Ocuphela mwaha

Ocuphela sampuwa

Anamoona a Yehova

Othanla elocelo Elomwe

 YOOHUSERYA 14

Ixikola Taani Sinavahiwa wa Mapiyoneero?

Ixikola Taani Sinavahiwa wa Mapiyoneero?

Estatu Unitu

Exikola ya Kiliyati, Patterson

Panama

Mahusiheryo oomuluku ovinyerya khalai echu yavameekhaaya wa Anamoona a Yehova. Mahusiheryo a vameekhaaya annavahiwa wa yaale analaleerya Omwene mmuteko wa elukuluku yoothene wi ewerye ‘okhwaniherya oruméla’ waya.2 Timoteo 4:5.

Exikola ya Muteko wa Opiyoneero. Omakuchuwelo wa muyakha woopacerya wa muteko wa elukuluku yoothene, anna ni arokora annawompwa ovolowa exikola ya mahiku mathanu nammoha mu Empa ya Omwene eri vakhiviru. Yoolakelela aya ori waakhaviherya mapiyoneero omwaacamela Yehova, okhalano mavyakelo mmakhalelo oothene a orummwa, ni otitelela muteko aya ni nroromelo.

Exikola ya Alaleeryi a Omwene. Mu miyeeri miili exikola ela ennaavyakiha mapiyoneero oophwanelela yaawo ivelenle ohiya empa aya ekulucu wi erumeele weiwo oriwo othowa otokweene. Awo annaloca ni murima woothene, “Miyano kiri okhalene! Mukirume!”emutakiheryaka Mulaleeryi mutokotoko, Yesu Kiristu. (Isaiya 6:8, BNM; Yohane 7:29) Othaamela elapo ekina onavolowela okhweiha makhalelo a okumi, sookhovelela, mukhalelo wa elapo, naari yoolya enamukhala yoohiyana vancipale ni yeeyo naakhovelenlaahu. Ophiyerya tho onahaala okhala woochuneya ohuserya elocelo evyaani. Exikola ela ennaakhaviherya anna ni arokora ari aciye ni atheli, a iyaakha opacerya 23 ophiyerya 65, wi yaaceererye makhalelo oomunepani yaawo anahaalaaya ochuna mu orummwa waya ni mavyakelo yaawo anahaala waakhaviherya ophariheliwa vancipale ni Yehova vamoha ni marehereryo awe.

Exikola ya Piipiliya ya Kiliyati. Masu a Eheepri, “Kiliyati” anataphulela “nikhaviheryo na onamoona.” Ovinyerya 1943, exikola ela epacenryaaya, opwaha anna 8.000 akwaaxe exikola yeela yaarumihiwa ntoko mamisiyonaariyo wi evahe onamoona “ophiyerya okutchuwenlayawo elapo” ni mphurelo mutokotoko. (Saweriwa Tarummwa 13:47) Vaavaa anna oopacerya ovyakihiwa yaaphinyaaya o Peru, hiwaariwo muloko. Vano sookhalawo opwaha miloko 1.000. Vaavaa mamisiyonaariyo yaapacenryaaya orumeela o Xapau, alaleeryi yaariwo hiyaakhwana khumi mu elapo yeele. Vano aakhalawo alaleeryi opwaha 200.000. Miyeeri mithanu sa ovyakihiwa o Kiliyati onaphitaanyerya ohuserya wawiiseela wa Masu a Muluku. Yaale anarumeela ntoko mapiyoneero avameekhaaya naari mamisiyonaariyo, ari ofiliyale naari muteko waweeceeca, annawompwa ovolowa mu exikola yeela wi yaaceererye mavyakelo yaawo anahaala waakhaviherya okhala ootikitheryeya ni okhaviherya muteko wa elapo yoothene.

  • Tiivi eri Yoolakelela ya Exikola ya Muteko wa Opiyoneero?

  • Taani onathanleliwa ovolowa Exikola ya Alaleeryi a Omwene?