Ueyi Tlanechikojli iuan Miyekej Países xiuitl 2014, ipan Nueva Jersey (Estados Unidos)

TLEN TOMACHTISKEJ NIMAN TLEN NOTEKITILTIS Abril de 2016

Kenon tikintetekiuiltis amatlajkuiloltin

Kenon tiktetekiuiltiskej revista Amatl Tekakistilijketl niman amoxtli Temachtia Biblia. Xmopaleui itech neskayomej niman ijkon xkijkuilo tlen uelis tiktekitiltis.

TLEN TEPALEUI ITECH ITLAJTOL TOTAJTSIN

Xkinyolchikaua oksekimej ika kuajli tlajtoltin

Yeyimej akin iuan nouika Job xokiyolseuijkej, san ika, kema okichiujkej ika melak manajmana ika tlemach tlen xkuajli okijtokej itech (Job 16-20).

MATINEMIKAN KEN CRISTO

Yenkuik kenon tipeuaskej titenojnotsaskej

Xpeua xtenojnotsa itech tlen tlajtoua Biblia ika yenkuik sección “¿Tlenon kijtoua Biblia?”.

TLEN TEPALEUI ITECH ITLAJTOL TOTAJTSIN

Job xokiseli teijtlakojkej tlanemililtin

Melak sejneka noso tlamantik itlakajkayaualisuan Satanás niman tlen melauak kimachilia Jehová topampa (Job 21-27).

TLEN TEPALEUI ITECH ITLAJTOL TOTAJTSIN

Job se neskayotl itech yolmelaujkanemilistli

Job okijto kitlakamatis itlanauatiluan Jehová itech auilnemilistli niman kichiuas tlen melajki (Job 28-32).

TLEN TEPALEUI ITECH ITLAJTOL TOTAJTSIN

Akin melauak iuan timouika mitsyolchikauas ika itlajtolpaleuilis

Matitetlasojtlakan ken Elihú okitlasojtlak Job akin iuan nouika (Job 33-37).

XMOMACHTI MELAK KUAJLI XTENOJNOTSA

Titenotsaj mayakan ipan ueyi tlanechikojli yeyi tonajli

Tlen xnoneki tikilkauaskej ijkuak tikxeloskej amatsintli itech ueyi tlanechikojli yeyi tonajli. Xmomachti kenon notetekiuiltis.

MATINEMIKAN KEN CRISTO

Tlen noneki tikmatiskej ijkuak tiaskej ipan toueyitlanechikol

Xnemili kenon uelis tikimititis tlasojtlalistli oksekimej ipan ueyi tlanechikojli.