Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

“Xchokakan inuan on yejuan chokaj”

“Xchokakan inuan on yejuan chokaj”

“Xmoyoleuakan se iuan okse, niman xmoyolchikauakan ikan tlaneltoktli iuan oksekimej” (1 TES. 5:11).

TLAKUIKALTIN: 90, 111

1, 2. ¿Tleka noneki tomachtiskej kenon tikyolseuiskej akin omik se ichanejkauj? (Xkita tlaixkopinajli kampa peua tlen tomachtijtokej).

SE TOKNIUJ itoka Susi okijto: “Sakin ijkuak yomijka tokoneuj, kanaj se xiuitl melak otechyolkoko”. Se tokniuj kijtoua ika pampa san totoka omik isiuauj, okichiuj melak makikoko itlalnakayo. Teyolkoko tikijtoskej ika miyekej inpan nochiua yejuin. Miyekej itekipanojkauan toTajtsin kanaj xkichiayaj mamiki se inchanejkauj achtopa yejkos Armagedón. Tla tejua noso yakaj akin tikixmati yomik se nemochanejkauj noso se akin iuan nemouikaj, kanaj uelis nemotlajtoltiskej: “¿Kenon uelis nopaleuiskej akin noyolkokouaj itech yejuin?”.

2 Kanaj kemantika yotijkak ika tiempo kipajtia nochi. San ika, ¿melauak ijkon panoua? Se tokniuj siuakauajli okijto: “Nikita ika melak kinamiki noijtos ika tlen kichiua se ika itiempo, yejon tlen tepajtia”. Kema, timoyolkokos san noijki ken mitskokos motlalnakayo: uelis popoliujtias tla ika tlasojtlalistli tikpajtiaj. Kuakon, ¿tlenon uelis tikchiuaskej niman ijkon tikpaleuiskej akin noyolkokoua pampa omik ichanejkauj?

 JEHOVÁ “NOCHIPA TECHYOLTLALIJTIKAJ”

3, 4. ¿Tleka uelis kuajli tikmatstoskej ika Jehová kasikamati kenon techyolkokoua ijkuak miki se tochanejkauj?

3 Uelis kuajli tikmatstoskej ika toTajtsin Jehová akin teikneliani yejua akin itech ualeua nochi yolseuilistli (xpoua 2 Corintios 1:3, 4). Jehová yejua akin melak kuajli teititia ika ueli kasikamati kenon nomachilia yakaj. Yejua kimijlia itekipanojkauan: “Nejua Akin nimechyolseuijtika” (Is. 51:12; Sal. 119:50, 52, 76).

4 ToTajtsin akin teikneliani noijki yokinpolo akin melak kintlasojtla, ken Abrahán, Isaac, Jacob, Moisés niman tekiuaj David (Núm. 12:6-8; Mat. 22:31, 32; Hech. 13:22). Biblia kijtoua ka toTajtsin melak kineki maajsi tonajli ijkuak oksejpa kinmakas innemilis (Job 14:14, 15). Ijkuak panos yejon, yejuamej yolpakiskej niman xok kualoskej. Matikilnamikikan ika toTajtsin noijki okitak kenon omik iKoneuj “akin yejua melak okitlasojtlak” (Prov. 8:22, 30). Nion xuelis tiknemiliskej kenon Jehová melak onoyolkoko (Juan 5:20; 10:17).

5, 6. ¿Kenon techyolseuiya Jehová?

5 Uelis kuajli tikmatstoskej ika Jehová techpaleuis. Ika yejon, noneki matiktlapouilikan toyojlo niman matikijlikan nochi tlen tikmachiliaj. Melak techyolchikaua tikmatiskej ika kasikamati kenon toyolkokouaj niman techyolseuiya ijkuak melak noneki. San ika ¿kenon kichiua?

6 Se ken toTajtsin techpaleuiya kichiua ika iespíritu santo (Hech. 9:31). Jesús okijto ika toTajtsin iluikakchane “kinmakas Espíritu Santo on yejuan kitlajtlaniliskej” (Luc. 11:13). Susi, akin otikteneujkej ipan kachtopa párrafo, kijtoua: “Miyekpa totlakuanketsayaj niman tiktlajtlaniliayaj Jehová matechmaka yolseuilistli. Nochipa otikitakej kenon iyolseuilis toTajtsin kipaleuiaya totlanemilil niman toyojlo” (xpoua Filipenses 4:6, 7).

JESÚS SE TEOPIXKI AKIN TEASIKAMATI

7, 8. ¿Tleka uelis kuajli tikmatstoskej ika Jesús techyolseuis?

7 Tlen okichiuj niman tlen okijto Jesús ijkuak onen ipan tlaltikpaktli, kuajli okiteititi itlasojtlalis, iteasikamatilis niman iteiknelilis iTajtsin, Jehová (Juan 5:19). Jesús okuajtitlankej makinyolseuiki akin najmantokej niman noyolkokojtokej (Is. 61:1, 2; Luc. 4:17-21). Tlaltikpakchanejkej kitayaj kenon Jesús melak teikneliani katka, ika kasikamatiya kenon tlajyouiayaj niman yemelak kinekiya kinpaleuis (Heb. 2:17).

8 Ijkuak Jesús telpochtli katka, kuajli nesi ika yejua okixnamik imikilis ichanejkauan niman akin inuan nouikaya. Nesi ika José, itaj akin okiskalti, omik ijkuak Jesús kipiaya kanaj 20 xiuitl. * San matikonnemilikan kenon melak ouijtika okimachili yejua, akin melak tetlasojtla, kixnamikis tlen teyolkoko niman tlen okiyolkoko inan niman ikniuan.

9. ¿Kenon Jesús okiteititi ika teasikamati ijkuak omik Lázaro?

9 Ijkuak Jesús otenojnots ipan tlaltikpaktli, okiteititi ika kimasikamatiya kenon nomachiliaj tlaltikpakchanejkej. Se neskayotl, ijkuak omik Lázaro akin iuan nouikaya, yejua kimatiya ika kiyolitiskia. Maski ijkon, ijkuak okitak kenon melak noyolkokouaya María niman Marta,  xokixiko niman noijki opeuj choka (Juan 11:33-36).

10. ¿Tleka kuajli tikmatstoskej ika Jesús noijki noyolkokoua ijkuak kita titlajyouiyaj?

10 ¿Kenon techpaleuiya ipan yejuin tonajli tikilnamikiskej tlen Jesús okichiuj yeuejkaui? Biblia kijtoua ika: “Ijkon ken Jesucristo katka, aman ok ijki, niman nochipa ijki yes” (Heb. 13:8). Yejua akin kitemaka nemilistli niman kimati kenon timomachilis ijkuak titlajyouis, ika yejon, uelis kinpaleuis akin kintlatlataj noso tlajyouiyaj (Hech. 3:15; Heb. 2:10, 18). Kuakon, kuajli matikmatstokan ika noyolkokoua ijkuak techita titlajyouiyaj. Yejua kasikamati kenon titlajyouiyaj niman techyolseuis “ijkuak itlaj techpolos” (xpoua Hebreos 4:15, 16).

“TEYOLTLALILISTLI YEJUAN TECHMAKA ON YEKTLAJKUILOJLI”

11. ¿Katlejua tlaxeloltin itech Biblia mitsyolseuiyaj?

11 Biblia kipiya miyek tlaxeloltin tlen uelis techyolseuiskej. Tlen kijtoua itech imikilis Lázaro san se neskayotl. Niman xtechmojkatlachialtia pampa “nochi tlen ye uejkaui onijkuiloj ipan on Yektlajkuilojli, onijkuiloj para techmachtia. Onijkuiloj para ma tikpiakan totlamachalis itechkopa on ijyouilistli niman teyoltlalilistli yejuan techmaka on Yektlajkuilojli” (Rom. 15:4). ¿Yomik se mochanejkauj? Kuakon, uelis tiknextis yolseuilistli itech yejuin tlaxeloltin itech Biblia:

  • “Jehová nemi nisiuj itech akin noyolajmanaj; niman kinmakixtia akin noyolkokouaj” (Sal. 34:18, 19).

  • “Ijkuak ajmantli nechyolajmanaya, otinechyolchikauj niman otinechyolseui” (Sal. 94:19).

  • “Ma sa no toTeko Jesucristo, niman Dios toTajtsin, yejuan techtlajsojtla niman ikan iteiknelilis otechmakak yoleualistli para nochipa niman se kuajli tlamachalistli, ma mechyoleua niman ma mechmelajkatlali” (2 Tes. 2:16, 17). *

TLANECHIKOJLI TEMAKA UEYI YOLSEUILISTLI

12. ¿Kenon melak noneki matikinyolseuikan oksekimej?

12 Akin yomik se inchanejkauj noijki uelis kinextiskej yolseuilistli ipan tlanechikojli (xpoua 1 Tesalonicenses 5:11). ¿Kenon uelis tikinyolchikauaskej niman tikinyolseuiskej “akin noyolajmana”? (Prov. 17:22). Matikilnamikikan ika onka “kemanon xtitlajtos niman kemanon titlajtos” (Ecl. 3:7). Se tokniuj siuakauajli itoka Dalene kijtoua: “Akin noyolkokouaj kinekij kijtoskej tlen kinemiliaj niman tlen kimachiliaj. Ika yejon, kuajli matikinkakikan niman maka matikintlajtolkotonakan. Yejuin tlen melak noneki tikchiuaskej inpampa”. Okse tokniuj itoka Junia, akin ikniuj sa no yejua onomikti, kijtoua: “Maski xuelis nochi tikasikamatiskej kenon noyolkokouaj, tlen ueyi kijtosneki ika tiknekij tikasikamatiskej kenon nomachiliaj”.

13. ¿Tlenon noneki tikilnamikiskej?

13 Noijki noneki tikilnamikiskej ika xsan noijki tlen tikmachiliaj niman ken tikteititiaj ika toyolkokouaj. Kemantika, san akin tlajyouiya kasikamati tlen kiyolkokoua, niman kanaj ouijtika tetomilis yejuin. Itech yejon tlajtoua Biblia ijkuak kijtoua: “Toyojlo kimati tlenon kiajmana, niman xaka uelis kimachilis ipakilis” (Prov. 14:10). Niman maski tla se kijtoua tlen kimachilia, kanaj oksekimej xuelis kasikamatiskej tlen kineki kijtos.

14. ¿Kenon uelis tikyolseuiskej ika totlajtol akin noyolkokoua?

 14 Ipampa nochi yejuin, uelis ouijtika tikmatiskej tlenon tikimijliskej akin noyolkokouaj. Maski ijkon, Biblia kijtoua ika “itlajtol akin tlamachilise tepajtia” (Prov. 12:18). Miyekej tokniuan yokinextijkej kenon teyolseuiskej ipan amatlajkuilojli Cuando muere un ser querido. * Maski ijkon, miyekpa, melak titepaleuiskej tla tikchiuaj yejuin: “Xchokakan inuan on yejuan chokaj” (Rom. 12:15). Gaby, se tokniuj siuakauajli, kijtoua: “Yoninomat nikteititis ika nixayo kenon ninomachilia. Ika yejon, nechyolseuiya ijkuak nouan chokaj akin imiuan ninouika. Ijkuak kichiuaj yejon, maski ninoyolkokojtika xok noselti ninomachilia.

15. ¿Kenon uelis titeyolseuiskej tla tikitaj ouijtika tikchiuaskej ixpan? (Noijki xkita recuadro “ Tlenon uelis tikijtoskej ijkuak tikinyolseuiskej oksekimej”).

15 Tla xueli tikijliaj itlaj ika totlajtol ijkuak iuan tinemij, kanaj xouijtika tikitaskej tikijkuilouiliskej se amatsintli, se correo ipan Internet, se mensaje de texto noso se amatlajkuilojli. Uelis tikteneuaskej se texto tlen teyolseuiya, tikijtoskej itlaj tlen kualtsin itech akin omik noso itlaj tlen kualtsin tikilnamikij itech. Junia kijtoua: “Xueli nikijtoua ika notlajtol kenon melak nechpaleuiya nikselis se amatsintli kampa nechijkuilouiliaj tlen teyolchikaua, noso ijkuak nechnotsa se tokniuj san sekan matipanokan. Nochi yejuin nechilnamiktia ika nemij akin nechtlasojtlaj niman nechtlajpiyaj”.

16. ¿Kenon noijki melak tepaleui titeyolseuis?

16 Noijki melak tepaleui tikchiuas teoyotl inpampa akin tlajyouiyaj niman tikchiuas teoyotl imiuan. Melauak ika ouijtika tikchiuas teoyotl ijkuak panoua  yejuin, san ika, maski tichokas noso tichokistlajtos, melak kipaleuis akin noyolkokoua pampa teoyotl kisa itech moyojlo. Dalene, akin yotikteneujkej, kijtoua: “Kemantika, ijkuak tokniuan siuamej nechuajyolseuiyaj, nikimijlia tla uelis kichiuaskej teoyotl nopampa. Ijkuak peuaj kichiuaj teoyotl, xueli tlajtouaj. San ika, ika yolik intlajtol peua chikauak kakisti niman ijkuak ontlamij kichiuaj se teoyotl tlen kisa itech inyojlo. Intlaneltokil chikauak, intlasojtlalis niman ika najmana nopampa melak kichikaua notlaneltokil”.

NOCHIPA MATITEYOLSEUIKAN

17-19. ¿Tleka noneki nochipa matikinyolseuikan tokniuan?

17 Pampa ken tomachiliaj xsan noijki, xnochimej san noijki uejkauij ika noyolkokouaj. Ika yejon, noneki matitepaleuikan maka san ijkuak kemach panoua, ijkuak miyekej inchanejkauan noso akin inuan nouikaj ompa nemij. Noijki noneki titepaleuiskej ijkuak yopanokej seki metstin ijkuak oksekimej yonokuepkej ipan intekiyouan. Proverbios 17:17 kijtoua: “Se akin melauak kuajli iuan touikaj nochipa techtlasojtla, niman nochiua ken tokniuj ijkuak tikpiyaj tlajyouilistli”. Kuakon tejuamej noneki titeyolseuiskej nochi kech uejkaujtipan nonekis (xpoua 1 Tesalonicenses 3:7).

18 Matikilnamikikan ika ajmantli uelis oksejpa kimachiliskej san katlejua tonajli. Yejuin uelis yes ipampa yejko tonajli ijkuak ononamikti, se tlakuikajli, se tlaixkopinajli, se tekitl tlen nochiua, hasta ika itlaj tlen ijnekuisti, tlen kakisti noso itech tonaltin tlen itlaj tetlalnamiktiaj. Akin kauajli yonokauj uelis yes melak ouijtika kichiuas itlaj sa iselti tlen kichiuaya iuan ixnamik, ken yas ipan se ueyi tlanechikojli noso ijkuak noilnamiki imikilis Cristo. Se tokniuj kauajli kijtoua: “Nikchiaya ika ijkuak kachtopa nikilnamikiskia, xok iuan nosiuauj, tonajli ijkuak oninonamikti yeskia melak teyolkoko, niman ijkon opanok. San ika, miyekej tokniuan okichiujkej matosentlalikan iuan akin melak kuajli ninouikaya niman ijkon maka san noselti ninemiskia”.

19 Maka matikilkauakan ika xsan noneki titeyolchikauaskej ipan tonajli ijkuak itlaj teilnamiktia. Junia kijtoua: “Miyekpa, ijkuak mitspaleuiskej niman mouan nemiskej ijkuak xnisiuj se tonajli ijkuak itlaj noilnamiki, melak tepaleui. Pampa xtikinchias yejuin tonaltin, melak notlasojkaitaj niman melak teyolseuiyaj”. Kema, tikmatij ika tejuamej xuelis tikchiuaskej mapopoliui nochi tlen kiyolkokoua noso tikmakas nochi tlen kipoloua akin noyolkokoua pampa se ichanejkauj omik. San ika, onka miyek tlen uelis tikchiuaskej niman ijkon tikyolseuiskej (1 Juan 3:18). Gaby kilnamiki: “Melak niktlasojkamachilia Jehová pampa tlayekankej ipan tlanechikojli onechpaleuijkej ika tlasojtlalistli niman xonechkaujkej noselti ijkuak onikpanaui tlen ouijtika. Okichiujkej manikmachili ika Jehová nochipa nechnapalojtoya”.

20. ¿Tleka techyolseuiya tlen Jehová techijlia kichiuas?

20 Techyolseuiya tikmatiskej ika Jehová, toTajtsin akin teyolseuiya, kipopolos tlen techkokoua niman xok keman toyolkokoskej ijkuak “nochimej on mimikej kakiskej [i]tlajtol [Jesús] niman kisaskej ipan intlalkon” (Juan 5:28, 29). ToTajtsin techijlia ika “yejua yemelak kitolos mikilistli niman ijkon xok keman onias, niman toTeko Ueyixtika Jehová yemelak kinuachilis imixayo nochimej” (Is. 25:8). Ijkuak yejkos yejon tonajli, xok tichokaskej “inuan on yejuan chokaj”, akin nemiskej ipan tlaltikpaktli yolpakiskej “inuan on yejuan pakij” (Rom. 12:15).

^ párr. 8 Biblia kijtoua ika José ok nemiya ijkuak Jesús kipiaya 12 xiuitl. San ika, xok kiteneua José ijkuak Jesús okichiuj kachtopa milagro, kampa okikuep atl ika vino, nion itech tlen opanotia ika tlayekapan. Ijkuak Jesús pilkatoya ipan kojtli melaktik, okijli Juan, itlatitlankauj, makitlajpiya inan, María. Kuajli tikmatstokej ika xkichiuaskia yejuin tla ok nemiskia itaj akin okiskalti (Juan 19:26, 27).

^ párr. 11 Okseki tlaxeloltin itech Biblia tlen yokinyolseui miyekej tokniuan: Salmo 20:1, 2; 31:7; 38:8, 9, 15; 55:22; 121:1, 2; Isaías 57:15; 66:13; Filipenses 4:13, niman 1 Pedro 5:7.

^ párr. 14 Noijki xkita tlamachtijli “Jesús supo consolar a sus amigos”, ipan La Atalaya 1 noviembre 2010.