Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

Matikpetlanaltikan totlauil niman ijkon manoueyichiua Jehová

Matikpetlanaltikan totlauil niman ijkon manoueyichiua Jehová

“Xchiuakan para nemotlauil ma tlauilo imixpan on tlakamej [...] niman yejua ika kueyiliskej nemoTajtsin yejuan nemi ne iluikak” (MAT. 5:16).

TLAKUIKALTIN: 77, 59

1. ¿Tlenon panotika ipan ikalpan toTajtsin tlen melak techyolpaktia?

MELAK techyolpaktia tikmatiskej ika ikalpan Jehová ueyixtiuj. Niman tikmatij ika yejuin kiteititia ika itekipanojkauan toTajtsin kipetlanaltijtokej intlauil. Xiuitl tlen kemach opanok, otikiminmachtijkej itech Biblia ipantsin majtlaktli millones tlaltikpakchanejkej. Noijki, millones akin kuelitaj kikakiskej iTlajtol toTajtsin touan onosentlalijkej ijkuak otikilnamijkej imikilis Cristo, niman ouelkej kenon toTajtsin melak otechtlasojtlak ijkuak okitemakak iKoneuj niman ijkon techmakixtis (1 Juan 4:9).

2, 3. a) ¿Tlenon xtechteltia matikpetlanaltikan totlauil? b) ¿Tlenon tikitaskej ipan yejuin tlamachtijli?

2 Akin tinemij ipan ikalpan Jehová titlajtouaj melak miyek tlajtoltin. San ika, yejuin xtechteltia san sekan matikueyichiuakan toTajtsin iluikakchane (Apoc. 7:9). Maski san katlejua tlajtojli matitlajtokan noso maski san kanon matichantikan, uelis tipetlaniskej intlajkotian tlakamej (Filip. 2:15).

3 Ken ueyixtiuj ikalpan Jehová, ken san sekan touikaj niman ika titlatlachixtokej kichiua matikueyichiuakan Jehová. Ipan yejuin tlamachtijli, tikitaskej kenon tikchiuaskej mapetlani totlauil  ipan yejuin yeyi tlemach tlen yotikinteneujkej (xpoua Mateo 5:14-16).

MATIKINYOLEUAKAN OKSEKIMEJ MAKITEKICHIUILIKAN JEHOVÁ

4, 5. a) ¿Kenon noijki uelis tikpetlanaltiskej totlauil, ijkon ken ijkuak titenojnotsaj? b) ¿Tlenon panoua ijkuak kuajli tikinnotsaj oksekimej? (Xkita tlaixkopinajli kampa peua tlen tomachtijtokej).

4 Ipan yejuin revista ika inglés itech 1 junio 1925, tlamachtijli tlen itoka “Tlauijli ipan tlayoualyotl” okijto yejuin: “Xakaj uelis yolmelaujkanemis niman kichiuas tlen melauak ixpan toTeko ipan yejuin tonaltin tlen nokauaj [...] tla xkitekitiltia nochi tlen ika uelis kipetlanaltis itlauil”. Niman noijki okijto: “Noneki kichiuas yejuin ijkuak konteijlis kuajli tlajtoltin ipan kalpamej itech yejuin tlaltikpaktli niman nemis ken kijtoua Jehová”. Kuajli nesi ika noijki tikpetlanaltiaj totlauil ijkuak titenojnotsaj itech Tekiuajyotl niman tikinmachtiaj oksekimej (Mat. 28:19, 20, TNM). Tinemiskej ken Cristo noijki tepaleuiya manoueyichiua Jehová. Ijkuak titenojnotsaj, tlaltikpakchanejkej kitaj tlenon tikchiuaj. Tikominuetskilis niman tikintlajpalos ika pakilistli kichiua kuajli matlanemilikan totechkopa niman noijki itech toTajtsin akin tiktekichiuiliaj.

5 Jesús okimijli inomachtijkauan: “Ijkuak nenkalakiskej ipan se kajli, [...] xtetlajpalokan” (Mat. 10:12). Kampa yejuamej tenojnotsayaj, miyekej tlaltikpakchanejkej kimijliayaj akin komintayaj mapanokan inchan maski xkimixmatiyaj. Kanaj kampa tejuamej tichantij xijkon panoua. Miyekej nomojtiaj noso kualanij ijkuak yakaj akin xkixmatij ajsi inchan. San ika, tla tejuamej kuajli tikiminotsaj niman tikintlakaitaj, kanaj kuajli nomachiliskej. Miyekpa, kuajli techkakij tla kitaj ika tiixpaktiuej. Noijki ijkon panoua ijkuak titenojnotsaj ika carritos kampa tojlan nojuitilo. Akin ijkon tenojnotsaj, kanaj yokitakej ika miyekej kuajli tlanankiliaj ijkuak tikintlajpalos niman tikominuetskilis. Sekimej hasta technisiuiyaj, kajsij se amatlajkuilojli noso hasta touan tlajtlajtouaj.

6. ¿Tlenon kichiua se tokniuj iuan isiuauj niman ijkon nochipa mapetlanto intlauil?

6 Ipan Inglaterra, se tokniuj iuan isiuauj, akin iuejueyimej, xok uelij ontenojnotsaj techajchan pampa kualoj. San ika, pampa kuajli yokijtokej ika kinekij nochipa mapetlanto intlauil, yopeujkej tenojnotsaj ixpan inkal. Kuakon, ijkuak kimatij ika panoskej tajtin kominanaskej inkoneuan ipan kaltlamachtijli, kikixtiaj se mesa niman kitlaliaj miyek toamatlajkuiloluan. Pampa kinekij okseki kimatiskej, miyekej kajsij amoxtli Los jóvenes preguntan volumen 1 niman 2, niman noijki okseki amatlajkuiloltin. Se precursora akin imiuan nemi ipan tlanechikojli, opeuj imiuan tenojnotsa kampa notlaliaj. Pampa tokniuj precursora kualtsin tenotsa niman ipampa nochi tlen tokniuj tlakatl iuan isiuauj kichiuaj, se tajtli yokinek nomachtis itech Biblia.

7. ¿Kenon uelis tikinpaleuiskej akin yokikaujkej inchan?

7 Ipan xiujtin tlen kemach yopanokej, miyekej yokikaujkej inchan niman aman oksekan yochantitoj. ¿Kenon uelis tikinpaleuiskej makixmatikan Jehová niman tlen kineki kichiuas? Uelis tipeuaskej tomachtiskej tikintlajpaloskej ika intlajtol. Kanaj aplicación JW Language techpaleuis matiuelikan yejon. Noijki techpaleuis tla tiuelij seki tlajtoltin tlen kichiuas makinekikan techkakiskej. Sakin, uelis tikinnojnotsaskej itech página ipan Internet jw.org niman tikimititiskej videos niman amatlajkuiloltin tlen yokiskej ipan intlajtol (Deut. 10:19).

8, 9. a) ¿Kenon techpaleuiya tlanechikojli tlen tikpiyaj ipan semana? b) ¿Kenon tajtin uelis kinpaleuiskej inkoneuan matlanankilikan ipan tlanechikojli?

8 Jehová yotechmakak tlanechikojli Nemilistli niman Tekitl niman ijkon matechpaleui ipan totenojnotsalis. Tlen ompa tiuelij melak techpaleuiya kuajli matitenojnotsakan ijkuak  ika okpa tontetlajpaloskej niman ijkuak titemachtiskej ika Biblia.

9 Miyekej tlaltikpakchanejkej akin uajlauej ipan Kajli kampa Tosentlaliaj melak kinmojkatlachialtia ika kokonej noijki tlanankiliaj ipan totlanechikoluan. Ipampa yejuin, tajtin kinpaleuiyaj inkoneuan makipetlanaltikan intlauil ijkuak kinmachtiaj inkoneuan matlanankilikan ken yejuamej kasikamatij. Ijkuak se konetl kijtoua tlen yejua kimachilia, maski kijtoua tlen xouijtika, kichiua ika akin techontlajpalouaj makitakan ika yokinextijkej tlen melauak (1 Cor. 14:25).

MATITLAPALEUIKAN NOCHIPA SAN SEKAN MATINEMIKAN

10. ¿Kenon titlapaleuiyaj san sekan matinemikan ijkuak tikueyichiuaj toTajtsin iuan tochanejkauan?

10 Ijkuak tochikauaj titlapaleuiskej san sekan tinemiskej iuan tochanejkauan niman iuan tlanechikojli, ijkon noijki tikpetlanaltiaj totlauil. Se neskayotl, melak noneki ika tajtin makitakan ika nochipa kiueyichiujtokej toTajtsin iuan inchanejkauan. Miyekej kitaj tlamauisojli tlen nochi metstin kisa ipan JW Broadcasting. Ijkuak yokitakej, melak tepaleuiya ika nochimej makijtokan kenon kichiuaskej tlen ompa ouelkej. Tajtli akin kiyekana ken kiueyichiuaj toTajtsin ken familia noneki maka makilkaua ika kokonej niman telpokamej xsan noijki tlen inpan nochiua. Ika yejon, noneki makitejtemo tlajtos itech tlen uelis kinpaleuis nochimej inchanejkauan (Sal. 148:12, 13).

Techyolchikauas tla tiktejtemouaj tikinpaleuiskej tokniuan akin iuejueyimej. (Xkita párrafo 11).

11-13. ¿Kenon tinochimej uelis titlapaleuiskej ika ipan tlanechikojli san sekan matinemikan, niman tikinpaleuiskej oksekimej noijki makipetlanaltikan intlauil?

11 Tinochimej, maski akin ok telpokamej, uelis titlapaleuiskej san sekan matinemikan ipan tlanechikojli niman ijkon tikinyoleuaskej oksekimej noijki makipetlanaltikan intlauil. Se neskayotl, telpokamej uelis kitejtemoskej kinpaleuiskej tokniuan akin iuejueyimej. Uelis kintlajtlaniliskej makinnojnotsakan itech tlen inpan yonochiuj pampa kitekichiuiliaj Jehová. Ijkon, tokniuan akin iuejueyimej niman telpokamej melak noyolchikauaskej niman melak kinekiskej kipetlanaltiskej itlauil tlen melauak. Niman noijki, tinochimej uelis tiktejtemoskej kuajli tikinseliskej akin uajlauej ipan Kajli kampa Tosentlaliaj. Uelis tiixpakiskej ijkuak tikinseliskej, tikinpaleuiskej makinextikan kanon notlaliskej niman tikchiuaskej makimixmatikan oksekimej tokniuan. Ijkon, yejuamej nomachiliskej kentla inchan nemiskiaj.

 12 Akin kiyekanaj tlanechikojli tlen nochiua achto ika ontenojnotsaskej, uelis tlapaleuiskej ika tokniuan akin iuejueyimej nochipa melak mapetlanto intlauil. Ika yejon, noneki kuajli makitakan ika yejuin tokniuan matenojnotsakan kampa uelis kichiuaskej. Kemantika, uelis kitlajtlaniliskej yakaj akin ok telpokatl imiuan makisa niman makinpaleui. Noijki, noneki nokojtiliskej kimasikamatiskej akin xok uelij miyek kichiuaj ipan tenojnotsalistli pampa kualoj noso kipiyaj okseki tlaueltin. Tla kimasikamatij, kinpaleuiskej nochimej matenojnotsakan ika pakilistli, maski tla telpokamej noso iuejueyimej, yenkuikej noso akin youejkaujkej tenojnotsaj (Lev. 19:32).

13 Se akin okijkuilo salmos okijto: “¡Melak kuajli niman teyolpakti ika ikniujtin san sekan manemikan!” (xpoua Salmo 133:1, 2). * Israelitas melak kinpaleuiaya san sekan kiueyichiuaskej Jehová. Salmista okijto ika ken san sekan nemiyaj katka ken yejon aceite tlen ika tetlapejpeniayaj, tlen ajuiyak katka niman mitsseselis. Ipan yejuin tonajli, ¿tleka xtiktejtemouaj tikinyolchikauaskej tokniuan niman titlapaleuiskej san sekan matinemikan iuan tokniuan? Tla itikchiujtokej, yejon melak kuajli. San ika ¿uelis tikyejyekoskej tikimixmatiskej oksekimej niman noijki kuajli tikimixmatiskej tokniuan? (2 Cor. 6:11-13).

14. ¿Tlenon uelis tikchiuaskej niman ijkon tikpetlanaltiskej totlauil kampa tichantij?

14 ¿Uelis tokojtiliskej niman ijkon itlauil tlen melauak itech Biblia mapetlani kampa tichantij? Tla kuajli tikinnotsaj akin chantij nisiuj tochan, kanaj kinekiskej kixmatiskej tlen melauak. Matotlajtoltikan: “¿Tlenon kinemiliaj notechkopa akin chantij nisiuj nochan? ¿Kenon nikpiya nokal niman iyeualiujyan? ¿Tlakualnextia kampa tichantij? ¿Niknektika nikinpaleuis oksekimej?”. Matikintlajtoltikan tokniuan kenon yejon tlen kuajli kichiuaj niman pampa kuajli tenotsaj yokinpaleui inchanejkauan, akin imiuan nomachtiaj noso akin imiuan tekitij. Kanaj techijliskej tlen kualtsin inpan yonochiuj (Efes. 5:9).

MATITLATLACHIXTOKAN

15. ¿Tleka melak noneki matitlatlachixtokan?

15 Tla tiknekij ika totlauil nochipa melak mapetlanto, noneki nochipa matikilnamiktokan ipan tlen tonaltin tinentokej. Jesús miyekpa okimilnamikti inomachtijkauan: “Xtlachixtiakan” (Mat. 24:42; 25:13; 26:41). Melauak ika, tla tiknemiliaj ika ok uejkauis ika yejkos ueyi “tlajyouilistli” noso tla tiknemiliaj ika kema yejkos yejon tonajli, san ika, tejuamej xtikitaskej, kuakon xtikmachiliskej ika melak noneki matitenojnotsakan (Mat. 24:21). Totlauil xok melak petlanis niman hasta uelis seuis.

16, 17. ¿Tlenon uelis tikchiuaskej niman ijkon nochipa titlatlachixtoskej?

16 Noneki melak titlatlachixtoskej pampa tlen ouijtika tikixnamikij aman ok melak ijtlakaujtias. ToTajtsin kichiuas tlen yokijto ijkuak nonekis, yejon kuajli tikmatstokej (Mat. 24:42-44). Ika yejon, noneki ika aman matitlamachixtokan niman nochipa matitlatlachixtokan. Mojmostla matikpouakan iTlajtol toTajtsin niman nochipa matikchiuakan teoyotl (1 Ped. 4:7). Matikchiuakan ijkon ken kichiuaj tokniuan akin tlatlatlachixtokej niman kipetlanaltitokej intlauil. Ipan toamatlajkuiloluan uelis tomachtiskej itech yejuin tokniuan.

17 Melak matitekichiujtokan ipan itekiyo Jehová, matikchiuakan tlen kuajli inpampa oksekimej niman matikintlajpalotij tokniuan. Ijkon, melak tipakiskej niman xtikmachiliskej kenon panotiuej tonaltin (Efes. 5:16). Ikipiya 100 xiujtin ika tokniuan miyek okichiujkej ipan itekiyo toTajtsin. San ika, ken aman techyekana Jehová yotechkauili  melak miyek matikchiuakan. Totlauil melak petlantika ijkon ken xkeman otiknemilijkej panoskia.

Ijkuak tlayekankej techontlajpalouaj, uelis topaleuiskej itech itlamachilis toTajtsin. (Xkita párrafos 18 niman 19).

18, 19. ¿Kenon tlayekankej uelis techpaleuiskej matitlatlachixtokan niman matiktekichiuilijtokan Jehová? Xkijto se neskayotl.

18 Maski miyekpa topopolouaj, Jehová techkauilia matiktekichiuilikan. Niman, pampa kineki matitlatlachixtokan niman matiktekichiuilijtokan, techmaka “tetlayokoliltin”, yejuin kijtosneki, tlayekankej (xpoua Efesios 4:8, 11, 12). Ika yejon, ijkuak techontlajpalos se tlayekanketl, kuajli matijkakikan niman matopaleuikan itech tlen techijliaj.

19 Ipan Inglaterra, se tlakatl iuan isiuauj kipiayaj tlaueltin niman okintlajtlanilijkej omemej tlayekankej makinpaleuikan. Siuatl kimachiliaya ika iueuentsin xnokojtiliaya kichiuas tlen Jehová kitlajtlanilia. Niman tlakatl kuajli okijto ika xmelak ueliya temachtiaya niman ika xnochipa kiueyichiuaya toTajtsin iuan ichanejkauan. Tlayekankej okiminojnotskej itech Jesús, akin kuajli kintlajpiaya inomachtijkauan niman kitaya tlenon kinpolouaya. Teueuentsin okijlikej makichiua tlen Jesús kichiuaya niman isiuatsin okijlikej makipiya ijyouilistli ijkon ken Jesús. Noijki, okimijlikej kenon ueliskiaj nopaleuiskej niman ijkon kiueyichiuaskej toTajtsin inuan omemej inkoneuan (Efes. 5:21-29). Seki tonaltin sakin, okijlikej teueuentsin ika melak kuajli tlen yokichiujka. Okiyolchikaujkej nochipa ijkon makichiua niman makineltoka ika espíritu santo kipaleuiskia kuajli kinyekanas ichanejkauan. Ken tlayekankej okintlasojtlakej niman okinpaleuijkej, yokichiuj ika yejuin tokniuan niman inkoneuan makipetlanaltikan intlauil.

20. ¿Tlenon panos tla tejuamej tikpetlanaltiaj totlauil?

20 Salmo 128:1 kijtoua: “Pakij nochimej akin kimojkaitaj Jehová, akin nejnentiuej ipan Iojuiuan”. Ipan yejuin tlamachtijli yotikitakej kenon tikpetlanaltiaj totlauil: ijkuak tikinyoleuaj oksekimej noijki makitekichiuilikan toTajtsin, ijkuak titlapaleuiyaj nochipa san sekan matinemikan niman ijkuak titlatlachixtokej. Tla ijkon tikchiuaj, melak tipakiskej, oksekimej kitaskej tlen kuajli tikchiuaj niman miyekej kinekiskej kiueyichiuaskej toTajtsin iluikakchane (Mat. 5:16).

^ párr. 13 Salmo 133:1, 2: “¡Melak kuajli niman teyolpakti ika ikniujtin san sekan manemikan! Nochiua kentla aceite tlen melak kuajli, tlen yakaj kitoyauiliaj ipan itsontekon, tlen temoua ipan ixayakatson, ixayakatson Aarón, niman temoua hasta kampa peua itlaken”.