Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

 TLAMACHTIJLI 30

Kenon tikinnojnotsaskej akin xkipiyaj se religión

Kenon tikinnojnotsaskej akin xkipiyaj se religión

“Ninouika ken cada se nouika para ijkon maski sa kenijki uelis semej nomakixtiskej” (1 COR. 9:22).

TLAKUIKAJLI 82 Mapetlani totlauil

TLEN TIKITASKEJ *

1. ¿Tlenon yopeuj nopatla ipan yejuin tonaltin?

YEUEJKAUI katka, miyekej kipiayaj se religión. San ika, ipan yejuin tonaltin tikitaj ika yejon yonopatlak. Melak miyekixtiuej akin xnemij ipan se religión. Niman ipan seki países, melak miyekej kimelajkaijtouaj ika xkipiyaj se religión * (Mat. 24:12).

2. ¿Tleka melak miyekixtiuej akin xkipiyaj se religión?

2 ¿Tleka melak miyekixtiuej akin xkipiyaj se religión? Sekimej pampa “sa komatstokej kenijki [...] pakiskej ipan innemilis” noso pampa miyek tlemach kixnamiktokej (Luc. 8:14). Sekimej xok kineltokaj tla nemi toTajtsin. Niman oksekimej, maski tlaneltokaj itech toTajtsin, kinemiliaj ika xok tepaleui tikpiyas se religión, ika xitlaj kijtosneki niman ika tlen ompa noteijlia xnotlajtolnamiki iuan ciencia niman iuan tlen aman noneltoka. Kanaj kikakij ipan televisión ika tinemij ipampa evolución, niman kanaj iminamigos niman iminmaestros noijki ijkon kijtouaj. San ika, kanaj xmiyekpa kikakij tlen kiteititia ika nemi se toTajtsin. Oksekimej kinkualania ika teopixkej san kinekij uejueyixtoskej niman notomintiskej. Niman sekimej chantij kampa tekiuajkej xkinkauiliaj makiueyichiuakan toTajtsin.

3. ¿Kenon techpaleuis yejuin tlamachtijli?

3 Jesús otechnauati: “Xmachtikan nochi tlakatl para yejuamej no nonomachtijkauan yeskej” (Mat. 28:19). ¿Kenon uelis tikinpaleuiskej akin xkipiyaj se religión makitlasojtlakan toTajtsin niman manochiuakan inomachtijkauan Cristo? Noneki tikasikamatiskej ika xnochimej kuajli techkakiskej pampa xnochimej ualeuaj ipan sa no yejua kalpan. Akin ualeuaj Europa kanaj  xijkon techkakiskej ken akin ualeuaj Asia. ¿Tleka? Ne Europa, miyekej kixmatstokej Biblia niman miyekpa kikakij ika toTajtsin yejua akin nochi okichijchiuj. San ika, ne Asia, miyekej xtlaj kimatij itech Biblia noso melak achijtsin kimatstokej, niman kanaj xkineltokaj ika nemi se toTajtsin akin otlachijchiuj. Yejuin tlamachtijli techpaleuis matikmatikan kenon tikinnojnotsaskej akin xsan noijki tlaneltokaj noso akin oksekan ualeuaj. Tiknekij makuelitakan tlen tikteijliaj.

MATIKNEMILIKAN TLEN TEPALEUI

4. ¿Tleka uelis tikneltokaskej ika miyekej kinekiskej nomachtiskej?

4 Matiknemilikan tlen tepaleui. Nochi xiujtin, miyekej akin xkipiayaj inreligión nochiuaj iteixpantijkauan Jehová. Miyekej ikichiuayaj tlen kuajli niman xkuelitayaj kenon tekajkayauaj religiones, niman oksekimej kema kichiuayaj tlen melak xkuajli. Miyekej ononek kikauaskej tlen xueliyaj kikajkauayaj. Ika itlapaleuilis Jehová, uelis kuajli tikmatstoskej ika tikinnextiskej akin kinekij “kipiyaskej nemilistli para nochipa” (Hech. 13:48; 1 Tim. 2:3, 4).

Matikitakan kenon uelis tikinnojnotsaskej akin xtlaneltokaj itech Biblia. (Xkimita párrafos 5 niman 6). *

5. ¿Tlenon kichiua ika sekimej makinekikan techkakiskej?

5 Kuajli matitenotsakan niman matitetlakaitakan. Miyekpa, tlaltikpakchanejkej xsan techkakij tla pampa kinekij kimatiskej tlenon tikteijlitinemij, yejuamej noijki techkakij pampa kuelitaj kenon tikinnojnotsaj. Melak kuelitaj ika kualtsin tikinnotsaj, ika tikintlakaitaj niman ika tikimititiaj ika tiknekij tikinpaleuiskej. Xtikinchiualtiaj matechkakikan, tikyejyekouaj tikasikamatiskej tlenon kinemiliaj itech religión niman tleka ijkon kinemiliaj. Sekimej xkuelitaj tlajtoskej itech religión iuan yakaj akin xkixmatij. Oksekimej xkuajli kitaj ijkuak kintlajtoltiaj tlenon kinemiliaj itech toTajtsin. Niman oksekimej pinauij makimitakan kipoujtokej Biblia, niman más tla nemij iuan se iteixpantijkauj Jehová. Yejua ika, tejuamej tiknekij tikasikamatiskej kenon nomachiliaj (2 Tim. 2:24).

6. ¿Kenon kichiuiliaya Pablo niman ijkon nochimej makinekikan kikakiskej, niman kenon noijki uelis ijkon tikchiuaskej?

6 ¿Tlenon uelis tikchiuaskej tla tikitaj ika yakaj xkuelkaki ijkuak titlajtouaj itech Biblia, itech toTajtsin noso itech religión? Matikchiuakan ken Pablo, itech okse tlemach matitlajtokan. Ijkuak okinnojnots judíos, Pablo okikuik Biblia niman ijkon kintlanemililtis. San ika, ijkuak okinnojnots filósofos griegos ne Areópago, yejua xkeman okijto ika tlen kijtotoya kikixtijtoya ipan Biblia (Hech. 17:2, 3, 22-31). ¿Kenon uelis tikchiuaskej ken Pablo? Tla tiknextiaj yakaj akin xtlaneltoka itech Biblia, kanaj nonekis xtikteneuiliskej Biblia ijkuak iuan tonojnotstoskej. Tla tikitaj ika yakaj xkuajli nomachilia ijkuak tikititiaj Biblia pampa xkineki makitakan, kuakon, matikititikan tlaxeloltin itech Biblia ipan tocelular noso ipan totableta.

7. Itech tlen kijtoua 1 Corintios 9:20-23, ¿tlenon nonekis tikchiuaskej niman ijkon tikchiujtoskej ken Pablo?

7 Matiteasikamatikan niman matitekakikan. Noneki tokojtiliskej tikasikamatiskej tleka miyekej tlamantik ken tlanemiliaj (Prov. 20:5). Oksejpa matitlanemilikan itech Pablo. Yejua judío katka, kuakon, uelis tikijtoskej ika okitak kenon kinnojnotsas akin xjudíos katkaj, akin xitlaj kimatiyaj noso achijtsin kimatiyaj itech Jehová niman itech Biblia. Tejuamej noijki tikimasikamatiskej akin tikinnojnotsaj tla titetlajtoltiaj kenon tlanemiliaj akin ompa chantij, kanaj nonekis tiktlajtoltiskej se tokniuj akin youejkauj ompa tenojnotstinemi (xpoua 1 Corintios 9:20-23).

8. ¿Kenon uelis tipeuaskej iuan yakaj tonojnotsaskej?

8 Tiknekij tikinnextiskej akin kipiyaj kuajli inyojlo niman ijkon tikinmachtiskej (Mat. 10:11). Uelis tikinnextiskej yejuin tlaltikpakchanejkej tla tikinkauiliaj makijtokan tlenon  kinemiliaj niman tla kuajli tikinkakij. Se tokniuj akin chanti Inglaterra kintlajtoltia akin kinnojnotsa tlenon kinemiliaj noneki se kichiuas tla kineki yolpakis iuan ixnamik, tla kineki kuajli kinmachtis inkoneuan noso tla kineki kuajli kixnamikis tlen ouijtika. Sakin ika kinankiliaj, tokniuj kintlajtoltia: “¿Tiknemilia ika yejuin tlen onoijkuilo yeuejkaui uelis techpaleuis?”. Kuakon, kimititia ipan iteléfono seki tlaxeloltin itech Biblia, san ika, xkimijlia tla kimititijtika Biblia.

MATIKINNOJNOTSAKAN ITECH ITLAJ TLEN YEJUAMEJ KIXMATSTOKEJ

9. ¿Kenon uelis tikinpaleuiskej akin xkinekij tlajtoskej itech toTajtsin?

9 ¿Kenon uelis tikinpaleuiskej akin xkinekij tlajtoskej itech toTajtsin? Uelis tikinnojnotsaskej itech itlaj tlen yejuamej kixmatstokej. Miyekej melak kuelitaj tlen onka ipan tlaltikpaktli. Kuakon, uelis tikimijliskej: “Kanaj tikmatstika ika miyekej ixtlamatkej youel yokichijchiujkej miyek tlemach pampa yokixkopinkej tlen onka ipan tlaltikpaktli. Akin kinchijchiuaj micrófonos kitaj kenon tlachijchiujtli tonakas, niman akin kinchijchiuaj cámaras kitaj kenon tlachijchiujtli toixtololo. ¿Tejua tlenon tiknemilia? ¿Akinon itech ueltokej yejuin ixtlamatkej?”. Sakin, tla kuajli yotijkakej, uelis tikijliskej: “Melak onechmojkatlachialti tlen yeuejkaui okijto se tlakatl. Yejua otetlajtolti tla xueli tlakaki akin otechtlalili tonakas niman tla xueli tlachia akin otechtlalili toixtololo. Sakin, yejuin tlakatl okijto ika akin techmakatika tlamachilistli yejua akin okichijchiujka nochi yejon. Sekimej ixtlamatkej noijki ijkon yokijtokej” (Sal. 94:9, 10). Kuakon, uelis tikititiskej se video itech jw.org® tlen onka ipan serie “Opiniones sobre el origen de la vida”, itech sección “Entrevistas y experiencias” (xuiya kampa kijtoua PUBLICACIONES > VIDEOS). Noso uelis tikmakaskej amatlajkuilojli ¿Es la vida obra de un Creador? noso amatlajkuilojli El origen de la vida. Cinco cuestiones dignas de análisis.

10. ¿Kenon uelis tipeuaskej iuan tonojnotsaskej akin xkineki tlajtos itech toTajtsin?

10 Miyekej kinekij más kuajli nemiskej ika tlayekapan. San ika, miyekej kimakasij tla ajsis tonajli ijkuak popoliuis yejuin tlaltikpaktli noso tla xok uelis nikan tichantiskej. Se tlayekanketl ipan circuito akin ualeua Noruega kijtoua ika sekimej akin xkinekij tlajtoskej itech toTajtsin kema kinektokej tlajtoskej itech tlen panotika ipan tlaltikpaktli. Tokniuj kachtopa tetlajpaloua niman sakin tetlajtoltia: “¿Tiknemilia más kuajli tinemiskej ika tlayekapan? ¿Akinon tiknemilia uelis tlayektlalis?  ¿Tiknemilia ika políticos, científicos noso yakaj okse?”. Niman sakin ika kuajli kikaki ken tlanankiliaj, tokniuj kipoua se tlaxelojli itech Biblia kampa nesi ika kuajli tinemiskej ika tlayekapan. Sekimej kinmojkatlachialtia ika Biblia kijtoua ika tlaltikpaktli xkeman popoliuis niman ika akin kichiuaj tlen kuajli nochipa ipan chantiskej (Sal. 37:29; Ecl. 1:4).

11. a) ¿Tleka noneki tikyejyekoskej xsan itech se tlemach titlajtoskej imiuan nochimej? b) Itech tlen okijto Pablo ipan Romanos 1:14-16, ¿tlenon noneki tikchiuaskej?

11 Melak kuajli tla xsan itech se tlemach titlajtouaj imiuan nochimej. ¿Tleka? Pampa tinochimej titlamantikej. Kanaj yakaj melak kuelitas tlajtos itech itlaj, san ika, kanaj okse xkuelitas yejon. Sekimej kinektokej tlajtoskej itech toTajtsin noso itech Biblia, san ika, oksekimej kanaj más kinekiskej techkakiskej tla tipeuaj titlajtouaj itech okseki tlemach. Maski san kenon, noneki tikinnojnotsaskej nochimej tlaltikpakchanejkej (xpoua Romanos 1:14-16). Maka keman matikilkauakan ika Jehová yejua akin kichiua ika akin kitlasojtlaj tlen melajki makinekikan kitlakamatiskej (1 Cor. 3:6, 7).

¿KENON TIKINNOJNOTSASKEJ AKIN UALEUAJ ASIA?

Miyekej tokniuan kinpaleuiyaj akin ualeuaj okseki países kampa xkipiyaj se religión. Kimititiaj ika Biblia uelis kinpaleuis. (Xkimita párrafos 12 niman 13).

12. ¿Tlenon uelis tikchiuaskej niman ijkon tikinnojnotsaskej akin ualeuaj Asia niman xtlaneltokaj itech toTajtsin?

12 Ipan nochi tlaltikpaktli, tokniuan kinnextiaj akin ualeuaj Asia. Sekimej ualeuaj kampa tekiuajkej xkitekauiliaj manoueyichiua toTajtsin. Ipan seki países tlen nokauaj Asia, miyekej xkeman kinemiliaj tla nemi yakaj akin nochi okichijchiuj. Sekimej kuelitaskiaj kimatiskej okseki niman kinekij makinmachtikan itech Biblia. Oksekimej, kachtopa kanaj xmás kinekij kimatiskej yejon. ¿Kenon uelis tikinnojnotsaskej? Sekimej tokniuan yokitakej ika melak tepaleui ijkuak peuaj tlajtouaj itech okse itlaj niman ijkuak kimititiaj ika kinekij kinpaleuiskej, niman sakin uelij kimijliaj kenon yokinpaleui se tlaxelojli itech Biblia.

13. ¿Tlenon uelis kichiuas ika miyekej makinekikan matikinnojnotsakan itech Biblia? (Xkita tlaixkopinajli tlen onka ixpan yejuin revista).

13 Miyekej kinyoltilana ika Biblia melak techpaleuiya ipan tonemilis (Ecl. 7:12). Se tokniuj akin chanti Nueva York, akin komintlajpaloua akin tlajtouaj chino mandarín, kijtoua: “Ninokojtilia nikinkakis niman nikimititis ika nikneki nikinpaleuis. Tla nikita ika yakaj san kemach nikan youajnochantiko, niktlajtoltia: ‘¿Itimomatstika nikan tichantis? ¿Yotiknexti tekitl? ¿Kuajli mitsnotsaj akin nikan chanejkej?’”. Kemantika, yejuin kichiua ika sekimej makinekikan makinnojnotsakan itech Biblia. Sakin ika yejuin tokniuj kita ika kuajli yes, kimijlia: “¿Tlenon tiknemilia noneki tikchiuaskej niman ijkon touikaskej imiuan nochimej? ¿Uelis nimitsititis tlen kijtoua Biblia? Nikan kijtoua: ‘Ijkuak yakaj kipeualtia tlauejli kentla kitlaposkia tlen kitsakuilijtika atl; achto ika peuas tlauejli, xuiya’. ¿Tiknemilia ika tlen nikan kijtoua uelis techpaleuis kuajli matouikakan imiuan oksekimej?” (Prov. 17:14, TNM). Tla ijkin titenojnotsaj, uelis tikitaskej akinomej oksejpa kinekiskej techkakiskej.

14. ¿Tlenon kichiua se tokniuj akin chanti kampa kixmatij ken Lejano Oriente niman ijkon kinnojnotsas akin kijtouaj ika xtlaneltokaj itech toTajtsin?

14 ¿Kenon uelis tikinnojnotsaskej akin kijtouaj ika xtlaneltokaj itech toTajtsin? Ne kampa kixmatij ken Lejano Oriente, se tokniuj akin youejkauj ika kinnojnotstinemi akin kijtouaj ika xkipiyaj se religión kijtoua: “Miyekpa, ijkuak nikan kijtouaj ika xtlaneltokaj itech toTajtsin, kijtosnekij ika kinemiliaj ika xnoneki manoueyichiuakan tajtsitsintin. Kuakon, nikimijlia ika nejua noijki niknemilia ika miyekej tajtsitsintin xmelajkej, ika san tlakamej yokinchijchiujkej. Miyekpa, nikinpouilia Jeremías 16:20, kampa kijtoua: ‘¿Sen tlakatl uelis  kinochijchiuilis imindioses? ¡Tla ijkon, on melauak xejuamej dioses!’. Sakin nikintlajtoltia: ‘¿Kenon uelis tikmatiskej akinon yemelak toTajtsin niman akinomej ka?’. Nikinkaki kenon nechnankiliaj niman nikinpouilia Isaías 41:23, kampa kijtoua: ‘Xtechijlikan tlinon nochiuas más sakin, para tikmatiskej ika melauak nendioses’. Kuakon, nikimititia itlaj tlen Jehová yokijto kichiuas ika tlayekapan”.

15. ¿Tlenon tiuelij itech se tokniuj akin chanti Asia Oriental?

15 Matikitakan tlenon kichiua se tokniuj akin chanti Asia Oriental ijkuak oksejpa komintlajpaloua tlaltikpakchanejkej. Yejua kijtoua: “Nikimititia kenon Biblia yemelak techpaleuiya, nikimititia teotlajtoltin tlen yonochiujkej niman nikintomilia kenon tlachijchiujtli universo. Sakin nikinpaleuiya makitakan ika nochi yejon kiteititia ika nemi se toTajtsin akin nochi okichijchiuj niman akin melak tlamachilise. Ijkuak nikita ika yejuamej kasikamatij ika kanaj kema nemi se toTajtsin, nikimititia tlen kijtoua Biblia itech Jehová”.

16. Itech tlen kijtoua Hebreos 11:6, ¿tleka noneki ika akin tikinmachtijtokej matlaneltokakan itech toTajtsin niman itech Biblia, niman kenon uelis tikinpaleuiskej?

16 Ijkuak tikinmachtijtoskej itech Biblia akin xkipiyaj se religión, nochipa noneki tikinpaleuiskej makineltokakan ika yemelak nemi toTajtsin (xpoua Hebreos 11:6). Noijki noneki tikinpaleuiskej matlaneltokakan itech Biblia. Yejua ika, kanaj nonekis miyekpa imiuan tomachtiskej seki tlamachtiltin. Ijkuak tikinmachtiskej, kanaj nonekis tikitaskej tlenon techititia ika Biblia yemelak iTlajtol toTajtsin. Kanaj uelis imiuan tomachtiskej kenon seki teotlajtoltin yonochiujkej, kenon Biblia xnopopoloua ijkuak tlajtoua itech ciencia niman itech historia, noso uelis tikitaskej kenon melak tepaleui Biblia.

17. ¿Tlenon uelis panos tla nochimej tikintlasojtlaj?

17 Ijkuak tikintlasojtlaj akin kipiyaj se religión niman akin ka, tikinpaleuiyaj manochiuakan inomachtijkauan Cristo (1 Cor. 13:1). Tiknekij tikinmachtiskej pampa tiknekij tikimititiskej ika toTajtsin techtlasojtla niman ika kineki matiktlasojtlakan. Sejse xiuitl, noapolaktiaj miyekej akin xkinekiyaj nemiskej ipan se religión noso akin xmás kinekiyaj nomachtiskej, san ika, yopeujkej kitlasojtlaj toTajtsin. Yejua ika, maka matosiaujkauakan, matikteititikan ika nochimej tikintlasojtlaj niman ika tiknekij titepaleuiskej. Matikinkakikan niman matikyejyekokan tikimasikamatiskej. Ika tlen tikchiuaj, matikimititikan kenon kichiuaskej ken Cristo.

TLAKUIKAJLI 76 ¿Kenon timomachilia?

^ párr. 5 Melak yomiyekiyakej akin xkipiyaj se tlaneltokijli noso se religión. Yejuin tlamachtijli techititis kenon tikinnojnotsaskej niman kenon tikinpaleuiskej matlaneltokakan itech Biblia niman itech Jehová.

^ párr. 1 Yonoitak ika miyekej akin xkipiyaj se religión chantij Albania, Alemania, Australia, Austria, Azerbaiyán, Canadá, China, Corea del Sur, Dinamarca, España, Francia, Hong Kong, Irlanda, Israel, Japón, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza niman Vietnam.

^ párr. 53 TLEN NESI IPAN TLAIXKOPINAJLI: Se tokniuj akin tekiti hospital kinojnotsa se tlakatl akin noijki ompa tekiti. Sakin, yejuin tlakatl kalaki ipan jw.org.