Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

Astrólogos niman akin tetejtemouiliaj: ¿uelis kijtoskej tlenon panos ika tlayekapan?

Astrólogos niman akin tetejtemouiliaj: ¿uelis kijtoskej tlenon panos ika tlayekapan?

ASTROLOGÍA

Astrología kiteititia ika sitlalimej, metstli niman planetas ueli kichiuaj itlaj ipan innemilis tlaltikpakchanejkej. Astrólogos kinemiliaj ika ijkuak uajnemi se konetsintli, ken onka nochi tlemach ipan iluikak ompa nesi kenon yes niman tlenon panos ipan inemilis.

Maski astrología yeuejkaui opeuj ipan Babilonia, ipan yejuin tonajli ok melak notekitiltia. Ipan 2012 onotetlajtoltij itech astrología ipan Estados Unidos niman onoitak ika 1 itech 3 tlaltikpakchanejkej kineltoka ika yeskia “ken ciencia”, niman 10% okijto ika katka se “ciencia”. ¿Yejon melauak? Ka. Matikitakan tleka.

  • Planetas niman sitlalimej xuelij itlaj kichiuaj ipan innemilis tlaltikpakchanejkej ijkon ken kijtouaj astrólogos.

  • Miyekpa, tlen kijtouaj panos ika tlayekapan maski san akinon uelis ijkon ipan nochiuas.

  • Tlen kijtouaj astrólogos ok nokixtia itech tlen yeuejkaui noneltokaya, ika planetas kiyeualouaj tlaltikpaktli, san ika, planetas kiyeualouaj tonajli.

  • Astrólogos xsan noijki kijtouaj ijkuak kijliaj se tlaltikpakchane tlen ipan nochiuas ika tlayekapan.

  • Nonemilia ika horóscopos kijtouaj kenon yes se tlaltikpakchane. San ika, maski sekimej uajnemij ipan san noijki tonajli, xsan noijki ken tlanemiliaj. Tonajli ijkuak yakaj uajnemi xkiteititia kenon yemelak se tlaltikpakchane. Astrólogos kijtouaj kenon se tlaltikpakchane san ipampa tlen yejuamej kinemiliaj, xkitaj kenon inemilis nion tlen kichiua. ¿Xmelak ika yejuin kijtosneki titlajtos itech yakaj maski nion xtikixmati?

 AKIN TETEJTEMOUILIAJ

Yeuejkaui tlaltikpakchanejkej kominitayaj akin tetejtemouiliaj. Sekimej yejuamej kiyejyekouayaj kimatiskej tlenon panos ika tlayekapan ijkuak kitayaj tlen ika yoltok se yolki noso se tlaltikpakchane noso hasta kenon se kaxtil kitsopiniaya tlayojli. Oksekimej kitayaj tlenon panos ika tlayekapan ipampa kenon nokauaya ixiujyo té noso kenon nokauaya café. Aman notekitiltia okseki tlemach ken cartas del tarot, bola de cristal noso sekimej yauej intech nanaualtin. San ika ¿uelis noneltokas akin tetejtemouiliaj? Ka. Matikitakan tleka.

Miyekpa, se akin tetejtemouilia kijtoua ika okse akin tetejtemouilia xkijtoua tlen melauak, maski san noijki ken kichiua, noso kitekitiltia okseki tlemach. Se neskayotl, tla se tlaltikpakchane kitlajtoltia ome akin tetejtemouiliaj itech tlenon panos ipan inemilis, niman yejuamej “kitaj” san no yejua cartas, nochia ika san noijki makinankilikan, san ika, san kemantika ijkon nochiua.

Miyekej ometlamatij itech tlen kitekitiltiaj niman tleka kichiuaj akin tetejtemouiliaj. Sekimej kijtouaj ika cartas tlen kikuij noso bola de cristal san ika tlakualtsintiliaj, niman akin tetejtemouiliaj tlen yemelak “kitaj” tlenon kichiuaj tlaltikpakchanejkej. Se neskayotl, sekimej akin kitejtemouiliaj se tlaltikpakchane kitlajtoltiaj miyek tlemach niman kitaj tlenon kichiua ijkuak tlanankilia. Sakin, yejuamej kitomiliaj itlaj tlen yejua okiteititi maski nion xokitak niman ijkon kiteititiaj kentla yejuamej ikimatiyaj. Ijkuak yokintlaneltokiltijkej tlaltikpakchanejkej, akin tetejtemouiliaj kitlanij miyek tomin.

¿TLENON KIJTOUA BIBLIA?

Astrólogos, akin tetejtemouiliaj niman akin intech yauej kineltokaj ika tlen panos ika tlayekapan iijkuiliujtok. ¿Yejon yemelak? Biblia kijtoua ika uelis tiktlapejpeniskej tlen tikneltokaskej noso tlen tikchiuaskej. Tlen tiktlapejpeniaj uelis techpaleuis noso techijtlakos ika tlayekapan (Josué 24:15).

Akin kinekij kipaktiskej toTajtsin kuajli kasikamatij ika xnoneki kitekitiltiskej astrología nion xyaskej intech akin tetejtemouiliaj: pampa toTajtsin kitlauelita nochi yejon. Biblia kijtoua: “Xkipiya nemis kampa tejua yakaj [...] akin matetlatejtemouili, akin kichiua naualyotl nion akin makitejtemo tlenon ipan nochiuas nion akin tenaualuiya, nion se akin matesalo ika tlen xkuajli nion yakaj akin makintlajtolti akin tetlatejtemouiliaj noso akin kijtouaj tlenon panos ika tlayekapan nion akin kintlajtoltiaj akin yomijkej. Pampa akin kichiua yejuin tlemach melak kitlauelita Jehová” * (Deuteronomio 18:10-12).

^ párr. 16 Yejuin itokayo akin Ueyixtika ipan nochi tlaltikpaktli (Salmo 83:18).