Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

 APÉNDICE

Matikmatikan tlen melauak itech Tajtli, Tekoneuj niman espíritu santo

Matikmatikan tlen melauak itech Tajtli, Tekoneuj niman espíritu santo

AKIN tlaneltokaj itech Trinidad kinemiliaj ika toTajtsin yeyimej: Tajtli, Tekoneuj niman Espíritu Santo. Niman kijtouaj ika yeyimej san noijki tlachiaj, nochi ueli kichiuaj niman ika xkipiyaj kemanon ouajpeujkej. Kuakon, akin tlaneltokaj itech Trinidad kijtouaj ika Tajtli se Dios, Tekoneuj se Dios niman ika Espíritu Santo noijki se Dios, niman maski yeyimej, nochiuaj san se Dios.

Miyekej akin tlaneltokaj itech Trinidad kimelajkaijtouaj ika xueli tetomiliaj yejuin tlaneltokijli. Maski ijkon, kinemiliaj ika iTlajtol toTajtsin temachtia itech Trinidad. San ika, noneki matikmatikan ika ipan iTlajtol toTajtsin xuajnestiuj yejuin tlajtojli  Trinidad. Aman matotlajtoltikan, ¿itlaj ijkuiliujtok itech Biblia tlen teasikamachiltia ika onka se Trinidad? Matikitakan seki tlajtoltin ipan Biblia tlen sekimej akin tlaneltokaj itech Trinidad kiteititiaj niman ijkon kijtouaj ika yejuin tlaneltokijli kisa ipan Biblia. Ijkon tiknankiliskej yejon tlajtoltilistli.

“TLAJTOJLI [...] SA NO YEJUA DIOS”

Juan 1:1 kijtoua: “Ijkuak nochi otsimpeu, ye nemiya [...] Tlajtojli. Niman yejua on yejuan Tlajtojli iuan Dios nemiya niman sa no yejua Dios”. Juan, itlatitlankauj Cristo, ika tlayekapan okimelajkaijto ika “Tlajtojli” yejua Jesús (Juan 1:14). Aman, pampa ompa kijtoua ika Tlajtojli sa no yejua Dios, miyekej kasikamatij ika Tekoneuj niman Tajtli san se Dios.

Matikilnamikikan ika tlen okijkuilo Juan, okijkuilo ika griego, niman sakin onotlajtolkuep ika okseki tlajtoltin. Maski sekimej tlaixmatkej kitekitiltiaj ipan okseki biblias “Tlajtojli [...] sa no yejua Dios”, oksekimej okitlajtolkuepkej tlamantik noso sejneka. ¿Tleka? Pampa ijkuak kuajli onomachtijkej tlajtojli griego tlen onotekitilti ipan Biblia, okitakej ika melak kuajli yeskia tla kitekitiltiaj okseki tlajtoltin niman ijkon kuajli manasikamati. Matikitakan san seki: “niman se dios katka Tlajtojli”, “Tlajtojli iluikakchane katka” niman “dios Tlajtojli katka” (Juan. Texto y Comentario, de J. Mateos y J. Barreto, lectura alternativa; Los escritos originales de la comunidad del discípulo “amigo” de Jesús, de Senén Vidal; Cuarto Evangelio. Cartas de Juan, de J. J. Bartolomé). Ijkon ken okitlajtolkuepkej sekimej, tikasikamatij ika Tlajtojli xse Dios. * Tlen kema kiteititia ika yejua ueyixtika itech akin Jehová okinchijchiuj, niman ika yejon kijtoua ika yejua se “dios”. Nikan tlajtojli “dios”, ika minúscula, notekitiltia pampa tlajtoua itech se akin kipiya “ueyi kojtilistli”.

MATIKITAKAN OKSEKI TLEMACH

Miyekej xkimatij tlajtojli griego tlen ika onoijkuilo Biblia. Kuakon, ¿kenon melak kuajli tikmatstoskej tlen Juan kinekiya kijtos? Xnemili itech se tlamachtijketl akin itlaj kinmachtijtika  inomachtijkauan. Sakin, yejuin nomachtijkej sesejneka noso tlatlamantik okasikamatkej. ¿Kenon kimatiskej tlenon yemelak okinmachtijkej? Tla kitlajtoltiaj akin kinmachtia. Ijkon kuajli kasikamatiskej tlen okimijli. Noijki ijkon, tla tiknekij kuajli tikasikamatiskej Juan 1:1, noneki matikitakan iEvangelio Juan. Ompa tikitaskej katlejua itekiyo Jesús. Ijkuak tiknextiskej, xouijtika kuajli tikasikamatiskej.

Matikitakan tlen okijkuilo Juan ika tlayekapan, ipan tlaxelojli ueyi 1, tlaxelojli pitentsin 18: “Xkeman yakaj kitaya Dios [akin Nochi ueli kichiua]”. San ika, sekimej kema okitakej iKoneuj toTajtsin, Jesús, pampa Juan kijtoua: “On yejuan Tlajtojli [Jesús] otlakat niman totsajlan onen. [...] Niman otikitakej iueyilis” (Juan 1:14). Kuakon, ¿tleka kijtouaj ika Tekoneuj iuan toTajtsin akin nochi ueli kichiua san se Dios? Noijki, Juan okijto ika Tlajtojli “iuan Dios nemiya”. ¿Kenon yakaj uelis notlajkoxelos niman nochiuas ome? Tikmatstokej ika ijkuak yakaj nemi inakastlan okse, kijtosneki ika omemej. Niman noijki ipan Juan 17:3 kuajli kijtoua akinon yejua niman iTaj iluikakchane, ijkuak okijli iTaj: “San moselti melauak tiDios”. Niman ijkuak sa ika tlamiskia iEvangelio, Juan okijto: “Pero yejua in tlen onijkuiloj, onijkuiloj para nemejuamej xneltokakan ika Jesús yejua Cristo iKonetsin Dios” (Juan 20:31). Nikan tikitaj ika xkijtoua tla Jesús yejua Dios, noijtoua ika yejua iKoneuj toTajtsin. Nochi tlen kijtoua iEvangelio Juan techititia kenon noneki tikasikamatiskej Juan 1:1. Tlajtojli, kijtosneki, Jesús, yejua se “dios”, noso se akin ueyixtika, niman xkijtosneki tla yejua noijki Dios, toTajtsin akin nochi ueli kichiua.

MATIKITAKAN IKA MELAUAK TLEN ONOIJTO

Oksejpa xnemili itech tlamachtijketl niman inomachtijkauan. Xnemili ika sekimej nomachtijkej maski oksejpa yokitlajtoltijkej akin kinmachtia, ok xkuajli kasikamatij tlen kimijlia. ¿Tlenon uelis kichiuaskej? Uelis kitejtemoskej okse tlamachtijketl kuajli makimasikamachilti. Tla yejuin tlamachtijketl noijki ijkon kimijlia, miyekej kineltokaskej tlen okijto kachtopa tlamachtijketl. Noijki ijkon panoua tla xtikneltoka tlen okijto Juan ijkuak otlajto itech akinon yemelak Jesús niman toTajtsin akin nochi ueli kichiua. Tla ijkon panoua, kuajli yes tla tiktejtemoua tlenon kijtoua okse tlajkuilojketl itech Biblia. Matikitakan tlenon okijto Mateo.  Yejua okijkuilo itlajtoluan Jesús: “Pero on tonajli niman on hora [ijkuak tlamis tlajtlamach ken nochiua ipan tlaltikpaktli, TNM] xakaj kimati, nion yejuamej on iluikaktekitkej ne iluikak nemij, nion nejua yejuan niiKoneu Dios. Yej san Dios toTajtsin kimati” (Mateo 24:36). ¿Kenon techititia yejuin tlajtoltin ika Jesús xyejua Dios, toTajtsin akin nochi ueli kichiua?

Jesús kijtoua ika Tajtli kimatstika seki tlemach tlen Tekoneuj xkimati. Tla Jesús yeskia Dios akin nochi ueli kichiua, noijki kimatstoskia tlen iTaj kimati. Ijkon, tikitaj ika Tekoneuj niman Tajtli xsan se Dios kijtosneki. San ika, uelis nemis akin kijtos: “Yejua katka se dios niman se tlaltikpakchane, niman nikan otlajto ijkuak tlaltikpakchane katka”. Matiknemilikan ika kema. Kuakon, ¿tlenon panoua ika espíritu santo? Tla yemelak tlen noneltoka ika yejua noijki Dios ken Tajtli, ¿tleka xokijto Jesús ika espíritu santo kema kimatstoya kemanon yejkos yejon tonajli? Jesús okijto ika san Tajtli kimatstoya yejuin.

Ijkuak timomachtijtias Biblia, tikitas okseki tlen tlajtoua itech yejuin. Nochi yejon mitsijlis tlen melauak noneki matikmatikan itech Tajtli, Tekoneuj niman espíritu santo (Salmo 90:2; Hechos 7:55; Colosenses 1:15).

^ párr. 2 Tla tikneki tikmatis okseki itech Juan 1:1, xkita páginas 24, 25 itech amatlajkuilojli La Atalaya 1 de noviembre de 2008, tlen okichijchiujkej iteixpantijkauan Jehová.