Ocuphela mwaha

Ocuphela menu anaawiili

Ocuphela sampuwa

Anamoona a Yehova

Elomwe

Mulipeleli— Oomuhuserya

  |  Akostu 2017

Makoho a Alipa Waalakhanya

Makoho a Alipa Waalakhanya

Ntakhara heeni muchaka wa Mateu vooloca sa okumi woopacerya wa Yesu ti woohiyana ni wa Luka?

Mwaha wa Mateu vooloca sa oyariwa wa Yesu ni mapacereryo a okumi awe ti woohiyana ni mwaha wa Luka nthowa nawi namarepa ti namarepa aateteiwe ni saweereya ni mawuupuwelo oohiyana a muchu.

Mwaha wa Mateu onaloca saweereya seiyo samvolowela Yosefe. Owo onnathariha moonelo wa Yosefe vaavaa aasuwenleiye wi Mariya aahirupala, yooloha awe yeeyo munkeelo aamulenleiye mukhalelo wa orupala wawe, ni mukhalelo owo aacharinheiye sooleeliherya sa munkeelo. (Mateu 1: 19-25) Onnatharihatho mukhalelo munkeelo aamuloponleiye Yosefe moolohani wi achawele o Yikuputu vamoha ni emusi awe ni mukhalelo iiwelenleiye. Voocharela, Mateu onnanleela wi Yosefe aahikhalano yooloha ekina yeeyo munkeelo aamuleenleiye wi akookele o Isarayeli nave aahikooka alakelela otikitherya emusi awe o Nasareti. (Mateu 2:13, 14, 19-23) Mu icima piili soopacerya sa Muchaka awe, Mateu onnaromola nsina na Yosefe ikwaha thanu nararu, nyenya na Mariya, pahiru ikwaha xexe.

Nyenya, mwaha wa Luka onamuloca Mariya. Ola onnaloca oxekuryiwa wa Mariya ni munkeelo Kapriyele, Mariya omuxekurya wawe mmusi awe Elisapeti, ni masu awe oomucicimiha Yehova. Onnalocatho yeeyo Simoni aamuleenleiye Mariya vooloca sa ohooxeya woomwaahiyu wa Yesu. Voocharela, Luka onnathariha elukuluku yeeyo Yesu aakeleiye oxekurya empa ya Muluku vamoha ni amusi awe arino iyaakha 12. Ophiyerya wi mmwaha yoola, Luka onnaromola masu a Mariya, oohiya a Yosefe, nave onnanleela wi Mariya aavoloweliwa mwawiiseela ni saweereya seiya. (Luka 2:19, 34, 35, 48, 51) Mu icima piili soopacerya sa Muchaka awe, Luka onnaromola nsina na Mariya ikwaha 12, nyenya na Yosefe pahiru ikwaha 3. Mwawiihiiha Mateu onanleela sincipale vooloca sa yeeyo Yosefe uupuweleiye ni yeeyo eenreiye. Nyenya Luka, onaloca muupuwelo wa Mariya ni saweereya sawe.

Muyareriwo wa emusi ya Yesu tho onalociwa mmukhalelo woohiyana mu aliivuru apiili a Michaka. Mateu onnaloca muyareriwo wa emusi ya Yosefe nave onnooniherya wi Yesu, ntoko mwaana aaphuiwale ni Yosefe, aahikhalano ophwanelela mu omwene wa Tavite. Ntakhara heni? Nthowa nawi Yosefe aari a nihimo na Mwene Tavite moorweela wa mwaana a Tavite, Solomoni. (Mateu 1:6, 16) Nyenya, Luka orempe muyareriwo wa emusi ya Mariya nave onnooniherya wi Yesu aahikhalano ophwanelela mu omwene wa Tavite “mwa mwili.” (Aroma 1:3) Ntakhara heeni? Nthowa nawi Mariya aari a nihimo na Mwene Tavite moorweela wa Natani mwaana a Tavite. (Luka 3:31) Nyenya ntakhara heeni Luka haamulonce Mariya ntoko mwaana a mwaamuthiyana a Eli? Nthowa nawi soorepela sa muyareriwo pahiru yaaphitaanyeryiwa aana aasilopwana a veechokoni. Mwawiihiiha, vaavaa Luka aamuromonleiye Yosefe ni amuloca ntoko mwaana a Eli, achu yaahiiwexexa yootaphulela aya wi Yosefe aari mukamwene a Eli.​—Luka 3:23.

Muyareriwo wa emusi ya Yesu onalociwa mu Michaka sa Mateu ni Luka ennooniherya wi Yesu aari Mesiya yoowo Muluku aamulaihenryeiye. Oloca wi Yesu aari a nihimo na Mwene Tavite waahisuweliwa phaameene ophiyerya wi Afarisi ni Asatuki yaaneemererya yeela. Masu a Mateu ni a Luka vooloca sa muyareriwo wa emusi ya Yesu, annalipiha nroromelo nahu nave annaneeriha ororomela wi soolaiherya sa Muluku soomwaahiyu, sinahaala okhwaanela chiryene.