Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

¿Tleka kikauilia toTajtsin maonia tlajyouilistli?

¿Tleka kikauilia toTajtsin maonia tlajyouilistli?

Miyekej notlajtoltiaj tleka melak miyekej tetlauelitaj niman tleka onka miyek tlen xkuajli. Ipan Biblia uelis tiknextiskej tleka aman ijkon nochiujtok.