Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

 TLAMACHTIJLI 17

Jehová techpaleuiya matikimixnamikikan xkuajkualtin espíritus

Jehová techpaleuiya matikimixnamikikan xkuajkualtin espíritus

“Titouijsokij inuan on xkuajkualtin espíritus yejuan [...] kipiyaj tekiuajyotl niman nemij ne tlakpak” (EFES. 6:12).

TLAKUIKAJLI 55 ¡Maka xkinmakasi!

TLEN TIKITASKEJ *

1. Ken kijtoua Efesios 6:10-13, xkijto kenon Jehová techititia ika techtlasojtla.

JEHOVÁ techpaleuiya matikimixnamikikan totlauelikniuan, ijkon techititia ika techtlasojtla. Satanás niman xkuajkualtin espíritus yejuamej akin melak techtlauelitaj. Jehová techijlia kenon melak xkuajkualtin, niman techpaleuiya matikimixnamikikan (xpoua Efesios 6:10-13). Tla tokauiliaj matechpaleui niman tla itech titlaneltokaj, uelis tikixnamikiskej Satanás. Uelis tomachiliskej ijkon ken apóstol Pablo, akin okijkuilo: “Tla Dios kipiya iyojlo para techpaleuis, ¿akinon uelis techixnamikis?” (Rom. 8:31).

2. ¿Tlenon tikitaskej ipan yejuin tlamachtijli?

2 Akin melauak tikchiuaj ken Cristo xmiyek tiknekij tikmatiskej itech Satanás niman intech xkuajkualtin espíritus. Tejuamej san tiknekij tikixmatiskej Jehová niman tikmatiskej kenon tiktekichiuiliskej (Sal. 25:5). Maski ijkon, kipiya ika tikmatiskej tlenon kichiua Satanás niman ijkon maka techkajkayauas (2 Cor. 2:11). Ipan yejuin tlamachtijli tikitaskej tlenon kitekitiltiaj Satanás niman xkuajkualtin espíritus niman ijkon tekajkayauaskej. Noijki tikitaskej kenon uelis tikintlaniskej.

KENON TEKAJKAYAUAJ XKUAJKUALTIN ESPÍRITUS

3, 4. a) ¿Tlenon kijtosneki naualyotl? b) ¿Kenon melak yonosemoyauj naualyotl?

3 Satanás niman xkuajkualtin espíritus kikuij naualyotl, yejuamej ijkon tekajkayauaj. Akin kichiuaj yejuin, kijtouaj ika kimatij noso kichiuaj tlen oksekimej xuelij  kichiuaj. Sekimej kijtouaj ika uelij kitaj tlenon panos ika tlayekapan pampa tetlatejtemouiliaj. Oksekimej kijtouaj ika tlajtouaj imiuan akin yomijkej. Niman oksekimej kichiuaj brujería noso magia, niman ika yejon tenaualuiyaj. *

4 Naualyotl melak yonosemoyauj. Ipan se estudio tlen onochiuj ipan 18 países de Latinoamérica niman Caribe, onoitak ika kanaj tlajkotipan okijtokej ika tlaneltokayaj ipan magia, brujería noso hechicería, niman miyekej kineltokayaj ika se uelis nonojnotsas imiuan xkuajkualtin espíritus. Okse estudio tlen onochiuj ipan 18 países de África, más de tlajkotipan akin okintlajtoltijkej okijtokej ika tlaneltokayaj ipan brujería. Maski san kanon tichantiskej, noneki totlajpiyaskej pampa Satanás kikajkayaua “nochi tlakatl chanej ipan in tlaltikpaktli” (Apoc. 12:9).

5. ¿Kenon kita Jehová naualyotl?

5 Jehová yejua “toTajtsin itech tlen melauak” (Sal. 31:5). Yejua ika, kitlauelita naualyotl. Yejua okimijli israelitas: “Maka kaman yakaj kiuentlalis ipan tlitl sen ikoneu, nion maka kejekos para tetlatejtemouilis, nion maka kinekis kiteijlis on tlen nochiuas sakin, nion maka kejekos on nauajlotl. Maka yakaj kejekos xkuajli tlaixkajkayaualistli, nion maka kintejtemos on tetlatejtemouilijkej niman on yejuan kiminnotsaj ajakamej, nion maka tlajtos iminuan mikatsitsimej. Maka yakaj ijki kichiuas pampa toTEKO sanoyej kikualaniaj on yejuan kichiuaj nochi in tlajtlamach. Niman ijkuak nenkitaj nemoTEKO Dios kinkixtia on naciones, on pampa yejuamej kichiuaj nochi on tlajtlamach tlen sanoyej xkuajli” (Deut. 18:10-12). Akin tikchiuaj ken Cristo xok noneki tiktlakamatiskej Tlanauatijli tlen Jehová okinmakaka israelitas. San ika, tikmatstokej ika Jehová ok kitlauelita naualyotl (Mal. 3:6).

6. a) ¿Kenon Satanás kikui naualyotl niman ijkon kimijtlakos oksekimej? b) Ken kijtoua Eclesiastés 9:5, ¿kenon yemelak nemij akin yomijkej?

6 Jehová techijlia maka matikchiuakan naualyotl pampa kimatstika ika Satanás kikui yejon niman ijkon kimijtlakos oksekimej. Yejua ijkon tekajkayaua, ken ijkuak kijtoua ika akin yomijkej ok yoltokej (xpoua Eclesiastés 9:5). Noijki kikui naualyotl niman ijkon temojmojtis niman kichiuas ika miyekej maka manonisiuikan itech toTajtsin. Satanás kineki ika akin kichiuaj naualyotl matlaneltokakan intech xkuajkualtin espíritus niman maka itech Jehová.

KENON TIKIMIXNAMIKISKEJ XKUAJKUALTIN ESPÍRITUS

7. ¿Tlenon techijlia Jehová?

7 Ken yonoijto, Jehová techijlia tlen noneki tikmatiskej niman ijkon Satanás niman xkuajkualtin espíritus maka techkajkayauaskej. Matikitakan tlenon uelis tikchiuaskej niman ijkon uelis tikimixnamikiskej.

8. a) ¿Kenon uelis tikimixnamikiskej xkuajkualtin espíritus? b) ¿Kenon techititia Salmo 146:4 ika xmelauak tlen Satanás kijtoua itech mikilistli?

8 Matomachtikan iTlajtol toTajtsin niman itech matitlanemilikan. Yejuin  tlen techpaleuis matikmapeuakan intlakajkayaualisuan xkuajkualtin espíritus. ITlajtol toTajtsin kentla se espada tlen melak tlateki niman kimixnamiki itlakajkayaualisuan Satanás (Efes. 6:17). Biblia techijlia ika akin yomijkej xuelij nonotsaj imiuan akin yoltokej (xpoua Salmo 146:4). Noijki techilnamiktia ika Jehová san yejua ueli kijtoua tlenon panos ika tlayekapan (Is. 45:21; 46:10). Tla nochipa tomachtiaj Biblia niman itech titlanemiliaj, uelis tikinmapeuaskej niman tikintlauelitaskej itlakajkayaualisuan xkuajkualtin espíritus.

9. Xteneua tlenon xtikchiuaj akin tiktekichiuiliaj toTajtsin.

9 Maka matikchiuakan tlen kipiya naualyotl. Akin tiktekichiuiliaj toTajtsin xtikonitaj akin tetlatejtemouilia nion xtikyejyekouaj tonojnotsaskej imiuan akin yomijkej. Ken otikitakej ipan okse tlamachtijli tlen youajpanok, xtikchiuaj costumbres tlen miyekej kichiuaj ijkuak yakaj miki. Matikilnamikikan ika miyek itech yejon costumbres opeujkej nochiuaj pampa noneltoka ika akin yomijkej ok yoltokej. Noijki xtotlatejtemouiliaj niman ijkon tikmatiskej tlenon panos ika tlayekapan (Is. 8:19). Tikmatstokej ika nochi yejuin uelis melak techijtlakos niman uelis kichiuas matonojnotstokan iuan Satanás niman imiuan xkuajkualtin espíritus.

Ijkon ken okichiujkej tokniuan akin onenkej ipan kachtopa siglo, matiktlajkalikan nochi tlen kipiya naualyotl niman maka matoyolpaktikan ika tlen kipiya naualyotl. (Xkimita párrafos 10-12).

10, 11. a) ¿Tlenon okichiujkej sekimej efesios ipan kachtopa siglo ijkuak ouelkej tlen melauak? b) Ken kijtoua 1 Corintios 10:21, ¿tleka kipiya ika tikchiuaskej ken tokniuan akin onenkej ipan kachtopa siglo, niman kenon uelis tikchiuaskej?

10 Matiktlajkalikan nochi tlen kipiya naualyotl. Ipan kachtopa siglo, sekimej akin chantiyaj Éfeso kichiuayaj naualyotl. San ika, ijkuak ouelkej tlen melauak, melak onopatlakej. Biblia kijtoua ika “miyekej yejuan kichiuayaj nauajlotl okuajkikej on amamoxtin de nauajlotl niman  okintlatijkej teixpan” (Hech. 19:19). Ken tikitaj, yejuamej okinejkej kimixnamikiskej xkuajkualtin espíritus. Maski yejon libros de magia melak patiojkej katkaj, yejuamej okintlatijkej niman xokintetlayokolijkej nion xokinnemakakej. Yejuamej yemelak kinekiyaj kiyolpaktiskej Jehová.

11 ¿Kenon noijki uelis ijkon tikchiuaskej? Tla tikpiyaj itlaj ken amuletos noso okse itlaj tlen miyekej kikuij niman ijkon nopaleuiskej intech xkuajkualtin espíritus, melak kuajli tla tiktlajkalij (xpoua 1 Corintios 10:21).

12. ¿Tlenon noneki totlajtoltiskej?

12 Kuajli matikitakan tlenon ika toyolpaktiaj. Matotlajtoltikan: “¿Nikinpoua libros, revistas noso tlen onka ipan Internet tlen tlajtouaj itech naualyotl? ¿Tlenon uelis nikijtos itech música tlen nijkaki, itech películas niman programas de televisión tlen nikimita, niman videojuegos tlen nikinnauiltia? ¿Kipiya naualyotl? ¿Uajnesij vampiros, zombis noso okseki tlen temojmojti? ¿Nechasikamachiltia ika xteijtlako magia, naualyotl niman okseki tlen xkuajli?”. Yemelak, xnochi cuentos kipiyaj naualyotl. Kuakon, ijkuak totlajtoltiskej yejuin, matikitakan ika tlen tikchiuaj makiyolpakti toTajtsin. Tiknekij ika totlamachilis maonia chipauak ixpan Jehová (Hech. 24:16). *

13. ¿Tlenon xtiknekij tikchiuaskej?

13 Maka matitlajtojtinemikan itech demonios. Noneki tikchiuaskej ken Jesús  (1 Ped. 2:21). Ijkuak Jesús nemiya ne ipan cielo, okimat miyek itech Satanás niman demonios. San ika, ijkuak ouajla ipan tlaltikpaktli, xtlajtojtinemiya intech yejuamej. Yejua kinekiya tlajtos itech Jehová niman xitech Satanás. Noijki ken Jesús, tejuamej xtitlajtojtinemij itech demonios. Tejuamej tikteititiaj ika toyojlo tentika ika “miyek kualtsin tlajtojli”, kijtosneki, tlen melauak (Sal. 45:1).

Maka matikinmakasikan xkuajkualtin espíritus. Jehová, Jesús niman ángeles melak kojtikej. (Xkimita párrafos 14 niman 15). *

14, 15. a) ¿Tleka xkipiya ika tikinmakasiskej xkuajkualtin espíritus? b) ¿Kenon tikmatij ika Jehová kipaleuiya ikalpan?

14 Maka matikinmakasikan xkuajkualtin espíritus. Tinochimej uelis topan nochiuas tlen xkuajli. Ijkuak nion xtikchiaj, uelis tikpiyaskej se accidente, uelis tikualoskej noso timikiskej. ¿Kipiya ika tiknemiliskej ika demonios yejuamej akin kichiuaj yejuin? Biblia kijtoua ika tinochimej uelis topan nochiuas tlen xtikchiaj (Ecl. 9:11). Jehová yejua yokiteititi ika melak kojtik xijkon ken demonios. Yejua xokikauili Satanás makimikti Job (Job 2:6). Niman ijkuak nemiya Moisés, okiteititi ika melak kojtik katka xijkon ken teopixkej akin kichiuayaj magia (Éx. 8:18; 9:11). Sakin, Jesús okiseli kojtilistli itech Jehová, niman okuajtlajkal Satanás niman demonios ipan tlaltikpaktli. Niman sa achijtsin poliui, komintlajkalis kampa melak uejkatlan kampa xok ueliskej itlaj kitechiuiliskej (Apoc. 12:9; 20:2, 3).

15 Miyekpa yotikitakej kenon Jehová kipaleuiya ikalpan. Matiknemilikan yejuin: nochiuiyan titenojnotstokej niman titemachtijtokej tlen melauak (Mat. 28:19, 20). Ijkon tikteititiaj tlen xkuajli kichiua Satanás. Tla Satanás ueliskia, kiteltiskia tekitl tlen tikchiujtokej, san ika, xueli. Kuakon xkipiya ika tikinmakasiskej xkuajkualtin espíritus. Tikmatstokej ika Jehová “kitstikaj nochi tlen nochiua ipan in tlaltikpaktli, niman kinkojtilia on yejuan itech kitlaliaj nochi inyojlo” (2 Crón. 16:9). Tla timelajkanemij itech toTajtsin, demonios xtlaj uelis texchiuiliskej.

 JEHOVÁ KINTEOCHIUA AKIN KINOKAUILIAJ MAKINPALEUI

16, 17. Xkijto kanon noneki tiyolchikaujkej yeskej niman ijkon tikimixnamikiskej xkuajkualtin espíritus.

16 Ijkuak toamigos noso tochanejkauan texchiualtiaj matikchiuakan seki costumbres, noneki tiyolchikaujkej yeskej niman ijkon tikimixnamikiskej xkuajkualtin espíritus. San ika, Jehová kinteochiua akin yolchikaujkej. Matikitakan tlenon ipan onochiuj tokniuj Erica akin chanti Ghana. Kipiaya 21 xiuitl ijkuak opeuj nomachtia Biblia. Pampa itaj nauajli katka, nochimej kichiayaj makichiua se costumbre. Kichiayaj makikua nakatl tlen yokinuentlalilijkaj iuejkachanejkauan itaj. Pampa yejua xokinek, ichanejkauan melak xkuajli okitakej yejon. Kinemiliayaj ika aman inchanejkauan akin yomijkaj kintlajyouiltiskiaj ika miyek kokolistli.

17 Melak okichiualtijkej makichiua yejon costumbre, san ika, yejua xokinokauili. Maski okuajkixtijkej kampa chantiya, sekimej tokniuan okiselijkej inchan. Ijkon Jehová okiteochiuj Erica, pampa okipix se yenkuik familia (Mar. 10:29, 30). Maski ichanejkauan okitlauelitakej niman hasta okitlatilijkej tlen yejua iyaxka katka, yejua omelajkanen, onoapolakti niman aman precursora regular. Yejua xkinmakasi demonios. Niman kijtoua yejuin itech ichanejkauan: “Mojmostla niktlajtlanilia toTajtsin ika nochanejkauan makixmatikan Jehová niman ijkon uelis yolpakiskej niman ika inyojlo nemiskej”.

18. ¿Kenon techteochiuas Jehová tla itech titlaneltokaj?

18 Xtinochimej tikixnamikiskej tlen melak ouijtika. San ika, tinochimej noneki tikimixnamikiskej xkuajkualtin espíritus niman titlaneltokaskej itech Jehová. Tla ijkon tikchiuaj, Jehová melak techteochiuas. Satanás xok techkajkayauas. Noijki, nochipa tiktekichiuilijtoskej toTajtsin pampa xtikinmakasiskej demonios. Niman tlen melak ueyi kijtosneki, melak kuajli touikaskej iuan Jehová. Santiago, se inomachtijkauj Jesús, okijkuilo: “Xmotemakakan itech Dios niman xkixnamikikan on diablo, niman ijkon yejua mechtlalkauis. Xnisiuikan Dios niman yejua mechnisiuis” (Sant. 4:7, 8).

TLAKUIKAJLI 150 Xtejtemo toTajtsin akin mitsmakixtis

^ párr. 5 ToTajtsin Jehová yotechijli kenon xkuajkualtin espíritus ueliskej techijtlakoskej niman texchiuiliskej tlen xkuajli. ¿Kenon kiyejyekouaj techkajkayauaskej? ¿Kenon uelis tikimixnamikiskej? Ipan yejuin tlamachtijli tikitaskej kenon Jehová techpaleuiya niman ijkon maka techkajkayauaskej xkuajkualtin espíritus.

^ párr. 3 TLEN NONEKI MATIKMATIKAN: Naualyotl kijtosneki tlen noneltoka itech xkuajkualtin espíritus. Matiknemilikan yejuin: noneltoka ika akin yomijkej kipiyaj itlaj tlen ok yoltok, niman noneltoka ika ok uelij nonojnotsaj imiuan akin ok yoltokej. Naualyotl noijki kijtosneki tikchiuas brujería niman titetlatejtemouilis. Ijkuak titlajtouaj itech magia, tikteneujtokej nochi tlen nochiua ika naualyotl. Xtikteneujtokej ijkuak se nauiltia ika imauan niman ijkon tetlamauisoltis.

^ párr. 12 Tlayekankej xkipiya ika techijliskej tlenon ika toyolpaktiskej. Toseselti noneki tiktekitiltiskej totlamachilis tlen yotikmachtijkej ika Biblia niman ijkon tikijtoskej tlenon tikpouaskej, tlenon tikitaskej noso tlenon ika tauiltiskej. Akin tlayekanaj ipan se familia noneki kitaskej ika inchanejkauan makitlakamatstokan tlen kijtoua Biblia itech naualyotl (xkita tlamachtijli “¿Onka seki películas, amoxtin noso tlakuikaltin tlen xkinkauiliaj ika manoyolpaktikan iteixpantijkauan Jehová?” xuiya ipan jw.org®, kampa kijtoua TOTECHKOPA > TLEN MIYEKPA NOTLAJTOLTILO).

^ párr. 54 TLEN NESI IPAN TLAIXKOPINAJLI: Noteititia Jesús ken se Rey akin melak kojtik niman kinyekana miyekej ángeles, niman noijki nesi iueyilis Jehová.