1. Tiheeni munahaalaanyu wiikoha mmanle omuhuserya liivuru ola?

NYUWAANO moohuserya iparipari sincipale sa Mpiipiliyani variyari va omuhuserya wanyu liivuru ola, ntoko ewehereryo ya okumi woohimala, makhalelo a achu okhwa, ni ovinya mookhwani. (Eklesiyaste 9:5; Luka 23:43; Yohani 5:28, 29; Wupulula 21:3, 4) Akhweya moopacerya othukumana ni Anamoona a Yehova moona wi awo alapeli eparipari. (Yohani 13:35) Naari tho moopacerya waaceererya onthamwene anyu ni Yehova, nyenya akhweya moolakelela omurumeela yoowo. Nyenya  munanwerya wiikoha: ‘Vano tiheeni kinaphwanelaaka weera wi kimurumeele Muluku?’

2. Ntakhara heeni Mutiyope aanachuna opatisiwa?

2 Mulopwana a Etiyopiya, yoowo aakhanlevo elukuluku ya Yesu aahiipakela nikoho nimohamoha. Yesu amanle oviihiwa mookhwani, Filipi aalaleerya wa Mutiyope. Filipi aamukhaviherya mulopwana ole osuwela wi Yesu aari Mesiya. Mutiyope aakuxeya murima ni yeeyo aahusenryeiye nave aaloca: “Onani mahi ala ari va. Ti seni enakhotxiha wi miyo kipatisewe!”Saweriwa T’arummwa 8:26-36.

3. (a) Nlamulo taani Yesu aavanheiye oomuchara awe? (b) Muchu onaphwanela opatisiwa hai?

3 Piipiliya onnaloca mookwakwaleya wi waakhanle wi munnachuna omurumeela Yehova, munaphwanela opatisiwa, Yesu ahaaleela oomuchara awe ariki: “Mwahusihe atxhu othene, mwapatisaka.(Mateu 28:19) Yesu tho oonivaha yootakiherya vaavaa aapatisiweiye. Owo aapwinihiwa mwiili woothene mmaahini, ohiya oheliwa maahi vamuruni. (Mateu 3:16) Olelo opatiso Weekiristu onaphwanela weeriwano hiiha, opwiniha mwiili woothene mmaahini.

4. Opatiso onooniherya eheeni wa akina?

4 Opatiso, onnooniherya wa akina wi nyuwaano chiryene munachuna okhala nthamwene a Muluku ni omurumeela yoowo. (Salumu 40:7, 8) Akhweya munanwerya okoha: ‘Tiheeni kinaphwanelaaka weera wi kipatisiwe?’

MASUWELELO NI NROROMELO

5. (a) Tiheeni munaphwanelaanyu weera muhaakumve opatisiwa? (b) Ntakhara heeni mithukumano ti soochuneya?

5 Muhaakumve opatisiwa, munaphwanela omusuwela  Yehova ni Yesu. Nyuwaano moopacerya weerano yeeyo moorweela wa omuhuserya Piipiliya. (Mwaalakhanye Yohani 17:3.) Nave tahi yeeyoru. Piipiliya onnaloca wi “musareye osuwela” wa yoochuna ya Yehova. (Kolosi 1:9) Mithukumano sa Anamoona a Yehova sinahaala wookhaviheryaani opaka onthamwene ni Yehova. Ti nthowa nene oryaaya woochuneya ohicompela mithukumano.Ahebri 10:24, 25.

Muhaakumve opatisiwa, munaphwanela omuhuserya Piipiliya

6. Mahusiheryo taani munaphwanelaanyu osuwela Mpiipiliyani muhaakumve opatisiwa?

6 Mweeparipari, Yehova hanaweherya wi musuwele ichu soothene iri Mpiipiliyani muhaakumve opatisiwa. Owo haawehenrye wi Mutiyope asuwele soothene ahaakumve opatisiwa. (Saweriwa T’arummwa 8:30, 31) Nave nnahaala otitelela ohuserya sa Yehova ekumi ahu yoothene. (Eklesiyaste 3:11) Nyenya wi mpatisiwe, munaphwanela osuwela ni weemererya mahusiheryo oochuneya a Mpiipiliyani.Ahebri 5:12.

7. Yoohuserya anyu ya Piipiliya yookhavihenryeeni hai?

7 Piipiliya onii: “Mutxhu ohirino wemererya [nroromelo] hanawerya omusiveliha Muluku.” (Ahebri 11:6) Mwawiihiiha, munaphwanela okhalano nroromelo muhaakumve opatisiwa. Piipiliya onnaloca wi achu akina mu epooma ya Korinto yaahiiwa yeeyo oomuchara a Yesu yaahusinhaaya, nave ntoko yookhumelela, achu “yàwemererya Apwiya ni yàpatisiwa.” (Saweriwa T’arummwa 18:8) Moolikana, yoohuserya anyu ya Piipiliya enahaala wookhaviheryaani okhalano nroromelo wa sooloherya sa Muluku ni ikuru sa mukucho wa Yesu yoowo onawerya onivuluxa mu yoocheka ni okhwa.Yosuwa 23:14; Saweriwa T’arummwa 4:12; 2 Timóteo 3:16, 17.

 MWAALEELE AKINA IPARIPARI SA MPIIPILIYANI

8. Tiheeni enahaala oweerihaani waaleela akina yeeyo munahuseryaanyu?

8 Vaavaa munatitelelaanyu omuhuserya Piipiliya ni woona mukhalelo munaphuraanyu, nroromelo nanyu nnahaala okhala noolipa. Munahaala ochuna waaleela akina yeeyo munahuseryaanyu. (Yeremiya 20:9; 2 Korinto 4:13) Nyenya, taani munayaanyu omuleela?

Nroromelo nnahaala oweerihaani waaleela akina yeeyo muhusenryaanyu

9, 10. (a) Taani munaphwanelaanyu opacerya omuleela yeeyo munahuseryaanyu? (b) Tiheeni munaphwanelaanyu weera mwaachunaka olaleerya ni muloko?

9 Mwaaleele amusi anyu, asinthamwene, amwaacamani, naari yaawo munalapaanyuno. Eyo ti yaphaama, nyenya mweerekeno moosivela ni mweepewe. Voocharela, munanwerya olaleerya ni anna mmulokoni. Wakhala wi mohiirehererya weerano yeeyo, muloce ni yoowo onoohusihaani Piipiliya mmuleele yoochuna anyu ya olaleerya ni anna a mulokoni. Wakhala wi muhusiha anyu onnoona wi nyuwaano mooreheryeya nave wi munniiwananiha okumi anyu ni malakiheryo a Piipiliya, munahaala othukumana vamoha ni atokweene apiili a mmulokoni.

10 Tiheeni enahaala olociwa va muthukumano? Atokweene anahaala ochekula ni nyuwaano wi yoone waakhanle wi munniiwexexa mahusiheryo oochuneya a Mpiipiliyani, waakhanle wi munniiwelela ikano sa Piipiliya mu okumi anyu, nave waakhanle wi chiryene munnachuna okhala Namoona a Yehova. Muupuwela wi atokweene annaasivela anna mmulokoni ophitaanyerya nyuwaano. Mwawiihiiha, muhoove olocano. (Saweriwa T’arummwa 20:28; 1 Pedro 5:2, 3) Wookuchulani, atokweene anahaala wooleelaani waakhanle wi munnaphwanela opacerya olaleerya ni muloko.

11. Ntakhara heeni ti woochuneya opaka matorokelo muhaakumve opacerya olaleerya ni muloko?

 11 Atokweene anahaala wookhaviheryaani opaka matorokelo oochuneya muhaakumve opacerya olaleerya ni muloko. Ntakhara heeni ti woochuneya opaka matorokelo? Ntakhara vaavaa nnalocaahu sa Muluku ni akina, nnamweemelela Yehova nave nnaphwanela okhalaka mmukhalelo onamuhakalaliha.1 Korinto 6:9, 10; Galasya 5:19-21.

MULAPHE NI MURUKUNUXE MURIMA

12. Ntakhara heeni achu oothene anaphwanela olapha?

12 Yookhalavo echu yoochuneya weera muhaakumve opatisiwa. Murummwa Pedro aariye: “Mulaphe, nave murukunuse mirima sanyu, wi sotxheka sanyu ileveleliwe.” (Saweriwa T’arummwa 3:19) Nsu nawi mulaphe nnataphulela eheeni? Eyo enataphulela okhalano ekeerelani wa soonanara mwenraanyu. Ntoko yootakiherya, wakhala wi mwaanacapaheya, munaphwanela ocharuwa. Naamwi mwiilipixerya weera saphaama mu okumi anyu woothene, nlelo munaphwanela olapha, ntakhara oothene hiyo na achu oocheka nnaphwanela oveka nikhurumuwelo na Muluku.Aroma 3:23; 5:1.

13. ‘Orukunuxa murima’ enataphulela eheeni?

13 Apwanne okhalano ekeerelani pahiru ennaakhwanela? Hooye. Pedro aaloca wi munaphwanela tho ‘orukunuxa murima.’ Ela enataphulela wi munaphwanela okhooca meerelo ni meecelo oothene oonanara, nave mweereke yaphaama. Wi niphwanaphwanihe, mwaanyiherye wi munaya nipuro muhiitonkaanyu ophiyawo. Mmanle weeca vakhaani, munnoona wi moohuwela. Tiheeni mwaahaalaanyu weera? Moohikhwa minikwa, mwaahaala weemela, ni orukunuwa wi mwaavye ephiro  yeeparipari. Moolikana, Vaavaa munamuhuseryaanyu Piipiliya, munahaala woona wi sookhalavo ichu mu okumi anyu munaphwanelaanyu otoroka. Mulakelele ‘orukunuxa’—ela ti wi, opaka matorokelo anachuneya—nave mpacerye weera yeeyo eri yaphaama.

MWIIVELEELE MUKHATIINYU

Moomuroromeliha Yehova wi munachuna omurumeela?

14. Munii mwiiveleele hai wa Yehova?

14 Echu ekina yoochuneya munaphwanelaanyu weera muhaakumve opatisiwa ori wiiveleela mukhatiinyu wa Yehova. Wiiveleela wa Yehova ori opaka nivekelo mmuleelaka yoochuna anyu ya omurumeela pahiru yoowo ni okuha yoochuna awe mu nipuro noopacerya mu okumi anyu.Malamulo 6:15.

15, 16. Tiheeni enamweeriha muchu wiiveleela mukhateiye wa Muluku?

15 Ororomeliha omurumeela pahiru Yehova ori ntoko othanla okhala vamoha ni muchu nnamusivelaahu mu okumi ahu woothene. Mwaanyiherye wi mulopwana onnamusuwela muthiyana. Moovira wa elukuluku vaavaa anasuwelanaaya phaama, mulopwana onnamusivela muthiyana nave onnachuna omuthela. Naamwi asuwelaka wi murici mutokweene, owo onneemererya ntakhara onnamusivela.

16 Vaavaa munahuseryaanyu vooloca sa Yehova, munnamusivela nave munnachuna weera echu eri yoothene wi mmurumeele. Eyo enahaala oweerihaani opaka nivekelo mmuleelaka yoochuna anyu ya omurumeela. Piipiliya onnaloca wi oothene yoole onachuna omuchara Yesu “ikhotxe mukhateiye”. (Marko 8:34) Eyo enataphulela eheeni? Ela enataphulela weeriha wi omwiiwelela Yehova ekhale echu yoochuneyaxa mu okumi ahu. Yookhwela ya Yehova ekhale yoochuneyaxa opwaha soochuna  naari soolakelela sahu.Mwaalakhanye 1 Pedro 4:2.

MUHOOVE OCHEKA

17. Ntakhara heeni achu akina haniiveleela wa Yehova?

17 Akina haniiveleela wa Yehova, ntakhara annoova wi hewerya waakhwaniherya yoolaiherya aya ya omurumeela yoowo. Hanachuna omuhiciha Yehova, akhweya anuupuwela wi yaahiiveleela, Yehova hanii aathorihe vanthowa na ichu aneeraaya.

18. Tiheeni enii yookhaviheryeeni ovootha woova omuhiciha Yehova?

18 Omusivela wanyu Yehova onahaala wookhaviheryaani ovootha woova omuhiciha. Wakhala wi munnamusivela, munahaala wiilipixerya wi mwaakhwaniherye yoochuna awe. (Eklesiyaste 5:4; Kolosi 1:10) Hokhala woovila weera yoochuna awe. Murummwa Yohani aarepa: “Txhiri okhwela wa Muluku ti wu: Okhapelela malamulo awe. Nave malamulo awe hanalimela.”1 Yohani 5:3.

19. Ntakhara heeni hannaphwanela woova wiiveleela wa Yehova?

19 Muhiweherye okhala oophaameya wi mwiiveleela wa Yehova. Owo hanaweherya wi neereke yeele nihinaweryaahu. (Salumu 103:14) Owo onamookhaviheryaani weera yeeyo eri yaphaama. (Isaiya 41:10) Mwaaroromeleke Apwiya Yehova ni murima anyu woothene, “nave awo anamothònyerya ephiro yaphama.”Masiposipo 3:5, 6.

OLOKOHA VANLAKANI WIIVELEELA WAHU

20. Mmanle wiiveleela wa Muluku mu nivekelo, echu taani munaphwanelaanyu weera?

20 Nyuwaano munoona wi mooreheryeya wi mwiiveleele wa Yehova? Waakhanle wi mooloca ni Yehova, munnaphwanelela weera echu yoocharela. Oya opatisiwa.

21, 22. Munii muwerye hai “olokoha ni masu” nroromelo nanyu?

 21 Mmuleele ohoolela a nikhuuru na atokweene yoochuna anyu ya opatisiwa. Owo onahaala waathanla atokweene wi ethokororye ni nyuwaano mahusiheryo oochuneya a Mpiipiliyani. Wakhala wi ahoona wi munnaphwanelela, awo anahaala wooleelaani wi mpatisiwe mmuthukumano wa ekulucu naari wa muceche onacharela. Va mithukumano seiho, onamukhalavo mwaha onahaala oloca yootaphulela ya opatiso. Mulipa ooloca mwaha owo onahaala waapakela makoho meeli ookhweya  yaale yiiveleenle. Moorweela wa waakhula makoho yaawo, nyuwaano munamala “olokoha ni masu” anyu vooloca sa nroromelo nanyu.Aroma 10:10.

22 Voocharela munahaala opatisiwa. Opwinihiwa mwiili woothene mmaahini. Opatiso onahaala wooniherya wa oothene wi mohiiveleela wa Yehova nave vano mwa Namoona a Yehova.

 OPATISO ANYU ONATAPHULELA EHEENI

23. Enataphulela eheeni opatisiwa mu “nsina na Atithi, na Mwana, ni na munepa wawela”?

23 Yesu aaloca wi oohuserya awe yaaphwanela opatisiwa mu “nsina na Atithi, na Mwana, ni na munepa wawela.” (Mwaalakhanye Mateu 28:19.) Ela enataphulela eheeni? Enataphulela wi nyuwaano munnacicimiha olamulelo wa Yehova ni murici wa Yesu mu yoochuna ya Muluku, ni mukhalelo Muluku onaphariheleiye munepa awe waweela wi aakhwaniherye yoochuna awe.Salumu 83:18, NN; Mateu 28:18; Galasya 5:22, 23; 2 Pedro 1:21.

Vaavaa munapatisiwaanyu, munooniherya wi munachuna weera yoochuna ya Muluku

24, 25. (a) Opatiso onataphulela eheeni? (b) Tiheeni nnahaalaahu othokororya mmwaha wookuchula?

24 Opatiso wookhalano yootaphulela yoochuneya. Vaavaa munapwinihiwaanyu mmaahini, enataphulela wi mookhwa, naari ohiya meecelo anyu a khalai. Vaavaa munakhumaanyu mmaahini, munahaala opacerya okumi musyaani, weera yoochuna ya Muluku. Eyo enooniherya wi munahaala omurumeelaka Yehova ovinyerya vaavaa ni okumi anyu woothene. Muupuwele wi haiyene mwiiveleenle wa muchu, marehereryo, naari muteko. Nyenya mveleenle okumi anyu wa Yehova.

25 Wiiveleela wanyu onahaala wookhaviheryaani opaka onthamwene ni Muluku. (Salumu 25:14) Ela henataphulela wi muchu onahaala ovuluwa nthowa na opatisiwa pahiru. Murummwa Paulo aarepa: “Mulapeleke ovuluwa wanyu ni wova ni othukumela.” (Filipi 2:12) Opatiso pahiru mapacereryo. Nyenya munii muwerye hai opaka onthamwene woolipa ni Yehova? Mwaha wookuchula wa liivuru yoola onahaala waakhula nikoho nenla.