Xuiya kampa tlen onka ijtik

¿Tikuelitaskia tikmatis tlen melauak?

¿Tikuelitaskia tikmatis tlen melauak?

¿ITECH tlenon? Itech seki tlajtoltilistin tlen melauak noneki matikmatikan, tlen tinochimej totlajtoltiaj. Kanaj tejua noijki yotimotlajtoltijka yejuin:

  • ¿Najmana toTajtsin ijkuak kita tlen topan nochiua?

  • ¿Yejkos tonajli ijkuak xok onias guerras niman tlajyouilistli?

  • ¿Tlenon topan nochiua ijkuak timikij?

  • ¿Oksejpa tikimitaskej akin yomijkej?

  • ¿Kenon noneki tikchiuaskej teoyotl tla tiknekij matechkaki toTajtsin?

  • ¿Kenon uelis tinemiskej ika pakilistli?

¿Kanon tiktejtemoskia tlanankilistli itech yejuin tlajtoltilistin? Onka melak miyek amoxtin tlen kijtouaj ika uelij kinnankiliaj. Miyekej amoxtin xnasikamati tlen kijtouaj. Okseki nesi tepaleui tlen kijtouaj, san ika, san xuejkaui xok tepaleuiaj, kinyektlaliaj niman sakin kinpatlaj.

Onka se amoxtli tlen melak kuajli tenankilia. Jesucristo okijto ipan se teoyotl tlen okichiuili toTajtsin: “Motlajtol yejua tlen melauak” (Juan 17:17). Ipan yejuin tonajli yejuin Tlajtojli kixmatij kentla Biblia. Tikitaskej san ika achijtsin tlajtojli kenon nonankiliskej ika Biblia tlajtoltilistin tlen otikijtokej ijkuak otipeujkej.

 ¿Najmana toTajtsin ijkuak kita tlen topan nochiua?

¿TLEKA IJKON TOTLAJTOLTIAJ? Ipan yejuin tonaltin onka miyek tlemach tlen xkuajli. Miyek tlaneltokiltin tlamachtiaj ika titlajyouiyaj pampa toTajtsin ijkon kineki.

TLEN BIBLIA TEMACHTIA. ToTajtsin xkeman kichiua mapano tlen xkuajli. Job 34:10 kijtoua: “¡Xuelis nonemilis ika toTajtsin akin melauak, kichiua tlen melak xkuajli niman akin nochi ueli kichiua, tetlajyouiltia!”. Pampa ToTajtsin techtlasojtla, kineki kichiuas tlen melak kualtsin topampa, ika yejon, Jesús otechmachti kenon tiktlajtlaniskej ika teoyotl: ‘ToTajtsin akin tinemi ne iluikak [...] Mauajla on tonaltin ijkuak tiknauatis nochi tlakatl. Ipan in tlaltikpaktli on tlakamej makichiuakan on tlen tikneki ijkon ken nochiua ne iluikak’ (Mateo 6:9, 10). ToTajtsin melak najmana topampa, ika yejon, okitemakak ikoneuj niman ijkon melauak manochiua tlen kineki (Juan 3:16).

Noijki xkita Génesis 1:26-28; Santiago 1:13, niman 1 Pedro 5:6, 7.

¿Yejkos tonajli ijkuak xok onias guerras niman tlajyouilistli?

¿TLEKA IJKON TOTLAJTOLTIAJ? Ok melak miyekej miktokej ipan guerras. Niman tinochimej titlajyouiyaj.

TLEN BIBLIA TEMACHTIA. ToTajtsin yokijto ika onias yolseuilistli ipan tlaltikpaktli itech iTekiuajyo —noso itlayekanalis— ipan iluikak, tlaltikpakchanejkej ‘xnomachtiskej kenon tlaixnamikiskej ipan guerra’, niman ‘espadas ika tlaxoponiskej’ (Isaías 2:4). Noijki, toTajtsin kichiuas mapopoliui tlajyouilistli niman nochi tlen xkuajli. Biblia noijki tlajtoua itech kenon nemiskej tlaltikpakchanejkej: “ [ToTajtsin] kimpopolouilis nochi ajmantli, niman xok onias mikilistli, nion chokistli, nion ajmantli, nion kokolistli, pampa nochi tlen onkatka yopanok” (Revelación [Apocalipsis] 21:3, 4).

Noijki xkita Salmo 37:10, 11; 46:9, niman Miqueas 4:1-4.

¿Tlenon topan nochiua ijkuak timikij?

¿TLEKA IJKON TOTLAJTOLTIAJ? Miyek tlaneltokiltin temachtiaj ika ijkuak se miki, nokaua ijtik itlaj tlen ok yoltika. Nemij akin kijtouaj ika akin yomijkej uelij kinchiuiliaj tlen xkuajli akin yoltokej, noso ika toTajtsin kintlajyouiltijtika akin xkuakualtin ika tlitl.

TLEN BIBLIA TEMACHTIA. Ijkuak timikij ompa tlami tonemilis. Eclesiastés 9:5 kijtoua ika “akin yomijkej [...] xok itlaj kimatij”. Xok itlaj kilnamikij, xtlaj kimachiliaj, nion xtlaj uelij kichiuaj, noijki xok uelij kinchiuiliaj tlen xkuajli akin yoltokej, nion xuelij kinpaleuiyaj (Salmo 146:3, 4).

Noijki xkita Génesis 3:19 niman Eclesiastés 9:6, 10.

 ¿Oksejpa tikimitaskej akin yomijkej?

¿TLEKA IJKON TOTLAJTOLTIAJ? Tinochimej tiknekij tinemiskej niman tikpiyaskej pakilistli imiuan akin totlasojtlaj. Ika yejon, tinochimej tiknekij tikimitaskej oksejpa.

TLEN BIBLIA TEMACHTIA. Miyekej tlaltikpakchanejkej akin yomijkej oksejpa yoliuiskej. Jesús okijto ika ‘yejkos on tonajli ijkuak nochimej akin yomijkej kakiskej itlajtol niman kisaskej’ (Juan 5:28, 29). Tlaltikpakchanejkej akin yoliuiskej ipan tlaltikpaktli uelis oksejpa nikan nemiskej niman kitaskej kenon tlaltikpaktli nochiua se xochitlalpan, ijkon ken toTajtsin kinekiya ijkuak otlachijchiuj (Lucas 23:43NM). Ipan yejon kualtsin tonaltin, tlaltikpakchanejkej akin xkeman kikauaskej toTajtsin, xok kualoskej niman kiseliskej nemilistli tlen xkeman tlamis. Biblia kijtoua: “Akin yolmelaujkej nemiskej nochipa ipan tlaltikpaktli” (Salmo 37:29).

Xkita noijki Job 14:14, 15; Lucas 7:11-17, niman Hechos 24:15.

¿Kenon noneki tikchiuaskej teoyotl tla tiknekij matechkaki toTajtsin?

¿TLEKA IJKON TOTLAJTOLTIAJ? Ipan miyek tlaneltokiltin, tlaltikpakchanejkej kichiuaj teoyotl. San ika, miyekej kinemiliaj ika toTajtsin xkinkaki inteoyouan.

TLEN BIBLIA TEMACHTIA. Jesús okijto ika maka san nochipa yejua matikijtokan ipan toteoyouan. Okijto: ‘Ijkuak nenkichiuaskej teoyotl, maka miyekpa sa no yejua tlajtojli nenkijtoskej’ (Mateo 6:7). Tla tiknekij toTajtsin matechkaki, noneki matikchiuilikan teoyotl ijkon ken yejua kineki. Ika yejon, matomachtikan tlenon kineki matikchiuakan niman ijkon matikchiuilikan teoyotl. ‘San tlenon tejuamej tiktlajtlaniliskej ijkon ken yejua kineki, yejua techkakis’, techijlia ipan 1 Juan 5:14.

Noijki xkita Salmo 65:2; Juan 14:6, 14, niman 1 Juan 3:22.

¿Kenon uelis tinemiskej ika pakilistli?

¿TLEKA IJKON TOTLAJTOLTIAJ? Tikpiyas miyek tomin, miyekej mamitsixmatikan noso pampa kualtsin tinesis, miyekej kitejtemouaj yejuin pampa kinemiliaj ika yejuin kinpaktis. San ika, xuelij nemij ika pakilistli.

TLEN BIBLIA TEMACHTIA. Jesús okijto kenon uelis tinemis ika pakilistli, ijkuak okijto: ‘¡ToTajtsin kinteochiua on yejua kikakij itlajtol niman kitlakamatij!’ (Lucas 11:28). Melauak tinemiskej ika paktli tla: tikmatij tlen melauak itech toTajtsin niman tlen yejua kineki kichiuas topampa. Yejuin nonextia ipan Biblia, niman tla tikixmatij tikmatiskej tlenon melauak noneki matikchiuakan niman tlenon ka. Tla tokauiliaj Biblia matechyekana itech tlen tiknemiliaj niman itech tlen tikchiuaj, tinemiskej ika pakilistli.

Noijki xkita Proverbios 3:5, 6, 13-18 niman 1 Timoteo 6:9, 10.

 Ika achijtsin tlajtoltin otikonitakej kenon Biblia kinnankilia yejuin chikuasen tlajtoltilistin. ¿Tikneki okseki tikmatis? Tla tejua noijki tikneki “tijkakis itlajtol toTajtsin niman tiktlakamatis”, tikmatstokej ika tiknekis okseki tiuelis. Kanaj timotlajtoltia, tla toTajtsin melauak najmana topampa tleka tekauilia maonia miyek tlajyouilistli niman tlen xkuajli. Noso kanaj tikneki tikmatis kenon uelis kuajli tichantis iuan mochanejkauan. Biblia kuajli kinnankilia yejuin tlajtoltilistin niman okseki tlemach tlen totlajtoltiaj.

San ika, miyekej tlaltikpakchanejkej xkinekij kipouaskej Biblia. Kinemiliaj ika yejuin amoxtli melak miyek kipiya niman xuelis kasikamatiskej. ¿Tikuelitaskia yakaj mamitspaleui niman ijkon tikmatis kenon tlanankilia Biblia? Onka ome ken iTeixpantijkauan Jehová uelis mitspaleuiskej.

Kachtopa, ika amoxtli ¿Tlenon melauak temachtia Biblia?, ken onochijchiuj kinpaleuis miyekej —akin kipiyaj miyek tekitl— makitakan kenon tlanankilia Biblia itech tlen kemantika totlajtoltiaj. Ika ome, temachtiaj techan niman xtlaj notlaxtlaua. Se iteixpantijkauj Jehová akin uelis mitsmachtis itech Biblia yas mochan noso kampa tejua tiuelis, niman chichikueyi mitsmachtis, san kech tejua tiuelis. Melak miyekej tlaltikpakchanejkej yokinpaleui yejuin tlamachtijli, niman ika paktli miyekej kijtouaj ika aman kema yokinextijkej tlen melauak.

Tejua noijki uelis tikitas ika tlen melauak temachtia Biblia, melak tepaleui. Xsan kichiua maka matikneltokakan tetsaujtin, noso maka matikmakasikan tlen seki tlaneltokiltin kichiuaj. Tlamachtiltin techpaleuiyaj kuajli matinemikan, matikpiyakan pakilistli niman tlamachialistli. Jesús okijto: “Nenkixmatiskej tlen melauak, niman on tlen melauak yejua mechmanauis” (Juan 8:32).