Ocuphela mwaha

Ocuphela menu anaawiili

Ocuphela sampuwa

Anamoona a Yehova

Elomwe

Yaawopaka achu oya mmithukumano o ivilivili sa o Kokhi

OKUMI NI MUTEKO AHU YOOCHARIHA YA MITHUKUMANO Setempuru 2017

Mapaceryiho a Ntakiheryo

Mapaceryiho a ntakiheryo a omvaha A Sentinela ni ohusiha eparipari vooloca Piipiliya ni siyensiya. Mpharihele mukhalelo yoola wi murepe mapaceryiho anyu.

MUHAKHU WA MASU A MULUKU

Okookeliwa wa Malapelo Aweela!

Yawoona ya Esekiyeli vooloca sa empa ya Muluku, yaahaalipiha Ayuta oororomeleya yaari wookapuroni wi malapelo aweela yaahaala okookeliwa.

OKUMI WEEKRISTU

Ntakhara Heeni Munnacicimiha Malapelo Aweela?

Malapelo aweela ananvira erakamaka ni otikitheryeya. Apwanne nyuwaano wiiliwiili munnuupuwelela ekari anyu ya omusuwela Yehova ni omurumeela yoowo?

MUHAKHU WA MASU A MULUKU

Mareeliho Yaaweheryiwa ni Aisarayeli Yaawo Yaahaala Woopoliwa

Yawoona ya Esekiyeli vooloca sa empa ya Yehova yaahaaroromeliha wi malapelo a Yehova yahaala okookeliwa, vamoha ni mareeliho yaaphitaanyerya oreheryeya, wiiwanana ni okhapeleleya.

MUHAKHU WA MASU A MULUKU

Okhala Oororomeleya wa Yehova Onnaruuha Mareeliho

Yaweereya ya anaamiravo araru Ahepri ennalipiha yoolakelela ahu ya okhala oororomeleya wa Yehova Muluku.

OKUMI WEEKRISTU

Mukhale Oororomeleya Variyari va Weehiwa

Yesu Kristu aatitelela okhala oororomeleya wa Muluku vaavaa eehiweiye. Apwanne ti wooweryeya achu oohiphaameya otitelela okhala ororomeleya vaavaa anakhinyereryiwaaya okhala oohiroromeleya wa Muluku?

OKUMI WEEKRISTU

Mukhale Oororomeleya Vaavaa Mmusi Anyu Oniikariweiye Mmulokoni

Vaavaa mmoha a veemusini oniikariweiye mmulokoni, ororomeleya wahu wa Yehova Muluku onneehiwa. Tiheeni eni enikhaviherye otitelela okhala oororomeleya?

MUHAKHU WA MASU A MULUKU

Munnamurumeela Yehova Moohihiyererya?

Taniyeli aamurumeela Muluku moohihiyererya. Owo heemerenrye wi echu vyakala emuhiihe sookhovelela sawe soomunepani.

OKUMI WEEKRISTU

Mwaavyakihe wi Emurumeeleke Yehova Moohihiyererya

Mwaavyakihe alaleeryi avyaani ovinyerya woopaceryani okhala a mvai ni ohicompela muteko woolaleerya. Mwaakhaviherye oohuserya anyu okhala alaleeryi oophwanelela.