Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

 APÉNDICE

ITlakualis toTeko: ijkuak nopanoltia kiueyichiua toTajtsin

ITlakualis toTeko: ijkuak nopanoltia kiueyichiua toTajtsin

AKIN kichiuaj ken Cristo yokinnauatijkej makilnamikikan imikilis Cristo, tlen noijki noixmati ken “iTlakualis toTeko” (1 Corintios 11:20, TNM). ¿Tleka melak noneki manoilnamiki? ¿Kemanon niman kenon noneki manochiua?

Jesucristo okipeualti ipan yeuajli ijkuak judíos kipanoltiayaj Pascua ipan xiuitl 33. Yejon Pascua, san sejpa kipanoltiayaj ipan se xiuitl, ipan tonajli 14, metstli nisán. Metstli nisán peuaya ijkuak ueliya noitaya yenkuik metstli, sakin ijkuak yopanoka kachtopa semana itech metstli marzo. Kuakon Judíos kikauiliayaj mapano 13 tonaltin, niman ijkuakon peuaya Pascua, ijkuak yokalak tonaltsintli.

Ipan yejon yeuajli, Jesús okipanolti Pascua iuan itlatitlankauan, niman  ijkuak Judas Iscariote yokiska, okipeualti iTlakualis toTeko. Yejuin tlakuajli okipatlak Pascua, ika yejon, san kipiya ika nopanoltis san sejpa ipan se xiuitl.

Ipan amoxtli tlen okijkuilo Mateo kijtoua tlen opanok: “Jesús okontilan on pan, niman okimakak tlaxtlauijli Dios. Ijkuak yokitlatlapan, okinmakak on inomachtijkauan, niman ijkin okimijlij: ‘Nochimej nemejuamej xkuakan yejua in pan. In pan kixneskayotia notlalnakayoʼ. Kemaj okontilan on copa, okimakak tlaxtlauijli Dios, niman okimpanoltilij on inomachtijkauan. Yejua ijkin okimijlij: ‘Nochimej nemejuamej xkonikan yejua in. Yejua in tlen aman nenkoniskej ika in copa kixneskayotia noyesyo yejuan ika notsimpeualtia [kipeualtia] on yenkuik pacto, niman in noyesyo toyauis para miyekej tlapojpoluilos [kintlapopoluiskej] intlajtlakolʼ” (Mateo 26:26-28).

Nemij akin kinemiliaj ika yejon pan niman vino tlen Jesús okitekitilti yemelak katka inakayo niman iyesyo. San ika, itlalnakayo Jesús nochi katka noso ajsitoya ijkuak okinmakak pan. ¿Uelis tikijtoskej kuakon ika itlatitlankauan Jesús yemelak okikuajkej inakayo Jesús niman okonikej iyesyo? Ka, pampa xkitlakamatstoskiaj itlanauatil toTajtsin kampa kijtoua ika xkipiya ika tijkuas inakayo se tlakatl (Génesis 9:3, 4; Levítico 17:10). Ipan Lucas 22:20, Jesús okijto: “Yejua in tlen aman nenkoniskej ika in copa kixneskayotia on yenkuik pacto [tlajtolkaualistli] yejuan notsimpeualtis ika noyesyo, niman san nemopampa toyauis”. ¿Yemelak onokuep copa ken ‘yenkuik tlajtolkaualistliʼ? Yejon xuelis panos, pampa se tlajtolkaualistli xuelis tikitas ken se copa.

Kuakon, pan niman vino san neskayomej. Pan kixneskayotia itlalnakayo Cristo tlen xkipiya tlajtlakojli. Jesús okitekitilti pan tlen onokauj ijkuak okipanoltijkej Pascua, xkipiaya tlaxokolilistli (Éxodo 12:8). Biblia kixneskayotia tlajtlakojli ika tlaxokolilistli. Ijkon, pan kixneskayotia itlalnakayo tlen Jesús okiuentlali, tlen xkipiya tlajtlakojli (Mateo 16:11, 12; 1 Corintios 5:6, 7; 1 Pedro 2:22; 1 Juan 2:1, 2).

Vino kixneskayotia iyesyo Jesús tlen kichiua ika mapeua yenkuik tlajtolkaualistli. Jesús okijto ika kitoyauaskia iyesyo “para  miyekej tlapojpoluilos intlajtlakol”. Ika yejon, sekimej tlaltikpakchanejkej ueli nemij chipaujkej ixpan Jehová niman nemij iuan ipan yenkuik tlajtolkaualistli (Hebreos 9:14; 10:16, 17). Yejuin tlajtolkaualistli kichiua ika 144,000 yolmelaujkej akin kichiuaj ken Cristo mayakan iluikak. Ompa yeskej tekiuajkej niman teopixkej niman ijkon kinpaleuiskej nochimej tlaltikpakchanejkej (Génesis 22:18; Jeremías 31:31-33; 1 Pedro 2:9; Apocalipsis [Revelación] 5:9, 10; 14:1-3).

¿Akinomej uelis kikuaskej pan niman koniskej vino tlen notekitiltia ijkuak noilnamiki imikilis Cristo? Ijkon ken yotikitakej, san kichiuaskej akin nemij ipan yenkuik tlajtolkaualistli, kijtosneki, akin tlamachixtokej yaskej iluikak. ToTajtsin iespíritu kichiua makimatstiakan ika yejuamej yokintlapejpenijkej ika tekiuajkej yeskej ne iluikak (Romanos 8:16). Yejuin tlaltikpakchanejkej teuan tlapoualtin ipan tlajtolkaualistli kampa Jesús okijto ika iuan tlanauatiskej (Lucas 22:29).

Aman, ¿tlenon kichiuaj akin tlamachixtokej nemiskej nochipa ipan se xochitlalpan? Ijkon ken Jesús otlanauati, kiteititiaj ika kitlakaitaj iTlakualis toTeko ijkuak ompa nemij, maski xkikuaj pan nion xkonij vino. Iteixpantijkauan Jehová kipanoltiaj iTlakualis toTeko san sejpa ipan se xiuitl, sakin tla yokalak tonaltsintli, pampa ijkuakon peua tonajli 14, metstli nisán. Maski ipan nochi tlaltikpaktli nemij san achijtsitsintin akin tlamachixtokej yaskej iluikak, nochimej akin kichiuaj ken Cristo kimatstokej ika melak noneki manochiua yejuin. Ipan yejon tonajli, kinpaleuiya matlanemilikan kenon melak kintlasojtla Jehová niman Jesucristo (Juan 3:16).