Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

Matiktekichiuilikan Jehová, toTajtsin itech tlamakaualistli

Matiktekichiuilikan Jehová, toTajtsin itech tlamakaualistli

“Kampa onka iespíritu Jehová, onka tlamakaualistli” (2 COR. 3:17, TNM).

TLAKUIKALTIN: 49, 73

1, 2. a) ¿Tleka ipan tonaltin ijkuak nemiya Pablo tlaltikpakchanejkej kinajmanaya titlakeuajli niman titlamakauajli yes? b) Ken Pablo okijto, ¿itech akinon ualeua melauak tlamakaualistli?

AKIN chantiyaj kampa tlanauatiayaj romanos melak noueyimatiyaj pampa kitlajpiayaj tlanauatiltin, melajkayotl niman tlamakaualistli. San ika, ikojtilis niman iueyilis yejon tekiuajyotl ouel onopix inpampa intekiyo tlakeualtin. Oajsik tonajli ijkuak 30% itech nochimej akin ompa chantiyaj tlakeualtin katkaj. Tikmatstokej ika titlakeuajli noso titlamakauajli yes yejua itlaj tlen kinajmanaya akin xuejueyixtoyaj, niman noijki akin kichiuayaj ken Cristo akin ompa chantiyaj.

2 Apóstol Pablo ipan iamatlajkuiloluan miyekpa otlajto itech tlamakaualistli. San ika, yejua xkitejtemouaya tlen kinekiyaj tlaltikpakchanejkej, akin kinekiyaj kiyektlaliskej kenon nemiyaj niman noijki política. Pablo niman oksekimej akin kichiuayaj ken Cristo nokojtiliayaj kinpaleuiskej tlaltikpakchanejkej makixmatikan kuajli tlajtoltin itech iTekiuajyo toTajtsin niman kenon ueyi kijtosneki tlaxtlauijli tlen okichiuj Jesús. Pablo okimijli imikniuan itech akinon ualeua melauak tlamakaualistli. Se neskayotl, ipan ika ome iamatlajkuilol tlen okintitlanili akin kichiuayaj ken Cristo ipan Corinto,  kuajli okimijli: “Jehová yejua Espíritu, niman kampa onka iespíritu Jehová, onka tlamakaualistli” (2 Cor. 3:17, TNM).

3, 4. a) ¿Itech tlenon tlajtotoya Pablo ipan seki tlaxeloltin tlen onka ikuitlapan 2 Corintios 3:17? b) ¿Tlenon kipiya tikchiuaskej niman ijkon tikpiyaskej tlamakaualistli tlen ualeua itech Jehová?

3 Ipan yejon amatlajkuilojli tlen okintitlanili corintios, Pablo kemach yokonijtoka tlen ipan onochiuj Moisés ijkuak ouajtemok itech tepetl Sinaí sakin ika ixpan okinojtiti se iiluikaktekitkauj Jehová. Ixayak melak petlaniya. Ijkuak israelitas okitakej, onomojtijkej, ika yejon, yejua onixtlapacho ika se tlakentli (Éx. 34:29, 30, 33; 2 Cor. 3:7, 13). Pablo otetomili ika, ijkuak yakaj uajnokuepa itech Jehová, “on tlakentli yejuan kixtlapachoua popoliui” (2 Cor. 3:16). ¿Tlenon okijtosnek?

4 Ken otiuelkej ipan okse tlamachtijli tlen otikitakej, Jehová, akin okichijchiuj nochi tlen onka, yejua akin kipiya tlamakaualistli itech nochi niman akin kinamiki nochipa kijtos tlenon kuajli niman tlenon xkuajli. Ika yejon, onka tlamakaualistli kampa yejua nemi niman kampa onka iespíritu. Aman tej, tla tiknekij tikpiyaskej yejon tlamakaualistli niman noijki matechpaleui, noneki tokuepaskej itech Jehová. Yejuin kijtosneki ika noneki matiktejtemokan kuajli iuan touikaskej. Israelitas akin nejnemiyaj ipan tlaluaktli okitakej tlen panotoya san ken tlaltikpakchanejkej kitaj niman xken Jehová kita. Kentla se tlakentli kintlapachouilijtoskia intlanemililuan niman inyojlo. San kinekiyaj kitekitiltiskej intlamakaualis ika kipiyaskej tlen kileuiayaj (Heb. 3:8-10).

5. a) ¿Tlen tlamakaualistli techmaka iespíritu Jehová? b) ¿Kenon tikmatij ika uelis kipiyas tlamakaualistli tlen temaka Jehová akin tlakeuajli noso tsauktika? c) ¿Tlen tlajtoltilistin noneki tikinnankiliskej?

5 San ika, tlamakaualistli tlen techmaka Jehová melak kuajli xijkon ken xsan titsauktos. Iespíritu Jehová techmakaua itech tlajtlakojli niman mikilistli, niman noijki itech tlaneltokijli tlen xmelauak niman tlen ompa nochiua. Yejuin itlaj tlen tlakamej xkeman uelis kichiuaskej (Rom. 6:23; 8:2). Yejuin se tlamakaualistli tlen melak kualtsin. Niman uelis kipiyas hasta akin nemi ken tlakeuajli noso tsauktika ipan cárcel (Gén. 39:20-23). Yejuin tlen ipan onochiuj tokniuj Nancy Yuen niman Harold King. Yejuamej okintsajkej miyek xiujtin ipampa intlaneltokil. Uelis tikimitaskej niman tijkakiskej tlen inpan onochiuj ipan JW Broadcasting (VIDEOS > ENTREVISTAS Y EXPERIENCIAS > SE ENFRENTAN A PRUEBAS). San ika, aman noneki matikitakan yejuin tlajtoltilistin: ¿Kenon tikteititiaj ika tikpatiojkaitaj totlamakaualis? Niman ¿tlenon uelis tikchiuaskej niman ijkon kuajli tiktekitiltiskej?

MATIKPATIOJKAITAKAN TLAMAKAUALISTLI TLEN TOTAJTSIN YOTECHMAKAK

6. ¿Kenon okiteititijkej israelitas ika xkipatiojkaitayaj tlamakaualistli tlen Jehová okinmakaka?

6 Ijkuak yakaj techtlayokolia itlaj tlen ueyi kijtosneki, melak tiktlasojkamachiliaj. Noijki ijkon, Jehová okintlayokoli israelitas tlamakaualistli ijkuak okinkixti itech Egipto, kampa nemiyaj ken tlakeualtin. ¿Kenon okitakej tlen okiselijkej? San seki metstin sakin ika okinmakixtijkej, opeujkej melak kitejtemouaj tlen kikuayaj niman tlen koniyaj Egipto, niman opeujkej xkuajli tlajtouaj itech tlen Jehová kinmakaya. Hasta okijtokej ika kinekiyaj nokuepaskej Egipto. Yejuamej melak kipatiojkaitayaj michimej, xonakamej, pepinos, sandías, puerros niman ajos xijkon ken tlamakaualistli tlen kipiayaj ika kiueyichiuaskej Jehová. Xtechmojkatlachialtia ika Jehová sajnoye okualan (Núm. 11:5, 6, 10; 14:3, 4). Itech yejuin tiuelij itlaj tlen melak ueyi kijtosneki.

7. a) ¿Kenon okichiuj ipan inemilis Pablo tlen sa no yejua okijto ipan 2 Corintios 6:1? b) ¿Kenon tejuamej noijki uelis ijkon tikchiuaskej?

7 Apóstol Pablo okinyolchikauj nochimej akin kichiuaj ken Cristo makipatiojkaitakan  tlamakaualistli tlen Jehová otechmakak itechkopa iKoneuj, Jesucristo (xpoua 2 Corintios 6:1, TNM). * Matikilnamikikan kenon Pablo melak xkuajli nomachiliaya pampa katka se tlakeuajli itech tlajtlakojli niman mikilistli. Maski ijkon, Pablo okichiuj tlen sa no yejua oteyolchikauj: “Nikmaka tlaxtlauijli Dios ika san itechkopa toTeko Jesucristo ueli nechmakixtia”. ¿Tleka? Otetomili: “Itechkopa Jesucristo on tlanauatijli yejuan kisa itech on Espíritu Santo yonechmanauij itech on tlanauatijli de tlajtlakojli. On tlanauatijli de tlajtlakojli nechuikaya ipan mikilistli, pero aman on Espíritu Santo nechuika ipan nemilistli” (Rom. 7:24, 25; 8:2). Tejuamej noijki matikpatiojkaitakan ika Jehová otechmakauj itech tlajtlakojli niman mikilistli, tlen techpiayaj ken tlakeualtin. Ipampa yejuin tlaxtlauijli, uelis tiktekichiuiliskej Jehová ika totlamachilis chipauak niman yejuin kichiua matipakikan (Sal. 40:8).

¿Kenon tiktekitiltijtokej tlamakaualistli tlen tikpiyaj? ¿Tijkuij niman ijkon tiktekichiuiliskej Jehová noso ika tikchiuaskej tlen tejuamej tiknekij? (Xkita párrafos 8-10).

8, 9. a) ¿Tlenon okijto Apóstol Pedro itech ken tiktekitiltiaj tlamakaualistli? b) ¿Tlenon uelis techijtlakos ipan yejuin tonaltin?

8 Ijkon ken noneki tiktlasojkamatiskej, noijki kipiya totlajpiyaskej maka tiktekitiltiskej ken xkinamiki totlamakaualis. Apóstol Pedro otechmelajkaijli maka matijkuikan yejuin tlamakaualistli ika tikchiuaskej tlen xkuajli tikileuiyaj (xpoua 1 Pedro 2:16). Yejuin tlen otechmelajkaijli techilnamiktia tlen okichiujkej israelitas ipan tlaluaktli. Ipan yejuin tonajli melak techpaleuiyaj yejuin tlajtoltin, kanaj xijkon ken ipan yejon tonaltin. Satanás niman tlaltikpaktli tlen kiyekana, mojmostla kikixtia miyek tlemach tlen tikuelitas itech tlakentli, tlakuajli niman tlen tikonis, niman itech tlen ika timoyolpaktis, niman itech okseki. Ijkuak techititiaj nochi yejuin miyekpa kintlaliaj akin kualtsin nesij niman ijkon techtlaneltokiltiskej ika noneki tijkouaskej tlemach tlen nion xnoneki. Xouijtika tokajkayauaskej niman tiktekitiltiskej ken xkinamiki totlamakaualis.

9 Tlen okijto Pedro noijki techpaleuiya itech tlen ueyi kijtosneki ipan tonemilis, ken ijkuak tiktlapejpeniaj kanon tomachtiskej noso titekitiskej. Se neskayotl, akin telpokamej melak kinchiualtiaj kampa nomachtiaj makalakikan ipan universidad. Kintlaneltokiltiaj ika nomachtiskej ipan yejon kaltlamachtiltin kinkauilis makipiyakan se ueyi tekitl kampa kitlaniskej miyek tomin. Niman kemantika kimititiaj amamej kampa nesi ika miyek kitlanij akin onomachtijkej ipan universidad niman ika akin xompa onomachtijkej xijkon kitlanij. Nochi yejuin uelis kinyoltilanas telpokamej, akin noneki kitlapejpeniskej tlenon kichiuaskej niman tlen sakin xok uelis kipatlaskej ipan innemilis. ¿Tlenon noneki kilnamikiskej yejuamej niman noijki intajuan?

10. ¿Tlenon noneki tikilnamiktoskej ijkuak tiktlapejpeniskej itlaj tlen san tejuamej technamiki matiktlapejpenikan?

10 Sekimej kanaj kineltokaj ika, pampa yejuin itlaj tlen san yejuamej kinnamiki kitlapejpeniskej, uelis kitlapejpeniskej kichiuaskej tlen yejuamej kinekiskej tla intlamachilis kinkauilia. Kanaj kilnamikij tlen Pablo okimijli itech tlakuajli akin chantiyaj Corinto: “¿Tlika xuelis nikchiuas on tlen nikneki san ipampa itlamachilis okse tlakatl?” (1 Cor. 10:29). Melauak, tikpiyaj tlamakaualistli ika tiktlapejpeniskej itech tlenon tomachtiskej niman itech tlenon titekitiskej. Maski ijkon, kipiya tikilnamikiskej ika san itech seki tlemach tikpiyaj tlamakaualistli niman ika tlen tiktlapejpeniskej kichiuas matikixnamikikan tlen kuajli noso tlen xkuajli. Itech yejuin, tikasikamatij tleka Pablo okijto: “Se tlamakajtli para kichiuas san tlen yejua kinekis, pero xnochi kuajli on tlajtlamach. Se tlamakajtli para kichiuas san tlen yejua kinekis, pero xnochi on tlajtlamach ueli teiskaltia ipan tlaneltoktli”  (1 Cor. 10:23). Yejuin kuajli techasikamachiltia ika, tlen tejuamej tikuelitaj xyejon tlen itech noneki toyekanaskej ijkuak tiktlapejpeniskej tlenon tikchiuaskej.

KUAJLI TIKTEKITILTIAJ TOTLAMAKAUALIS IJKUAK TIKTEKICHIUILIAJ JEHOVÁ

11. ¿Tleka Jehová otechmakak tlamakaualistli?

11 Ijkuak Pedro otechmelajkaijli ika maka matiktekitiltikan totlamakaualis ken xkinamiki, noijki okijto ika kuajli tiktekitiltiaj tla tochiuaj “ken itlakoualuan Dios”. Ika yejon, Jehová yotechmakak tlamakaualistli itech tlajtlakojli niman mikilistli itechkopa Jesús niman ijkon matiktekitiltikan nochi tonemilis ipan itekiyo.

12. ¿Tlen neskayotl otechmakakej Noé niman ichanejkauan?

12 ¿Tlenon techkauilis kuajli matiktekitiltikan totlamakaualis niman maka oksejpa tochiuaskej tlakeualtin itech iileuilisuan niman tlen melak kineki yejuin tlaltikpaktli? Chikauak titekititoskej ipan tlen technauatia toTajtsin (Gál. 5:16). Matikitakan tlen ipan onochiuj Noé niman ichanejkauan. Maski chantiyaj ipan se tlaltikpaktli kampa tentoya ika auilnemilistli niman tlauisokilistli, xonokauilijkej makinyoltilana ileuilistin niman tlen kitejtemouayaj oksekimej. ¿Kenon ouel okichiujkej? Nochipa tekititoyaj ipan tlen Jehová okinnauatijka: kichijchiuaskej se akajli, kisentlaliskej tlakuajli tlen yejuamej niman yolkamej kikuaskiaj, niman kimijliskiaj tlaltikpakchanejkej ika itlamiskia itonaluan yejon tlaltikpaktli. Biblia techijlia: “Noé okichiuj nochi tlen toTajtsin yokinauatijka. Niman okichiuj ijkon ken okinauatijkej” (Gén. 6:22). Yejuin okichiuj ika Noé niman ichanejkauan mamakisakan (Heb. 11:7).

13. ¿Tlenon yotechnauatij Jehová?

13 ¿Tlenon yotechnauatij Jehová? Akin tiktokaj Jesús kuajli tikmatij ika yotechnauatij matitenojnotsakan (xpoua Lucas 4:18, 19). Ipan tonaltin tlen aman tinemij, Satanás yokimixtlapacho miyekej tlaltikpakchanejkej niman nemij ken tlakeualtin itech xmelauak tlaneltokijli, itech ken notekitiltia tomin niman itech ken miyekej noyekanaj (2 Cor. 4:4). Se tlateochiualistli tiktokaskej ineskayo Jesús niman tikinpaleuiskej oksekimej noijki makixmatikan niman makitekichiuilikan  Jehová, toTajtsin itech tlamakaualistli (Mat. 28:19, 20, TNM). Yejuin se tekitl tlen ouijtika, niman onka miyek tlaueltin. Ipan seki países, tlaltikpakchanejkej melak xkinekij itlaj kimatiskej niman kemantika hasta kualanij. Tlen noneki totlajtoltiskej yejua tla tiueliskiaj tiktekitiltiskej totlamakaualis niman ijkon chikauak titekitiskej ipampa iTekiuajyo toTajtsin.

14, 15. ¿Tlenon yokitlapejpenijkej kichiuaskej miyekej itekipanojkauan Jehová? (Xkita tlaixkopinaltin kampa peua tlen tomachtijtokej).

14 Melak techyolchikaua tikitaskej ika melak miyekej itekipanojkauan Jehová yokitejtemojkej nemiskej san ika tlen melak noneki niman ijkon tekitiskej ken precursores, yejuamej kasikamatij ika tinemij sa itlamiyan yejuin tonaltin (1 Cor. 9:19, 23). Sekimej tlapaleuiyaj ipan intlanechikol, niman oksekimej yauej kampa nonekij tenojnotskej. Tikitaj ika ipan makuijli xiujtin tlen yopanokej, ipantsin 250,000 tokniuan yonochiujkej precursores. Aman nemij ipantsin 1,100,000. ¡Melak kualtsin ika miyekej kuajli kitekitiltiaj tlamakaualistli niman ijkon kitekichiuiliskej Jehová! (Sal. 110:3).

15 ¿Tlenon yokinpaleui yejuin tokniuan ijkon makichiuakan? Matikitakan tlenon inpan onochiuj John niman Judith. Itech 30 xiujtin tlen yopanok, yotlapaleuijkej ipan miyek países. Kilnamikij ika, ijkuak opeuj Tlamachtijli tlen kiselia se Precursor, ipan 1977, kinyolchikauayaj tokniuan mauiyan kampa nonekiyaj tenojnotskej. John kijtoua ika ononek miyekpa kipatlas itekiyo niman ijkon uelis nemis san ika tlen yemelak noneki niman kichiuas tlen yokinemilijka. Sakin, otenojnotsatoj okse país. Ompa okitakej ika tikchiuilis teoyotl Jehová niman itech titlaneltokas kinpaleuiya makipanauikan tlen ouijtika, mauelikan okse tlajtojli noso nomatiskej nemiskej oksekan niman kixikoskej kampa seua noso tona. ¿Tlenon kinemiliaj pampa yokitekichiuilijkej Jehová nochi yejon xiujtin? John kijtoua: “Nikmachilia ika nitekititika ipan tlen melak kuajli tekitl itech nochi tlen yonikixmat. Nikita Jehová ken akin yemelak nemi, ijkon ken se tajtli akin tetlasojtlani. Aman kuajli nikasikamati tlenon kijtosneki Santiago 4:8, tlen kijtoua: ‘Xnisiuikan Dios niman yejua mechnisiuis’. Nikmatstoya ika yoniknextijka tlen niktejtemouaya: nipakis niman nikmatis tleka ninemi”.

16. ¿Kenon melak miyekej tokniuan yokitekitiltijkej tlamakaualistli tlen kipiyaj?

16 Ipampa tlen panoua ipan innemilis, sekimej tokniuan san seki xiujtin uelij chikauak kitekichiuiliaj Jehová. San ika, miyekej ontlapaleuiyaj kampa nochijchiuaj kaltin kampa noueyichiuas Jehová nochiuiyan ipan tlaltikpaktli. Se neskayotl, kanaj 27,000 tokniuan otlapaleuijkej ijkuak onochijchiuj oficina kampa noyekanaj nochi sucursales, ipan Warwick (Nueva York). Sekimej otlapaleuijkej ompa ome semanas, oksekimej miyek metstin niman sekimej se xiuitl noso hasta okipanauijkej se xiuitl. Miyekej intech yejuamej, uelis tikijtoskej kentla okiteltijkej tlen kichiuayaj ipan innemilis. Nochimej okitemakakej se kualtsin neskayotl itech kenon kuajli tiktekitiltiskej tlamakaualistli tlen yotechmakak Jehová niman ijkon tikmakaskej ueyilistli niman tikueyichiuaskej.

17. ¿Tlenon melak kualtsin kipiyaskej akin aman kuajli kitekitiltiaj tlamakaualistli tlen techmaka toTajtsin?

17 Melak tiktlasojkamachiliaj Jehová pampa yotikixmatkej niman ipampa tlamakaualistli tlen tikpiyaj ijkuak tikueyichiuaj. Nochi tlen tiktlapejpeniskej tikchiuaskej, makiteititi ika tikpatiojkaitaj yejon tlamakaualistli. Maka san tikpopoloskej noso tiktekitiltiskej ken xkinamiki, matijkuikan ika tiktekichiuiliskej toTajtsin nochi kech tiueliskej. Tla ijkon tikchiuaj, uelis kuajli tikmatstoskej ika tikseliskej tlateochiualistin tlen yejua yokijto ika yejuin tlajtoltin: “Tlen onochijchiuj noijki makisaskej itech tlen teijtlako niman kipiyaskej kualtsin makixtilistli ken ikoneuan toTajtsin” (Rom. 8:21, TNM).

^ párr. 7 2 Corintios 6:1: “Matitekitikan san sekan iuan yejua, tejuamej noijki timechtlajtlaniliaj ika maka san xselikan iteiknelilis toTajtsin niman xnenkichiuaskej tlen yejua kineki manochiua”.