Biblia ¿tlenon techijlia?

¿Katlejua tlamachtiltin kipiya Biblia?

¿Tleka noneki tomachtiskej Biblia?

Matikitakan seki tlemach tlen tepaleuij itech Biblia, amoxtli tlen melak noixmatstika ipan nochi tlaltikpaktli.

SECCIÓN 1

ToTajtsin okintlayokoli tlaltikpakchanejkej se xochitlalpan

¿Kenon kijtoua Biblia ika okinchijchiujkej tlaltikpakchanejkej? ¿Tlenon tlanauatijli okinmakak toTajtsin kachtopa tlakatl niman siuatl?

SECCIÓN 2

Okinkixtijkej itech Xochitlalpan

¿Katlejua tlamachialistli okitemakak toTajtsin ijkuak okimijli Adán iuan Eva tlenon inpan nochiuaskia?

SECCIÓN 3

Akin omakiskej ipan apachiuilistli

¿Kenon nochiuiyan opeuj nochiua tlen xkuajli? ¿Kenon okiteititi Noé ika yolmelauak katka?

SECCIÓN 4

ToTajtsin notlajtolkaua iuan Abrahán

¿Tleka Abrahán oyaj Canaán? ¿Tlen tlajtolkaualistli okichiuj Jehová iuan Abrahán?

SECCIÓN 5

ToTajtsin kiteochiua Abrahán niman ikoneuan

¿Tlenon okinek kiteititis Jehová ijkuak okitlajtlanili Abrahán makiuentlali Isaac? ¿Tlenon okijto Jacob ijkuak imikiskia?

SECCIÓN 6

Job xkikaua toTajtsin

¿Kenon kiteititia amoxtli Job ika nochimej uelis kipaleuiskej iueyitlayekanalis toTajsin?

SECCIÓN 7

ToTajtsin kiminmakixtia israelitas

¿Kenon Jehová okichiuj ika Moisés makimakixti Israel itech Egipto kampa nemiyaj ken tlakeualtin? ¿Tlenon noilnamiki ipan Pascua?

SECCIÓN 8

Israelitas kalakij Canaán

Ijkuak israelitas okalakej Canaán, ¿tleka Jehová okimakixti Rahab niman ichanejkauan ne Jericó?

SECCIÓN 9

Israel kitlajtlani se tekiuaj

Ijkuak Israel kitlajtlani se tekiuaj, Jehová kitlapejpenia Saúl. ¿Tleka Jehová xok okiseli Saúl niman okitlali David ken tekiuaj?

SECCIÓN 10

Salomón se tekiuaj tlamachilise

¿Kenon okiteititi Salomón ika tlamachilise? ¿Tlenon ipan onochiuj ijkuak okitlalkaui Jehová?

SECCIÓN 11

Tlakuikaltin tlen techmachtiaj niman techyolchikauaj

¿Katlejua Salmo techititia ika toTajtsin kinpaleuiya niman kinyolseuiya akin kitlasojtlaj? ¿Tlenon okijto tekiuaj Salomón ipan El Cantar de los Cantares?

SECCIÓN 12

Tlamachilistli tlen techpaleuiya ipan tonemilis

Xkita kenon tlajtolpaleuilistli tlen uajlauj ipan amoxtli Proverbios niman Eclesiastés mitsyekanas niman mitspaleuis xtlaneltoka itech toTajtsin.

SECCIÓN 13

Tekiuajkej kuakualtin niman tekiuajkej xkuakualtin

¿Kenon Israel onotlajkoxelo niman onochiuj ome tekiuajyotl?

SECCIÓN 14

ToTajtsin tlajtoua ika iteotlajtokauan

¿Tlenon okimijli toTajtsin makiteijlikan iteotlajtokauan? Xmati naui tlemach itech tlen otlajtokej.

SECCIÓN 15

Teotlajtoketl akin okuikakej Babilonia kita tlen panos tlayekapan

¿Tlenon ouel Daniel itech Mesías niman iTekiuajyo toTajtsin?

SECCIÓN 16

Yejko Mesías

¿Kenon okichiuj Jehová ika iluikaktekitkej niman Juan akin teapolaktiaya makiteixmachiltikan ika Jesús yejua Mesías? ¿Kenon Jehová kuajli okiteititi ika iKoneuj yejua Mesías?

SECCIÓN 17

Jesús tlamachtia itech iTekiuajyo toTajtsin

¿Itech tlenon otlajto Jesús ijkuak otenojnots? ¿Kenon yokiteititi ika ijkuak yejua tlanauatis kichiuas ika tlasojtlalistli niman melajkayotl?

SECCIÓN 18

Milagros tlen Cristo okichiuj

¿Tlenon kiteititiaj imilagros Jesús itech ikojtilis niman ijkuak tlayenas ipan tlaltikpaktli?

SECCIÓN 19

Jesús okijto tlen noijki nochiuaskia ipan yejuin tonaltin

¿Tlenon kijtosneki tlen okimijli ika kitaskiaj itlatitlankauan Jesús?

SECCIÓN 20

Imikilis Cristo

¿Tlenon yenkuik Jesús okipeualti manoilnamiki ijkuak ok xkitemakayaj niman xkipilouayaj ipan se kojtli?

SECCIÓN 21

Yoliui Jesús

¿Kenon inomachtijkauan Jesús okimatkej ika toTajtsin okiyoliti?

SECCIÓN 22

Itlatitlankauan Jesús tenojnotsaj ika yolchikaualistli

¿Tlenon opanok ipan iluitl Pentecostés? ¿Tlenon okichiujkej akin kitlauelitaj Cristo pampa inomachtijkauan tenojnotsaj?

SECCIÓN 23

Nochiuiyan noteijlia kuajli tlajtoltin

¿Tlenon opanok sakin ijkuak Pablo yokipajtika se tlakatl ipan Listra? ¿Kenon Pablo oajsik Roma?

SECCIÓN 24

Iamatlajkuiloluan Pablo tlen kintitlanilia tlanechikoltin

¿Tlenon okijto Pablo itech kenon kipiya kuajli noyekanas tlanechikojli? ¿Tlenon okijto itech tekoneuj akin yonoijtoka uajlaskia?

SECCIÓN 25

Tlajtolpaleuijli itech tlaneltokilistli, kenon touikaskej niman tlasojtlalistli

¿Kenon akin kichiua ken Cristo uelis kiteititis tlaneltokijli? ¿Kenon se tlaltikpakchane uelis kiteititis ika yemelak kitlasojtla toTajtsin?

SECCIÓN 26

Tlaltikpaktli oksejpa nochiua se xochitlalpan

¿Kenon amoxtli Apocalipsis ontlami kijtoua tlen techijlia Biblia?

Tlen techijlia Biblia

¿Kenon Jehová ika yolik okiteititi ika Jesús yeskia Mesías, akin kikuepas tlaltikpaktli se Xochitlalpan?

Tlen panotiuj itech Biblia

Xkita tlen panotiuj itech Biblia, peua ipan 4026 i.x.x. 1 niman ontlami kanaj ipan xiuitl 100