Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

¿Uelis tinemiskej se tonajli ijkuak xok onias tlen xkuajli?

¿Uelis tinemiskej se tonajli ijkuak xok onias tlen xkuajli?

¿Kanaj kemantika tejua noso se mochanejkauj yomexchiuilijkej itlaj tlen xkuajli? ¿Mitsmojtia tla ijkon mopan nochiuas? Noijtoua ika tlen xkuajli melak kijtlakoua tonemilis niman nochiua ipan nochi tlaltikpaktli. Matikitakan sekimej neskayomej.

NOUIJSOKIJ IPAN KAJLI NIMAN TECHIUALTIAJ TEUAN MANOTEKAKAN. Itech tlen okijto Naciones Unidas ika “se siuatl itech yeyimej siuamej yokichiuili itlaj tlen xkuajli ixnamik kemantika”. Teyolkoko tikijtoskej, ika “nonemilia ika ipan nochi tlaltikpaktli, se siuatl itech makuijli siuamej ueliskiaj kichiuiliskej tlen xkuajli noso kichiualtiskej teuan manoteka”.

TLEN XKUAJLI NOCHIUA KIAUAK. Ipan Estados Unidos nonemilia ika kanaj nemij ipantsin treinta mil bandas niman pandillas tlen kichiuaj melak xkuajli. Niman ipan Latinoamérica, kanaj se itech yeyi tlaltikpakchane yokichiuilijkej itlaj tlen xkuajli.

NOMIKTILO. Ipan nochi tlaltikpaktli, nonemilia ika san ipan xiuitl 2012 kanaj tlajko millón tlaltikpakchanejkej okinmiktijkej, melak miyekej xijkon ken akin omijkej ipan guerras. Ipan Centroamérica niman ipan países itech África melak miyekej akin omijkej (26 niman 30 yomijkej itech 100,000 tlaltikpakchanejkej itech se país). Ipan Latinoamérica, ipantsin cien mil tlaltikpakchanejkej okinmiktijkej ipan se xiuitl, kanaj cincuenta mil san ipan país Brasil. ¿Uelis popoliuis tlen xkuajli nochiua?

¿UELIS POPOLIUIS TLEN XKUAJLI?

¿Tleka miyekan nochiua tlen xkuajli? Onka miyek tlemach tlen ipampa nochiua tlen xkuajli, ken nemij tlatlamantikej noso sejsenekamej tlaltikpakchanejkej, sekimej kipiyaj tomin niman oksekimej ka, nemij akin xkitlasojkaitaj innemilis oksekimej, kitekitiltiaj drogas, tlauanij, ijkuak kokonej kitaj kenon nouisokij akin uejueyimej niman noijki pampa nesi ika xtlaj kinchiuiliaj akin kichiuaj tlen xkuajli.

Matikmatstokan ika onka ipan tlaltikpaktli kampa xok miyek nochiua tlen xkuajli. Se neskayotl, ueyikalpan itoka São Paulo ipan Brasil, kampa melak miyekej nemij tlaltikpakchanejkej, kanaj 80 % ika miyekej xok mikij ijkon ken xiujtin tlen youajpanokej. Maski ijkon, ipan yejon ueyikalpan ok onka melak miyek tlen xkuajli itech nochi tlemach. Kech ika miyekej kinmiktiaj ok ajsi kanaj 10 itech 100,000 tlaltikpakchanejkej. Kuakon, ¿tlenon noneki niman ijkon mapopoliui tlen xkuajli?

Tlaltikpakchanejkej noneki itlaj makichiuakan niman ijkon uelis popoliuis tlen xkuajli, ken makipatlakan ken tlanemiliaj niman ken noyekanaj. Akin kichiuaj tlen xkuajli noneki nopatlaskej, xok noueyimatiskej, xok kileuiskej miyek tlemach niman xok tlanemiliskej san intechkopa. Tla kichiuaj ijkon, peuas tetlasojtlaskej niman kintlakaitaskej oksekimej niman najmanaskej itech oksekimej.

¿Tlenon uelis kipaleuis se tlaltikpakchane makipatla nochi yejon? Xtlanemili itech tlen Biblia temachtia:

  • “Ijkuak tiktlakamatij itlanauatiluan Dios, sa no yejua tiktlajsojtlaj” (1 Juan 5:3).

  • “Tikmojkaitas Jehová kijtosneki tiktlauelitas tlen xkuajli” (Proverbios 8:13). *

 Tlasojtlalistli itech toTajtsin niman mojkaitalistli uelis kinyoleuas tlaltikpakchanejkej xkuakualtin makipatlakan innemilis, san ika, xsan nesiskiaj kentla kipatlaskiaj innemilis, noteititia itech nochi tlen kichiuaj. San ika ¿yemelak uelis nopatlaskej?

Matitlanemilikan itech Alex, * akin chanej Brasil, akin ikipiya 19 xiuitl ika tsauktok ipampa miyek tlemach tlen okichiuj. Ipan xiuitl 2000 onochiuj iteixpantijkauj Jehová sakin ijkuak yonomachtijka Biblia. ¿Melauak yokipatlak tlen kichiuaya ipan inemilis? Kema, niman Alex melak kajmana itech nochi tlen okichiuj. Yejua noijki kijtoua: “Aman melak niktlasojtla toTajtsin pampa yonikmat ika melauak yonechtlapopolui. Pampa melak niktlasojtla Jehová niman niktlasojkamachilia tlen yokichiuj nopampa, yonechpaleui maninopatla”.

César, akin noijki chanti Brasil, itech 15 xiuitl tetlachtekilijtinemiya. ¿Tlenon okipaleui manopatla? Ijkuak ok tsauktoya, iteixpantijkauan Jehová okinojnotsatoj niman ijkon ken Alex, okiseli nomachtis Biblia. César kijtoua: “Aman onikasikamat tleka ninemi niman opeuj niktlasojtla Jehová niman nikmojkaita, kijtosneki ika xok nikchiuas tlen xkuajli niman xnikyolkokos, Jehová. Melak yonechititijka iueyi itlasojtlalis ika yejon niknekiya niktlasojkamachilis. Tetlasojtlalistli niman mojkaitalistli itech toTajtsin onechpaleuijkej manikpatla nonemilis”.

Xmomachti kenon uelis tinemis ipan se tlaltikpaktli kampa xok onias tlen xkuajli.

¿Tlenon tomachtiaj itech yejuin neskayomej? Ika Biblia ueli kipatla innemilis tlaltikpakchanejkej, ijkuak kinpatilia ken tlanemiliaj (Efesios 4:23). Alex, akin yotikteneujkej, kijtoua: “Tlen oniuel itech Biblia kentla yeskia chipauak atl tlen nexchipauaya. Yolik ika yolik okichipaujtia notlamachilis. Xkeman oniknemili ika uelis kipopoloskia yejuin tlanemililtin”. Ijkuak tiktemiltiaj totlamachilis itech nochi tlen chipauak temachtia Biblia, tochipauaj itech nochi tlen xkuajli. iTlajtol toTajtsin ueli kichiua yejon (Efesios 5:26). Yejua ika, hasta akin nexikolejkej niman xkuakualtin tlaltikpakchanejkej uelis tetlasojtlaskej niman nochiuaskej yolseujkej (Romanos 12:18). Niman ijkuak kitlakamatij tlen kijtoua tlajtolyekanalistin itech Biblia, nemij ika inyojlo (Isaías 48:18).

Ipantsin ocho millones iteixpantijkauan Jehová tlen nemij ipan 240 países niman territorios yokimatkej kenon xok onias tlen xkuajli. Maski sesejneka noso tlatlamantik kampa ualeuaj niman maski sekimej kipiyaj tomin niman oksekimej ka, youelkej kitlasojtlaj toTajtsin niman kimojkaitaj. Niman youelkej notlasojtlaj niman san sekan nemij ika yolseuilistli ken se familia (1 Pedro 4:8). Yejuamej kuajli kiteititiaj ika uelis tinemiskej ipan se tlaltikpaktli kampa xok onias tlen xkuajli.

INISIUJ TONAJLI IJKUAK TLAMIS TLEN XKUAJLI

Biblia techijlia ika sa achijtsin poliui ijkuak toTajtsin kichipauas tlaltikpaktli itech nochi tlen xkuajli. Yejuin tlaltikpaktli kampa nochiua tlen xkuajli san kichia “tonajli ijkuak [Jehová] kintlajtlakolmakas niman kinxoxotonis nochimej on xyolchipajkej tlakamej” (2 Pedro 3:5-7). Xok nemis akin kintlajyouiltis tlaltikpakchanejkej. San ika ¿kenon tikmatstokej ika toTajtsin kineki kipopolos tlen xkuajli?

Biblia kijtoua ika Jehová “kitlauelita akin kuelita kichiuas tlen xkuajli” (Salmo 11:5). ToTajtsin akin okichijchiuj nochi tlen onka kitlasojtla yolseuilistli niman tlen melajki (Salmo 33:5; 37:28). Ika yejon toTajtsin xkikauilis nochipa maonia tlen xkuajli.

Kema, yejkos tonajli ijkuak ipan tlaltikpaktli onias yolseuilistli (Salmo 37:11; 72:14). ¿Xtikuelistaskia tikmatis tlenon noneki tikchiuas niman ijkon tinemis ipan se tlaltikpaktli kampa xok onias tlen xkuajli?

^ párr. 14 Seki tokayomej yonopatlakej.