Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

 CAPÍTULO 4

¿Tleka tikintlakaitaskej akin kipiyaj tlanauatijkayotl?

¿Tleka tikintlakaitaskej akin kipiyaj tlanauatijkayotl?

“Xkintlakaitakan nochimej [tlaltikpakchanejkej].” (1 PEDRO 2:17.)

1, 2. a) ¿Tlenon ouijtika tikitaj tikchiuaskej? b) ¿Tlenon tlajtoltilistin tikinnankiliskej?

¿YOTIKITAKA se telpokatsin akin xkineki kichiuas tlen kinauatiaj? Ipan ixayak nimantsin nesi ika xkineki kichiuas ika iyojlo. Kikaki tlen kijlia itaj niman kimatstika ika noneki kitlakaitas, san ika, xkineki kitlakamatis. Kemantika, noijki ijkon topan nochiua.

2 Kemantika ouijtika tikintlakamatis akin kipiyaj tlanauatijkayotl. ¿Ouijtika tikita tiktlakamatis akin mitsnauatia? Tla kema, xsan tejua ijkon mopan nochiua. Ipan yejuin tonajli tlaltikpakchanejkej xkinekij kitlakaitaskej tlanauatijkayotl. San ika, Biblia techijlia matikintlakaitakan akin tlanauatiaj (Proverbios 24:21). Tla tiknekij tinemiskej itech itlasojtlalis toTajtsin, kipiya ika tiktlakamatiskej tlen kijtoua Biblia. Aman, uelis totlajtoltiskej, ¿tleka ouijtika tikitaj? ¿Tleka Jehová techtlajtlanilia yejon? ¿Tlenon techpaleuis matiktlakamatikan niman kenon uelis tikteititiskej ika titetlakamatij?

TLEKA OUIJTIKA

3, 4. ¿Kenon opeuj tlajtlakojli, niman kenon techtsakuilia maka matiktlakaitakan tlanauatijkayotl?

3 ¿Tleka ouijtika tikitaj tikintlakaitaskej akin kipiyaj tlanauatijkayotl? Kachtopa, pampa tinochimej titlajtlakolejkej, niman ika ome, pampa tlakamej niman siuamej akin kipiyaj tlanauatijkayotl noijki tlajtlakolejkej. Tlajtlakojli  tlen iuan toxixikouaj onesiko yeuejkaui ipan xochitlalpan Edén, ijkuak Adán iuan Eva xokitlakamatkej toTajtsin. Ken tikitaj, tlajtlakojli opeuj ijkuak xotetlakamatkej. Niman ipan yejuin tonajli ijkon tiuajtlakatij, xtiknekij titetlakamatiskej (Génesis 2:15-17; 3:1-7; Salmo 51:5; Romanos 5:12).

4 Pampa titlajtlakolejkej, xouijtika toueyimatij niman melak ouijtika tikitaj tikpiyaskej yolyemanilistli. Maski youejkauj tiktekichiuiliaj Jehová niman tiyolmelaujkanemij itech, uelis peuas toueyimatiskej niman tiyoltepitsiuiskej. Ijkon ipan onochiuj Coré. Yejuin israelita teuan okixnamik tlajyouilistin tlen okipix ikalpan toTajtsin. Maski ijkon, okinek ueyilistli niman yejua otlayekan ika oksekimej makixnamikikan Moisés, akin melak yolyemanki katka ipan yejon tonaltin (Números 12:3; 16:1-3). Noijki ijkon okichiuj tekiuaj Uzías, akin okalak ipan iteopan Jehová niman opeuj kichiua se tekitl tlen san teopixkej kichiuayaj (2 Crónicas 26:16-21). Coré iuan Uzías melak xkuajli tlen inpan onochiuj pampa xotetlakamatkej. Tlen inpan onochiuj techmachtia yejuin: kipiya ika tochikauaskej maka matoueyimatikan, pampa yejuin xtechkauilis matikintlakaitakan akin kipiyaj tlanauatijkayotl.

5. Ipan tonaltin tlen tiuajnentiuej, ¿tlenon xkuajli yokichiujkej tlaltikpakchanejkej?

5 Tlaltikpakchanejkej akin yokipixkej ueyilistli yokichiujkej ika miyekej maka makinekikan tetlakamatiskej. Miyekej tetlajyouiltiaj, xkipiyaj melajkayotl noso teyolkokouaj. Ken tiuajnentiuej, nesi kenon akin tlanauatiaj xkuajli kitekitiltiaj tlanauatijkayotl (xpoua Eclesiastés 8:9). Matitlanemilikan itech Saúl. Ijkuak Jehová okitlapejpeni matekiuajti, yejua katka yolyemanki niman yolkuajli. San ika, sakin opeuj noueyimati niman tenexikolita niman hasta opeuj kitlaueltoka David (1 Samuel 9:20, 21; 10:20-22; 18:7-11). Sakin, David onochiuj tekiuaj. Maski onochiuj melak kuajli tekiuaj itech Israel, xkuajli okikuik itlanauatijkayo ijkuak  okichtekili isiuauj Urías niman okitlali tlayekapan kampa otlauisokito niman ijkon mamiki (2 Samuel 11:1-17). Ken tikitaj, tlajtlakojli kichiua ika tlaltikpakchanejkej maka kuajli makitekitiltikan tlanauatijkayotl, niman yejuin ok melak xkuajli ijkuak xkitlakaitaj Jehová. Se tlajkuilojketl akin otlakat Gran Bretaña, ijkuak otlajto itech kenon papas católicos otlanauatijkej matetlaueltokakan, okijto: “Akin kipiya tlanauatijkayotl ijtlakaui niman akin kipiya ueyi tlanauatijkayotl kuajli ijtlakaui”. Itech nochi yejuin tlen panoua, kanaj totlajtoltiaj: “¿Tleka noneki tikintlakaitaskej akin kipiyaj tlanauatijkayotl?”.

TLEKA TIKINTLAKAITASKEJ AKIN KIPIYAJ TLANAUATIJKAYOTL

6, 7. a) Xkijto tleka tiktlakaitaj itlanauatijkayo Jehová. b) ¿Kemanon noijki noneki tiktlakamatiskej Jehová, niman akinon noneki tikixkopinaskej?

6 ¿Tlenon kichiua matikintlakaitakan akin kipiyaj tlanauatijkayotl? Kachtopa, pampa tiktlasojtlaj Jehová; ika ome, pampa tikintlasojtlaj oksekimej, niman, ika yeyi, pampa tejuamej totlasojtlaj. Ken tikitaj, kachtopa pampa melak tiktlasojtlaj Jehová, niman ika yejon tiknekij tikyolpaktiskej (xpoua Proverbios 27:11; Marcos 12:29, 30). Tikmatstokej ika ipan xochitlalpan Edén opeuj noijtoua ika Jehová xkinamiki tlayekanas. Noijki yotiuelkej ika melak miyekej xkiseliaj makinyekana toTajtsin niman iuan nemij Satanás. San ika, tejuamej tipakij pampa yotiktlapejpenijkej matechyekana toTajtsin. Ika yejon, ijkuak tikpouaj ipan Biblia kampa kijtoua ika san Jehová ueyixtika, ken Apocalipsis, noso Revelación, 4:11, ¿kenon tomachiliaj? Melak tiyolpakij. Kuajli tikmatstokej ika san yejua Tekiuaj itech iluikak niman tlaltikpaktli. Ika yejon, ika nochi toyojlo tiktlakamatij mojmostla niman ijkon tikteititiaj ika san yejua kinamiki tlanauatis.

7 Aman, tiktlakaitas Jehová xsan kijtosneki tiktlakamatis. Kema, tikchiuaj tlen techtlajtlanilia pampa tiktlasojtlaj.  San ika, kemantika, ijkon ken telpokatsin tlen otikteneujkej kachtopa, ouijtika tiktlakamatiskej toTajtsin niman kipiya ika tiueliskej titetlakamatiskej ijkuak ouijtika tikitaskej. Matikilnamikikan ika Jesús nochipa okichiuj tlen kinekiya iTaj, maski ijkuak melak ouijtika katka, yejua okijli: “Ma ka [ma]nochiua ken nejua nikneki, yej ma nochiua ken tejua tikneki” (Lucas 22:42).

8. a) ¿Kenon tiktlakamatij Jehová ipan yejuin tonajli niman kenon tikasikamatij tlen kimachilia? b) ¿Tlenon techpaleuis matikselikan tlajtolpaleuilistin niman ijkuak techyektlaliaj? (Xkita recuadro  “Xkaki tlajtolpaleuilistli niman xmokauili mamitsyektlalikan”.)

8 Jehová xok imiuan tlajtoua itekipanojkauan. Aman technotsa ika Biblia niman ika akin yokintlali matlayekanakan ipan tlaltikpaktli. Ika yejon, tijkakij Jehová ijkuak tikintlakamatij akin yejua yokintlali niman yokinmakak tlanauatijkayotl. Tla xtikintlakamatij ijkuak xtikseliaj intlajtolpaleuilisuan tlen ualeuaj ipan Biblia noso ijkuak techyektlaliaj, tikyolkokoskej toTajtsin. Ijkon okichiujkej israelitas. Ijkuak otlajtlatojkej niman okixnamijkej Moisés, Jehová okitak kentla yejua kixnamiktoskiaj (Números 14:26, 27).

9. ¿Tleka tikijtouaj ika, tla tikintlasojtlaj oksekimej, kipiya ika tiktlakaitaskej tlanauatijkayotl? Xtlanankili ika se neskayotl.

9 Ika ome, tiktlakaitaj itlanauatijkayo Jehová pampa tikintlasojtlaj oksekimej. Xnemili ika tejua tisoldado niman ijkon tikasikamatiskej yejuin. Tla tejua niman oksekimej soldados nenkinekij kuajli nenkichiuaskej nemotekiyo niman nenkinekij nenmakisaskej, noneki nenkitlakaitaskej akin tlanauatia, nenkichiuaskej niman nenkitlakamatiskej tlen mechijlia. Aman, tla se xtetlakamati uelis kimijtlakos nochimej, noijki hasta uelis kinmiktiskej. Kema, kanaj ijkuak titlajtouaj itech soldados nimantsin titlanemiliaj itech guerra niman tekokojkayotl. San ika, Jehová kinpiya soldados akin kichiuaj tlen kuajli. Kema ijkon, ipan Biblia miyekpa kijtoua ika toTajtsin Jehová kinyekana akin  tlaixnamikij (1 Samuel 1:3). Yejua kinyekana melak miyekej iluikaktekitkej. Ijkon, Biblia kijtoua ika akin kichiuaj ken Cristo kentla melak miyekej tisoldados akin tiktekichiuiliaj toTajtsin (Salmo 68:11; Ezequiel 37:1-10). Iyekapan yejuin soldados noijki yokintlali akin tlayekanaj. Tla xtikintlakamatij, uelis tikimijtlakoskej oksekimej. Ijkon, ijkuak se tokniuj xkintlakamati tlayekankej, kimijtlakoua oksekimej tokniuan (1 Corintios 12:14, 25, 26). Noijki ijkon panoua ijkuak se tekoneuj xtetlakamati: nochimej ichanejkauan tlajyouiyaj. Kuakon, ijkuak titetlakaitas niman titlapaleuis, tikimititis oksekimej ika tikintlasojtla.

10, 11. ¿Tleka kuajli tla tikmatij kenon techpaleuis ijkuak titetlakamatij?

10 Ika yeyi, tiktlakaitaj tlanauatijkayotl pampa san no tejuamej techpaleuiya. Nochipa, ijkuak Jehová techtlajtlanilia yakaj matiktlakamatikan, techijlia kenon techpaleuis. Xnemili, ¿tlenon techijlia panos tla tikintlakaitaj totajuan? Uejkauis tinemiskej niman tipakiskej (Deuteronomio 5:16;  Efesios 6:2, 3). ¿Niman tla tikintlakamatij tlayekankej? Xijtlakauis ken iuan touikaj toTajtsin (Hebreos 13:7, 17). ¿Niman tla tikintlakaitaj tekiuajkej? San no tejuamej techpaleuiya (Romanos 13:4).

11 Aman, pampa kuajli yotikasikamatkej tleka Jehová kineki matitetlakamatikan, xouijtika tikitaskej tiktlakaitaskej tlanauatijkayotl. Aman matikitakan yexkan kampa uelis tikteititiskej yejuin tlakaitalistli.

MATIKINTLAKAITAKAN TOCHANEJKAUAN

12. ¿Tlenon tekitl yokiseli teueuentsin, niman kenon uelis kichiuas?

12 Jehová yejua akin okichijchiuj familia. Pampa toTajtsin kuelita nochi kuajli manochiua, yokijto kenon uelis kuajli nemiskej familias (1 Corintios 14:33). Yokitlali teueuentsin makinyekana ichanejkauan. San ika, yejua noijki noneki kitlakamatis Jesucristo, itlayekankauj. ¿Kenon kiteititis ika kitlakamati? Tla noijki ijkon tlayekana ken Jesús kiyekana tlanechikojli (Efesios 5:23). Kuakon, se kuajli teueuentsin kichiua itekiyo ijkon ken noneki kichiuas se tlakatl. San ika, yejon xkijtosneki san chikauak matlanauati. Ka, noneki matetlasojtla, matenotski niman mateasikamati. Maka makilkaua ika san Jehová yejua ueyixtika niman itlanauatijkayo teueuentsin san kipiya kanon ajsi.

Tajtli akin kixkopina Cristo tlayekana ken Cristo okichiuj

13. ¿Kenon uelis tesiuauj kichiuas itekiyo ken Jehová kiyolpaktia?

 13 Se tesiuauj noneki kipaleuis iueuentsin. Yejua noijki yokiseli tlanauatijkayotl ipan ichan, pampa Biblia tlajtoua itech tlen nantli tenauatia (Proverbios 1:8). San ika, tesiuauj kimatstika ika xkipiya ika kipanauis itlanauatijkayo iueuentsin, niman ika yejon kipaleuiya kuajli makinyekana ichanejkauan. Kipaleuiya, niman xkeman kixkoijlia tlen kichiua, nion xkichiualtia makichiua tlen yejua kineki kentla yejua kinekiskia tlayekanas. Ijkuak yejua xijkon tlanemilia ken iueuentsin, ika tlakaitalistli kijlia tlen kinemilia, niman xkeman kixnamiki tlen yokinemili kichiuas. ¿Niman tla iueuentsin xijkon tlaneltoka ken yejua? Kuakon kanaj ouijtika tlen uelis kixnamikis; maski ijkon, tla kitlakaita itlanauatijkayo, uelis kichiuas mayejko tonajli ijkuak iueuentsin kineltokas Jehová (xpoua 1 Pedro 3:1).

14. ¿Kenon uelis tekoneuan kinyolpaktiskej intajuan niman Jehová?

14 ¿Tlenon panoua ijkuak tekoneuan tetlakamatij? Kimititiaj  intajuan ika kintlakaitaj niman kinyolpaktiaj (Proverbios 10:1). San ika, xsan yejuamej, noijki kiyolpaktiaj Jehová. Niman noneki tetlakamatiskej maski tla yejuamej chantij san iuan itaj noso inan, niman kasikamatij ika ijkuak ijkon panoua melak noneki makinpaleuikan. Ipan familias kampa nochimej kichiuaj intekiyo tlen toTajtsin yokinmakak, nemij ika paktli niman yolseuilistli. Noijki, kiteititiaj ika kitlakaitaj Jehová, akin okinchijchiuj familias (Efesios 3:14, 15).

MATITETLAKAITAKAN IPAN TLANECHIKOJLI

15. a) ¿Kenon tikteititiaj ipan tlanechikojli ika tiktlakaitaj itlanauatijkayo Jehová? b) ¿Tlenon techpaleuis matikintlakamatikan akin kiyekanaj tlanechikojli? (Xkita recuadro  Matikintlakamatikan akin kiyekanaj tlanechikojli.)

15 Jehová yokitlapejpeni iKoneuj makiyekana tlanechikojli (Colosenses 1:13). Niman Jesús okitlapejpeni “tekitketl” yolmelauak niman kipiya kuajli itlamachilis, makinmaka tlen kinpoloua ikalpan toTajtsin (Mateo 24:45-47). Niman Grupo akin Kinyekana iTeixpantijkauan Jehová yejua yejon “tekitketl”. Ijkon ken ipan kachtopa siglo, yejuin Grupo komintitlanilia tlayekankej ipan tlanechikojli tlen noneki makichiuakan, noso kintekitiltia tlayekankej akin kintlajpalouaj tlanechikoltin yejuamej makiteijlitij. Kuakon, ijkuak tikintlakamatij tlayekankej, tiktlakamatstokej Jehová (xpoua 1 Tesalonicenses 5:12; Hebreos 13:17).

16. ¿Tleka kijtoua Biblia ika tlayekankej kintlaliaj ika espíritu santo?

16 Tlayekankej niman tlapaleuijkej noijki tlajtlakolejkej. Noijki nopopolouaj ijkon ken tinochimej. Maski ijkon, tlayekankej yemelak “tetlayokoliltin” tlen Jehová yokimakak tlanechikojli niman ijkon machikaujto (Efesios 4:8). Biblia kijtoua ika yejuamej yokintlalijkej ika espíritu santo (Hechos 20:28). ¿Tleka ijkon kijtoua? Kachtopa, pampa ijkuak se tokniuj kiselia se tekitl, tlayekankej kachtopa kitaj tla kichiua tlen notlajtlani ipan iTlajtol toTajtsin, tlen onochijchiuj ika espíritu santo (1 Timoteo 3:1-7, 12; Tito 1:5-9).  Niman ika ome, ijkuak yejuamej kitaj nochi yejuin, kitlajtlaniliaj Jehová makinpaleui ika iespíritu.

17. ¿Tleka nokuatlapachouaj siuamej ijkuak kichiuaj seki tekitl ipan tlanechikojli?

17 Ipan tlanechikojli onka miyek tekitl tlen kichiuaj tlayekankej niman tlapaleuijkej, ken kiyekanaskej tlanechikoltin ijkuak kisaj ontenojnotsaj. ¿Tlenon panoua ijkuak nion se xnemi akin makichiua yejuin tekitl? Kuakon kijliaj se tokniuj akin yonoapolakti. ¿Niman tla nion se xnemi? Kuakon notekitiltis se tokniuj siuatl akin uelis kichiuas yejuin tekitl. Aman, nochipa ijkuak se tokniuj siuatl kichiuas tekitl tlen kichiuaskia se tlakatl akin yonoapolakti, kipiya ika nokuatlapachos (1 Corintios 11:3-10). * Yejuin tlen notlajtlani, xkijtosneki tla siuatl tlatsintlan kitlaliaj. Kichiua makitlakaita ken Jehová yokijto manoyekana familia niman tlanechikojli.

MATIKINTLAKAITAKAN TEKIUAJKEJ

18, 19. a) ¿Kenon tikijtoskia ika tikchiuaj tlen kijtoua Romanos 13:1-7? b) ¿Kenon tikteititiaj ika tikintlakaitaj tekiuajkej?

18 Akin yemelak tikchiuaj ken Cristo tochikauaj tiktlakamatij tlen kijtoua Romanos 13:1-7, xpoua. Nikan nesi tlajtoua itech “tekiuajkej”, noso tlanauatijkej. Jehová kinkauilia manemikan niman ijkon makichiuakan seki tekitl tlen noneki, tlapaleuiyaj niman kichiuaj ika manochiua ken noneki. ¿Kenon tikteititiaj ika tikintlakaitaj yejuin tekiuajkej? Tla tikintlakamatij intlanauatiluan. Tikchiuaj ijkuak tiktlaxtlauaj impuestos, kuajli tiktemiltiaj se amatl noso itlaj tlen techtlajtlaniliaj matikchiuakan, itech tochanejkauan, totekiyo noso itech tlen tikpiyaj. Aman, tla technauatiaj maka matiktlakamatikan toTajtsin, xtikintlakamatiskej. Ken itlatitlankauan Cristo, titlanankiliaj: “Kimelaua tiktlakamatiskej achtoj Dios xken nemejuamej yejuan san  nentlakamej” (Hechos 5:28, 29; xkita recuadro “ ¿Tlen tlanauatijkayotl noneki niktlakamatis?”).

19 Noijki uelis tikteititiskej ika tikintlakaitaj tekiuajkej ijkuak tikchiuaj ken noneki, ken ijkuak imiuan tonotsaj. Se tonajli, Pablo, itlatitlankauj Cristo, oyaj itech tekiuaj Herodes Agripa niman tlanauatijketl Festo. Maski kuajli kimatstoya ika xkuajli kichiuayaj, okinnots ika tlakaitalistli (Hechos 26:2, 25). Tejuamej noijki noneki ijkon tikchiuaskej, ijkuak titlajtouaj iuan se tekiuaj noso iuan se policía. Telpokamej akin kichiuaj ken Cristo noijki ijkon noneki kichiuaskej iuan tlamachtijkej noso iuan okse akin tlayekana ipan kaltlamachtijli. Kema, xsan tikintlakaitaj akin kuelitaj tlen tikneltokaj, noijki akin kimixnamikij iteixpantijkauan Jehová. Nochimej makitakan ika tejuamej tikintlakaitaj maski akin xtlaneltokaj ijkon ken tejuamej (xpoua Romanos 12:17, 18; 1 Pedro 3:15).

20, 21. ¿Kenon techpaleuis tla tiktlakaitaj tlanauatijkayotl?

20 Maka san matiktlapejpenikan akinon tiktlakaitaskej. Melak kuajli tla tikchiuaj tlen kijtoua Biblia: “Xkintlakaitakan nochimej” (1 Pedro 2:17). Melak miyekej kimojkaitaskej ijkuak kitaskej ika yemelak tikintlakaitaj, pampa ipan yejuin tonajli, miyekej xijkon kichiuaj. Ijkuak ijkon tikchiuaskej, tiktlakamatstoskej tlen Jesús okijto: “Xchiuakan para nemotlauil ma tlauilo imixpan on tlakamej para ijki kitaskej on tlen kuajli nenkichiuaskej, niman yejua ika kueyiliskej nemoTajtsin yejuan nemi ne iluikak” (Mateo 5:16).

21 Pampa tlaltikpakchanejkej nemij ipan tlayoualyotl, akin kipiyaj kuajli inyojlo kinyoltilana itlauil toTajtsin. Kuakon, tla tikintlakaitaj tochanejkauan, tokniuan ipan tlanechikojli niman tekiuajkej, oksekimej uelis techitaskej niman kinekiskej touan kistinemiskej ipan itlauil toTajtsin. Melak kuajli yeskia, ¿xmelak? San ika, tla yejon xpanoua, onka itlaj tlen kema panos: tikyolpaktiskej Jehová niman nochipa tinemiskej itech itlasojtlalis.

^ párr. 17 Ipan apéndice “¿Kemanon noneki manokuatlapacho se tokniuj siuatl, niman tleka?”, nesi kemanon nonekis nokuatlapachos se siuatl.