Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

Tlaxtlauijli, tetlayokolijli tlen ualeua itech toTajtsin, tlen kichiuas matinemikan nochipa, yejon tetlayokolijli tlen melak ueyi kijtosneki.

 ITECH TLEN TLAJTOUA IXPAN | ¿KATLEJUA TETLAYOKOLIJLI MELAK UEYI KIJTOSNEKI?

¿Katlejua tetlayokolijli melak ueyi kijtosneki?

¿Katlejua tetlayokolijli melak ueyi kijtosneki?

“Nochi kuajli tetlayokolijli tikseliaj yejuan ajsitikaj, ualeua ne tlakpak. Nochi on tetlayokolijli ualeua itech toTajtsin yejuan okichijchiu nochi on tlauiltin ne ipan cielo” (Santiago 1:17). Yejuin tlaxelojli teasikamachiltia ika Jehová, toTajtsin iluikakchane, melak kuelita kitemakas. Itech miyek tetlayokoliltin tlen yokinmakak tlaltikpakchanejkej, onka se tlen melak ueyi xijkon ken okseki. ¿Katlejua? Itlajtoluan Jesús tlen melak noixmatij, uajnestiuej ipan Juan 3:16, techijliaj: “Dios sanoyej okintlajsojtlak on tlaltikpaktlakamej hasta okitemakak isenteKonetsin para nochi on akin kineltokas xpoliuis, yej kipias yenkuik nemilistli para nochipa”.

Pampa toTajtsin otechmakak isenteKonetsin, kuajli tikmatstokej ika yejon tetlayokolijli tlen melak ueyi kijtosneki tlen ueliskia tikseliskej ipan tonemilis. Ipampa yejon tetlayokolijli, tiuelij timakisaj itech totlajtlakol, ika timikij niman ika tiueuentsintiaj (Salmo 51:5; Juan 8:34). Maski melak tochikauaskiaj tomakixtiskiaj san no tejuamej itech yejon, xkeman tiueliskiaj. San ika, toTajtsin melak techtlasojtla pampa okichiuj nochi tlen nonekiya niman ijkon techmakixtis. Ijkuak okitemakak isenteKonetsin Jesucristo, ken tlaxtlauijli, Jehová okichiuj ika tlaltikpakchanejkej akin tetlakamatij makipiyakan tlamachialistli ika nemiskej nochipa. San ika ¿tlenon yejon tlaxtlauijli? ¿Tleka noneki? Niman ¿kenon uelis itech topaleuiskej?

Se tlaxtlauijli yejon tlen ika tlatlaxtlauaj niman ijkon oksejpa kipiyaskej itlaj tlen yopoliujka noso ika kimakixtiskej yakaj akin tsauktika. Biblia tetomilia ika toTajtsin okinchijchiuj kachtopa totajuan, Adán niman Eva, xika tlajtlakojli, niman ueliskiaj nemiskej nochipa ipan se xochitlalpan iuan inchanejkauan akin uajnemiskiaj (Génesis 1:26-28). Teajman ika nochi okipolojkej ijkuak okitlapejpenijkej xkitlakamatiskej toTajtsin niman onochiujkej tlajtlakolejkej. ¿Kenon otlamito yejuin? Biblia technankilia: “Ipan in tlaltikpaktli on achtoj tlakatl otlajtlakoj niman ipampa on tlajtlakojli onkaj mikilistli. Niman aman nochimej mikiskej pampa nochimej tlajtlakouaj” (Romanos 5:12). Adán xokinpanoltili ikoneuan se nemilistli tlen melak kuajli, okinpanoltili tlajtlakojli niman tlen yejuin kuajkui: mikilistli.

Ijkuak notemaka se tlaxtlauijli, noneki notemakas itlaj tlen san noijki mapatioj itech tlen yonopolo. Adán otlajtlako ijkuak yejua xokinek kitlakamatis toTajtsin, niman yejon okichiuj makipolo inemilis tlen xkipiaya tlajtlakojli. Ken techtomilia Biblia, yejon okichiuj ika ikoneuan Adán makipiyakan tlajtlakojli niman mikilistli. Yejua ika, ononek notemakas okse nemilistli tlen xkipiaya tlajtlakojli, inemilis Jesús, niman ijkon nopiyas makixtilistli (Romanos 5:19; Efesios 1:7). San ipampa tlaxtlauijli tlen okitemakak toTajtsin ika tlasojtlalistli aman tlaltikpakchanejkej ueliskej kipiyaskej tlen Adán niman Eva okipolojkej: nemilistli tlen xkeman tlamis ipan se xochitlalpan (Apocalipsis [Revelación] 21:3-5).

Itech nochi tlen tlaxtlauijli kichiua, melak kuajli tikmatij ika yejuin tetlayokolijli tlen ualeua itech toTajtsin, tlen kichiuas matinemikan nochipa, yejua “tetlayokolijli tlen melak ueyi kijtosneki”. Uelis tikasikamatiskej tleka yejuin tetlayokolijli melak ueyi kijtosneki xijkon ken okse ijkuak tikitaskej ika kipiya nochi tlen onoteneuj itech se tetlayokolijli tlen melak kuajli, itech tlen otikitakej ipan okse tlamachtijli tlen youajpanok.

Techmaka tlen melak tiknekij. Tlaltikpakchanejkej melak tiknekiskiaj tinemiskej nochipa, ijkon otexchijchiujkej (Eclesiastés 3:11). San tejuamej xtiuelij tikchiuaj mapano yejuin, san ika, tlaxtlauijli ueli kichiua. Biblia kijtoua: “On tlajtlakojli kitemaka tlaxtlauijli ikan mikilistli pero Dios kitemaka tetlayokolijli ikan nemilistli yejuan para nochipa. Niman on nemilistli tikseliaj itechkopa Cristo Jesús toTeko” (Romanos 6:23).

 Techmaka tlen techpoloua. Nion se tlaltikpakchane xueliskia kitlaxtlauas tlaxtlauijli. Ipan Biblia kijtoua ika tlen ika otechmakixtijkej melak patioj katka niman xakaj ueliskia kitlaxtlauas (Salmo 49:8). Yemelak nonekiya itlapaleuilis toTajtsin niman ijkon timakisaskej itech tlajtlakojli niman mikilistli. San ika, “itechkopa Jesucristo yejuan okitlaxtlau para totlajtlakol”, toTajtsin otechmakak tlen poliuiya (Romanos 3:23, 24).

Ijkuak kinamikiya. “Maski ok titlajtlakolejkej katkaj, Cristo topampa omik”, kijtoua Biblia (Romanos 5:8). ToTajtsin okitemakak tlaxtlauijli ijkuak “ok titlajtlakolejkej katkaj”, yejon kuajli techititia ika melak techtlasojtla maski titlajtlakolejkej. Niman maski ok noneki tikxikoskej tlen kuajkui tlajtlakojli, tlaxtlauijli kichiua matikchiakan ika nochi toyojlo tlen uajlas.

Okichiuj pampa kineki tlen kuajli. ¿Tlenon okiyolmapeuj toTajtsin makitemaka iKoneuj ken tlaxtlauijli? “Ipampa yejuin, itlasojtlalis toTajtsin onoteititi ipan tonemilis, pampa toTajtsin okuajtitlan isenteKonetsin ipan tlaltikpaktli niman ijkon matikselikan nemilistli itechkopa yejua. Tlasojtlalistli kijtosneki yejuin, xpampa tejuamej otiktlasojtlakej toTajtsin, yej, ika yejua kachtopa otechtlasojtlak niman okuajtitlan iKonetsin kentla uentli ipampa totlajtlakoluan” (1 Juan 4:9, 10, TNM).

¿Tlenon noneki tikchiuas niman ijkon tikteititis ika tiktlasojkamati yejuin tetlayokolijli tlen melak ueyi kijtosneki? Xkilnamiki ika, ken kijtouaj itlajtoluan Jesús ipan Juan 3:16, san “akin kineltokas” makisas. Biblia kijtoua ika tlaneltokilistli “kijtosneki ika tikyolmelajka matstokej ika tikseliskej on tlen tikchaj” (Hebreos 11:1). Tla tiknekij ijkon titlaneltokaskej, noneki kuajli tikixmatiskej tlen melauak. Yejua ika, timitsyolchikauaj xkaua seki itech motonal niman ijkon xkixmati toTajtsin, Akin okitemakak “tetlayokolijli tlen melak ueyi kijtosneki”, niman xmomachti tlen noneki tikchiuas niman ijkon tiyolpakis ika se nemilistli tlen xkeman tlamis tlen uelis nochiuas pampa Jesús onotemakak.

Uelis tiknextis yejon tlaixmatilistli tla timomachtia itlamachtiluan Biblia tlen onka ipan www.jw.org. Iteixpantijkauan Jehová ika toyojlo tiknekiskej timitspaleuiskej. Kuajli tikmatstokej ika, ijkuak miyek tiueltias itech yejuin tetlayokolijli niman tikitas kenon yejuin mitspaleuiya, tejua kuajli tikijtos: “Nikmaka tlaxtlauijli Dios ika san itechkopa toTeko Jesucristo ueli nechmakixtia” (Romanos 7:24, 25).