Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

Matiktlakaitakan “on tlen Dios okinsentlalij”

Matiktlakaitakan “on tlen Dios okinsentlalij”

“Ma ka yakaj tlakatl kixelos on tlen Dios okinsentlalij” (MAR. 10:9).

TLAKUIKALTIN: 131, 132

1, 2. ¿Tlenon techyolchikaua matikchiuakan tlen kijtoua Hebreos 13:4?

TINOCHIMEJ tiknekij tikueyichiuaskej Jehová. Yejua kimelaua kiselis tetlakaitalistli, niman techijlia ika techtlakaitas tla ijkon tikchiuaj (1 Sam. 2:30; Prov. 3:9; Apoc. 4:11). Jehová noijki kineki matikintlakaitakan oksekimej, ken tekiuajkej (Rom. 12:10; 13:7). San ika, onka okse tlen noneki matiktlakaitakan: namiktilistli.

2 Pablo, itlatitlankauj Cristo okijkuilo: “Nemochimej xtlakaitakan on namiktilistli. Ma ka xsiuapajpatlakan nion tlakapajpatlakan” (Heb. 13:4). Ijkuak Pablo okijto yejuin, xsan kinekiya tlajtos itech namiktilistli. Yejua kinekiya ika akin kichiuaj ken Cristo makipatiojkaitakan namiktilistli. ¿Ijkon tikitaj namiktilistli niman tonamiktilis?

3. ¿Tlenon okijto Jesús itech namiktilistli? (Xkita tlaixkopinajli kampa peua tlen tomachtijtokej).

3 Tla tikpatiojkaitaj namiktilistli niman tiktlakaitaj, tikchiujtokej ijkon ken Jesús. Ijkuak fariseos okitlajtoltijkej tla akin yononamiktijkej ueliskej nokauaskej ixpan tekiuajkej, yejua okinteneuili tlen Jehová okijto ijkuak kachtopa tlakatl niman kachtopa siuatl ononamiktijkej, okijto: “Yejua  ika on tlakatl kauas itaj niman inan para nosentlalis iuan isiuau. Ijkon, tej, on omemej sa se uajnochiuaskej ken se tlakatl”. Niman noijki okijto: “Yejua ika ma ka yakaj tlakatl kixelos on tlen  Dios okinsentlalij” (xpoua Marcos 10:2-12; Gén. 2:24).

4. ¿Tlenon kinekiya Jehová itech namiktilistli?

4 Ken tikitaj, Jesús kimatstoya ika toTajtsin yejua akin okitlali namiktilistli niman okijto ika tlen toTajtsin okisentlali maka yakaj makixelo. Jehová xokimijli Adán niman Eva ika ueliskiaj nokauaskej. Jehová kinekiya ika “on omemej” nochipa san sekan manemikan.

TLEMACH TLEN PANOUA IPAN NAMIKTILISTLI

5. ¿Kenon mikilistli kimijtlakoua akin yononamiktijkej?

5 Tikmatstokej ika ijkuak otlajtlako Adán miyek onopatlak. Tlaltikpakchanejkej aman mikiskiaj niman yejuin kijtlakoskia namiktilistli. Pablo okijto yejuin ijkuak okimijli akin kichiuaj ken Cristo ika xok nonekiya noyekanaskej ika tlanauatijli tlen okimakakej Moisés. Yejua okijto ika ijkuak se miki, ompa tlami inamiktilis niman akin yoltok oksejpa uelis nonamiktis (Rom. 7:1-3).

6. ¿Kenon nesi ipan Tlanauatijli tlen okimakakej Moisés ika toTajtsin kipatiojkaita namiktilistli?

6 Itech Tlanauatijli tlen Jehová okimakak kalpan Israel, miyek tiuelij itech namiktilistli. Matikitakan se. Tlanauatijli kikauiliaya se tlakatl makinpiya miyekej isiuauan. Yejuin iuajnochiujtiaya ijkuak toTajtsin xikimakaya kalpan Israel yejon Tlanauatijli. Ika yejuin Tlanauatijli, Jehová kintlajpiaya siuamej niman kokonej. Se neskayotl, tla se israelita nonamiktiaya iuan itlakeual niman sakin iuan okse nonamiktiaya, nonekiya kimakas akin kachtopa isiuauj tlen kikuas, itlaken niman ok nonekiya iuan notekas. ToTajtsin kinnauatiaya tlakamej makintlajpiyakan insiuauan (Éx. 21:9, 10). Tejuamej xok tikchiuaj ken kijtoua Tlanauatijli tlen okimakakej Moisés, san ika, tikitaj ika toTajtsin kipatiojkaita namiktilistli. Yejuin techpaleuiya noijki ijkon matikpatiojkaitakan.

7, 8. a) ¿Tlenon kitekauiliaya Tlanauatijli ken kijtoua Deuteronomio 24:1? b) ¿Kenon kita Jehová tijkauas moixnamik ixpan tekiuajkej?

7 ¿Tlenon kijtouaya Tlanauatijli itech tijkauas moixnamik ixpan tekiuajkej? Maski toTajtsin ok kipatiojkaitaya namiktilistli, okinkauili israelitas manokauakan (xpoua Deuteronomio 24:1). * Kinkauiliayaj manokauakan tla se tlakatl kinextiliaya isiuauj “itlaj tlen xkinamiki”. ¿Tlenon katka yejon “tlen xkinamiki”? Tlanauatijli xtlaj kijtoua. San ika, kijtosnekiya itlaj tlen tepinajti noso itlaj tlen melak xkuajli katka, xkiteneujtoya itlaj tlen xueyi kijtosneki (Deut. 23:14). Teajman ika ijkuak Jesús onen ipan tlaltikpaktli miyekej judíos kinkauayaj insiuauan “maski san itlaj ikatsin” (Mat. 19:3). Tejuamej xtiknekij ijkon tikchiuaskej.

8 Ipan tonaltin ijkuak nemiya Malaquías, miyekej tlakamej kinkauayaj insiuauan ixpan tekiuajkej, kanaj pampa sakin kinekiyaj nonamiktiskej iuan okse siuatl akin ichpochtli katka niman akin xkiueyichiuaya toTajtsin. Malaquías okijto tlenon kinemiliaya Jehová itech yejon. Okijkuilo: “Nejua niktlauelita ijkuak nokauaj akin yononamiktijkej” (Mal. 2:14-16). Yejuin notlajtolnamikiya iuan tlen kijtoua iTlajtol toTajtsin ijkuak kachtopa tlakatl niman siuatl ononamiktijkej, tlakatl “nosentlalis iuan isiuauj, niman nochiuaskej san se tlalnakayotl” (Gén. 2:24). Jesús okiteititi ika noijki ijkon tlanemiliaya ken itaj ijkuak okijto: “Ma ka yakaj tlakatl kixelos on tlen Dios okinsentlalij” (Mat. 19:6).

SAN IPAMPA YEJUIN UELIS NOKAUASKEJ

9. ¿Kenon noneki nasikamatis tlajtoltin tlen nesi ipan Marcos 10:11, 12?

9 Kanaj yakaj uelis tetlajtoltis: “¿Onka itlaj tlen makikauili se tokniuj makikaua ixnamik niman oksejpa manonamikti?”. Jesús kuajli okijto tlenon kinemiliaya ijkuak yakaj kikaua ixnamik: “San akinon yejuan noxotonis iuan isiuau niman nonamiktis iuan okse siuatl, yejua siuapajpatla. Yejua tlajtlakoua itech  ika on achtoj isiuau.  Niman no tla se siuatl noxotonis iuan iueuentsin, niman nonamiktis iuan okse tlakatl, yejua tlakapajpatla” (Mar. 10:11, 12; Luc. 16:18). Kuajli nesi ika Jesús kitlakaitaya namiktilistli niman kinekiya ika oksekimej noijki ijkon makichiuakan. Akin kikauaya ixnamik, maski nion xkikajkayauaya, niman iuan okse nonamiktiaya, kuakon, kichiujtoya auilnemilistli. Yejuin ijkon pampa ixpan toTajtsin, xtlami namiktilistli ijkuak yakaj kikaua ixnamik. Yejua kita ika “on omemej” ok san “se tlalnakayotl”. Noijki Jesús okijto ika tla yakaj kikauaya isiuauj, yejon isiuauj ueliskia auilnemis. ¿Tleka? Pampa ipan yejon tonajli siuatl akin yokikaujkej kinekiskia oksejpa nonamiktis niman ijkon kipiyas tlen kipoloua. Niman tla yejua oksejpa nonamiktiaya, kuakon, kichiujtoskia auilnemilistli.

10. ¿San kemanon kinkauilia Biblia ika akin yononamiktijkej manokauakan ixpan tekiuajkej niman oksejpa manonamiktikan?

10 San ika, Jesús noijki okijto ika onka se tlen uelis kichiuas ika yakaj makikaua ixnamik. Okijto: “Nejua nemechijlia ika san akinon yejuan noxotonis iuan isiuau, pero xpampa on siuatl itlaj kichtakachijtinemi iuan se tlakatl, niman nonamiktis iuan okse siuatl, yejua siuapajpatla” (Mat. 19:9). Ipan Tlamachtijli ipan Tepetl, Jesús noijki ijkon yokijtoka (Mat. 5:31, 32). Ipan yejuin ojkan, otlajto itech auilnemilistli (ika griego, pornéia). Yejuin kijtosneki nochi xkuajli auilnemilistli tlen yakaj kichiua iuan okse akin xiuan nonamiktia. Ken ijkuak yakaj noteka iuan se akin xyejua ixnamik, ijkuak yakaj auilnemi pampa kitlaxtlauiliaj, ijkuak se tlakatl niman siuatl notekaj maski xinonamiktiaj, ijkuak omemej tlakamej noso siuamej notekaj niman ijkuak auilnemij iuan yolkamej. Matiknemilikan ika se tlakatl akin yononamikti auilnemi, isiuauj uelis kijtos tla kikauas noso ka. Tla kikaua iueuentsin, ixpan toTajtsin popoliui innamiktilis.

11. ¿Tleka se akin kichiua ken Cristo ueliskia kijtos xkikauas ixnamik maski ueliskia kichiuas?

11 Tikitaj ika Jesús xokijto ika tla se akin yononamikti auilnemi, aman ixnamik kipiya ika kikauas. Se neskayotl, se tesiuauj uelis kijtos tla ok nemis iuan iueuentsin maski okikajkayauj. Kanaj  ok kitlasojtla, niman kinektika kitlapopoluis niman kineki san sekan manopaleuikan niman ijkon kichikauaskej innamiktilis. Melauak, tla kikaua niman xok nonamiktia, kipiyas seki tlaueltin. ¿Akinon uelis kimakas tlen kipolos niman iuan akinon notekas? ¿Tlenon kichiuas tla san iselti nomachilia? Niman, tla kinpiya ikoneuan, ¿uelis san iselti kinmachtis tlen melauak itech Biblia? (1 Cor. 7:14). Kuajli nesi ika akin okikajkayaujkej niman kineki kikauas ixnamik, kixnamikis tlen ouijtika.

12, 13. a) ¿Tlenon okichiuj ixnamik Oseas? b) ¿Tleka Oseas okinek oksejpa chantis iuan Gómer? c) ¿Tlenon techmachtia yejuin itech namiktilistli?

12 Tlen okixnamik teotlajtoketl Oseas, techmachtia kenon toTajtsin kita namiktilistli. Jehová okinauati Oseas manonamikti iuan se siuatl itoka Gómer. Yejua yeskia “se siuatl akin auilnemi” niman kinpiyaskia ikoneuan “itech auilnemilistli” (Os. 1:2, 3). Sakin Gómer okinpix ikoneuan, se ichpokatsin niman se telpokatsin, san ika, kanaj iuan okse tlakatl okinpix. Maski melak miyekpa oauilnen, Oseas nochipa iuan onen. Sakin, Gómer okikaujteuj Oseas niman otekit ken tlakeuajli. San ika, Oseas okikouj (Os. 3:1, 2). Jehová okikuik yejuin neskayotl niman ijkon okiteititi kenon melak miyekpa okitlapopolui ikalpan Israel maski xitech oyolmelaujkanen niman maski okiueyichiuj okseki tajtsitsintin. ¿Tlenon techmachtia tejuamej?

13 Ken yotikitakej, tla se tokniuj auilnemi, ixnamik uelis kijtos tlen kichiuas. Jesús okijto ika akin okikajkayaujkej uelis kijtos tla kikauas niman ueliskia oksejpa nonamiktis. San ika, noijki ueliskia kitlapopoluis. Tla kitlapopoluiya xkichiujtos tlen xkuajli. Oseas oksejpa iuan ochantik Gómer. Aman, Gómer xok keman auilnemiskia iuan okse tlakatl. Oseas ouejkauj ika “xiuan onotekak” iuan Gómer (Os. 3:3, nota, Traducción del Nuevo Mundo ika inglés 2013). Sakin, Oseas oksejpa iuan onotekak. Yejuin techititia ika Jehová okinek oksejpa kiselis ikalpan Israel niman oksejpa iuan nouikas (Os. 1:11; 3:3-5). Nikan tiuelij ika tla akin okikajkayaujkej kijtoua ok nemis iuan ixnamik, niman oksejpa iuan noteka, kiteititia ika yokitlapopolui ixnamik akin okikajkayaujka (1 Cor. 7:3, 5). Tla ijkon panoua, xok uelis kikauas ixpan tekiuajkej. Aman nonekis omemej makipatiojkaitakan innamiktilis ijkon ken Jehová kipatiojkaita.

MATIKTLAKAITAKAN NAMIKTILISTLI MASKI ONIASKEJ UEJUEYIMEJ TLAUELTIN

14. Itech tlen kijtoua 1 Corintios 7:10, 11, ¿tlenon uelis kixnamikiskej akin yononamiktijkej?

14 Tinochimej akin tikchiuaj ken Cristo noneki tikpatiojkaitaskej namiktilistli, ijkon ken Jehová niman Jesús. San ika, kemantika sekimej xijkon kichiuaj pampa titlajtlakolejkej (Rom. 7:18-23). Yejua ika, xkipiya ika techmojkatlachialtis ika sekimej akin kichiuayaj ken Cristo ipan kachtopa siglo okipixkej tlaueltin. Pablo okijkuilo ika “on siuatl ma ka ma nokakaua noso noxotoni iuan iueuentsin”, san ika, sekimej xijkon okichiujkej (xpoua 1 Corintios 7:10, 11).

¿Tlenon uelis kichiuaskej akin yononamiktijkej niman kipiyaj uejueyimej tlaueltin? (Xkita párrafo 15).

15, 16. a) Maski kipiyaskej tlaueltin akin yononamiktijkej, ¿tlenon noneki kichiuaskej niman tleka? b) ¿Noijki ijkon noneki kichiuaskej tla imixnamik xkitekichiuilia toTajtsin?

15 Pablo xokijto tleka sekimej onoxelojkaj. Tikmatstokej ika teueuentsin xoauilnen, pampa tla ijkon yeskia, tesiuauj ueliskia kikauas niman ueliskia oksejpa nonamiktis. Pablo okijkuilo ika tesiuauj akin yonoxelojka xnonekiya nonamiktis iuan okse tlakatl, niman tla ueli “ma noyoltlali iuan iueuentsin”. Ixpan inTajtsin “on omemej” ok san sekan nemiyaj. Pablo okimijli akin yononamiktijkej ika tla xakaj oauilnen, manotlapopoluikan maski san katlejua tlauejli makixnamiktokan. Akin yononamiktijkej ueliskiaj kimijliskej tlayekankej makinpaleuikan. Yejuamej xsan se kipaleuiskiaj, kimijliskiaj tlen kijtoua iTlajtol toTajtsin.

16 Kanaj yejuin kitekiyomakaya kichiuas se tokniuj akin ixnamik xkitekichiuiliaya toTajtsin.  ¿Ueliskiaj nokauaskej tla kipiayaj tlaueltin? Ken yotikitakej, Biblia kijtoua ika se uelis kikauas ixnamik tla auilnemi, san ika, xkijtoua tlenon ueliskia kichiuas ika yakaj manoxelo itech ixnamik. Pablo okijkuilo: “Niman tla yej, yejua on tokniu siuatl kipia iueuentsin yejuan xtlaneltoka, niman on tlakatl maski ijkon paki para iuan chanti, ma ka ma nokakaua noso noxotoni iuan” (1 Cor. 7:12, 13). Yejuin tlaxelojli ok ijkon techyekana ipan yejuin tonajli.

17, 18. ¿Tleka sekimej tokniuan yokijtokej xkikauaskej imixnamik maski kipiyaj uejueyimej tlaueltin?

17 Tikmatstokej ika kemantika teueuentsin akin “xtlaneltoka” kiteititia ika xpaki “para iuan chantis” isiuauj. Kanaj melak kitlajyouiltia noso sajnoye kiuisoki, uelis kikokolismakas niman hasta uelis kimiktis. Kanaj xkineki kinmakas isiuauj niman ichanejkauan tlen kinpoloua noso kanaj xkinkauilia makitekichiuilikan Jehová niman itech mamelajkanemikan. Ijkuak ijkon panoua, tesiuauj akin iteixpantijkauj Jehová uelis kijtos ika, maski san tlenon makijto iueuentsin, yejua xpaki “para iuan chantis” niman ika nonekis noxelos. San ika, sekimej tokniuan siuamej akin noijki ijkon panouaj xijkon kichiuaj. Yotlaxikojkej niman yokiyejyekojkej kiyektlaliskej intlaueluan. ¿Tleka?

18 Akin noxelouaj, ok tlanamiktiltin niman kipiyaskej tlaueltin tlen yotikinteneujkej. Pablo, itlatitlankauj Cristo, okiteneuj okse tlemach tlen kiteititia ika noneki san sekan manemikan. Yejua okijkuilo: “Ijkon ma kichiua pampa se tlakatl yejuan xkineltoka Cristo kiselia se tlatiochiualistli itech Dios pampa isiuau kineltoka Cristo. Niman no ijki se siuatl yejuan xtlaneltoka kiselia se tlatiochiualistli pampa iueuentsin tlaneltoka. Tla xijkon yeskia, inkoneuan xueliskiaj kiseliskiaj itlatiochiualis Dios, pero aman kiseliaj” (1 Cor. 7:14). Miyekej iteixpantijkauan Jehová akin yolmelaujkanemij, kuajli yokijtokej ika nochipa nemiskej iuan imixnamik akin xiteixpantijkauj Jehová maski ouijtika mapanokan. Sekimej melak yokinyolpakti ika otlajxikojkej pampa aman imixnamik noijki yopeuj kitekichiuilia Jehová (xpoua 1 Corintios 7:16; 1 Ped. 3:1, 2).

19. ¿Tleka tikitaj ika miyekej tokniuan itech tlanechikoltin melak pakij imiuan imixnamik?

19 Jesús otlajto itech tijkauas moixnamik. Niman Pablo, itlatitlankauj Cristo, otlajto itech timoxelos. Jesús niman Pablo kinekiyaj ika itekipanojkauan toTajtsin makitlakaitakan namiktilistli. Ipan tlanechikoltin nemij miyekej akin yononamiktijkej niman melak pakij. Kanaj ipan totlanechikol nemij akin yononamiktijkej niman melak yolpakij. Tikitaj ika teueuentsin kitlasojtla niman xkikajkayaua isiuauj, niman tesiuauj kitlasojtla niman kitlakaita iueuentsin. Yejuamej kiteititiaj ika kema uelis notlakaitas namiktilistli. Techyolpaktia ika melak miyekej teueuentsitsinuan niman tesiuauan kiteititijtokej ika yejuin tlajtoltin melauak: “Yejua  ika on tlakatl kauas itataj niman inanaj para nosentlalis iuan isiuau. Ijkon, tej, on omemej nochiuaskej san se cuerpo” (Efes. 5:31, 33).

^ párr. 7 Deuteronomio 24:1: “Tla se tlakatl nonamiktia iuan se siuatl, san ika, yejua xyolpaki iuan nemis pampa okinextili itlaj tlen xkinamiki, yejon tlakatl kipiya ika kichijchiuas se amatl kampa kijkuilos ika kikauas, kimakuitis niman kijlis makisa itech ichan”.