Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

 ITECH TLEN TLAJTOUA IXPAN | ¿KANON UELIS TIKNEXTIS YOLSEUILISTLI?

¿Kenon techyolseuiya toTajtsin?

¿Kenon techyolseuiya toTajtsin?

Apóstol Pablo okijto ika Jehová * toTajtsin yejua akin “nochipa techyoltlalijtikaj. Dios techyoltlalia ipan nochi on tlin techpajsoloua” (2 Corintios 1:3, 4). Biblia yemelak kijtoua ika toTajtsin uelis techpaleuis maski ueyi tlajyouilistli tikixnamikij niman techyolseuis.

Kema noneki itlaj tikchiuaskej. Xnemili itech yejuin: ¿Kenon ueliskia techpaleuis se tlapajtiketl tla xkeman tiauej tikonitaj kampa tepajtia? Ika yejon, Biblia techijlia matikchiuakan yejuin: “Xnisiuikan Dios niman yejua mechnisiuis” (Santiago 4:8).

¿Kenon uelis kuajli tikmatstoskej ika toTajtsin nonisiuis totechkopa? Kachtopa, pampa yejua techijlia miyekpa niman kineki techpaleuis. (Xkita  recuadro tlen uajlauj ipan okse página). Niman ika ome, pampa kuajli tikmatstokej ika toTajtsin yokinyolseuij sekimej tlaltikpakchanejkej akin onenkej yeuejkaui niman ipan yejuin tonajli.

 Ijkon ken ipan yejuin tonajli miyekej kitejtemouaj makinpaleui toTajtsin, tekiuaj David noijki okipix miyek tlajyouilistli. Ika yejon okitlajtlanili toTajtsin: “Xkaki notlatlaujtilis ijkuak nimitstsajtsilia xnechpaleui”. ¿Okinankili toTajtsin? Kema. David noijki okijto: “Yonikseli itlapaleuilis, niman noyojlo paki” (Salmo 28: 2, 7).

JESÚS TEPALEUIYA MAYOLSEUIKAN NOCHIMEJ AKIN NAJMANTOKEJ

ToTajtsin kinekiya ika Jesús noijki mateyolseui ijkuak kitemakas yolseuilistli. Itech okseki tekitl tlen toTajtsin okimakak, Jesús nonekiya kinyolseuis akin noyolkokouaj niman kinyolseuis “nochimej akin melak najmanaj” (Isaías 61:1, 2). Ijkon ken yonoijtoka, Jesús melak kinekiya kinpaleuis akin yosiaujkej niman kipiyaj tlen kinyetilia (Mateo 11:28-30).

Jesús okinyolseui tlaltikpakchanejkej ijkuak okintlajtolpaleui, ijkuak okimititi ika kintlasojtla niman hasta kemantika okinpajti akin kualouayaj. Se tonajli, se tlakatl akin kipiaya lepra okijli Jesús: “Tla tikneki, uelis tinechpajtis” Jesús okinankili ika iknelilistli: “Nikneki. Aman xpajti” (Marcos 1:40, 41). Niman yejon tlakatl opajtik.

Ipan yejuin tonajli, maski iKoneuj toTajtsin xnemi ipan tlaltikpaktli niman ijkon techyolseuis, iTaj, Jehová, akin “nochipa techyoltlalijtikaj”, nochipa techpaleuijtika akin titlajyouiyaj (2 Corintios 1:3). Matikitakan naui ken toTajtsin kiyolseuiya tlaltikpakchanejkej.

  • Biblia. “Nochi tlen ye uejkaui onijkuiloj ipan on Yektlajkuilojli, onijkuiloj para techmachtia. Onijkuiloj para ma tikpiakan totlamachalis itechkopa on ijyouilistli niman teyoltlalilistli yejuan techmaka on Yektlajkuilojli” (Romanos 15:4).

  • Iespíritu santo toTajtsin. Sakin ijkuak yomijka Jesús, nochimej akin kichiuayaj ken Cristo kinekiyaj yolseuilistli. Biblia kijtoua ika toTajtsin okinmakak yolseuilistli ika iespíritu santo (Hechos 9:31). Iespíritu santo toTajtsin noso ichikaualis melak kojtik. ToTajtsin uelis kikuis iespíritu santo ika kiyolseuis san akinon niman san kemanon.

  • Tiknotsas toTajtsin. Biblia techijlia ika “ma ka itlaj xkomatstiakan” noso maka xmajmanakan. Noijki techijlia: “Xtlajtlanilikan Dios ikan tlaxtlauijli nochi tlen mechpoloua. Ijkon Dios mechmakas yolseuilistli on yejuan más ueyi de nochi kech se tlakatl uelis kajsikamatis. Niman in yolseuilistli kejeuas nemoyojlo niman nemotlamachilis” (Filipenses 4:6, 7).

  • Akin iuan titlaneltokaj. Akin melauak kuajli imiuan touikaj noijki uelis techyolseuiskej ijkuak titlajyouijtokej. Pablo okijto ika akin imiuan kistinemiya kipaktiayaj noso kiyolchikauayaj ijkuak okixnamik “tlajyouilistli” niman “pajsolouilistli [tlen] tekokoj” (Colosenses 4:11; 1 Tesalonicenses 3:7).

San ika, kanaj aman timotlajtoltia tla yemelak tepaleui nochi tlen yotikonteneujkej. Matikitakan tlen inpan onochiuj akin otikinteneujkej ipan kachtopa tlamachtijli. Ijkon ken yejuamej, tejua uelis tikitas kenon toTajtsin yemelak nochipa kichiua yejuin kualtsin itlajtoluan: “Kentla se nantli kiyolseuiya ikoneuj, noijki nejua nochipa nimechyolseuijtos” (Isaías 66:13).

^ párr. 3 Biblia kijtoua ika itoka toTajtsin Jehová.