Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

Jehová kintlasojtla akin “kipiaj kuajli intlakilyo”

Jehová kintlasojtla akin “kipiaj kuajli intlakilyo”

“Pero on kuajli tlajli yejuan ipan oxin on xinachtli kijtosneki inyojlo on tlakamej yejuan [...] kixikouaj nochi on tetlatlatalistli. Yejuamej kipiaj kuajli intlakilyo” (LUC. 8:15).

TLAKUIKALTIN: 68, 72

1, 2. a) ¿Tleka techyolchikaua inneskayo akin xkikajkauaj tenojnotsaj kampa melak achijtsitsintin kinkakij? (Xkita tlaixkopinajli kampa peua tlen tomachtijtokej). b) ¿Tlenon okijto Jesús itech yakaj akin tenojnotsa “ipan ipueblo”? (Xkita nota).

IPAN Estados Unidos, Sergio niman isiuauj Olinda tekitij ken precursores, yejuamej iuejueyimej, ikipiyaj ipantsin 80 xiuitl. San kemach, pampa kinkokoua imikxiuan, kintekiyomaka nejnemiskej. Maski ijkon, a las siete ika kualkan, ajsij ipan se plaza kampa tojlan nojuitilo ipan inkalpan, notlaliaj nisiuj kampa notelketsaj autobuses niman peuaj kintekiuiltiaj amatlajkuiloltin itech Biblia akin ompa panouaj. Youejkaujkej miyek xiujtin ika kichiuaj yejuin. Miyekej akin ompa panouaj nion xkominitaj, maski ijkon yejuamej nochipa ompa nemij, kimixuetskiliaj akin kominitaj. Ijkuak ajsi las doce, yoliktsin nokuepaj inchan. Uajmostla san nimantsin, a las siete, oksejpa ompa nemiskej. Yejuin tokniuan ompa tenojnotsaj itech iTekiuajyo toTajtsin chikuasen tonajli ipan se semana, ipan nochi xiuitl.

2 Ijkon ken Sergio niman Olinda, miyekej tokniuan yolmelaujkej itech nochi tlaltikpaktli yotenojnotskej miyek xiujtin kampa melak achijtsitsintin tlaltikpakchanejkej kinekij kinkakiskej. Tla tejua  noijki tikixnamiki yejuin, timitsijliaj ika melak kuajli ken yotitlaxiko. * Tlen tikchiua melak kinyolchikaua oksekimej akin kitekichiuiliaj toTajtsin, hasta akin youejkaujkej kitekichiuiliaj. Xkita tlenon yokijtokej sekimej tlayekanketl ipan circuito: “Ijkuak nitenojnotsa inuan yejuin tokniuan yolmelaujkej, nechyolchikaua inneskayo”, “inmelajkanemilis nechyolchikaua sanken manitenojnotsa ika yolchikaualistli” niman “tlen kichiuaj melak ajsi ipan noyojlo”.

3. ¿Katlejua yeyi tlajtoltilistin tikitaskej, niman tleka?

3 Ipan yejuin tlamachtijli titlajtoskej itech yejuin yeyi tlajtoltilistin: ¿Tlenon uelis kichiuas ika kemantika matajmanakan? ¿Kenon uelis tikpiyaskej tlakilyotl? ¿Tlenon techpaleuis nochipa matiktemakakan tlakilyotl niman matitlaxikokan? Ken nonankiliskej techyolchikauas matitlamikan yejon tekitl tlen Jesús otechnauati matikchiuakan.

¿TLENON UELIS KICHIUAS MATAJMANAKAN?

4. a) ¿Kenon nomachiliaya Pablo pampa miyekej judíos xkinekiyaj nochiuaskej inomachtijkauan Cristo? b) ¿Tleka ijkon onomachili?

4 Titenojnotsas itech Tekiuajyotl kampa melak achijtsitsintin kinekij kikakiskej uelis kichiuas ika se manajmana. Tla tejua ijkon mopan yopanoka, kuakon tikasikamati kenon onomachili apóstol Pablo. Ijkuak yejua otenojnotstinen, tlen ouejkauj kanaj 30 xiujtin, okinpaleui melak miyekej tlaltikpakchanejkej manochiuakan inomachtijkauan Cristo (Hech. 14:21; 2 Cor. 3:2, 3, TNM). San ika, xouel okichiuj ika miyekej judíos makichiuakan ken Cristo. Niman xsan yejon, miyekej okimapeujkej Pablo niman hasta okitlaueltokakej (Hech. 14:19; 17:1, 4, 5, 13). Pablo kuajli okijto ika xkuajli onomachili pampa xkinekiyaj kikakiskej. Okijto: “Nikpia sanoyej ueyi ajmantli niman nochipa ninoyolkokojtikaj” (Rom. 9:1-3). ¿Tleka ijkon onomachili? Pampa melak kuelitaya tenojnotsas niman kintlasojtlaya tlaltikpakchanejkej. Yemelak kinekiya kinpaleuis judíos, ika yejon, melak kajmanaya ijkuak kitaya ika xkiseliayaj iteiknelilis toTajtsin.

5. a) ¿Tlenon techyolmapeua matitenojnotsakan? b) ¿Tleka xtemojkatlachialti ika kemantika tajmanaj?

5 Ken Pablo, titenojnotsaj pampa yemelak tiknekij tikinpaleuiskej tlaltikpakchanejkej (Mat. 22:39; 1 Cor. 11:1). Ipampa tlen yotikitakej ipan tonemilis, tikmatij ika tiktekichiuilis Jehová yejua tlen melak kuajli tlen se uelis kichiuas ipan inemilis. Yejua ika tiknekiskiaj ika tlaltikpakchanejkej akin tikinnojnotsaj makitakan tlenon kinopolouilijtokej. Ika yejon, xtijkajkauaj ika tikinyolchikauaj manomachtikan tlen melauak itech Jehová niman itech tlen kineki kichiuas inpampa tlaltikpakchanejkej. Totenojnotsalis kentla se tetlayokolijli tlen tikimitkiliaj tlaltikpakchanejkej niman tikintlajtlaniliaj makiselikan. Ika yejon, xtemojkatlachialti ika ijkuak kimapeuaj, techyolkokoua ijkon ken Pablo. ¿Tleka ijkon tomachiliaj? Xpampa techpoloua totlaneltokil, tajmanaj pampa melak tikuelitaj titenojnotsaskej niman noijki tikintlasojtlaj tlaltikpakchanejkej. Niman yejuin tlen techyolmapeua sanken matitenojnotsakan maski kemantika tajmanaj. Se tokniuj itoka Elena, akin ikipiya 25 xiujtin ken precursora kijtoua: “Ouijtika nikita nitenojnotsas, san ika, kuajli nikmatstika ika yejuin tlen melak kuajli tekitl tlen uelis nikchiuas”. ¿Xmelak ika timiyekej noijki ijkon tiknemiliaj?

¿KENON UELIS TIKPIYASKEJ TLAKILYOTL?

6. ¿Itech tlenon titlajtoskej?

6 Maski san kenon technankiliskej kampa titenojnotsaj, uelis tikpiyaskej tlakilyotl. ¿Tleka kuajli tikmatstokej yejuin? Tiknankiliskej yejuin ijkuak tikitaskej ome neskayotl tlen Jesús okitekitilti kampa okijto ika  noneki matikpiyakan tlakilyotl (Mat. 13:23). Tlen kachtopa tikitaskej tlajtoua itech “itemekayo on uvas”.

7. a) ¿Akinon kineskayotia “on yejuan kitlapia on temekatl”, “itemekayo on uvas” niman imatsitsinuan temekatl? b) ¿Katlejua tlajtoltilistli noneki matiknankilikan?

7 (Xpoua Juan 15:1-5, 8). Jesús okitetomili ika yejua “itemekayo on uvas”, niman okijto ika iTaj “on yejuan kitlapia on temekatl” niman inomachtijkauan yejuamej imatsitsinuan temekatl. Sakin, okimijli itlatitlankauan: “Ijkuak nemejuamej nenkipiaj miyek tlakyotl, noTajtsin kiselia ueyilistli, niman ijki nenkiteititiaj ika nemejuamej melauak nennotemachtijkauan”. * Kuakon, ¿tlenon kijtosneki tikpiyas noso tiktemakas tlakilyotl? Ipan yejon tonajli, Jesús xokitetomili tlenon kijtosneki yejon tlakilyotl, san ika, kema itlaj okijto tlen techpaleuiya matikmatikan.

8. a) ¿Tleka tikmatstokej ika tiktemakas tlakilyotl xkijtosneki tikchiuas ika oksekimej manochiuakan inomachtijkauan Cristo? b) ¿Tlenon kiteititia toTajtsin ijkuak itlaj techtlajtlaniliaj?

8 Jesús okijto yejuin itech iTaj: “Yejua kiteki nochi nomatsitsiuan yejuan xtlaki”. ¿Tlenon okijtosnek? Ika tla tiknekij ika Jehová matechita ken itekipanojkauan, noneki tikpiyaskej tlakilyotl (Mat. 13:23; Mat. 21:43, TNM). Kuakon, itech tlen nikan okijto Jesús, tikpiyas noso tiktemakas tlakilyotl xuelis kijtosnekis tikchiuas ika oksekimej manochiuakan inomachtijkauan Cristo (Mat. 28:19, TNM). ¿Tleka xyejon kijtosneki? Pampa yejuin kijtosnekiskia ika yejon tokniuan yolmelaujkej akin xuelij kichiuaj ika oksekimej manochiuakan inomachtijkauan Cristo pampa kampa tenojnotsaj san achijtsitsintin kinkakij kentla yeskiaj yejon imatsitsinuan temekatl tlen xtlatlakitiaj tlen okiteneuj Jesús. San ika, yejuin nion xuelis tiknemiliskej ika ijkon, pampa xuelis tikinchiualtiskej tlaltikpakchanejkej makiselikan itech tlen tikiminojnotsaj. Niman noijki, Jehová techtlasojtla niman xkeman techmapeuaskia san pampa xtikchiuaj itlaj tlen xipan toma onka. Yejua xkeman techtlajtlanilia tlen xuelis tikchiuaskej (Deut. 30:11-14).

9. a) ¿Katlejua tekitl noneki tikchiuaskej niman ijkon tikpiyaskej tlakilyotl? b) ¿Katlejua neskayotl tikitaskej, niman tleka?

9 Kuakon, ¿tlenon yejon tlakilyotl tlen noneki tikpiyaskej? Kuajli tikmatstokej ika yejon tlakilyotl itlaj tlen tinochimej uelis tikchiuaskej. ¿Niman katlejua tekitl yotechnauatij Jehová matikchiuakan tinochimej akin tiitekipanojkauan? Matitenojnotsakan itech iTekiuajyo (Mat. 24:14, TNM). * Yejuin tlen tikasikamatij noijki yejon tlen techmachtia neskayotl tlen Jesús okiteneuj itech tokaketl. Matikitakan yejon neskayotl.

10. a) ¿Tlenon kijtosneki xinachtli niman tlajli tlen noteneuaj ipan neskayotl itech tokaketl? b) ¿Tlen tlakilyotl kitemaka trigo?

10 (Xpoua Lucas 8:5-8, 11-15). Ipan neskayotl tlen tlajtoua itech tokaketl, xinachtli kijtosneki “itlajtol Dios”, noso tlen titenojnotsaj itech Tekiuajyotl. Tlajli kineskayotia inyojlo tlaltikpakchanejkej. Xinachtli tlen oxin ipan kuajli tlajli ononeluayoti niman oitsmolin se yenkuik xiujtli, matikijtokan se xiujtli itech trigo. Sakin, okipix cien itlakilyo. San ika ¿tlen tlakilyotl kitemaka trigo? ¿Okseki xiujtsitsintin itech trigo? Ka, itlakilyo yejua yenkuik xinachtli, tlen sakin nokuepaskej yenkuik xiujtin. Ipan yejuin neskayotl, san se xinachtli kitemaka cien xinachtli. ¿Tlenon techmachtia yejuin itech totenojnotsalis?

¿Kenon tikpiyaj kuajli tlakilyotl? (Xkita párrafo 11).

11. a) ¿Tlenon techmachtia itech totenojnotsalis neskayotl itech tokaketl? b) ¿Kenon tikpiyaj yenkuik xinachtli itech Tekiuajyotl?

11 Matiknemilikan ika ikipiya seki xiujtin totajuan noso seki teixpantijkej otechmachtijkej  tlen melauak. Melak okinyolpakti ijkuak okitakej ika otikselijkej tlajtoltin itech Tekiuajyotl. Uelis noijtos ika okitokakej xinachtli ipan se kuajli tlajli. Yejon xinachtli onoskaltijtia niman oajsik tonajli ijkuak aman noijki kitemakas itlakilyo. ¿Tlen tlakilyotl kitemakas? Ijkon ken se yenkuik xiujtli kitemaka yenkuik xinachtli, niman xyenkuikej xiujtin, tejuamej tiktemakaj yenkuik xinachtli itech Tekiuajyotl, xyenkuikej inomachtijkauan Cristo. * ¿Kenon tiktemakaj yenkuik xinachtli? Ijkuak titenojnotsaj itech Tekiuajyotl. Nochipa ijkuak titenojnotsaj kentla tikxinijtoskiaj yejon xinachtli tlen okitokakej ipan toyojlo (Luc. 6:45; 8:1, TNM). Ika yejon, yejuin neskayotl techmachtia ika tiktemakaskej tlakilyotl tla xtijkajkauaj titenojnotsaj niman titlaxikouaj.

12. a) ¿Tlenon techmachtiaj neskayomej tlen tlajtouaj itech “itemekayo on uvas” niman itech tokaketl? b) ¿Kenon mitspaleuiya tlen techmachtiaj?

12 ¿Tlenon techmachtiaj neskayomej tlen tlajtouaj itech “itemekayo on uvas” niman itech tokaketl? Techmachtiaj ika tikpiyaskej tlakilyotl tla tiyolmelaujkanemij maski tlaltikpakchanejkej xkuajli technankiliskej. Pablo noijki okiteneuj yejuin ijkuak okijto: “Pero cada se Dios kitlaxtlauilis ken noneki itekiu” (1 Cor. 3:8). Ken tikitaj, tikseliaj tlateochiualistli ipampa totekiyo, xipampa ken onkisa totekiyo. Se tokniuj akin itoka Matilda niman ikipiya veinte xiujtin ken precursora kijtoua: “Nechyolpaktia nikmatis ika Jehová kiteochiua kech tokojtiliaj tiktekichiuiliskej”.

¿KENON UELIS NOCHIPA TIKTEMAKASKEJ TLAKILYOTL?

13, 14. Itech tlen kijtoua Romanos 10:1, 2, ¿tleka Pablo xokikajkauj kinnojnotsa akin xkinekiyaj kikakiskej tlajtoltin itech Tekiuajyotl?

13 ¿Tlenon techpaleuis nochipa matiktemakakan tlakilyotl? Yotikitakej kenon xkuajli onomachili Pablo pampa melak miyekej judíos xkinekiyaj kikakiskej tlajtoltin itech Tekiuajyotl. Maski ijkon, yejua xsan ompa okikauj itekiyo. Matikitakan tlenon okitetomili sakin ipan iamatlajkuilol tlen okintitlanili tokniuan akin chantiyaj Roma itech tlen kimachiliaya inpampa judíos. Okijto: “Ikan nochi noyojlo nikneki niman nikchiua oración  ika on hebreos ma kipiakan temakixtilistli. Nejua impan nitlajtoua ika yejuamej sanoyej notlajkalij itech Dios pero yejuamej xe ixtlajtlapouij”  (Rom. 10:1, 2). ¿Tleka xokikajkauj kinnojnotsaya?

14 Kachtopa, okitetomili ika yejua tenojnotsaya pampa ika nochi iyojlo kinekiya ika sekimej judíos makipiyakan makixtilistli (Rom. 11:13, 14). Ika ome, okijto ika kichiuaya teoyotl. Yejua kitlajtlaniliaya toTajtsin makinpaleui sekimej judíos makiselikan tlajtoltin itech Tekiuajyotl. Niman ika yeyi, noijki okijto: “Yejuamej sanoyej notlajkalij itech Dios”. Pablo kitaya tlen kuajli kichiuayaj tlaltikpakchanejkej. Niman sa no yejua kuajli kimatstoya ika ijkuak kuajli kiyekanaj akin melak chikauak tekiti, sakin nochiua se inomachtijkauj Cristo akin melak chikauak kitekichiuilia.

15. ¿Kenon uelis tikixkopinaskej ineskayo Pablo? Xkijto tlenon kichiuaj sekimej tokniuan.

15 ¿Kenon uelis tikixkopinaskej ineskayo Pablo? Kachtopa, nochipa melak matiknekikan tikinnextiskej akin kinektokej kipiyaskej “nemilistli para nochipa”. Ika ome, matiktlajtlanilikan toTajtsin makintlapouili inyojlo akin kixmatisnekij (Hech. 13:48; 16:14). Silvana, akin ikipiya kanaj 30 xiujtin ken precursora, kijtoua: “Achto ika nikontetepinis se puerta, niktlajtlanilia Jehová manechpaleui manitlanemili ipan tlen kuajli”. Noijki ika nochi toyojlo matiktlajtlanilikan toTajtsin ika iluikaktekitkej matechyekanakan kampa nemij akin kipiyaj kuajli inyojlo (Mat. 10:11-13; Apoc. 14:6). Se tokniuj akin itoka Robert niman kipiya ipantsin 30 xiujtin ken precursor kijtoua: “Sajnoye teyolpakti titekitis imiuan iluikaktekitkej, pampa yejuamej kimatij tlenon panotok ipan innemilis tlaltikpakchanejkej”. Niman ika yeyi, matikyejyekokan tikitaskej tlen kuajli kichiuaj tlaltikpakchanejkej. Se tlayekanketl akin itoka Carl niman ikipiya ipantsin 50 xiujtin ika onoapolakti techijlia: “Niktejtemoua tlen kuajli kichiua se tlaltikpakchane, maski mapitentsin, itlaj tlen manechititi ika kuajli iyojlo, kanaj mitsixuetskilis, ixpaki, noso tla tetlajtoltia pampa melauak kimatisneki”. Tla tikchiuaj nochi yejuin, nochipa tikpiyaskej tlakilyotl, ijkon ken Pablo.

“MAKA MANOSEUI MOMA”

16, 17. a) ¿Tlenon uelis techmachtis tlen kijtoua Eclesiastés 11:6? b) Xkijto se neskayotl kampa nesi ika tlaltikpakchanejkej kitaj tlen tikchiuaj.

16 Maski kemantika uelis tikitaskej ika tlajtoltin tlen tikteijliaj xnoneluayotia ipan inyojlo tlaltikpakchanejkej, xkipiya ika tikilkauaskej ika melak ueyi kijtosneki totekiyo ika tiktokaj xinachtli (xpoua Eclesiastés 11:6). * Melauak ika miyekej tlaltikpakchanejkej xtechkakij, san ika, kema kitaj tlen tikchiuaj. Kitaj ika nochipa kuajli totlakentiaj, titetlakaitaj niman nochipa tipaktiuej. Uelis panos ika sakin sekimej kipatlaskej tlen xkuajli kinemiliayaj totechkopa ipampa tlen kuajli tikchiuaj. Yejon tlen okitakej Sergio niman Olinda, akin otikinteneujkej ipan kachtopa párrafo.

17 Sergio kijtoua: “Ouejkauj ika xok tiayaj kampa plaza pampa otikualokaj. Ijkuak oksejpa otokuepkej, tlaltikpakchanejkej techtlajtoltiayaj tlenon topan onochiujka niman techijliayaj ika otechtemojkaj”. Niman Olinda noijki kijtoua ika pakilistli: “Akin kinnejnemiltiaj autobuses techtlajpalouayaj niman sekimej kampa yeuatiayaj techijliayaj: ‘Kuajli tlen nenkichiuaj’. Niman hasta techintlajtlaniliayaj revistas”. Se tonajli yejuin tokniuan inpan onochiuj tlen nion xkichiayaj. Se tlakatl onotelkets inakastlan carrito tlen ika tenojnotstoyaj, okintlayokoli xochimej niman okintlasojkamachili intekiyo.

18. ¿Tleka kuajli yotikijto tiktemakas tlakilyotl niman titlaxikos?

18 Biblia techijlia: “Maka manoseui moma”. Kema ijkon, tla nochipa tiktokatokej xinachtli itech Tekiuajyotl, titlapaleuijtoskej ika nochimej kalpamej makikakikan kuajli tlajtoltin (Mat. 24:14, TNM). Niman melak techyolpaktis tikmatiskej ika Jehová kiyolpaktia tlen tikchiuaj, pampa yejua kintlasojtla akin “kipiaj kuajli intlakilyo” niman tlaxikouaj.

^ párr. 2 Nauimej akin okijkuilojkej evangelios techmachiltiaj ika hasta Cristo okijto ika ouijtika katka tenojnotsas “ipan ipueblo” (Mat. 13:57; Mar. 6:4; Luc. 4:24; Juan 4:44).

^ párr. 7 Maski ipan yejuin neskayotl imatsitsinuan temekatl kinneskayotia tokniuan akin tlamachiaj nemiskej iluikak, tinochimej akin tiitekipanojkauan toTajtsin uelis tiknextiskej tlamachtiltin tlen techpaleuiya.

^ párr. 9 Tikpiyas noso tiktemakas tlakilyotl noijki uelis kijtosnekis tikpiyas “itlakilyo espíritu santo”. San ika, ipan yejuin tlamachtijli niman tlen uajlauj, titlajtoskej ika tikpiyaj tlakilyotl ijkuak titenojnotsaj itech Tekiuajyotl niman ijkon tikueyichiuaj Jehová (Gál. 5:22, 23, TNM; Heb. 13:15).

^ párr. 11 Kemantika, Jesús okijto ika tikinmachtis oksekimej noijki ijkon ken ijkuak titokas niman tipixkas (Mat. 9:37; Juan 4:35-38TNM).

^ párr. 16 Eclesiastés 11:6: “Ika kualkan xtoka moxinach niman hasta ika teotlak maka manoseui moma; pampa tejua xtikmati katlejua kuajli onkisas, tla yejuin noso yejon, noso tla nochi yejon ome kuajli onkisas”.