Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

Historia 2: Se kualtsin xochitlalpan

Historia 2: Se kualtsin xochitlalpan

¡XKITA kenon onka tlaltikpaktli! ¡Nochi melak kualtsin! Xkita xiujtli, kojtin, xochimej niman yolkamej. ¿Tikita kanon nemi elefante niman leones?

Yolkamej ipan xochitlalpan Edén

¿Akinon okichijchiuj yejuin kualtsin xochitlalpan? Matikitakan kenon toTajtsin otexchijchiuili yejuin tlaltikpaktli.

Kachtopa, toTajtsin okitlali xiujtli, niman ijkon tlajli oxoxouiyak. Okinchijchiuj xochimej, xiujtin niman kojtin. Nochi yejuin noskaltiaj niman kikualtsintiliaj tlaltikpaktli. Niman xsan yejon, noijki miyekej kojtin techmakaj intlakilyo tlen melak uelik.

Sakin toTajtsin okinchijchiuj michimej makistinemikan ijtik atl niman totomej mapatlanikan tlakpak. Okinchijchiuj chichimej, mistomej niman caballos; yolkamej uejueyimej niman pitentsitsintin. ¿Nemij yolkatsitsintin kampa tichanti? ¡Melak otechtlasojtlak toTajtsin pampa nochi yejuin otexchijchiuili!

Ika otlamito okichijchiuj san xueyi itech tlaltikpaktli melak kualtsin. Okitokayoti xochitlalpan Edén. Nochi melak kualtsin katka niman xtlaj kipolouaya. ToTajtsin kinekiya ika, nochi tlaltikpaktli manochiua kentla yejuin kualtsin xochitlalpan tlen okichijchiuj.

Xkita oksejpa yejuin tlaixkopinajli. ¿Tikmatstika tlenon toTajtsin okitak poliuiya ipan yejuin xochitlalpan? Matikitakan.

Génesis 1:11-25; 2:8,9.Tlajtoltilistin

 • ¿Kenon otechyektlalili toTajtsin tlaltikpaktli?
 • ToTajtsin okinchijchiuj miyek yolkamej. ¿Uelis tikinteneuas sekimej? (Xkita tlaixkopinajli).
 • ¿Tleka tlamantik noso sejneka katka xochitlalpan Edén?
 • ¿Kenon kinekiya toTajtsin manochiua nochi tlaltikpaktli?

Okseki tlajtoltilistin

 • Xpoua Génesis 1:11-25.

  ¿Tlenon okichiuj toTajtsin ipan yeyi tonajli ijkuak otlachijchiuj? (Gén. 1:12).

  ¿Tlenon okichiuj toTajtsin ipan naui tonajli ijkuak otlachijchiuj? (Gén. 1:16).

  ¿Katlejua yolkamej okinchijchiuj toTajtsin ipan tonajli makuijli niman chikuasen? (Gén. 1:20, 21, 25).

 • Xpoua Génesis 2:8, 9.

  ¿Katlejua ome kojtin okitlali toTajtsin tlamantik noso sejneka ipan xochitlalpan, niman tlenon kijtosnekiyaj?