Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

¿Tlenon yokichiuj toTajtsin?

¿Tlenon yokichiuj toTajtsin?

Tla tiknekij yakaj más kuajli tikixmatiskej, melak techpaleuis tla tikmatij tlenon yokichiuj niman tlen ouijtika yokixnamik. Noijki, tla tiknekij kuajli tikixmatiskej toTajtsin, noneki tikmatiskej tlenon yokichiuj. Melak mitsmojkatlachialtis ijkuak tikitas ika tlen okichiuj yeuejkaui melak techpaleuiya, niman ika ipampa yejon, uelis kualtsin tinemiskej ika tlayekapan.

TOTAJTSIN NOCHI OKICHIJCHIUJ TOPAMPA

Jehová yejua akin otexchijchiuj, niman itechkopa nochi tlen yokichijchiuj “desde ijkuak opeu in tlaltikpaktli”, tiuelij tikasikamatij kenon yejua (Romanos 1:20). “Yejua Akin okichijchiuj tlaltikpaktli ika ikojtilis, Akin ika itlamachilis okitlali tlaltikpaktli tlen tlatlakitia niman Akin okinpatlauj iluikamej ika iasikamatilis” (Jeremías 10:12). Tlen kualtsin okichijchiuj toTajtsin noijki techititia ika yejua melak techtlasojtla.

Jehová otexchijchiuj ken yejua “itlachialis”. Xnemili kenon yejuin kichiua ika melak matiyolpakikan (Génesis 1:27). Maski yejua melak ueyixtika, yejua otexchijchiuj niman ijkon matiuelikan, maski xijkon ken yejua, matikchiuakan tlen kuajli. Noijki, tiuelij tikasikamatij itlanauatiluan niman kenon tlanemilia. Ijkuak toyekanaj ika itlanauatiluan, más tiyolpakij niman tikmatij tleka tinemij. Niman xsan yejon, noijki uelis iuan touikaskej.

ToTajtsin okichijchiuj tlaltikpaktli, niman yejuin techititia ika techtlasojtla. Apóstol Pablo okijto ika toTajtsin kiteititia ika nemi pampa “kichiua para ma kiaui niman para kuajli ma tlatlaki”, niman noijki “techmaka on tlen tikuaj para kuajli tinemij niman tipakij ikan nochi toyojlo” (Hechos 14:17). ToTajtsin xsan otechmakak tlen techpoloua niman ijkon tiyoltoskej. Yejua otechmakak miyek tlemach niman ijkon matiyolpakikan. San ika, onka okseki tlen kineki techmakas.

 Jehová okichijchiuj tlaltikpaktli niman ijkon tlaltikpakchanejkej nochipa ompa machantikan. Biblia kijtoua ika “on tlaltikpaktli okinmaktilij on tlaltikpaktlakamej” niman ika yejua xokichijchiuj san ijkon maonia, yejua okichijchiuj “niman ijkon ompa machantilo” (Salmo 115:16; Isaías 45:18). ¿Akinomej ompa chantiskej niman kech uejkauis ika ompa nemiskej? “On yolmelajkej tlakamej kinmakaskej on kuajli tlajli, para ipan chantiskej nochipa” (Salmo 37:29).

Jehová yejon kinekiya, ika yejon, okinchijchiuj Adán iuan Eva. Okichiuj ika manemikan ipan se xochitlalpan niman ijkon makitekitikan niman makitlajpiyakan (Génesis 2:8, 15). ToTajtsin okinmakak se kualtsin tekitl, okimijli: “Xtlaxinachokan [noso xmomiyekilikan] niman xkimpiyakan miyekej nemokoneuan. Xtemiltikan in tlaltikpaktli” (Génesis 1:28). Kuakon, Adán iuan Eva ueliskiaj nochipa yolpakiskiaj ipan yejuin tlaltikpaktli. Teajman ika xok okitlakamatkej toTajtsin, ika yejon, xok “yolmelajkej” yeskiaj niman xnemiskiaj imiuan akin “kinmakaskej on kuajli tlajli”. San ika, ijkon ken tikitaskej, tlen yejuamej okichiujkej xokipatlak tlen toTajtsin kineki inpampa tlaltikpakchanejkej niman ipampa tlaltikpaktli. Kachtopa matikitakan itlaj tlen toTajtsin noijki yokichiuj.

TOTAJTSIN YOTECHMAKAK ITLAJTOL

Biblia noijki noixmati ken iTlajtol toTajtsin. ¿Tleka Jehová otechmakak Biblia? Pampa kineki matikixmatikan (Proverbios 2:1-5). Melauak, Biblia xtechnankilia nochi tlen totlajtoltiaj itech toTajtsin; nion se amoxtli xuelis kichiuas (Eclesiastés 3:11). Maski ijkon, nochi tlen Biblia kipiya techpaleuiya matikixmatikan toTajtsin. Ijkuak tikitaj kenon kinpaleuiya tlaltikpakchanejkej, tikasikamatij kenon yejua. Tikitaj akinomej kinselia niman akinomej xkinselia (Salmo 15:1-5). Tikasikamatij kenon kineki matikueyichiuakan, kenon kineki matinemikan niman tlenon kinemilia itech tlemach tlen ueliskia tikpiyaskej. Niman Biblia noijki kichiua matikixmatikan Jehová ipampa tlen okijto niman ipampa tlen okichiuj iKoneuj, Jesucristo (Juan 14:9).

Jehová noijki otechmakak iTlajtol pampa kineki matikmatikan kenon uelis tiyolpakiskej. Ipan Biblia, techijlia kenon uelis tinemiskej ika toyojlo inuan tochanejkauan, kenon tiyolpakiskej niman tlenon uelis tikchiuaskej ijkuak tikixnamikiskej tlen teajman. Ijkon ken tikitaskej ika tlayekapan ipan yejuin revista, Biblia kinankilia tlen miyekpa totlajtoltiaj, ken: ¿Tleka titlajyouiyaj? ¿Tlenon panos ika tlayekapan? Noijki techtomilia tlen toTajtsin yokichiuj niman ijkon manochiua tlen yejua kineki.

Onka okseki tlemach tlen kuajli techititia ika Biblia melak kualtsin niman ika yemelak se amoxtli tlen ualeua itech toTajtsin. Ouejkauj 1,600 xiuitl ika onoijkuilo Biblia, niman okijkuilojkej kanaj 40 tlakamej, maski ijkon, kipiya san se tlamachtijli pampa toTajtsin yejua akin okichijchiuj (2 Timoteo 3:16). Biblia xijkon ken okseki amoxtin tlen yeuejkaui onoijkuilojkej. Tlen yeuejkaui onotlali ipan Biblia, hasta aman ok sa noijki. Ijkon techititiaj tlajkuiloltin tlen yeuejkaui onoijkuilojkej. Miyekej okiyejyekojkej maka manotlajtolkuepa, maka manoxelo niman maka manopoua. Maski ijkon, xouel okipopolojkej Biblia. Aman, melak miyekej kikouaj niman kitlajtolkuepaj ipan miyek tlajtoltin. Kuajli tikitaj ika yejuin amoxtli yomakis pampa “iTlajtol toTajtsin nochipa onka” (Isaías 40:8).

TOTAJTSIN YOKITEITITI IKA KICHIUAS TLEN YOKIJTO

ToTajtsin noijki yokiteititi ika yemelak kichiuas tlen yokijto, ika yejon, okichiuj itlaj tlen melak ueyi kijtosneki. Ijkon ken yotikteneujkej, toTajtsin kinekiya ika tlaltikpakchanejkej nochipa manemikan ipan tlaltikpaktli. San ika, ijkuak Adán xok okitlakamat toTajtsin niman otlajtlako, xok ouel okipix se nemilistli tlen xkeman tlamiskia. Hasta ikoneuan xok ueliskiaj kipiyaskej yejon nemilistli. “Ipan in tlaltikpaktli on achtoj tlakatl otlajtlakoj niman ipampa on tlajtlakojli onkaj mikilistli. Yejua ika nochimej mikiskej pampa nochimej tlajtlakouaj” (Romanos 5:12). Pampa Adán xotetlakamat, nesiya ika tlen toTajtsin kinekiya xok nochiuaskia. San ika ¿tlenon okichiuj Jehová?

 Tlen Jehová okichiuj kuajli kiteititia ikualneskayouan. Ika melajkayotl okitlajtlakolmakak Adán iuan Eva, san ika, pampa yejua tetlasojtla okitak kenon kinpaleuis inkoneuan akin sakin uajnemiskiaj. Ika tlamachilistli, okitak tlenon kichiuas niman ijkon kiyektlalis tlen opanok, niman yejua nimantsin okiteijli tlenon kichiuaskia (Génesis 3:15). Itechkopa Jesucristo, techmakixtiskia itech tlajtlakojli niman mikilistli. ¿Tlenon kijtosnekiya yejuin?

Pampa toTajtsin kinekiya kiyektlalis tlen okichiuj Adán, yejua okuajtitlan iKoneuj ipan tlaltikpaktli niman ijkon makimititiki tlaltikpakchanejkej kenon ueliskiaj kipiyaskej nemilistli, niman noijki makitemakaki inemilis niman ijkon kimakixtis “miyek tlakatl” * (Mateo 20:28; Juan 14:6). Jesús ouel okinmakixti tlaltikpakchanejkej pampa yejua xkipiaya tlajtlakojli, ijkon ken Adán. San ika, yejua kema nochipa otetlakamat hasta ijkuak omik. Pampa Jesús xkinamikiya mamiki, Jehová okiyoliti niman okichiuj manokuepa iluikak. Jesús ouel okichiuj tlen Adán xouel: yejua okichiuj ika akin tetlakamatij mauelikan makipiyakan se nemilistli tlen xkeman tlamis. “Ijkon ken miyekej onokuepkej tlajtlakolejkej san ipampa se tlakatl xokitlakamat Dios, no ijki Dios miyekej kinselis ken yolmelajkej pampa se tlakatl okitlakamat Dios” (Romanos 5:19). Pampa Jesús okitemakak inemilis, toTajtsin uelis kichiuas tlen yokijtoka: tlaltikpakchanejkej nochipa nemiskej ipan tlaltikpaktli.

Ijkuak tikitaj kenon Jehová okiyektlali tlen okichiuj Adán, más kuajli tikixmatij. Tikitaj ika xtlaj uelis kiteltis makichiua tlen yokijto; iTlajtol “yemelak kuajli onkisas” (Isaías 55:11). Noijki, kuajli tikitaj ika toTajtsin melak techtlasojtla. Kema, “ipampa yejuin, itlasojtlalis toTajtsin onoteititi ipan tonemilis, pampa toTajtsin okuajtitlan isenteKonetsin ipan tlaltikpaktli niman ijkon matikselikan nemilistli itechkopa yejua. Tlasojtlalistli kijtosneki yejuin, xpampa tejuamej otiktlasojtlakej toTajtsin, yej, ika yejua kachtopa otechtlasojtlak niman okuajtitlan iKonetsin kentla uentli ipampa totlajtlakoluan” (1 Juan 4:9, 10TNM).

Tla toTajtsin “hasta iKonetsin xokinenek para topampa okitemakak”, kuakon, uelis kuajli tikmatstoskej ika noijki techmakas “on okseki tlatiochiualistin” tlen yokijto (Romanos 8:32). ¿Tlenon yokijto toTajtsin kichiuas topampa? Matikitakan.

¿TLENON YOKICHIUJ TOTAJTSIN? Jehová otexchijchiuj niman ijkon nochipa matinemikan ipan tlaltikpaktli. Yejua otechmakak Biblia niman ijkon más kuajli matikixmatikan. Niman pampa Jesús okitemakak inemilis, toTajtsin kichiuas tlen yokijto.

^ párr. 16 Tla tikneki tikmatis okseki itech kenon techpaleuiya ika Jesús okitemakak inemilis topampa, xkita capítulo 5 itech amoxtli ¿Tlenon melauak temachtia Biblia?, tlen okichijchiujkej iteixpantijkauan Jehová. Noijki onka ipan Internet www.jw.org/ngu.