpokatl akin kipiya 23 xiuitl niman itoka Makenzie, kijtoua: “Tla kuajli titenotsa niman kuajli titekaki, uelis tikmatis tlenon inpan nochiua akin imiuan timomachtia. Nochipa nikpoua toamatlajkuiloluan tlen kinchijchiuiliaj telpokamej. Ijkon ueli nikimititia itlaj tlen tepaleui ipan Biblia noso ipan jw.org”. Ken tikitaj, kuajli timoyektlalis niman ijkon titenojnotsas kentla tikintlaliskia mokakuan tlen melak kuajli mitsnamikij.

Kaktin tlen tikintlalia (Xkita párrafos 9-11)

“XPIAKAN NEMOTLANELTOK PARA NEMOTSAKUILISKEJ”

12, 13. ¿Katlejua seki itech yejon “flechas yejuan tlikuitikaj” tlen ika techmojmotla Satanás?

12 (Xpoua Efesios 6:16). Escudo tlen ika notsakuiliayaj soldados romanos ueyak katka niman patlauak, melak ueyi katka hasta kintlapachouiliaya inkechpan niman imikxitetepon. Yejuin kinpaleuiaya manotsakuilikan itech espadas, flechas niman okseki tlen ika kimixnamikiyaj.

13 Seki “flechas yejuan tlikuitikaj” tlen Satanás uelis ika mitsmotlas yejua tlakajkayaualistin itech Jehová, kanaj kinekis  mitstlaneltokiltis ika xnajmana mopampa niman xmitstlasojtla. Ida, se ichpochtli akin kipiya 19 xiuitl, kijtoua: “Kemantika, nikita ika Jehová melak uejka nemi, niman ika xkineki iuan maninouika”. ¿Tlenon kichiua ijkuak ijkon nomachilia? Yejua techtomilia: “Tlanechikoltin kichikauaj notlaneltokil. Yeuejkaui san ompa nonnotlaliaya niman xkeman nitlanankiliaya. Niknemiliaya ika xakaj kinekis kinkakis notlanankililuan. San ika, aman ninoyektlalia achto ika nias kampa totlanechikoluan niman nikyejyekoua okpa noso yexpa nitlanankilis. Ouijtika nikita nikchiuas yejuin, san ika, kuajli ninomachilia ijkuak ijkon nikchiua. Noijki, tokniuan melak nechyolchikauaj. Nochipa ijkuak nikisa itech totlanechikoluan kuajli nikmati ika Jehová nechtlasojtla”.

14. ¿Tlenon ueyi tlamachtijli tiuelij itech tlen ipan onochiuj Ida?

14 Tlen ipan onochiuj Ida techititia se ueyi tlamachtijli. Escudo tlen ika notsakuiliayaj soldados romanos kipiaya kech ika ueyi katka, san ika, totlaneltokil, tlen noijki kentla se escudo, uelis nochiuas melak ueyi noso melak pitentsin. Tejuamej tiktlapejpeniskej kenon tiknekij maonia (Mat. 14:31; 2 Tes. 1:3). Ika yejon, melak noneki matikchikauakan totlaneltokil.

Ueyi escudo itech tlaneltokijli (Xkita párrafos 12-14)

“XSELIKAN TEMAKIXTILISTLI”

15, 16. ¿Kenon totlamachialis sa noijki ken se casco?

15 (Xpoua Efesios 6:17). Yejon casco tlen kinotlaliliayaj soldados romanos kinchijchiuayaj ika makitsakuili nochi tlen ueliskia kiminkokos ipan intsontekon, ipan inkechkojyo niman inxayak. Seki cascos kipiayaj kampa tikinmajsis niman ijkon tikinmapilojtias.

16 Ijkon ken se casco kitlajpiaya itsontekon soldado, “tlamachalistli de temakixtilistli”  kintlajpiya totlanemililuan (1 Tes. 5:8; Prov. 3:21). Tlamachialistli techpaleuiya nochipa matitlanemilijtokan ipan tlen toTajtsin yokijto kichiuas niman matikimitakan tlaueltin ken kinamiki (Sal. 27:1, 14; Hech. 24:15). Kema, tla tiknekij ika totlaneltokil matechtlajpiya, kentla se casco, noneki matikmanakan, niman maka san matikmapilojtiakan. Yejuin kijtosneki, tikmatstoskej ika totlamachialis yemelak nochiuas.

17, 18. a) ¿Kenon Satanás uelis kiyejyekos matokixtilikan casco tlen kineskayotia totlaneltokil? b) ¿Kenon uelis tikteititiskej ika xtokauilijtokej matechkajkayaua Satanás?

17 Satanás uelis kiyejyekos matokixtilikan casco tlen kineskayotia totlaneltokil. ¿Kenon? Xtlanemili itech tlen okichiuili Jesús. Satanás kimatiya ika Jesús kichiaya tekiuajtiskia ipan tlaltikpaktli ika tlayekapan. San ika, achtopa nonekiskia tlajyouis niman mikis, niman sakin kichiaskia yejon tonajli ijkuak Jehová kitekitlaliskia. Kuakon Diablo okinek kitlatlatas, okijli ika ueliskia nimantsin kipiyas tlen kichiaya. Okijli ika, tla maski san sejpa yejua kiueyichiuaya, ueliskia nimantsin nochi kipiyas (Luc. 4:5-7). Noijki ijkon, Satanás kimatstok ika Jehová yotechijli techmakas miyek tlemach tlen kualtsin ipan yenkuik tlaltikpaktli. San ika, achtopa noneki titlamachiaskej niman kanaj tikimixnamikiskej tlaueltin. Kuakon Diablo noijki techtlatlata, kijtoua ika uelis kuajli tiyolpakiskej aman ipan yejuin tlaltikpaktli. Kineki matiktejtemokan kachtopa tlemach tlen uelis tikpiyaskej niman sakin iTekiuajyo toTajtsin (Mat. 6:31-33, TNM).

18 Miyekej telpokamej akin kichiuaj ken Cristo xnokauiliaj makinkajkayaua Satanás. Se neskayotl, Kiana, se ichpochtli akin kipiya 20 xiuitl, kijtoua: “Nikmatstika ika san iTekiuajyo toTajtsin uelis kinyektlalis nochi totlaueluan”. ¿Kenon kipaleuiya yejuin tlamachialistli ipan ken tlanemilia niman ipan tlen kichiua? Yejua technankilia: “Tlamachialistli itech Xochitlalpan nechpaleuiya kuajli maniknemili tlenon uelis nikchiuas ipan nonemilis. Xnikyejyekoua nijkuis tlen niueli niman ijkon nikpiyas tomin noso se tekitl melak ueyi. Tlen kema, niktekitiltia notiempo niman nokojtilis ipan itekiyo toTajtsin”.

Casco itech “temakixtilistli” (Xkita párrafos 15-18)

“IESPADA ON ESPÍRITU”, ITLAJTOL TOTAJTSIN

19, 20. ¿Kenon uelis melak kuajli tiktekitiltiskej iTlajtol toTajtsin?

19 Ijkuak Pablo okijkuilo iamatlajkuilol tlen okintitlanili efesios, soldados romanos tlaixnamikiyaj ika se espada tlen 50 centímetros ika ueyak katka. Soldados melak kuajli kitekitiltiayaj tlen ika tlaixnamikiyaj pampa mojmostla nomajmachtiayaj.

20 Pablo okijto ika iTlajtol toTajtsin yeskia kentla se espada tlen yotechmakak Jehová. Aman tej, noneki kuajli tiktekitiltiskej ijkuak tikmanauiyaj tlen tikneltokaj noso ijkuak tiknekij tikpatlaskej ken titlanemiliaj (2 Cor. 10:4, 5; 2 Tim. 2:15). ¿Kenon uelis kuajli tiktekitiltis? Sebastian, akin kipiya 21 xiuitl, kijtoua: “Ijkuak nikpoua Biblia, niktlapejpenia se tlaxelojli pitentsin tlen onikuelitak ipan se tlaxelojli ueyi. Nikimijkuilojtiuj ipan se amatl nochi tlaxeloltin tlen melak nikinuelita. Niman yejuin nechpaleuiya manitlanemili ijkon ken Jehová”. Daniel, akin otikteneujkej ipan párrafo 8, kijtoua: “Ijkuak nikamapoua Biblia, nikintlapejpenijtiuj tlaxeloltin pitentsitsintin tlen uelis kinpaleuis tlaltikpakchanejkej akin nikinnojnotsa. Yonikitak ika kuajli mitskakiskej ijkuak kitaj ika mitsyolpaktia Biblia niman ika timochikaua tikinpaleuis nochi kech tiueli”.

“Iespada on Espíritu” (Xkita párrafos 19 niman 20)

21. ¿Tleka xkipiya ika tikinmakasiskej Satanás niman xkuakualtin espíritus?

21 Tlen kijtouaj telpokamej akin otikinteneujkej ipan yejuin tlamachtijli kiteititia ika xkipiya tikinmakasiskej Satanás nion xkuakualtin espíritus. Kema kojtikej, san ika, uelis tikintlaniskej. Niman yejuamej uelij mikij. Xok uejkauis, ijkuak Jesús Tekiuajtis Mil Xiuitl, kintsakuaskej kampa xok itlaj uelis kichiuaskej. Sakin, kinpopoloskej (Apoc. 20:1-3, 7-10). Tikixmatij totlauelikniuj, itlakajkayaualisuan niman tlen kineki kichiuas. Ika itlapaleuilis Jehová, uelis timelajkanemiskej ijkuak techixnamikis Diablo.