Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

Noneki kuajli nentlajtoskej ijkuak kemach nochi peua.

Ijkuak se tochanejkauj xok uelis pajtis

Ijkuak se tochanejkauj xok uelis pajtis

DOREEN nion xueliya kineltokaya ijkuak iueuentsin, Wesley, akin san kipiaya 54 xiujtin, okijlikej ika kipiaya se tumor ipan itsontekon tlen totoka kijtlakouaya. * Tepajtikej okijtokej ika nemiskia san seki metstin. “Xueliya nikneltokaya tlen nijkaktoya”, kilnamiki Doreen, “ipan seki semanas xok ueliya itlaj niknemiliaya. Nikmachiliaya ika yejuin oksekimej inpan nochiujtoya, niman xtejuamej. Xnikmatiya kenon nikixnamikis yejuin”.

Teajman ika, melak miyekej nomachiliaj ijkon ken Doreen. Se kokolistli tlen xueli nopajtis uelis kajsis maski san akinon niman san kemanon. Miyekej tlaltikpakchanejkej melak kuajli kichiuaj, pampa ika inyojlo kintlajpiyaj inchanejkauan akin kipiyaj se kokolistli ken yejuin. Maski ijkon, tiktlajpiyas se kokoxki melak ouijtika. ¿Tlenon uelis kichiuas se familia ika kiyolseuiskej se inchanejkauj akin kipiya se kokolistli tlen uelis kimiktis? ¿Kenon ueliskej akin tetlajpiyaj kixnamikiskej tlen kimachiliaj ijkuak kitstokej kenon kualo inchanejkauj? Ijkuak iajsitok ika mikis, ¿tlenon uelis kichiaskej mapano? Kachtopa, matikitakan tleka amanin melak ouijtika tiktlajpiyas se akin kipiya se kokolistli niman xok uelis pajtis.

TLEN TIKIXNAMIKIJ AMANIN

Tlapajtikej ipan yejuin tonajli yokichiujkej manopatla ken mikij tlaltikpakchanejkej. Ikipiya se siglo ika, hasta ipan uejueyimej kalpamej, xuejkaujtipan nemiyaj ijkon ken aman. Miyekej totoka mikiyaj ika kokolistli tlen kinmajsiya noso pampa itlaj inpan nochiuaya. San achijtsitsintin ueliyaj yayaj ipan se hospital, niman miyekej san inchanejkauan kintlajpiayaj, niman mikiyaj inchan.

Ipan yejuin tonajli, pampa miyek tlen ika topajtiaj kichiua ika tepajtikej makitekitiltikan tlen kichiua ok matinemikan seki xiujtin. Kokolistli tlen yeuejkaui kinmiktiaya miyekej, aman xok ijki, niman hasta ueli nemij miyek xiujtin. San ika, yejuin xkijtosneki ika uelis kuajli pajtiskej. Kemantika, kokolistli kichiua melak matlajyouikan niman xok  ueli itlaj kichiuaj san inselti. Tikintlajpiyas, nochiua se tekitl tlen melak ouijtika niman tesiauiti.

Ika nochi yejuin, aman melak miyekej tlaltikpakchanejkej mikij ipan hospitales niman xok inchan. Miyekej tlaltikpakchanejkej amanin xkimatij tlen panoua ijkuak yakaj miki, niman achijtsitsintin yokitakej ijkuak yakaj miki. Kuakon, pampa kinmojtia tlen xkixmatij, kichiua ika maka kuajli noso nion xkinkauilia makipaleuikan se inchanejkauj akin kualo. ¿Tlenon uelis kinpaleuis?

XNEMILI TLENON TIKCHIUAS

Ken ipan onochiuj Doreen, miyekej melak noyolkokouaj ijkuak se inchanejkauj kijliaj ika kipiya se kokolistli niman xok pajtis. Pampa melak najmanaj, mojkamikij niman noyolkokouaj, ¿kenon uelis noyektlaliskej niman ijkon kixnamikiskej tlen panos? Se itekipanojkauj toTajtsin okijto ipan se teoyotl: “Xtechititi kenon tikinpouaskej totonaluan niman ijkon matiuelikan matikpiyakan se toyojlo tlamachilise” (Salmo 90:12). Xtlajtlanili toTajtsin mamitsititi kenon tikinpouas motonaluan ika tlamachilistli niman ijkon kuajli tikintekitiltis ijkuak ok mouan nemis mochanejkauj.

Tikchiuas yejuin, noneki melak kuajli tiknemilis. Tla se mochanejkauj ok ueli tlajtoua niman kinektika tlajtos itech yejuin, kinamiki makitlajtoltikan akinon kineki makitlapejpeni tlen nochiuas ijkuak yejua xok uelis. Titlajtos itech nochi tlen kineki, kichiuas maka melak miyek tlaueltin maoniakan noso manoyolkokokan ichanejkauan pampa itlaj notlapejpenia kichiuiliskej. Se neskayotl, kanaj uelis nentlajtoskej tla kineki makitekitiltikan tlen kichiuas maka nimantsin mamiki, tla kineki makikalaktikan ipan se hospital noso tlenon kineki ika makipajtikan. Tla kuajli tlajtouaj ijkuak kemach nochi peua, kinkauilis makichiuakan nochi tlen nonekis niman ijkon kuajli kitlajpiyaskej inchanejkauj akin kualo. Biblia kijtoua: “Xkuajli onkisa tlen nonemilia nochiuas ijkuak xnojnotsaj” (Proverbios 15:22).

KENON UELIS TITEPALEUIS

Miyekpa, akin tetlajpiyaj kipiyaj se ueyi tekitl: teyolseuiskej. Akin kualo noneki makimati ika kitlasojtlaj niman ika xiselti nemi. ¿Kenon uelis tikpaleuis? Uelis tikinpouilis amatlajkuiloltin niman tikinkuikatilis tlakuikaltin tlen kinuelkaki niman kiyolchikauaj. Noijki, miyekej melak kuajli nomachiliaj ijkuak se inchanejkauj kajsi ipan inma niman kinotsaj ika yolseuilistli.

Noijki melak tepaleui ika akin ontetlajpalouaj makijtokan intokayo. Se amatlajkuilojli kijtoua: “Noijtoua ika totlakakilis yejua tlen sa ika nochi poliui. Maski yakaj kualo, ok melak kuajli tlakaki  maski nesi ika kochtika. Ika yejon maka tikijtos itlaj tlen xtikijtoskia ijkuak yejua tlachixtoskia”.

Tla ueliskia, san sekan xchiuakan teoyotl. Biblia kijtoua ika se tonajli, apóstol Pablo niman akin imiuan nouikaya melak okixnamijkej tlauejli niman kimachiliayaj ika mikiskiaj. ¿Itech tlenon onopaleuijkej? Pablo okintlajtlanili akin inuan nouikaya makichiuakan teoyotl inpampa (2 Corintios 1:8-11). Ijkuak melak timokuaajmanas niman tikpiyas se kokolistli, melak mitspaleuis tla tikchiua teoyotl ika nochi moyojlo.

XSELI TLEN PANOTIKA

Tikmatis ika se mochanejkauj yolik imiktika, melak teyolkoko. Yejuin nasikamati, pampa mikilistli xkipiaya panos. Xotexchijchiujkej matikselikan ika mikilistli itlaj tlen kipiya panos ipan tonemilis (Romanos 5:12). ITlajtol toTajtsin kijtoua ika mikilistli yejua se totlauelikniuj (1 Corintios 15:26). Ika yejon, xtemojkatlachialti niman nasikamati ijkuak yakaj melak najmana pampa kimati mikis akin kitlasojtla.

Kuakon, noitas tlen uelis panos, kinpaleuis familias manoyolseuikan itech tlen kinmojtia niman makichiuakan miyek tlen kichiuas makixikokan. Seki tlen uelis ipan nochiuas akin kualo noijkuiloua ipan recuadro “ Ijkuak sa achijtsin poliui ika mikis mochanejkauj”. Xnochimej akin kualoj inpan nochiua nochi tlen yonoijkuilo nion xijkon ken onotlalijkej. Maski ijkon, miyekej inpan nochiua maski san seki.

Ijkuak yomik se mochanejkauj, kanaj nonekis titlajtos iuan akin timouika niman yomitsijli mitspaleuis. Akin okitlajpixkej kokoxki niman nochi ifamilia kanaj nonekis makinyolseuikan ika tlajtoltin tlen makimilnamikti ika yopanok tlen melak ouijtika niman ika inchanejkauj xok tlajyouijtika. Akin otexchijchiuj, ika tlasojtlalistli techijlia: “Akin yomijkej, yejuamej xok tlanemiliaj” (Eclesiastés 9:5).

AKIN MELAK KUAJLI TETLAJPIYA

Matiuelikan tikinseliliskej intlapaleuilis nochimej.

Melak noneki titlaneltokaskej itech toTajtsin xsan ijkuak tochanejkauj melak kualo, noijki noneki sakin ijkuak yomik niman tajmanaj. ToTajtsin uelis techyolseuis ika tlajtoltin tlen teyolchikauaj niman itech tlen kuajli texchiuiliaj oksekimej. Doreen kijtoua: “Oniuel nikinselilis nochimej intlapaleuilis. Nion xtikchiayaj tikseliskej nochi tlapaleuilistli tlen otechmakakej. Noueuentsin niman nejua kuajli tikmatstoyaj ika Jehová yejua akin techilijtoya: ‘Nikan ninemi nemouan niman nemechpaleuis xkixnamikikan yejuin’. Xkeman nikilkauas”.

Kema, san Jehová melak kuajli tetlajpiya. Techasikamati kenon tomachiliaj pampa yejua otexchijchiuj. Yejua ueli niman kineki techpaleuis niman techyolseuis, ijkon uelis tikixnamikiskej tlen topan nochiua. Niman tlen melak kuajli, yokijto ika kipopolos mikilistli niman ijkon xok keman timikiskej, noijki kinyolitis melak miyekej akin yomijkej niman kimilnamiktok (Juan 5:28, 29; Apocalipsis 21:3, 4). Ijkuak yejuin panos, noijki uelis tikijtoskej ken okijto apóstol Pablo: “¡Oh mikilistli! ¿Kanon onkaj mopoder para titechmiktis? ¡Oh tlalkontli! ¿Kanon onkaj mopoder para titechtlanis?” (1 Corintios 15:55).

^ párr. 2 Seki tokayomej yonopatlakej.