A SENTINELA

Nikoho: Ankeelo aakhala?

Yoorepa: Sal 103:20

Mumvahe: Erevista ela ennathokororya yeeyo Piipiliya onaloceiye vooloca sa ankeelo ni mukhalelo awo ananivolowelaaya.

MUHUSIHE EPARIPARI

Nikoho: Nyuwaano munuupuwela wi Siyensiya onnanvaanya Piipiliya?

Yoorepa: Isa 40:22

Eparipari: Yeeyo Piipiliya onaloceiye mmiyaha sa siyensiya tawiiwanana.

NWOPELO WA MITHUKUMANO (inv)

Mumvahe: Kinachuna woowopaani wi nwiriyane mahaleene mwaha wa Piipiliya. Onahaala olociwa mu Empa ya Omwene, nipuro nnathukumanaahuwo. [Mumvahe nwopelo, orempwale elukuluku ni nipuro na mithukumano, nave muloce muru wa mwaha onaya olociwa.]

Nikoho: Nyuwaano montoko ovolowa mu Empa ya Omwene? [Wakhala wooweryeya, mmoonihe exilema Tiheeni Eneereya mu Empa ya Omwene?]

MUREPE MAPACERYIHO ANYU

Mpharihele mapaceryiho a ntakiheryo wi murepe mapaceryiho anyu mmuteko woolaleerya.