Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

 TLAMACHTIJLI 50

Jehová techmakixtia

Jehová techmakixtia

“Noneki nochimej kinmakaskej tlamakaualistli” (LEV. 25:10).

TLAKUIKAJLI 22 ¡Mayejko Tekiuajyotl!

TLEN TIKITASKEJ *

1, 2. a) ¿Tlen iluitl nochiua ipan seki países? (Xkita recuadro “ ¿Tlenon katka Jubileo?”). b) ¿Itech tlenon otlajto Jesús ipan Lucas 4:16-18?

IPAN seki países, nochiua se iluitl ijkuak intekiuaj kajxiltia 50 xiuitl ika tlayekana. Miyekej kixmatij yejon iluitl ken jubileo, niman yejuin iluitl uelis uejkauis se tonajli, se semana noso más tonaltin. San ika, san ontlami niman tlaltikpakchanejkej kilkauaj kenon opajkej.

2 Ipan yejuin tlamachtijli, titlajtoskej itech okse jubileo, niman yejuin Jubileo hasta más kuajli xijkon ken tlen kichiuayaj israelitas ijkuak panouaya 50 xiuitl. Jubileo tlen kichiuayaj israelitas uejkauiya se xiuitl niman kijtosnekiya ika kalpan kipiaya makixtilistli. ¿Tleka noneki matomachtikan yejuin? Pampa techilnamiktia itlaj tlen yokichiuj Jehová niman ijkon matikpiyakan makixtilistli tlen xkeman tlamis. Jesús otlajto itech yejon makixtilistli, tlen hasta aman iuelis techpaleuis (xpoua Lucas 4:16-18).

Ipan Israel, Jubileo melak teyolpaktiaya, niman akin tlakeualtin katkaj nokuepayaj inchan niman nosentlaliayaj imiuan inchanejkauan. (Xkita párrafo 3). *

3. Itech tlen kijtoua Levítico 25:8-12, ¿kenon israelitas kinpaleuiaya Jubileo?

3 Uelis kuajli tikasikamatiskej tlen Jesús okijtosnek ijkuak otlajto itech makixtilistli tla tikitaj tlen toTajtsin okinnauati makichiuakan israelitas ipan Jubileo. ToTajtsin okimijli: “Ipan on 50 xipan nochiuas tlatiochijtli. Ipan on xipan noneki nochimej kinmakaskej tlamakaualistli para nochimej yejuan chantij ipan on país. On xipan nochiuas sen xipan ijkuak nochimej yejuan esclavos nokauaskej tlamakaualtin. Nochimej on tlakamej yejuan okinamakakaj imintlal, on tlajli oksejpa inyaxka yes, noso inyaxka yes iminfamilia” (xpoua Levítico 25:8-12). Ipan tlamachtijli tlen youajpanok, otikitakej kenon kinpaleuiaya  israelitas noseuiskej nochi sábados. Aman tikitaskej kenon kinpaleuiaya Jubileo. Matikonnemilikan ika se israelita onotlaneuijka niman ononek kinemakas itlal niman ijkon uelis tlatlaxtlauas. Ipan Jubileo, kikuepiliayaj itlal. Kuakon, oksejpa itlatki katka yejon tlajli niman sakin ueliskia kinpanoltilis ikoneuan. Noso, matitlanemilikan itech se israelita akin xmiyek kipiaya tomintsin, pampa ononek kitlaxtlauas tlen kiteuikiliaya, kanaj okinemakak se ikoneuj ken tlakeuajli noso kanaj hasta sa no yejua ononemakak. Ipan xiuitl tlen noixmatiya ken Jubileo, yejon tlakeuajli nokuepaya imiuan ichanejkauan. Ijkon, nochimej akin tlakeualtin katkaj kimatstoyaj ika ajsiskia se tonajli ijkuak kinmakixtiskiaj. ¿Xmelak ika Jehová najmanaya inpampa itekipanojkauan?

4, 5. ¿Tleka noneki tomachtiskej itech Jubileo tlen nochiuaya Israel?

4 ¿Kenon noijki tepaleuiaya Jubileo tlen nochiuaya Israel? Jehová okijto: “Ijki xnemiskej mayankej nemotsajlan pampa nemoTEKO Dios mechtiochiuas ipan on tlajli yejuan yejua mechmakas ken herencia” (Deut. 15:4). Tikitaj ika yeuejkaui xijkon panouaya ken aman. Ipan yejuin tonajli, akin kipiya tomin más notomintijtiuj niman akin xitlaj kipiya más xitlaj kipiya.

5 Akin tikchiuaj ken Cristo xok tiktlakamatij Tlanauatijli tlen okimakakej Moisés. Yeuejkaui, israelitas kinmakauayaj intlakeualuan, kintekuepiliayaj tlaltin niman xok kitetlajtlaniliayaj makinkuepilikan tlen kinuikiliayaj (Rom. 7:4; 10:4; Efes. 2:15). Maski xok tiktlakamatij Tlanauatijli, kema noneki tomachtiskej itech Jubileo. ¿Tleka? Pampa techilnamiktia ika toTajtsin noijki yotechmakixti, ijkon ken Jubileo kinmakixtiaya israelitas.

JESÚS OKITEIJLI IKA ONIAS MAKIXTILISTLI

6. ¿Itech tlenon noneki matechmakixtikan?

6 Tinochimej noneki matechmakixtikan itech tlajtlakojli. Ipampa tlajtlakojli, tejuamej tiueuentsintiaj, tikualoj niman timikij. Tikasikamatij ika melak techijtlakoua tlajtlakojli ijkuak toitaj ipan teskatl noso ijkuak tiauej kampa tepajtiketl pampa tikualoj. Noijki tiajmankamikij ijkuak tikchiuaj se tlajtlakojli.  Apóstol Pablo okijto: “In tlanauatijli de tlajtlakojli yejuan onkaj ipan notlalnakayo, nechpiya ken nitsakutikaj”. Noijki okijto: “¡Lástima de nejua! ¿Akinon tej, nechmakixtis itech notlalnakayo yejuan nechuika ipan mikilistli?” (Rom. 7:23-25).

7. ¿Tlenon okijto Isaías itech makixtilistli?

7 Melak tiyolpakij tikmatiskej ika Jehová okitak kenon techmakixtiskia itech tlajtlakojli. Jesús kichiuaskia se tekitl tlen melak ueyi kijtosnekiskia. Ipan siglo 8 i.x.x. 1, teotlajtoketl Isaías otlajto itech se makixtilistli tlen sakin nochiuaskia, yejuin makixtilistli melak tepaleuiskia xijkon ken Jubileo tlen kipanoltiayaj israelitas. Isaías okijkuilo: “IEspíritu toTEKO nopan nemi, pampa yejua yonechtlapejpenij para nias nikinmijlis on mayankej on kuajli tlajtojli, para nikimpajtis on yejuan noyolkokouaj, para nikinmachistis ika kinmakauaskej on yejuan okinuikakej” (Is. 61:1). Matikitakan itech akinon tlajtoua yejuin teotlajtojli.

8. ¿Itech akinon tlajtoua teotlajtojli tlen okijto Isaías?

8 Yejon teotlajtojli tlen tlajtoua itech se makixtilistli opeuj nochiua sakin ika Jesús opeuj tenojnotsa. Ijkuak oyaj ipan “on kalpan Nazaret kampa onoskaltij” niman “okalak ipan on sinagoga”, yejua okinpouili judíos sa no yejua teotlajtojli tlen okijkuilojka Isaías. Yejuin teotlajtojli tlajtoua itech Jesús, ika yejon, yejua okijto: “On iEspíritu toTEKO nopan nemi, pampa onechkalaktij ipan notekiu para nikinmachistis on mayankej tlakamej on kuajli tlajtojli yejuan kiteijlia ken Dios temakixtia. Onechajtitlan nikimpaktis on yejuan noyolajmanaj, para nikintitis ika Dios uelis kinmanauis on yejuan Satanás yokinnoyaxkatijka, para nikiminmakas intlachalis on ciegos, niman para nikiminmanauis on yejuan tlajyouiyaj. Onechajtitlan para niktemachistis ika yoyejkok on tonaltin ijkuak Dios ikan iteiknelilis kintiochiuas on yejuan ualaskej itech” (Luc. 4:16-19). ¿Kenon okichiuj Jesús yejuin teotlajtojli?

AKIN KACHTOPA OKINMAKIXTIJKEJ

Ipan se sinagoga tlen onkatka Nazaret, Jesús kijtoua ika oniaskia se makixtilistli. (Xkimita párrafos 8 niman 9).

9. ¿Itech tlenon kinekiyaj miyekej tlaltikpakchanejkej makinmakixti Jesús?

9 Ipan kachtopa siglo, tlaltikpakchanejkej opeuj kiseliaj yejon makixtilistli tlen okiteneujka Isaías niman tlen Jesús okipouj. Jesús okiteasikamachilti yejuin ijkuak okijto: “Amantsin nikan nemixpan onocumpliroj on tlen kijtoua in Yektlajkuilojli” (Luc. 4:21). Miyekej akin okikakej Jesús kanaj kinekiyaj manopatla akin kinyekanaya pampa xok kinekiyaj makinyekanakan romanos. Kanaj tlanemiliayaj ken on omemej tlakamej akin okijtokej: “Tejuamej  tikuitiayaj yejua kimakixtis in país de Israel” (Luc. 24:13, 21). San ika, tikmatstokej ika Jesús xokimijli inomachtijkauan makimixnamikikan romanos. Jesús hasta okimijli: “Xmakakan César on tlen yejua iyaxka” (Mat. 22:21). Kuakon, ¿kenon Jesús okinmakixti tlaltikpakchanejkej ipan yejon tonaltin?

10. ¿Itech tlenon otemakixti Jesús?

10 Ikoneuj toTajtsin okinpaleuiko tlaltikpakchanejkej mamakisakan. ¿Itech tlenon? Kachtopa, okinmakixti itech tlen temachtiayaj akin tlayekanayaj ipan tlaneltokiltin. Miyekej judíos melak miyek costumbres kichiuayaj niman noijki kineltokayaj tlen xmelauak (Mat. 5:31-37; 15:1-11). Akin kijtouayaj tlayekanayaj ipan tlaneltokiltin nion xkitekichiuiliayaj toTajtsin, yejon tlayekankej xkasikamatiyaj tlen toTajtsin kinekiya. Pampa xokiselijkej Mesías, yejuamej xokasikamatkej tlen kinekiya Jehová niman yejua xokintlapopolui (Juan 9:1, 14-16, 35-41). Jesús okimititi akin yolyemankej kenon makisaskiaj pampa okinmachti tlen melauak niman okimititi tlenon kichiuaskiaj (Mar. 1:22; 2:23–3:5).

11. ¿Itech tlenon noijki otemakixti Jesús?

11 Ika ome, Jesús ouel okichiuj ika tlaltikpakchanejkej mamakisakan itech tlajtlakojli. Pampa Jesús okitemakak inemilis, toTajtsin uelis kintlapopoluis akin yemelak tlaneltokaj itech tlen Jesús okichiuj topampa (Heb. 10:12-18). Jesús okijto: “Tla nejua yejuan niiKoneu Dios nemechmanauis, nemejuamej melauak nennemiskej tlamakaualtin intech nemotlajtlakoluan” (Juan 8:36). Yejon manauilistli noso makixtilistli tlen okijto Jesús melak ueyi kijtosneki xijkon ken tlen israelitas kipiayaj ipan Jubileo. San matikonnemilikan yejuin, tla yakaj kimakixtiayaj ipan Jubileo, yejua sakin oksejpa ueliskia yes se tlakeuajli, niman ajsiskia tonajli ijkuak mikiskia.

12. ¿Akinomej kachtopa okiselijkej yejon makixtilistli tlen okiteneuj Jesús?

12 Ipan Pentecostés itech xiuitl 33, Jehová okintlapejpeni ika espíritu santo akin apóstoles katkaj niman oksekimej akin melajkanemiyaj. Okijto ika yejuamej yonochiujkaj ikoneuan, ijkon, yejuamej ueliskiaj yoliuiskej niman tlayekanaskej iuan Jesús ne iluikak (Rom. 8:2, 15-17). Yejuamej akin kachtopa okiselijkej yejon makixtilistli tlen okiteneuj Jesús ijkuak “okalak ipan on sinagoga” ne Nazaret. Tokniuan tlapejpeniltin xok kineltokayaj tlamachtiltin tlen xmelajkej, niman xok kichiuayaj costumbres tlen tlayekankej judíos ipan tlaneltokiltin san yokinejnemilijkaj. ToTajtsin noijki kimitaya ika yejuamej  xok kipiayaj yejon tlajtlakojli tlen kichiua matimikikan. Jubileo tlen aman tikteneujtokej opeuj ijkuak okintlapejpenijkej inomachtijkauan Cristo ipan xiuitl 33, niman tlamis hasta ijkuak Jesús yotekiuajtik Mil Xiuitl. ¿Tlenon nochiuas ijkuakon?

OKSEKIMEJ NOIJKI UELIS KIPIYASKEJ MAKIXTILISTLI

13, 14. ¿Akinomej noijki uelis kipiyaskej makixtilistli tlen Jesús okiteneuj?

13 Ipan yejuin tonaltin, nemij melak miyekej tlaltikpakchanejkej akin yolyemankej niman ualeuaj itech nochi países akin nopouaj itech “oksekimej borregos” (Juan 10:16). Jehová xokintlapejpeni matekiuajtikan iuan Jesús ne iluikak, yejua yokijto ika yejuamej uelis nochipa nemiskej ipan tlaltikpaktli. ¿Yejon tlen tejuamej tikchiaj?

14 Itikselijtokej seki tlateochiualistin tlen kiseliskej akin tekiuajtiskej iuan Jesús ne iluikak. Matiknemilikan yejuin, uelis tiktlajtlaniliskej toTajtsin matechtlapopolui pampa tikneltokaj ika Jesús okitemakak inemilis topampa. Ipampa yejon, toTajtsin kuajli techita niman tikpiyaj chipauak totlamachilis (Efes. 1:7; Apoc. 7:14, 15). Maka matikilkauakan ika Jehová noijki yokichiuj maka ok matitlaneltokakan itech tlamachtiltin tlen xmelajkej tlen yeuejkaui tikneltokayaj. Jesús okijto: “Nenkixmatiskej tlen melauak, niman on tlen melauak yejua mechmanauis” (Juan 8:32). Yejuin makixtilistli melak techyolpaktia.

15. ¿Tlen makixtilistli uelis tikseliskej ika tlayekapan, niman tlen tlateochiualistin tikpiyaskej?

 15 Ika tlayekapan uelis tikseliskej se makixtilistli tlen más ueyi. Sa achijtsin poliui, Jesús kipopolos tlaneltokijli tlen xmelauak niman noijki yejon tekiuajkej akin san tlakajkayauaj. ToTajtsin kintlajpiyas itekipanojkauan niman melak kinteochiuas ijkuak nemiskej ipan se xochitlalpan (Apoc. 7:9, 14). Noijki, kinkuiteuas melak miyekej tlaltikpakchanejkej akin yomijkej, yejuamej noijki uelis kitaskej kenon toTajtsin kipopolos tlajtlakojli tlen Adán otechpanoltili (Hech. 24:15).

16. ¿Tlenon panos ijkuak Jesús Tekiuajtitos Mil Xiuitl?

16 Ijkuak Jesús Tekiuajtitos Mil Xiuitl, yejua niman akin iuan tekiuajtitoskej kinpaleuiskej tlaltikpakchanejkej niman ijkon kuajli manouikakan iuan toTajtsin niman maka sa makualokan. ToTajtsin ijkon kinmakixtis tlaltikpakchanejkej, yes ken Jubileo tlen nochiuaya Israel. Nochimej akin melajkanemiskej itech Jehová xok kipiyaskej tlajtlakojli.

Ipan yenkuik tlaltikpaktli, ika toyojlo titekitiskej. (Xkita párrafo 17).

17. Itech tlen kijtoua Isaías 65:21-23, ¿kenon nemiskej itekipanojkauan toTajtsin? (Xkita tlaixkopinajli tlen onka ixpan yejuin revista).

17 Ipan Isaías 65:21-23 (xpoua) kijtoua kenon tichantiskej ipan tlaltikpaktli. Biblia kijtoua ika itekipanojkauan toTajtsin tekitiskej, niman tlen kichiuaskej melak tepaleuis niman techyolpaktis. Uelis kuajli tikmatstoskej ika ijkuak Jesús tlamis tekiuajtis, “nochi tlen onkaj ipan in tlaltikpaktli xok ijtlakauis. Nochi tlajtlamach nomanauis ijkon ken ikoneuan Dios no nomanauiskej” (Rom. 8:21).

18. ¿Tleka uelis tikneltokaskej ika melak kualtsin tlen topan nochiuas?

18 Jehová kuajli okitak ika israelitas matekitikan niman manoseuikan ken noneki, niman yejua noijki ijkon kichiuas imiuan itekipanojkauan ijkuak Jesús Tekiuajtis Mil Xiuitl. Kuajli tikmatstokej ika itekipanojkauan toTajtsin kipiyaskej tiempo niman ijkon kiueyichiuaskej toTajtsin, pampa ijkon ken aman, yejuin kichiua melak matiyolpakikan. Nochimej akin melajkanemij itech toTajtsin melak yolpakiskej pampa kipiyaskej se tekitl tlen kinyolpaktis niman noijki kitekichiuiliskej Jehová.

TLAKUIKAJLI 142 Maka matikmakauakan totlamachialis

^ párr. 5 Ipan Tlanauatijli tlen okimakakej Moisés, Jehová okijto ika ipan Jubileo, israelitas kipiayaj makixtilistli. Akin tikchiuaj ken Cristo xok tiktlakamatij Tlanauatijli tlen okimakakej Moisés, san ika, on Jubileo melak ueyi kijtosneki. Ipan yejuin tlamachtijli, tikitaskej kenon Jubileo techilnamiktia itlaj tlen Jehová yokichiuj topampa niman noijki tikitaskej kenon yejuin uelis techpaleuis.

^ párr. 61 TLEN NESI IPAN TLAIXKOPINAJLI: Ipan Jubileo, kinmakauaj sekimej tlakamej akin tlakeualtin katkaj, aman nokuepaj kampa chantij niman nonextiaj imiuan inchanejkauan.