Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

 APÉNDICE

¿Kuajli tiktlajpalos bandera, tiktlapejpenis se tekiuaj niman tekitl tlen tlanauatiaj tekiuajkej?

¿Kuajli tiktlajpalos bandera, tiktlapejpenis se tekiuaj niman tekitl tlen tlanauatiaj tekiuajkej?

Tiktlajpalos bandera. Iteixpantijkauan Jehová tiknemiliaj ika tiktlajpalos bandera, timoixpilos niman tikuikatlalilis kijtosneki tikueyichiuas. Pampa ijkon tikteititijtoskiaj ika país iuan itlayekankauan techmakixtiskej kentla tiknemilijtoskej ika toTajtsin xtechmakixtis (Isaías 43:11; 1 Corintios 10:14; 1 Juan 5:21). Se tekiuaj akin ijkon okiueyichiujkej itoka Nabucodonosor akin tekiuaj katka ipan Babilonia. Pampa yejuin tekiuaj kinekiya kiteititis iueyilis niman ika melak ueyi itlaneltokil katka, okichijchiuj se tlamachijchiuajli niman okinnauati nochimej manotlakuanketsakan itech ijkuak kikuikatlaliliayaj. San ika, yeyimej telpokamej hebreos, akin intoka Sadrac, Mesac niman Abednego, xokinejkej kiueyichiuaskej yejon tlamachijchiuajli maski hasta kinmiktiskiaj (Daniel, tlaxelojli ueyi 3).

Carlton Hayes, se tlajkuilojketl itech tlen yeuejkaui opanok, okijto ika ipan yejuin tonaltin tlaltikpakchanejkej kiteititiaj ika kitlasojtlaj inpaís ijkuak “kiueyichiuaj bandera”. Niman okijto ika “tlakamej kikixtiaj insombrero ixpan bandera; poetas kiueyichiuaj ika tlen kijkuilouaj, niman kokonej kikuikatlaliliaj”. Noijki, kijtoua ika se país kipiya tonaltin ijkuak kilnamikij, ken ipan tonajli 16 metstli septiembre, Día de la Independencia de México, niman noijki kipiyaj intajtsitsinuan iuan teopantin kampa kinueyichiuaj. Noijki, ipan Diario Oficial de la Federación, de México, kijtoua ika “Escudo, Bandera niman Himno Nacional, kineskayotiaj país” niman kiteijlia “manoueyichiuakan yejuin”. Yopanok seki xiuitl, ipan se amoxtli onoijto ika “bandera noijki ken cruz, kipiya ika noueyichiuaskej” (The Encyclopedia Americana).

San kinaman, ipan yejon amoxtli okijto ika ipan himnos nacionales “kijtouaj tlen kimachiliaj ipampa inpaís niman ompa noijki kitlajtlaniliaj toTajtsin makinyekana niman makintlajpiya akin intlanauatijkauan noso inkalpan”. Ika yejon, iteixpantijkauan Jehová xkijtosneki tla xkuajli titlanemiliaj ijkuak  tikijtouaj tiktlajpalos bandera noso ijkuak tikuikatlalilis kijtosneki tikueyichiua. Ipan amoxtli Genio y figura del norteamericano, tlajtoua kenon ijkuak inkoneuan iteixpantijkauan Jehová okinuikakej ixpan jueces pampa xokinejkej kikuikatlaliliskej niman kitlajpaloskej bandera estadounidense nion xokinejkej kijtoskej ika xkeman kikauaskej inpaís, okijto yejuin: “Suprema Corte yokijto ika yejuin tlen mojmostla nochiua [ipan kaltlamachtiltin] kijtosneki tikueyichiuas [bandera]”.

Iteixpantijkauan Jehová xtikchiuaj yejon, pampa tikasikamatij ika kixnamiki tlen kijtoua Biblia. San ika, tikintlakaitaj akin kema kichiuaj. Noijki, tiktlakaitaj bandera tlen kixneskayotia se país niman tikintlakamatij tlanauatijkej pampa yejuamej “tekiuajkej” akin kichiuaj tekitl ken “itekitkauan Dios” (Romanos 13:1-4). Noijki tikchiuaj teoyotl “impampa on yejuan reyes niman nochimej on yejuan tekiuajkej”. San ika, yejuin tikchiuaj pampa tiknekij “tiueliskej titouikaskej kuajli ken Dios nouika niman para ijkon oksekimej ueliskej techtlakaitaskej  ika on tlen kuajli tikchiuaj” (1 Timoteo 2:2).

Ijkuak notlapejpenia se tekiuaj. Akin yemelak kichiuaj ken Cristo, kintlakaitaj oksekimej akin kinemiliaj kitlapejpeniskej se tekiuaj. Xteuan tlapaleuiyaj makitlapejpenikan se tekiuaj. San ika, kema kintlakamatij tekiuajkej ijkuak yokintlalijkej. Yejuamej xnokalaktiaj nion se achijtsin ipan política (Mateo 22:21; 1 Pedro 3:16). Niman aman, ¿tla kampa chantij kinchiualtiaj makitlapejpenikan se tekiuaj noso kinchiuiliaj itlaj tlen xkuajli akin xyauej kampa notlapejpenia se tekiuaj? Tla intlamachilis kinkauilia yaskej, uelis kichiuaskej ken Sadrac, Mesac niman Abednego, akin san oyajkej kampa llanura itoka Dura. Noneki kilnamikiskej chikuasen tlajtolyekanalistin niman ijkon xnokalaktiskej ipan política:

  1. Inomachtijkauan Jesús “xok [nouikaj] ken yejuamej” (Juan 15:19).

  2. Akin kichiuaj ken Cristo ipampa tlajtouaj Tekiuajyotl niman iTekiuaj (Juan 18:36; 2 Corintios 5:20).

  3. Tlen tikneltokaj niman tlasojtlalistli kichiua ika san sekan matinemikan ipan tlanechikojli (1 Corintios 1:10; Colosenses 3:14).

  4.   Akin kitlapejpenia se tekiuaj, seki itlajtlakol yes tlen yejua kichiuas (xkimita tlajtolyekanalistin itech 1 Samuel 8:5, 10-18 niman 1 Timoteo 5:22).

  5. Ijkuak israelitas okitlajtlankej se tekiuaj, Jehová okitak yejon kentla xkiseliayaj ika yejua kinamiki makinyekana (1 Samuel 8:7).

  6. Maski san tlen makineltokakan tlaltikpakchanejkej itech política, akin tikchiuaj ken Cristo tiknekij tikinnojnotsaskej itech iTekiuajyo toTajtsin ika kuajli totlamachilis (Mateo 24:14; 28:19, 20; Hebreos 13:18).

Tekitl tlen tlanauatiaj tekiuajkej. Ipan seki países, akin xkinekij nomachtiskej tlen kichiuaj soldados, kintlajtlaniliaj makichiuakan okse tekitl tlen tekiuajkej tlanauatiaj. ¿Tlenon noneki tikchiuaskej tla tejuamej tikixnamikij yejuin? Tikchiuiliskej teoyotl Jehová niman kuajli matitetlajtoltikan, kanaj uelis tiktlajtlaniliskej matechtlajtolpaleui se tokniuj akin kuajli kimatstika. Ijkon kuajli tiktlapejpeniskej tikchiuaskej ken techijlis totlamachilis (Proverbios 2:1-5; Filipenses 4:5).

ToTajtsin iTlajtol technauatia “ma [tik]tlakaitakan on gobierno niman on yejuan kipiaj tekiuayotl”, matiknemilijtokan nochipa tikchiuaskej “nochi tlajtlamach tlen kuajli” niman “[mati]tenotskej” (Tito 3:1, 2). Ika yejuin tlen yotikitakej, noneki totlajtoltiskej tlenon panos tla tikseliaj tikchiuaskej se tekitl tlen tlanauatiaj tekiuajkej: “¿Kanaj yejuin kijtosnekis ninokalaktis ipan política noso ipan tlaneltokijli xmelauak?” (Miqueas 4:3, 5; 2 Corintios 6:16, 17). “¿Melak ouijtika nikitas noso nion xok uelis nikchiuas itekiyo toTajtsin?” (Mateo 28:19, 20; Efesios 6:4; Hebreos 10:24, 25.) “Noso, ¿nikpiyas miyek tonaltin niman ijkon uelis kuajli niktekichiuilis toTajtsin, niman hasta uelis ninochiuas precursor noso itlaj okse?” (Hebreos 6:11, 12.)

Tla se tokniuj kuajli nomachilia kichiuas tekitl tlen tlanauatiaj tekiuajkej pampa xkineki makitsakuakan, tokniuan kipiya ika kitlakaitaskej tlen yokitlapejpeni kichiuas (Romanos 14:10). Aman, noijki kipiya ika kitlakaitaskej tla yejua kinemilia xkichiuas yejon tekitl (1 Corintios 10:29; 2 Corintios 1:24).