Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

¿Tikilnamiki tejua?

¿Tikilnamiki tejua?

¿Kuajli yotikinpouj revistas tlen san kemach yokiskej itech Amatl Tekakistilijketl? Xkita tla uelis tikinnankilis yejuin tlajtoltilistin:

¿Tlenon naui tlemach uelis tikchiuaskej niman ijkon melak kuajli tokuikatiskej?

Matomelajkatelketsakan niman tlakpak matikteketsakan toamox ika tlakuikaltin, matitijyotemakan, kuajli matiktlapokan tokamak niman chikauak matokuikatikan. Ijkon, melak kuajli tokuikatiskej (w17.11, página 5).

¿Tlenon tiuelij itech kenon onkatkaj ipan Israel uejueyimej kalpamej kampa nopaleuiayaj niman itech ojtin tlen ompa teuikayaj?

Chikuasen uejueyimej kalpamej kampa nopaleuiayaj, melak kuajli semoyaujtoyaj ipan nochi ueyikalpan, niman ojtin tlen ompa teuikayaj melak kuajli kinyektlaliayaj. Ijkon, akin otemikti ueliskia nimantsin ajsis niman xkitekiyomakas kinextis se ueyikalpan kampa nopaleuiayaj (w17.11, página 14).

¿Tleka tlaxtlauijli tlen otechtlayokoli toTajtsin, yejon tetlayokolijli tlen melak ueyi kijtosneki?

Techmaka tlen melak tiknekij, tinemiskej nochipa. Niman noijki tlen melak techpoloua, timakisaskej itech tlajtlakojli niman mikilistli. Pampa toTajtsin kintlasojtla ikoneuan Adán, okitemakak iKonetsin Jesús ijkuak ok titlajtlakolejkej katkaj (wp17.3, páginas 6 niman 7).

¿Tleka tikijtouaj ika Salmo 118:22 tlajtoua itech iyoliuilis Jesús?

Jesús xokiselijkej ken Mesías niman okimiktijkej. Nonekiya yoliuis niman ijkon nochiuas “tetl tlen yakatstika” (w17.12, páginas 9 niman 10).

¿Nonekiya yakaj yenkuiyotl yeskia niman ijkon uelis yes iuejkachanejkauj Mesías?

Kemantika, iuejkachanejkauan Mesías yenkuiyomej katkaj, san ika, xnochipa ijkon panouaya. Judíos kimatstoyaj yejuin niman kiseliayaj, se neskayotl, kuajli kasikamatiyaj ika Cristo ualeuaskia itech David, ikoneuj Jesé akin xokoyotl katka (w17.12, páginas 14 niman 15).

¿Katlejua tlajtolyekanalistin itech kenon timopajtis niman kenon xtikualos tiknextiaj ipan Biblia?

Tlanauatijli kijtouaya ika nonekiya kinxeloskej akin kipiayaj seki kokolistin, nomajtekiskej sakin tla yokajsikaj se mijkatsintli niman kitlalpachoskej ijkuak yonoxixkej. Noijki kinnauatiaya makinchiuilikan circuncisión okichkokonej ijkuak kipiyaskiaj chikueyi tonaltin ika otlakatkej, pampa ijkuakon, iyesyo iueli noteltlalia tla kanaj yeskisa (wp18.1, página 7).

¿Tleka kuajli ika se akin kichiua ken Cristo manotlasojtla san ken kinamiki?

Noneki tikintlasojtlaskej oksekimej ijkon ken tejuamej totlasojtlaj (Mar. 12:31). Niman teueuentsitsinuan noneki kintlasojtlaskej insiuauan ijkon ken sa no yejuamej notlasojtlaj (Efes. 5:28). Kema, yejuin tlasojtlalistli tlen tikmachiliaj topampa uelis ijtlakauis (w18.01, página 23).

¿Tlenon uelis tikchiuaskej niman ijkon tikchikauaskej ken toyekanaj ika iespíritu santo toTajtsin?

Noneki tomachtiskej iTlajtol toTajtsin, titlanemiliskej itech tlen tikpouaj niman tikchiuaskej tlen tomachtiaj. Noneki toyekanaskej ika iespíritu santo toTajtsin niman tikseliskej ijkuak oksekimej techpaleuiskej (w18.02, página 26).

¿Tleka xnoneki tiktekitiltiskej astrología nion tiaskej intech akin tetejtemouiliaj?

Onka miyek, san ika, xtikchiuaj pampa Biblia xkuajli tlajtoua itech yejon (wp18.2, páginas 4 niman 5).

Tla titlanankiliaj tiaskej kampa yotechnotskej, ¿kenon kuajli tiktlasojkamatiskej?

Tla titlanankiliaj tiaskej kampa yotechnotskej, noneki tiaskej, ijkon ken yotikijtokej (Sal. 15:4). Xkipiya ika itlaj techtsinkixtis. Akin otechnots kanaj melak onotekiyomakak niman ijkon kichijchiuas tlakuajli (w18.03, página 18).

¿Tlenon uelij tlayekankej niman tlapaleuijkej itech Timoteo?

Timoteo yemelak najmanaya inpampa oksekimej niman kachtopa okitejtemo tenojnotsas. Chikauak okitekichiuili Jehová niman okichiuj ken kimachtiayaj. Sa no yejua nomachtijtiaya okseki itech toTajtsin niman otlaneltokak itech itlayekanalis iespíritu santo Jehová. Xsan tlayekankej uelis kixkopinaskej ineskayo Timoteo, nochimej uelis kichiuaskej (w18.04, páginas 13 niman 14).