Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

Historia 23: Faraón kipiya ome itemik

Historia 23: Faraón kipiya ome itemik

PANOUAJ ome xiuitl, niman José ok tsaujtika. Akin katlitia Faraón xkilnamiki. Se yeuajli Faraón kipiya ome itemik tlen melak okajman, niman notlajtoltia tlenon kijtosnekij. ¿Nikan nesi kochtika? Uajmostla Faraón kinnotsa akin tlamachilisejkej niman kimijlia tlen okitemik. San ika, yejuamej xueli kijliaj tlen kijtosnekij.

Kuakon akin katlitia Faraón kilnamiki José. Kijlia Faraón: ‘Ijkuak nitsaujtoya onikixmat se tlakatl akin ueliya kijtouaya tlen kijtosneki temiktli’. Faraón tlanauatia nimantsin makikixtikan José.

Faraón kijlia José tlenon okitemik: ‘Onikitak chikome uakaxtin tomajkej niman kualtsitsintin. Kuakon onikitak chikome uakaxtin teuajkej. Niman uakaxtin teuajkej okinkuajkej uakaxtin tomajkej.

Faraón temiktika

’Ipan ome notemik onikitak chikome imiyauayo trigo ipan san se ikojyo melak uejkapan. Kuakon onikitak chikome imiyauayo trigo pitsajkej niman uajkej. Niman imiyauayo trigo tlen uajki okitolo imiyauayo tlen kuajkuajli.’

José kijlia Faraón: ‘Ome motemik san noijki kijtosnekij. Chikome uakaxtin tomajkej iuan chikome imiyauayo trigo tlen kuajkuajli, kijtosnekij chikome xiuitl, niman chikome uakaxtin teuajkej iuan chikome imiyauayo trigo tlen uajki kijtosnekij chikome xiuitl. Yes chikome xiuitl ijkuak melak tlatlakis ipan Egipto. Kuakon panos chikome xiuitl ijkuak xtlatlakis’.

Ika yejon, José kijlia Faraón: ‘Xtlapejpeni se tlakatl akin tlamachilise niman xnauati makisentlali miyek tlakuajli ipan chikome xiuitl ijkuak tlatlakis. Ijkon tlaltikpakchanejkej xmikiskej ika apistli ipan okseki chikome xiuitl ijkuak xtlatlakis niman achijtsin tlakuajli onias’.

Faraón okuelkak tlen okijlikej. Niman okitlapejpeni José makisentlali tlakuajli, niman makejyeua. José noijki ueyixtika katka ipan Egipto maski xijkon ken Faraón.

Ipan chikueyi xiuitl, ijkuak xtlatlakiya niman xok onkatka tlakuajli, José kimita sekimej tlakamej akin uajlauej ipan ojtli. ¿Tikmatstika akinomej? ¡Majtlaktli ikniuan akin yakatstiuej! Jacob intaj okintitlan Egipto pampa xok kipiyaj tlakuajli ipan Canaán. José kimixmatij ikniuan, san ika, yejuamej xkixmatij yejua. ¿Tikmatstika tleka? Pampa José melak youeyiyak, niman itlaken sejneka noso tlamantik.

José kilnamiki ika ijkuak pitentsin katka okitemijka ika ikniuan notlakuanketsayaj ixpan. ¿Tikilnamiki ika yotikpouj yejuin? Kuakon José kasikamati tleka toTajtsin okititlan Egipto. ¿Tlenon tiknemilia kichiua José? Matikitakan.

Génesis 41:1-57; 42:1-8; 50:20.Tlajtoltilistin

 • ¿Tlenon ipan nochiua Faraón ipan se yeuajli?
 • ¿Tleka akin katlitia Faraón kilnamiki José?
 • Ken nesi ipan tlaixkopinajli, ¿tlenon ome okitemik Faraón?
 • ¿Tlenon kijtoua José kijtosnekij tlen okitemik Faraón?
 • ¿Tleka José melak ueyixtika ipan Egipto maski xijkon ken Faraón?
 • ¿Tleka yauej Egipto ikniuan José, niman tleka xkixmatij?
 • ¿Tlenon kilnamiki José tlen okitemijka, niman tlenon kasikamati?

Okseki tlajtoltilistin

 • Xpoua Génesis 41:1-57.

  ¿Kenon nochipa José okichiuj makiueyichiuakan Jehová? Niman, ¿tlenon uelij akin kichiuaj ken Cristo? (Gén. 41:16, 25, 28; Mat. 5:16; 1 Ped. 2:12).

  ¿Tleka tikijtouaj ika ijkuak melak otlatlak Egipto, noijki nochiujtika aman ipan ikalpan Jehová, niman ijkuak xotlatlak noijki nochiujtika aman ipan tlaneltokiltin xmelajkej? (Gén. 41:29, 30; Amós 8:11, 12).

 • Xpoua Génesis 42:1-8 niman 50:20.

  ¿Uelis itekipanojkauan Jehová notlakuanketsaskej itech se tlakatl tla kampa chantij ijkon noteititia ika notlakaitaj? (Gén. 42:6).