Nochipa xnemikan itech itlasojtlalis toTajtsin

Yejuin amatlajkuilojli mitspaleuis tiktlakamatis tlajtolyekanalistin ipan Biblia ipan monemilis niman ijkon uelis nochipa tinemis itech itlasojtlalis toTajtsin.

Iamatlajkuilol Grupo akin tlayekana ipan nochi tlanechikoltin

Grupo akin Kinyekana iTeixpantijkauan Jehová kinyolchikauaj nochimej akin kitlasojtlaj Jehová makichiuakan ken okichiuj Jesús, akin nochipa onen itech itlasojtlalis iTaj.

CAPÍTULO 1

“Sa no yejua tiktlasojtlaj”

Ika achijtsin tlajtoltin, biblia techtomilia kenon uelis tikteititiskej ika tiktlasojtlaj toTajtsin.

CAPÍTULO 2

Noneki kuajli matikpiyakan totlamachilis

¿Uelis tikpiyaskej kuajli totlamachilis san ika, ixpan toTajtsin xchipauak tikpiyaskej?

CAPÍTULO 3

Matikintlasojtlakan akin toTajtsin kintlasojtla

Jehová yejua melak kuajli kintlapejpenia akin iuan nouika, niman tejuamej noijki ijkon noneki tikchiuaskej.

CAPÍTULO 4

¿Tleka tikintlakaitaskej akin kipiyaj tlanauatijkayotl?

Biblia kijtoua yexkan kampa techtlajtlanilia toTajtsin matiktlakaitakan tlanauatijkayotl tlen kipiyaj oksekimej.

CAPÍTULO 5

Tlenon kijtosneki xok nemouikaj ken yejuamej

Itlajtol toTajtsin techititia makuijli kampa noneki tikteititiskej ika xtouikaj ken tlanemiliaj tlaltikpakchanejkej.

CAPÍTULO 6

Kenon kuajli tiktlapejpeniskej tlen ika toyolpaktiskej

Yeyi tlajtoltilistin tlen mitspaleuiskej kuajli xtlapejpeni.

CAPÍTULO 7

¿Tiktlasojkaitaj nemilistli ijkon ken toTajtsin?

Pampa yejuin xsan kijtosneki maka tijkixtilis inemilis se tlaltikpakchane, ¿tlenon okse noijki kijtosneki?

CAPÍTULO 8

ToTajtsin kintlasojtla akin chipaujkej

Biblia uelis mitspaleuis maka tikchiuas tlen mitstsouilotis ixpan toTajtsin.

CAPÍTULO 9

“Xtlalkauikan, [...] auilnemilistli”

Nochi xiuitl melak miyekej tokniuan onxinij ipan auilnemilistli. ¿Kenon uelis maka timokajkayauas ika yejuin?

CAPÍTULO 10

Namiktilistli: se tetlayokolijli itech toTajtsin

¿Tikneki timonamiktis? ¿Kenon uelis timoyektlalis niman ijkon kuajli tinemis ijkuak yotimonamikti? Tla tejua yotimonamikti ¿Kenon uelis tikchiuas ika monamiktilis mauejkaui?

CAPÍTULO 11

“Xtlakaitakan on namiktilistli”

Chikuasen tlajtoltilistin tlen timotlajtoltis mitspaleuis kuajli xpiya monamiktilis.

CAPÍTULO 12

Nochipa matiteyolchikauakan ika totlajtoluan

Motlajtol uelis kiyolkokos oksekimej noso kinyolchikauas. Matomachtikan ken tiktekitiltiskej totlajtol tlen otechtlayokoli Jehová ijkon ken yejua kineki

CAPÍTULO 13

Iluimej tlen toTajtsin xkuelita

Seki iluimej niman tlen nopanoltiaj nesis kiueyichiuaj toTajtsin tlen yejua xkuelita.

CAPÍTULO 14

Matoyekanakan melajki itech nochi

Kachtopa onka se tlemach tlen noneki tikchiuas niman ijkon uelis timoyekanas melajki uan oksekimej.

CAPÍTULO 15

Kenon se yolpakis ipampa nochi itekiyo

Ken nonankilia makuijli tlajtoltilistin mitspaleuis kuajli tiktlapejpenis tla tikchiuas se tekitl noso ka.

CAPÍTULO 16

Matikixnamikikan Diablo iuan itlakajkayaualisuan

Tikmatij ika Satanás kipiya kojtilistli san ika yejon xtechtekipachoua. ¿Tleka?

CAPÍTULO 17

“[Xmoskaltikan] ipan nemochipajkatlaneltok”

Yeyi tlemach tlen mitspaleuis tikchikauas motlaneltokil niman ijkon nochipa tinemis itech itlasojtlalis toTajtsin.

APÉNDICE

Kenon tikitaskej se akin kikixtiaj ipan tlanechikojli

¿Melak noneki xok iuan tosentlaliskej?

APÉNDICE

¿Kemanon noneki manokuatlapacho se tokniuj siuatl, niman tleka?

Biblia techijlia yeyi tlemach tlen mitspaleuis tikmatis tlanankilistli.

APÉNDICE

¿Kuajli tiktlajpalos bandera, tiktlapejpenis se tekiuaj niman tekitl tlen tlanauatiaj tekiuajkej?

¿Katlejua tlaxeloltin itech Biblia mitspaleuis xpiya chipauak motlamachilis itech yejuin?

APÉNDICE

Tlen pitentsin nokixtia itech yestli niman kenon tetekij tlapajtikej

Tiknemilis tlenon tikchiuas, mitspaleuis kuajli tikixnamikis tlen ouijtika ijkuak timopajtis.

APÉNDICE

Kenon se uelis kiteltis maka sa manomajmatoka

¿Kenon uelis tikteltis xok tikchiuas yejuin tlen tsokuiltik?

APÉNDICE

¿Tlenon kijtoua Biblia ijkuak se tekaua ixpan tekiuajkej niman ijkuak se noxeloua?

Ijkon ken kijtoua Biblia, xnochimej akin kikauaj imixnamik uelis oksejpa nonamiktiskej

APÉNDICE

Kenon tikyektlaliskej tlaueltin tlen onka imiuan akin titekitij

¿Uelis se akin kichiua ken Cristo yas itech tekiuajkej niman ijkon kiyektlalis tlauejli iuan se akin noijki kipiya itlaneltokil ken yejua?