Ocuphela mwaha

Ocuphela menu anaawiili

Ocuphela sampuwa

Anamoona a Yehova

Elomwe

Mulipeleli—Oomuhuserya  |  Akostu 2017

 MIYAHA SAHU SAKHALAI

“Ti Liini Nneeraahu Nikhaleno Muthukumano Mukina wa Ekulucu?”

“Ti Liini Nneeraahu Nikhaleno Muthukumano Mukina wa Ekulucu?”

MWEERI wa Novempuru a 1932 o epooma yo Mexiko, epooma enakhalamo achu opwaha milyawu mmoha. Pahiru omapacereryo wa esumana emoha, isemaaforo saahithipeliwa mu ekwaha yoopacerya. Nyenya achu yaari oohakalala ni echu ekina. Alipa oolokoha miyaha yaari va nipuro ineemelavo ikaaro ni ikaamera saya sooreheryeya, eweheryaka ophiya wa muleco avameekheiye. Taani yoowo? Ti Joseph F. Rutherford, muhooleli a Sociedade Torre de Vigia. Anamoona a vanipuroni yaanaweheryatho omwaakhela Munna Rutherford, yoowo aarwa wi aphwanyeye va muthukumano aya wa mahiku mararu.

Despertai! (The Golden Age) aaloca: “Moohikhwa minikwa muthukumano yoola wa muceche onahaala okhala woohicuwaleya mu miyaha” mu wiilipixerya omwaramwaxa eparipari o Mexiko. Nyenya ola waari muthukumano mukhaani yoowo pahiru yaaphwanyen’yevo achu 150. Ntakhara heeni vano waaryaaya wookhweleya?

Ohaakumve opakiwa muthukumano yoowo, eparipari hiyaamwaramwaxen’ye o Mexiko. Ovinyerya 1919, saanakhalawo mithukumano mikhaani sa ekulucu, nyenya ovinyerya eyaaka yeele miloko saahivukuwa. Vaavaa efiliyale yaahuliwaaya o epooma yo Mexiko mu 1929, waakhala ntoko wi mukhalelo waahaala okhala phaama, nyenya nlelo yaahikhalavo makacamiho a ovootha. Marehereryo yaahaahusiha makolportore, vano nnawiichanaahu mapiyoneero, wi hiyaaphwanela ophitaanyerya maroca ni olaleerya. Kolportore mmoha aahinyeenyeya vooloca sa yeela ophiyerya ohiya eparipari nave aahipaka nikhuuru nawe na omuhuserya Piipiliya. Navetho variyari va elukuluku yeele, ooweherya a efiliyale aahiraceeliwa nthowa na meecelo awe oonanara. Anamoona oororomeleya o Mexiko yaanachuna nceenyeryo.

Variyari va osekurya wawe, Munna Rutherford aahaalipiha anna oororomeleya ni miyaha miili sooceenyerya va muthukumano wa muceche, ni miyaha mithanu seiyo saakaravaariwe o raatiyu. Yaari ekwaha yoopacerya anna ompharihela raatiyu wi emwaramwaxe michaka yaphaama ophiyerya o Mexiko. Omanle muthukumano, aahithanliwa ooweherya muvyaani a efiliyale wi arehereryeke muteko. Anamoona vano yaahisareya mvai, nave ni weemereryiwa wa Yehova, awo yaahititelela olaleerya.

Muthukumano wa muceche wa 1941, o Epooma yo Mexiko

Mu eyaakha yoocharela, mu 1933, saahipakiwa mithukumano miili sa muceche mu elapo yeele, mmoha o Veracruz ni mukina o Epooma yo Mexiko. Anna yaanalapa moowetha mu ekulucu, nave yaanakhalano sookhumelela saphaama. Ntoko yootakiherya, mu 1931 yaahikhalawo alaleeryi 82. Mu 1941, yaahaaceererya vancipale! Mu 1941 achu awaakhwana 1.000 yaahirwa o Mexiko ntakhara Muthukumano Woomuluku wa Ekulucu.

“OLALEERYA MURAMPHANI”

Mu 1943 Anamoona yaahipacerya olokoha muru  wa Muthukumano Woomuluku wa Ekulucu “Maloko Awoopoliwa,” yoowo waahaala opakiwa mu ipooma 12 so Mexiko. * (Moone masu avathi.) Awo yenreno moorweela wa wiiwarihela ineneeryo. Saapakiwe ineneeryo piili soorekama seiyo saaluceleliwe nave inawariwa mmakhatani, eneneeryo emoha yaakhala oculi ekina ohoolo. Anamoona yaanapharihela ineneeryo seiyo wi elokohe muthukumano aya wa muceche ovinyerya 1936.

Erevista ya 1944 yooniheryaka eculi ya anna ni arokora ewanre ineneeryo o Epooma yo Mexiko

Olaleerya ni ineneeryo waahikhumelela phaama o Epooma yo Mexiko ophiyerya wi erevista La Nación yaahiloca sa ophwanyeya va muthukumano wa Anamoona: “Nihiku noopacerya, awo yaahivekiwa waawopa achu ancipale. Nihiku noocharela, awo yaahisareya muramphani.” Ekerexa ya Akatolika hiyaasiveliwe vooloca sa okhumelela wuuwu waphaama, mwawiihiiha yaanawiica Anamoona. Nyenya anna ni arokora hiyomve. Awo yaahititelela olokoha muthukumano wa muceche. Mwaha mukina mu erevista La Nación waahiloca: “Epooma yoothene yaahiwoona.” Mwaha owo waahiloca wi anna ni arokora “yaahithatuwa ekhala ‘soowara soolokoha.’” Mwaha owo waahooniheryatho iruku sa anna eri muramphani o Epooma yo Mexiko. Vathiva sookhalavo iruku ni masu ala: “Omwaramwaxeya muramphani.”

MINLI SEIYO SAARI SOOVIHAXA OPWAHA OKONA VA SIMENTO”

Mu iyaakha seiye, Anamoona ancipale yaaphwanela wiilipixerya vancipale wi ephwanyeye va mithukumano sa muceche saapakiwa o Mexiko. Anna ni arokora ancipale yaarwa mu miceche seiyo saarakamenle arampha naari acance. Muloko mmoha waahirepa, “Rampha onavira waacamela nipuro nenla rampha a telekrama.” Mwawiihiiha achu yaaya omuthukumano yaaphwanela omweeciha puuru naari weeca mahiku mancipale wi ephwanye ekaaro yaahaala waakeriha o epooma ya muthukumano wa muceche.

Anamoona ancipale yaari oohaawa nave hiyaawerya oliva wi eye o muthukumano wa muceche. Vaavaa yaaweryaaya oyawo ancipale yaakhala ni Anamoona a vanipuroni, yaawo yoonihenrye nsivelo ni owaakhela aleco. Akina yaakona mu Empa ya Omwene. Ekwaha emoha anna ni arokora 90 yaahikhala o efiliyale, weiwo yaakonenlaaya ikaaxa sa maliivuru. Anuário aahiloca wi anna yaahitepa othamalela nthowa nawi ikaaxa saari “sooviha opwaha okona vachayani va simento.”

Wa Anamoona yaale, owerya othukumana ni anna ni arokoraya aya yaahivirelela wiilipiserya woothene yaapankaaya. Olelo, aakhalawo Anamoona opwaha 850.000 o Mexiko, nave aakhalano moonelo mmohamoha wa othamalela. * (Moone masu avathi.) Soolokoha sa Anuário a 1949 saahiloca wi wiilipiserya anna ni arokora yaapakaaya hiwaakukuca mvai aya ntakhara malapelo a Yehova. Muthukumano wa ekulucu ori woothene yaakhalaayano waakhala “mwaha aya wookhweleya mu ovaanela waya mu elukuluku yincipale.” Nikoho anna yaapakaaya wiiliwiili naari, “Ti liini nneeraahu nikhaleno muthukumano mukina wa ekulucu?”​—Miyaha Sahu Sakhalai o Sentral Amerika.

^ par. 9 Mwawiiwanana ni Anuário a 1944, muthukumano yoola wa ekulucu waaheeriha osuweliwa phaama Anamoona a Yehova o Mexiko.

^ par. 14 O Mexiko, achu 2.262.646 yaahiphiya va Mukonelo mu 2016.