Ocuphela mwaha

Ocuphela menu anaawiili

Anamoona a Yehova

Elomwe

Okumi Ahu Weekiristu ni Orummwa—Yoochariha ya Mithukumano

Okumi ni Orummwa Yoochariha ya Mithukumano ennavahererya yoochariha ya miyaha soohuserya sa esumana eri yoothene, ntoko waalakhanyiwa wa Piipiliya ni miyaha mikina sinathokororyiwa mmithukumano sa Anamoona a Yehova.

 

WOONA
Yoochariha
Elista

OKUMI NI MUTEKO AHU YOOCHARIHA YA MITHUKUMANO

IREFERENSIYA SA OKUMI NI MUTEKO AHU YOOCHARIHA YA MITHUKUMANO

Apirili 2018

IREFERENSIYA SA OKUMI NI MUTEKO AHU YOOCHARIHA YA MITHUKUMANO

Marsu 2018

OKUMI NI MUTEKO AHU YOOCHARIHA YA MITHUKUMANO

OKUMI NI MUTEKO AHU YOOCHARIHA YA MITHUKUMANO

IREFERENSIYA SA OKUMI NI MUTEKO AHU YOOCHARIHA YA MITHUKUMANO

Fevereru 2018

OKUMI NI MUTEKO AHU YOOCHARIHA YA MITHUKUMANO

OKUMI NI MUTEKO AHU YOOCHARIHA YA MITHUKUMANO

OKUMI NI MUTEKO AHU YOOCHARIHA YA MITHUKUMANO

OKUMI NI MUTEKO AHU YOOCHARIHA YA MITHUKUMANO

OKUMI NI MUTEKO AHU YOOCHARIHA YA MITHUKUMANO

OKUMI NI MUTEKO AHU YOOCHARIHA YA MITHUKUMANO