Xuiya kampa tlen onka ijtik

Xuiya kampa tlen kipiya

Historia 101: Kimiktiaj Jesús

Historia 101: Kimiktiaj Jesús

¡XKITA tlen xkuajli panotika! Kinekij mamiki Jesús, ika yejon kipilouaj ipan se kojtli melaktik. Kipiya clavos ipan imauan niman ikxiuan. ¿Tleka ijkon kichiuiliaj?

Kimiktiaj Jesús

Pampa nemij sekimej akin kitlauelitaj. ¿Tikmatstika akinomej? Se itoka Satanás noso Diablo yejua se iluikaktekitketl. Yejua akin okichiuj ika Adán iuan Eva maka makitlakamatikan Jehová. Niman Satanás yejua okichiuj ika akin kitlauelitaj Jesús makichiuakan yejuin ueyi tlajtlakojli.

Ijkuak xkipilouayaj ipan kojtli, akin kitlauelitaj Jesús melak kitlajyouiltiaj. ¿Tikilnamiki ika ouajlakej ipan Getsemaní niman okuikakej? ¿Akinon katkaj yejuin akin kitlauelitaj? Kema, tlamachtijkej itech tlanauatijli. Matikitakan tlenon panoua sakin.

Ijkuak tlamachtijkej itech tlanauatijli kuikaj Jesús, itlatitlankauan cholouaj. Nomojtiaj, niman iselti kikaujteuaj Jesús iuan akin kitlauelitaj. San ika, itlatitlankauan Pedro iuan Juan xuejka yauej. Kitokatiuij niman ijkon uelis kitaskej tlenon kichiuiliaj Jesús.

Teopixkej kuikaj Jesús itech se tlakatl akin youeuentsintiak itoka Anás, akin otekitka kentla ueyi teopixki. Akin kuikaj Jesús xouejkaujkej ompa. Sakin, kuikaj Jesús ichan Caifás, akin aman yejua ueyi teopixki. Ompa melak miyekej nemij tlamachtijkej itech tlanauatijli.

Nikan ipan ichan Caifás teyolkuitiaj. Kinuajuikaj sekimej tlakamej niman ijkon makijtokan tlen xmelauak itech Jesús. Nochimej tlamachtijkej itech tlanauatijli kijtouaj: ‘Matikmiktikan Jesús’. Kuakon miyek tlemach kichiuiliaj tlen ika kipinaujtiaj niman kiuisokij.

Ijkuak nochi yejuin panoua, Pedro nemi kiyauak. Yejon yeuajli melak seua, niman tlaltikpakchanejkej tlatlatiaj. Ijkuak nototonijtoyaj iyeualiyan tlitl se siuatlakeuajli, kita Pedro niman kijtoua: ‘Yejuin tlakatl noijki nemiya iuan Jesús’.

‘¡Ka, nejua xiuan ninemiya!’, tlanankilia Pedro.

Yexpa kijliaj Pedro ika yejua nemiya iuan Jesús. Niman Pedro nochipa kijtoua ika xmelauak. Ijkuak Pedro ika yexpa okijto yejuin, Jesús kualita. Pedro melak noyolkokoua ika otlakajkayauj, kisa niman peua choka.

Viernes ika kualkan ijkuak kisa tonajli, teopixkej kuikaj Jesús itech Sanedrín. Nikan kijtouaj tlenon kichiuiliskej. Kuikaj itech Poncio Pilato, tekiuaj itech idistrito Judea.

‘Yejuin se xkuajli tlakatl’, kijliaj Pilato. ‘Kipiya ika mikis.’ Ijkuak Pilato yokiyolkuiti Jesús, kijtoua: ‘Nejua xniknextilia nion se tlajtlakojli’. Kuakon Pilato kichiua makuikakan Jesús ipan Jerusalén kampa nemi Herodes Antipas, akin tekiuajti itech Galilea. Yejuin tlakatl noijki kita ika Jesús xtlaj yokichiuj tlen xkuajli, niman oksejpa kititlani itech Pilato.

Pilato kineki kimakauas Jesús. San ika, akin kitlauelitaj Jesús kinekij ika Pilato makimakaua okse, se akin tlachteki itoka Barrabás. Aman iajsitika tlakualispan ijkuak Pilato kikixtia Jesús ne kiyauak. Pilato kimijlia tlaltikpakchanejkej: ‘¡Xkitakan! ¡Nemotekiuaj!’ San ika, teopixkej akin uejueyixtokej tsajtsij: ‘¡Xkixti! ¡Xmikti!’ Kuakon kimakaua Barrabás niman Jesús kuikaj konmiktiskej.

Viernes ijkuak yopanok tlakualispan kipilouaj ipan se kojtli melaktik. Maski ipan tlaixkopinajli xnesij, ompa nemij omemej tlakamej akin noijki okinpilojkej niman ijkon mamikikan. Ijkuak sa achijtsin poliuiya ika mikiskia Jesús, se tlakatl kijlia: ‘Xnechilnamiki ijkuak tikalakis ipan motekiuajyo’. Niman Jesús kinankilia: ‘Nikneki nimitsijlis ika nouan tinemis ipan xochitlalpan’.

¡Melak kualtsin tlen okijto Jesús! ¿Xmelak? ¿Tikmatstika itech katlejua xochitlalpan tlajtotika Jesús? ¿Itech xochitlalpan tlen toTajtsin okichijchiuj kachtopa? Kema, ipan tlaltikpaktli. Ijkuak Jesús uajtlanauatijtos ipan iluikak, kiyolitis yejuin tlakatl niman ijkon nemis ika pakilistli ipan yenkuik xochitlalpan. ¿Xmelak ika kualtsin yes yejuin?

Mateo 26:57-75; 27:1-50, NM; Lucas 22:54-71; 23:1-49, NM; Juan 18:12-40; 19:1-30, NM.Tlajtoltilistin

 • ¿Akinon okichiuj makimiktikan Jesús?
 • ¿Tlenon kichiuaj itlatitlankauan Jesús ijkuak tlamachtijkej itech tlanauatijli okuikakej?
 • ¿Tlenon panoua ichan ueyi teopixki Caifás?
 • ¿Tleka kisa Pedro niman choka?
 • Ijkuak oksejpa kuikaj Jesús itech Pilato, ¿tlenon kijtouaj ijkuak tsajtsij uejueyimej teopixkej?
 • ¿Tlenon Jesús ipan nochiua viernes, ijkuak yopanok tlakualispan, niman tlenon kijlia se tlakatl akin inakastlan pilkatika?
 • ¿Kanon onias xochitlalpan tlen Jesús okijto?

Okseki tlajtoltilistin

 • Xpoua Mateo 26:57-75.

  ¿Kenon okiteititijkej tlayekankej ipan Sanedrín ika xkuajli katka inyojlo? (Mat. 26:59, 67, 68).

 • Xpoua Mateo 27:1-50, NM.

  ¿Tleka uelis tikijtoskej ika Judas xmelak onoyolkoko itech tlen okichiuj? (Mat. 27:3, 4; Mar. 3:29; 14:21; 2 Cor. 7:10, 11).

 • Xpoua Lucas 22:54-71.

  ¿Tlenon tiuelij ijkuak Pedro okijto ika xkixmatiya Jesús ipan yejon yeuajli ijkuak okasikej? (Luc. 22:60-62; Mat. 26:31-35; 1 Cor. 10:12).

 • Xpoua Lucas 23:1-49, NM.

  ¿Tlenon okichiuj Jesús, maski xkuajli tlen okichiuilijkej, niman tlenon tiuelij? (Luc. 23:33, 34; Rom. 12:17-19; 1 Ped. 2:23).

 • Xpoua Juan 18:12-40.

  ¿Tlenon techititia ika maski Pedro onomojti, sakin onoyolchikauj niman kuajli otekichiuj? (Juan 18:25-27; 1 Cor. 4:2; 1 Ped. 3:14, 15; 5:8, 9).

 • Xpoua Juan 19:1-30, NM.

  ¿Kenon kuajli tlanemiliaya Jesús itech tlemach tlen ika topanoltiskej? (Juan 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mat. 6:31, 32; 8:20).

  Ijkuak imikiskia Jesús, ¿kenon ika itlajtoluan okiteititi ika okipaleui iueyitlayekanalis Jehová? (Juan 16:33; 19:30; 2 Ped. 3:14; 1 Juan 5:4).