DESPERTAI!

Nikoho: Nni niwerye hai opharihela elukuluku ahu moophimelela?

Yoorepa: Ekle 4:6

Mumvahe: Erevista ela ennavaha sooleeliherya soophara muteko vooloca sa othanlela ichu soochuneya.

MUHUSIHE EPARIPARI

Nikoho: Ntakhara heeni nikhanlaahu elapo yeela?

Yoorepa: Sal 37:29

Eparipari: Muluku aapatunxe achu wi ekhaleke veelaponi yavathi okhala wookhala.

MICHAKA YAPHAAMA YOORWEELA WA MULUKU!

Nikoho: Munoona wi ti woowi nnahaalaahu ophwanyawo michaka yaphaama? [Moonihe exilema Munnachuna Michaka Yaphaama?]

Yoorepa: Isa 52:7

Mumvahe: Eproxura ela eri ntoko “namitxhaka onalaleya muretxele” nthowa nawi enaloca michaka sa Mpiipiliyani.

MUREPE MAPACERYIHO ANYU

Mpharihele mapaceryiho a ntakiheryo wi murepe mapaceryiho anyu mmuteko woolaleerya.